LOM 2019 - 6. kolo - zadání

 

1. VETŘELCI (max. 12 bodů)

Do každé řady slov se připletl jeden vetřelec. Za nalezení každého vetřelce získáte 1 bod, další bod získáte za jeho zdůvodnění.

a) dlask, kolibřík, lasice, strnad, vrabec;

b) Mars, Merkur, Saturn, Slunce, Venuše;

c) Bratislava, Brno, Liberec, Ostrava, Praha;

d) Čapek, Dvořák, Janáček, Martinů, Smetana;

e) banán, květák, mrkev, okurka, paprika;

f) Berlín, Brusel, Londýn, Madrid, Ženeva.

 

2. ANIMOVANÉ FILMY (max. 12 bodů)

Najdete šest abecedně seřazených názvů animovaných filmů, i když se někam ztratily všechny souhlásky? Za každý správný název filmu získáte 2 body.

. . E . Á     . E     . E . O

. U . .     . U     . A . . A

. A . A . A . . A .

. A . A . O U I . . E

. . . E .

. A     . . O . E .          

 

5. MINILODĚ - ZÁVĚREČNÝ ÚKOL SERIÁLU (2 x 9 bodů)

V závěrečném úkolu seriálu minisudoku musíte vyřešit dvoje minilodě, obě se stejným oddílem šesti lodí. Do podbarvených políček kolem obou obrazců si vepíšete číslice z podbarvených políček jednotlivých minisudoku, a to tak, že podbarvené číslice z lichých kol vepíšete do podbarvených políček příslušných sloupců pod obrazcem (tzn. je-li podbarvená číslice např. v 1. sloupci sudoku, pak tuto číslici zapíšete do podbarveného políčka minilodě odpovídající 1. sloupci apod.), podbarvená políčka ze sudých kol vepíšete stejným způsobem do podbarvených políček příslušných řádků vpravo od obrazce (číslice např. z 3. řádku minisudoku musí být zapsána do políčka v 3. řádku minilodě). Číslice z minisudoku z 2. kola jsou již správně vepsány.

Tyto zapsané číslice kolem obrazce udávají, kolik lodí nebo částí jednotlivých lodí se nachází v příslušném řádku nebo sloupci. Lodě se nesmějí vzájemně dotýkat, a to ani úhlopříčně. Za vyřešení každých minilodí získáte 9 bodů.

 

4. MINISUDOKU SERIÁL - 6. díl (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6. Čísla u řádků při obvodu čtverce udávají součin dvou nejbližších číslic v daném směru, čísla u sloupců součet dvou nejbližších číslic v daném směru.

 

5. ŠKOLNÍ VÝLET (2 x 5 bodů)          

Na školní výlet jely dvě třídy žáků a s nimi několik učitelů. Všech dohromady bylo 30. Za 5 bodů určete, kolik jelo dívek, chlapců a učitelů, když víte, že chlapců jelo třikrát více než učitelů a dívek dvakrát více než chlapců. Za dalších 5 bodů napište, kolik žáků jelo na výlet z které třídy. Přitom víte, že z áčka bylo na výletě o čtvrtinu žáků více než z béčka.

 

6. ČÍSLA (6 bodů)

Pokud vynásobíte čtyři za sebou jdoucí sudá čísla a k výsledku přičtete 99, získáte současný letopočet. O jaká čtyři čísla jde?

 

7. SLOVNÍ FOTBAL (max. 12 bodů + prémie 10 bodů)

Tak tuto úlohu asi všichni znáte jako internetovou onlinovku. A my si ji zahrajeme v trochu pozměněné podobě v posledním kole letošního ročníku. V zásobníku máte 8 předem určených písmen a dvě volné pozice, kam si sami doplníte písmena podle svého uvážení (můžete si přidat znovu i již daná písmena). Vaším úkolem je vytvořit z těchto deseti písmen co nejvíce minimálně čtyřpísmenných obecných podstatných jmen v 1. pádě jednotného čísla (nelze tedy uznat např. Odra = naše řeka). Uznávána budou pouze slova, která lze nalézt ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (běžné nebo studentské vydání). Za každá tři vytvořená slova získáte jeden bod, max. však můžete získat základních 12 bodů (za 36 nebo více slov). Navíc můžete získat prémiové body za největší počet vytvořených slov, a to za nejvíce správně vytvořených slov 10 bodů, za postupně horší řešení s méně slovy 7, 4 nebo 2 body. Prémiové body budou přiděleny pro každou věkovou kategorii zvlášť.