Luštěte s kroužkem - Kabrňáci, Ostraváci

 

KABRŇÁCI
Řešení úloh z dvojstrany Luštěte s kroužkem Kabrňáci v časopise Křížovka a hádanka zaslalo celkem 78 řešitelů. Mnozí z nich připojili ke svému řešení i pěkná přání Kabrňákům do dalších let, za což děkujeme. Na schůzce kroužku byli vylosování tři luštitelé, kterým pošleme pěknou cenu. Jsou to: Vítězslav Čmelík z Javorníku, Lucie Koreneková z Prahy-Zbraslavi a Jana Vodičková z Mostu. Výhercům blahopřejeme a všem ostatní přejeme vše dobré.

 


 

OSTRAVÁCI

Řešení úloh ze strany Luštěte s kroužkem Ostraváci, která byla otištěna v Křížovce a hádance č. 7 na straně 22, zaslalo celkem 53 luštitelů, z nichž byli vylosováni Stanislav Doležel a Jana Járová. Kroužek děkuje jak za obdržená řešení, tak za připsaná slova týkající se kroužku, Ostravy či fotbalového týmu.