Luštitelská olympiáda mladých 2020

 

LUŠTITELSKÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH - 2. kolo - ZADÁNÍ

 

1.   CO  KDO  UČÍ ?   (8 bodů)

Tři učitelé na 2. stupni ZŠ učí 5 různých předmětů, a to češtinu, matematiku, francouzštinu, dějepis a fyziku. Co kdo učí, jistě hravě vyřešíte, když víte, že

-  žádný předmět neučí všichni tři

-  Dvořák jako jediný ví, kdy vládla Marie Terezie

-  Novák stejně jako ostatní dva učí tři předměty

-  Svoboda neumí řešit rovnice

-  učitel dějepisu jezdí často do Paříže, aby si vylepšil tamní jazyk, který vyučuje.

 

2.   SKRÝVAČKY  -  RYBY   (max.  10 bodů)

Najděte v uvedených větách různé druhy sladkovodních ryb. Některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Chrpa kvete modře na naší zahrádce. Řešení: kapr. Za každou nalezenou rybu získáte 1 bod.

1. Hypnotizér říká: „Nyní usnete a proberete se jen na můj pokyn.“

2. V naší školní jídelně přidali do ragú hořčici a všem to chutnalo.

3. Na kraji lesa rostly ostružiny a bylo tam i houští kapradin.

4. Opar maličko opadl a otevřel se výhled do krajiny.

5. Sotva stojí mísa raků na stole, kluci už je půlí noži.

6. Zabočte ostře vlevo a potom jeďte rovně asi 500 metrů.

7. Bahnitá dna cizích řek byla problémem pro tamní kraje.

8. Která dívka se ti líbí víc, pilná Bára, nebo lenošivá Sára?

 

3.   DOMINO   (8 bodů)

Do obrazce zakreslete hranice všech 28 různých kamenů číselného domina (0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-4, 4-5, 4-6, 5-5, 5-6, 6-6).

 

4.   SOUČET  100   (9 bodů)

Nejprve vyškrtejte všechny dvojice čísel, které dávají součet 100. Zůstane vám několik čísel a jako řešení pošlete součet těchto nevyškrtaných čísel.

 

5.   ZAHRADA  ČECH   (max.  11 bodů)

V obrazci vyškrtejte připojená slova. Ta můžete vyškrtávat celkem v osmi směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně). 1. tajenku tvoří heslo v podbarvených políčkách (5 písmen, která musíte doplnit), 2. tajenku pak zbylá nevyškrtnutá písmena. Za každou tajenku získáte po 5 bodech. 1 bod navíc získáte za uvedení řek, které protékají výrazem v 2. tajence.

BRNO                         MĚLNÍK                     PÍSEK

CHEB                         MOST                        PRAHA

KLADNO                    OLOMOUC                TACHOV

KLATOVY                   OPAVA                      TEPLICE

KROMĚŘÍŽ                OSTRAVA                 TŘEBÍČ

LIBEREC                                                      VSETÍN

LOUNY                                                         ZLÍN

 

6.   CIHLOVÁ  STĚNA   (9 bodů)

Doplňte do čtverce 6x6 číslice 1 až 6 tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byly všechny číslice různé. U celých cihel musíte dodržet pravidlo, že v jedné půlce cihly musí být číslice lichá a ve druhé půlce cihly číslice sudá.

 

7.   GEOMETRICKÉ  SUDOKU  SERIÁL   -   2. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci, v každé vyznačené oblasti a na vyznačené úhlopříčce byly různé číslice 1 až 7. Čísla u řádků při obvodu čtverce udávají součet dvou nejbližších číslic v daném směru, čísla u sloupců součin dvou nejbližších číslic v daném směru. Úplné řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

8.   KOLEČKA  A  KŘÍŽKY   (10 bodů)

V obrazci 10x10 políček se nachází 20 koleček (O). Do některých prázdných políček obrazce umístěte po jednom křížku tak, aby ke každému kolečku patřil jeden křížek (označte písmenem X). Políčko s křížkem sousedí pouze vodorovně nebo svisle s políčkem s kroužkem. Políčka s křížky se nesmějí navzájem dotýkat stranou ani rohem. Čísla u obvodu obrazce udávají počet křížků, které se nacházejí v příslušném řádku či sloupci. Jeden křížek je už u svého kolečka zakreslen.

 

9.   ÚSPORY   (6 bodů)

Bráškové Honza a Vašek měli dohromady 75 Kč. Kolik každý z bratrů měl peněz, když ještě víte, že kdyby měl Honza o 6 Kč více, pak by měl 2x více korun než Vašek?

 

10.   ZMRZLINA   (5 bodů)

Dvanáct spolužáků si na školním výletě koupilo zmrzlinu. Kornout stál 19 Kč a zmrzlina na klacku 14 Kč. Celkem utratili 188 Kč. Kolik dětí si koupilo kornout a kolik zmrzlinu na klacku?