Luštitelská olympiáda mladých 2020

 

Luštitelská olympiáda mladých - zadání 4. kola

 

1. HUDEBNÍ  NÁSTROJE   (N bodů)

Najděte v uvedených větách hudební nástroje. Některá hledaná slova mohou být skrytá i pozpátku. Čárky nad samohláskami nemusí být dodrženy.

Příklad: Chlapi anonymy nesnášeli. Řešení: piano. Za každý nalezený hudební nástroj, který bude minimálně čtyřpísmenný, získáte 1 bod.

1. Ten hrad u Dyje se jmenuje Vranov.

2. Diváci mohou sledovat utkání na velké obrazovce.

3. Petr říkal o Ivanovi jen samou chválu.

4. Chlapci si hráli se psy, dívky měly raději kočky.

5. Našeho syna hra velmi zaujala, takže nemyslel na nic jiného.

6. Matěj s rodiči nelyžoval, raději vymaloval svůj pokoj na bílo.

7. Tu buchtu babička upekla Sabině dneska ráno.

8. Navštívila v zimě mladá paní Rakousko nebo Maďarsko?

9. Fotoaparáty kupují dnes spíše starší lidé, mládež fotí na mobil.

10. Na dubu seděla sojka, na buku lelek.

 

2. SLOVNÍ  HAD   (max. 10 bodů)

Ze zásobníku se čtyřiceti písmeny vytvořte čtyřpísmenná obecná podstatná jména v 1. pádě jednotného čísla tak, že každé následující slovo začíná posledními dvěma písmeny předchozího slova (např. RUKA - KASA - SADA - …). Použít můžete pouze uvedená písmena, a to každé nejvýše tolikrát, kolikrát je v zásobníku. Za každé vytvořené slovo hada získáte 1 bod, max. tedy 10 bodů, pokud použijete všechna písmena.

 

3. JDE  TO  VŮBEC  SPOČÍTAT?   (max. 2 x 7 bodů)

Snad ano, ale právě na vás bude zjistit, kolik různých čtverců a trojúhelníků lze nalézt v uvedeném obrazci. Za správný počet čtverců i trojúhelníků dostanete vždy po 7 bodech. Ale pozor, body získáte, i když se správného počtu nedopočítáte. Za každý čtverec méně nebo navíc získáte o 2 body méně, za každý trojúhelník méně nebo navíc ztratíte vždy jeden bod. Při záporném bodovém výsledku každé části získáte za příslušnou část 0 bodů.

 

4. GEOMETRICKÉ  SUDOKU  SERIÁL   -   4. díl   (9 bodů)

Doplňte do prázdných políček číslice tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a v každé vyznačené oblasti byly různé číslice 1 až 7. Úplné řešení sudoku pošlete normálně spolu s ostatními úlohami, ale zároveň si je schovejte, protože čísla v podbarvených políčkách budete potřebovat k vyřešení závěrečného úkolu, který bude otištěn v posledním 6. kole.

 

5. LODĚ   (10 bodů)

Umístěte do obrazce klasický soubor 10 lodí vodorovně nebo svisle. Lodě se nesmějí vzájemně dotýkat, a to ani diagonálně, a nesmějí zasahovat do políček s vodou (≈). Čísla po stranách udávají, kolik lodí nebo částí lodí zasahuje do příslušného řádku nebo sloupce.

 

6. ČÍSELNÉ  SYMBOLY   (6 bodů)

Různé symboly ve čtverci 4x4 nahraďte různými číslicemi tak, aby platily součty čtyř čísel uvedené u příslušných dvou řádků a jednoho sloupce. Stejný symbol může být nahrazen vždy jen stejnou číslicí.

 

7. KOLIK  JE  JIM  LET?   (6 bodů)

Třem sourozencům je letos, když sečtete jejich věky, dohromady 30 let. Věkový rozdíl mezi bratry jsou 2 roky a součet jejich věků je o 2 více než je věk jejich sestry. A to už by vám mělo stačit, abyste správně určili věk všech tří.