LOM 2019 - 1. kolo - zadání

 

LOM 2019 - 1. KOLO - ZADÁNÍ

1.   SPOJTE  BALONKY   (8 bodů)

Spojte navzájem čarou vždy dva balonky stejné barvy. Čáry procházejí středy prázdných políček vodorovně nebo svisle, ne však úhlopříčně. Ve středech některých políček se čáry lomí do pravého úhlu. Čáry procházejí každým prázdným políčkem obrazce, každým jen jednou a nikde se navzájem nekříží. Zakreslete všech 5 spojnic stejných balonků.

 

2.   OSMISMĚRKA   (max.  10 bodů)

V obrazci vyškrtejte uvedená slova. Ta můžete vyškrtávat celkem v osmi směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně). 1. tajenku tvoří heslo v podbarvených políčkách (5 písmen, která musíte doplnit), 2. tajenku pak zbylá nevyškrtnutá písmena (dravec). Za každou tajenku získáte po 5 bodech.

BUKAČ

ČEJKA

DLASK

HUSA

IBIS

KALOUS

KOLIBŘÍK

KONIPAS

KOS

LEDŇÁČEK

LELEK

LUŇÁK

PLAMEŇÁK

RACEK

STRAKA

STRNAD

SUP

TUKAN

 

3.   MINISUDOKU  SERIÁL   -   1. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6. Úplné řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

4.   ŘEZÁNÍ  PRKNA   (5 bodů)

Tatínek koupil prkno o délce 2,5 m. Protože nemá doma pilu, nechal si prkno nařezat v obchodě na menší části, každé o stejné velikosti 25 cm. Kolik tatínek za rozřezání zaplatil, jestliže každé přeříznutí na dvě části stojí 8 Kč?

 

5.   ČÍSELNÁ  SKLÁDAČKA   (8 bodů)

Přesuňte devět malých čtverců (každý se skládá ze čtyř čísel) tak, aby všechny spolu sousedily vodorovně i svisle stejnými čísly. Poloha čísel v jednotlivých čtvercích musí zůstat zachována, čtverce nesmíte otáčet.

 

6.  POHÁDKOVÉ  POSTAVY  VE  SKRÝVAČKÁCH   (max. 10 bodů)

V každé větě najděte jednu pohádkovou postavu. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy. Příklad: Babku zmáhá strmá niva. Řešení: hastrman. Za každou pohádkovou postavu získáte 1 bod.

1. Svým silným loktem razí Karel cestu pro sebe i své kamarády.

2. Nevíte, jak oslaví Ladislav své desáté narozeniny?

3. Rád by dostal k narozeninám závodní kolo a helmu.

4. Mokrá lávka přes potok byla nebezpečná, několik lidí spadlo do vody.

5. Na plochém kameni seděla vydra, která držela ulovenou rybu.

6. Až Péťa úkol z matematiky konečně sesmolí, čeká ho vytoužený dárek.

7. Velmi příkře mi lékař nařídil, abych zůstala alespoň týden v posteli.

8. Náš dobrman každou návštěvu uvítá divokým štěkáním.

9. Anička poznala dinosaura na obrázku.

10. Nevím, jestli nebudu líné Kláře dávat každý den úkol navíc.

 

7.   SLOVNÍ  SKLÁDAČKA   (max. 12 bodů)

1. Obtížný hmyz (množné číslo); vojsko. – 2. Filmovací přístroj; část horní končetiny. – 3. Svahy; ozdoba na krk. – 4. Otec a matka; 60 minut. – 5. Dravé ryby s načervenalým masem; labužník. – 6. Ouško na pověšení; Spejbl a Hurvínek. – 7. Naše nejvyšší hora; stožár lodi, na který se upevňují plachty.

Tajenka je v podbarvených políčkách. V ostatních políčkách jsou následující dvoupísmenné shluky:

AR, ČE, DA, EŇ, HO, KA, KA, KO, KO, KO, KY, LE, LO, LO, ML, NĚ, NA, NO, PO, RA, RA, RO, ŘI, SI, SN, ST, ST, UN.

Za úplné správné vyřešení získáte 12 bodů, uvedení pouze tajenek je za 6 bodů.

 

8.   ŘÍMSKÉ  ČÍSLICE   (5 bodů)

Jaký je součet sedmi základních římských číslic (I, V, X, L, C, D, M)?