LOM 2018 - 3. kolo - zadání

 

1) VNUČKY (zebra) (8 bodů)

„Mé čtyři vnučky jsou vzdělané dívky,“ pravil pan Malina se zřejmým uspokojením. „Každá z nich hraje na nějaký hudební nástroj (každá na jiný), všechny umí dobře anglicky a každá navíc ještě mluví nějakým navzájem jiným evropským jazykem právě tak dobře jako mateřštinou.“

„Na co hraje Magda?“ zeptal se někdo.

„Na fagot.“

„Která hraje na housle?“

„Víte,“ pravil pan Malina, „na jméno si teď nevzpomenu, ale je to ta, která mluví francouzsky.“

Zbytek údajů pana Maliny o vnučkách byl spíše negativního charakteru. Dozvěděli jsme se, že varhanistka se nejmenuje Valerie, že dívka, která mluví německy, není Lucie, Magda neumí italsky, Andrea nehraje na housle a neumí španělsky, Valerie neumí francouzsky, Lucie nehraje na harfu a varhanistka neovládá italštinu.

A nás zajímá, na jaký hudební nástroj hraje Valerie a jaký cizí jazyk ovládá kromě angličtiny?

 

2) LIŠTOVKA S ÚKOLEM (8 bodů)

Pokud správně přeskupíte jednotlivé zpřeházené lišty (sloupce s šesti písmeny) kromě první, která je správně umístěna, pak si přečtete po řádcích jednoduchý úkol, za jehož vyřešení získáte 8 bodů. Stačí zaslat pouze řešení úkolu.

 

3) MRAKODRAPY (8 bodů)

V každém řádku a v každém sloupci je pět různě vysokých mrakodrapů. Podle výšky od nejnižšího po nejvyšší jsou mrakodrapy postupně označeny čísly 1 až 5 (nejnižší mrakodrap má číslo 1, nejvyšší pak číslo 5). Čísla po stranách obrazce udávají, kolik mrakodrapů lze vidět při pohledu z příslušné strany. Vidět lze jen ty mrakodrapy, které nejsou zakryty ostatními (např. pokud by na první pozici byl mrakodrap 4, pak za ním můžete vidět již jen mrakodrap 5, protože je vyšší, ale nemůžete vidět mrakodrapy 1, 2 a 3, protože jsou nižší). Doplňte do obrazce výšky všech mrakodrapů.

 

4) MINISUDOKU SERIÁL – 3. díl (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6. Čísla na okraji obrazce udávají součet dvou nejbližších číslic v příslušném směru. Řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

5) JEDNODUCHÉ POČTY (10 bodů)

Do prázdných políček doplňte všechna čísla z řady 1-15 tak, aby svisle platily vyznačené početní úkony.

 

6) HODINY (6 bodů)

Kolikrát celkem za celý den (tedy za 24 hodin) budou na hodinách svírat minutová a hodinová ručička mezi sebou pravý úhel (90o)?

 

7) SKRÝVAČKY (max. 10 bodů)

V každé větě najděte jeden strom (délka samohlásek nemusí být zachována).

Příklad: Připravili jsme pro vás mrkvový salát. Řešení: smrk.

Za každý nalezený strom získáte 1 bod.

1. Do obchodu přišli samí dobří zákazníci.
2. Kvetou už ve vašem okolí pampelišky a sedmikrásky?
3. Na plese potkáš tanečního mistra i ty, kdo tančit neumí.
4. Odpoledne budu běhat nebo hrát tenis.
5. Dejte mi vyšší plat a nebudu uvažovat o výpovědi.
6. Pavel nechápal matematiku, ale angličtina mu šla dobře.
7. Zahlédl jsem jen kousek vojenské přehlídky.
8. Herci přijíždějí v automobilech na zahájení festivalu.
9. V ruce držím učebnici a čtyři pracovní sešity.
10. Kája s Aničkou přijeli na hory, aby se naučili lyžovat.