Mariánskolázeňské oříšky 2013 - výsledky 2. kola

MARIÁNSKOLÁZEŃSKÉ OŘÍŠKY 2013 - VÝSLEDKY 2. KOLA

 

Hádanky – 2. kolo

15 - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Čižmár Ján, Fišbach Milan, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kalhous Pavel st, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Pavelka Jan, Říha Antonín, Sýkora Břetislav, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr; 14 - Foltas Petr, Hajíček Miroslav, Jalůvka Rostislav, Kočí Stanislav, Kožušník Milan, Kvěch Ladislav, Marešková Jana, Novák Robert, Švarcová Marie; 13 – Cenek Jan, Vavreinovi; 9 - Vagaiová Dana, Varšaník Štefan; 2 – Mlsová Jarmila, Tenglerová Helena, Vodičková Jana.

Hádanky – po 2. kole

30 - Bezděk Karel, Borkovský Ladislav, Červeňáková Marie, Čižmár Ján, Fišbach Milan, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kalhous Pavel st, Kousal Bohdan, Kovářová Ivona, Pavelka Jan, Říha Antonín, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr; 29 - Foltas Petr, Hajíček Miroslav, Jalůvka Rostislav, Kočí Stanislav, Kožušník Milan, Kvěch Ladislav, Marešková Jana, Novák Robert, Sýkora Břetislav, 28 - Cenek Jan, Švarcová Marie;  25 - Vavreinovi; 21 - Vagaiová Dana, 15 - Varšaník Štefan; 10 - Vodičková Jana; 8 -  Tenglerová Helena; 7 – Mlsová Jarmila.

 

Křížovky – 2. kolo

0 ztrátových bodů - Bezděk Karel, Cenek Jan, Čižmár Ján, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Juráň Radovan, Kovářová Ivona, Nack Petr, Pazdera Miroslav, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valeš Václav, Valíček Petr, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 1 - Paďour Peter, Pláňava Eduard, Platzner Igor, Podzemský Pavel, Růžička Alois, Sedlák Moravský; 2 - Sýkora Břetislav; 5 - Grossmann Zbyněk; 6 - Borkovský Ladislav, Dostál Vlastimil, Hajíček Miroslav, Kvěch Ladislav, Mikuš Marian; 7 - Novák Robert, Vašinka Jan; 8 - Fišbach Milan, Jalůvka Rostislav,  Kalhous Pavel; 9 - Zelený Zdeněk; 10 - Havel Jan, Kopřiva Jiří; 12 - Malúšek Rudolf; 14 - Kočí Stanislav, Říha Antonín; 14 - Vagaiová Dana; 34 - Kelnerová Růžena, Špitálská Marie.

Křížovky – po 2. kole

0 ztrátových bodů - Bezděk Karel, Cenek Jan, Čižmár Ján, Gašparín Pavol, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Juráň Radovan, Kovářová Ivona, Nack Petr, Pazdera Miroslav, Štefek Petr, Turek Miroslav, Urbánek Petr, Valeš Václav, Vlášek Jiří, Vojník Dušan; 1 - Paďour Peter, Pláňava Eduard, Podzemský Pavel, Růžička Alois, Sedlák Moravský, Valíček Petr, 2 - Platzner Igor; 3 -  Sýkora Břetislav; 6 - Borkovský Ladislav, Grossmann Zbyněk; Hajíček Miroslav, Kvěch Ladislav, Mikuš Marian; 7 - Vašinka Jan; 8 - Fišbach Milan, Jalůvka Rostislav,  Novák Robert; 10 - Kalhous Pavel, Kopřiva Jiří; 11 - Dostál Vlastimil, Havel Jan, Zelený Zdeněk; 14 - Kočí Stanislav, Říha Antonín; 15 - Malúšek Rudolf; 32 - Vagaiová Dana; 42 - Kelnerová Růžena, Špitálská Marie.

 

Logika – 2. kolo

28 - Buchta Karel, Bezděk Karel, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kovářová Ivona, Marek Daniel, Sýkora Jiří,  Vodičková Jana; 22 - Kočí Stanislav, Říha Antonín; 8 - Tenglerová Helena; 5 - Sýkora Břetislav; 0 - Vagaiová Dana.

Logika – po 2. kole

73 - Buchta Karel, Bezděk Karel, Haman Petr, Husar Ivo, Jemelík Vladimír, Kovářová Ivona, Marek Daniel, Sýkora Jiří, Vodičková Jana; 58 - Kočí Stanislav, Říha Antonín; 24 - Sýkora Břetislav; 20 - Tenglerová Helena, 12 - Vagaiová Dana.

Nejsou uvedeni ti, kteří neposlali 2. kolo