LOM 2019 - zadání - 2.kolo

 

LOM 2019 - 2. KOLO - ZADÁNÍ

1.  SPORTY  VE  SKRÝVAČKÁCH   (max. 10 bodů)

V každé větě najděte jeden sport, ale pozor, některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Babička mě s velkou radostí hýčkala. Řešení: dostihy. Za každou správně vyřešenou skrývačku získáte 1 bod.

1. Fíky i datle ti kamarádi snědli, zůstaly jen jablka a oříšky.

2. Je libo bylinkový čaj, anebo chcete raději domácí limonádu?

3. Anička maluje kohouta, psa, kočku a další domácí zvířata.

4. Po Silvestru metař zametá rakety, prskavky a jiné rachejtle.

5. Proč tu stojíš jako panák špatně vyřezaný ze dřeva?

6. Měl jsem chuť na okurku, žel, kyselé okurky už někdo snědl.

7. Dívka po škole běžela k rosničce, kterou zahlédla u rybníka.

8. Předloňské léto nás rodiče vzali o prázdninách k moři.

9. Brankáře jsme nahradili, ale v útoku Saša chyběl dost citelně.

10. Maminka do školy asi netelefonovala, omluvenku mi napíše.

 

2.   HRÁTKY  S  ČÍSLEM   (5 bodů)

Součet číslic dvouciferného čísla je 11. Pokud levou číslici tohoto čísla vynásobíme čtyřmi, pravou číslici třemi, pak součet obou součinů bude 39. Jaké je hledané číslo?

 

3.   ZÁVODY  S  PŘEKÁŽKAMI   (max. 12 bodů)

Projděte cestu od A do B tak, abyste nepřekročili žádnou plnou čáru. Cestou se nevyhnete různým překážkám, za něž se vám budou počítat trestné body. Tabulka uprostřed závodiště ukazuje, kolik trestných bodů za příslušnou překážku získáte. Vaším úkolem je najít takovou cestu, při níž součet nasbíraných trestných bodů bude nejmenší. Za takové řešení získáte 12 bodů. Body můžete získat, i když nenajdete nejlepší řešení. Další tři postupně horší řešení (tzn. postupně větší počet nasbíraných bodů) získají vždy o 2 body méně (10, 8 nebo 6 bodů). Za jakékoliv horší řešení pak získáte 3 body. Nalezenou cestu v obrazci vyznačte a počet nasbíraných bodů k řešení připište.

 

4.   MAGICKÝ  ČTVEREC   (10 bodů)

Ve čtverci 5x5 políček vyměňte čísla ve čtyřech políčkách tak, aby tento čtverec, který obsahuje všechna čísla 1 až 25, byl magický, tzn. aby součet 5 čísel v každém řádku, v každém sloupci a na obou úhlopříčkách byl rovný 65.

 

5.   MINISUDOKU  SERIÁL  -  2. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, sloupci a vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 6. Čísla u obvodu čtverce udávají součet nejbližších dvou číslic v daném směru. Řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

6.   OSMISMĚRKA   (max.  10 bodů)

V obrazci vyškrtejte uvedená slova. Slova můžete vyškrtávat celkem v osmi směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně). 1. tajenku tvoří heslo v podbarvených políčkách (5 písmen, která musíte doplnit), 2. tajenku pak zbylá nevyškrtnutá písmena. Za každou tajenku získáte po 5 bodech.

ČITA

HYENA

JEZEVEC

KALAN

KOČKA

KOLČAVA

KUNA

LIŠKA

MÝVALOVEC

NOREK

NUTRIE

OCELOT

PANDA

PES

PUMA

RATEL

ROSOMÁK

RYS

ŠAKAL

TYGR

VLK

VYDRA

 

7.   DOPLŇOVAČKA   (max. 12 bodů)

Pepíček se ptá dědy: „Dědečku, borovice se píše s měkkým i nebo tvrdým y?“ Odpověď dědy je v tajence doplňovačky.

Za správné vyřešení celé doplňovačky získáte 12 bodů, správné uvedení alespoň šesti výrazů je za 8 bodů a uvedení pouze tajenky je za 5 bodů.

1. Náčiní vzpěrače. – 2. Spodní část obličeje. – 3. Ukazatel směru. – 4. Držadlo u dveří. – 5. Brašna. – 6. Menší kuchyňská nádoba. – 7. Místnost k převlékání. – 8. Zápalka. – 9. Velký hák. – 10. Svítidlo.

 

8.   PŘELÉTAVÍ  SLAVÍCI   (5 bodů)

Na třech stromech bylo dohromady 45 slavíků. Když z prvního stromu přeletělo na třetí 8 slavíků, z třetího na druhý 3 slavíci a nakonec z druhého na první 5 slavíků, byl na každém stromě stejný počet ptáků. Kolik slavíků sedělo původně na každém stromě?