LOM 2019 - 5.kolo - zadání

 

1. MINISUDOKU SERIÁL  -  5. díl (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6. Řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

2. ČTVERCE A TROJÚHELNÍKY (max. 2 x 7 bodů)

Kolik čtverců a trojúhelníků lze nalézt v uvedeném obrazci? Za správný počet čtverců i trojúhelníků dostanete vždy po 7 bodech. Ale pozor, body můžete získat, i když se správného počtu nedopočítáte. Za každý čtverec méně nebo navíc získáte o 2 body méně, za každý trojúhelník méně nebo navíc ztratíte vždy jeden bod. Při záporném bodovém výsledku každé části získáte za příslušnou část 0 bodů.

 

3. ŠEST STEJNÝCH SOUČTŮ (10 bodů)

Do prázdných kroužků obrazce vepište po jedné všechny zbývající číslice z řady 1-8 tak, abyste dostali na všech šesti úsečkách se třemi kroužky stejný součet.

 

4. ZÁLIBY (8 bodů)

Čtyři spolužáci měli doma každý jiného domácího mazlíčka a každý hrál jiný sport. Určete, kdo měl kterého mazlíčka a který hrál sport, když víte, že

- Lukáš, který seděl ve třídě s Karlem, nechoval morče

- Damián hrál squash a doma neměl králíka ani ježka

- Robin s Lukášem nehráli košíkovou

- spolužák, který doma neměl ježka, hrál badminton

- želvu měl doma hráč košíkové

- volejbal nehrál Robin

 

5. PÍSMENA (8 bodů)

Do obrazce doplňte písmena A, B, C, D, E, a to každé jen jednou do každého řádku a sloupce, přičemž jedno políčko v každém řádku i sloupci zůstane prázdné. Písmena mimo obrazec označují, která písmena jsou v příslušném řádku nebo sloupci umístěna v daném směru jako první.

 

6. DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE VE SKRÝVAČKÁCH (N bodů)

Najděte v uvedených větách různé druhy domácích spotřebičů. Některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Studené filé nebylo dobré. Řešení: fén. Za každý nalezený spotřebič získáte 1 bod.

1. Mezi velké cizokrajné kočkovité šelmy patří tygr i lev.

2. Davide, odnes pór a květák na balkon.

3. Líbilo se mi autíčko i dárek od babičky.

4. V ZOO žilo s krajtou sto vačic i několik klokanů.

5. Doma mám luky, šípy, terče a vzduchovku.

6. Válčil s Aténami Xerxes nebo jeho otec?

7. Jitro u babičky bylo pro botaniky skvělé.

8. Na výzdobu přineste mašle, háčkované dečky a květiny.  

9. Mokrá ječná zrna brzy vyklíčí.

10. Celé dni cestovat vlakem nás lákalo.

 

7. OVEČKY (8 bodů)

Pocestný, který šel kolem louky, na níž se páslo stádo ovcí, se ptal pastýře, kolik těch ovcí má. Bača na to odpověděl: „Je jich méně než čtyři sta. Kdybych je postavil do dvojstupu, trojstupu, čtyřstupu, pětistupu i šestistupu, vždycky by jedna ovce přebývala. Teprve, kdyby byly v sedmistupu, tak by žádná ovce nepřebývala.“ Kolik těch ovcí bača měl?

 

8. ČÍSLA (6 bodů)

Najděte tři za sebou jdoucí sudá čísla, když víte, že rozdíl součinu všech tří čísel a součinu dvou krajních čísel je 160?