Luštitelská olympiáda mladých 2020

 

Luštitelská olympiáda mladých 2020   -   zadání 3. kola

 

1. ŠKOLNÍ  SOUTĚŽ   (8 bodů)

Tři spolužačky spolu soutěžily v školní zeměpisné olympiádě. Jak v soutěži dopadly, která kolik získala bodů a ve kterém měsíci se narodily, když víte, že

-  všechny se narodily ve stejném roce

-  nejmladší z nich soutěž nevyšla a skončila poslední (třetí)

-  Tereza získala o tři body více než ostatní dvě dohromady

-  každá se narodila v jiném měsíci, ve kterém začínají roční období jaro, léto a podzim

-  všechny tři získaly celkem 75 bodů

-  Sabina získala polovinu bodů nejstarší spolužačky

-  Eliška získala celý počet bodů.

 

2. ZAŘÍZENÍ  BYTU  VE  SKRÝVAČKÁCH   (max. 10 bodů)

Najděte v uvedených větách různé druhy bytového zařízení. Některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Často těžko nalézáme klíče. Řešení: zámek. Za každou nalezenou součást bytu získáte 1 bod.

1. Volil tak příkře slova, že všechny vylekal.

2. Hádka přinesla víc emocí, než se čekalo.

3. Fotograf osobně snímky na web někam navěsil.

4. Přišel k nám chlap malý, byl promrzlý celý.

5. Několik hostů lákala koupená Pražská šunka.

6. Hráli hru Oko bere celé hodiny.

7. Nejlépe se podařily udělat makety bání kostela.

8. Volá Pepa na kamaráda: „Pojď do kina!“

 

3. HOUBAŘ   (5 bodů)

Houbař přinesl z lesa 4 bedly a také třikrát více hřibů než křemenáčů. Celkem našel tři tucty hub. Kolik našel hřibů?

 

4. PÍSMENA  A B C D E   (8 bodů)

Doplňte do obrazce písmena A až E, každé právě jednou do každého řádku a každého sloupce, přičemž jedno políčko v každém řádku a každém sloupci zůstane prázdné. Písmena na okrajích označují, které písmeno je první v příslušném směru v daném řádku či sloupci.

 

5. OSMISMĚRKA   (max.  11 bodů)

V obrazci vyškrtejte připojená slova. Ta můžete vyškrtávat celkem v osmi směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně). 1. tajenku tvoří heslo v podbarvených políčkách (5 písmen, která musíte doplnit), 2. tajenku pak zbylá nevyškrtnutá písmena. Za každou tajenku získáte po 5 bodech. 1 bod navíc získáte, když připíšete, jak se tento největší zástupce čeledi delfínovití uvedený v 2. tajence česky také někdy označuje (překlad vychází z anglického „killer whale“).

ANTILOPA                LOS                     SLON

DELFÍN                     MYŠ                    ŠAKAL

KLOKAN                   OSEL                  VELBLOUD

KOZA                        OVCE                 VEVERKA

KRÁLÍK                     PANDA               VYDRA         

LAMA                        PES                    ZAJÍC

LASICE                     PRASE               ŽIRAFA         

                                  PUMA

 

6. ČTYŘI  ČTYŘKY   (max. 10 bodů)

Pomocí pouze čtyř čtyřek vyjádřete všechna čísla od 1 do 10 (např. 0 = 44 – 44). Můžete použít jen sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky a zlomky. Nezapomeňte, že násobení a dělení má přednost před sčítáním nebo odčítáním. A také správně využijte závorek. Za každou správně vytvořenou rovnici s jiným výsledkem získáte 1 bod.

 

7. GEOMETRICKÉ  SUDOKU  SERIÁL - 3. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci, v každé vyznačené oblasti a na vyznačené úhlopříčce byly různé číslice 1 až 7. Úplné řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

8. AUTÍČKA   (5 bodů)

Karlík, který sbírá autíčka, si právě s devíti hrál na koberci. Byla to polovina z třetiny všech jeho autíček. Kolik autíček celkem Karlík má?