Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2017

 

Řešení druhého kola MLSK zašlete nejpozději do 15. dubna 2017 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 70800 Ostrava – Poruba nebo mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz. Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

 

Tentokrát se budeme věnovat materiálům a historickým výrobkům z hlíny od období dávno před naším letopočtem. Všichni umělci museli mít hluboké vědomosti o surovinách, jejich zpracování a vypalování. Prakticky bylo nutno počítat i se specifiky danými provozními podmínkami v jednotlivých oblastech. Různé lokality na celém světě, které se zabývaly uvedeným druhem umění, naleznete v křížovce pod třemi otazníky. Též uvádíme názvy některých surovin, které používali umělci při výrobě a dekoraci. Speciální techniky jsou čerpány z knihy G. Weiße: Keramika - umění z hlíny na stránkách 130 až 173. Různé výrobky z hlíny zde uvedené i formou fotografií a skic představují významné svědectví o vysoké úrovni hrnčířů a umělců v různých zemích světa zejména z období před naším letopočtem, ale i v době až do 12. století.

 

KERAMIKA - UMĚNÍ Z HLÍNY
2. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený ze tří nesouměrných střídavých polomozaikových dokreslovek

Systém střídání je u všech křížovek zachován. Skrytá hesla: 1. (78), 2. (4).

Použité typy políček:

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Odborné články. – 2. Mezinárodní asociace pro číslování druhů zboží (anglická zkratka). – 3. Odhoditi. – 4. Neschopnost života. – 5. Druh nádoby. – 6. ???. – 7. Obyvatel části starověké Itálie; jedna z inkarnací boha Višnua. – 8. Brazilská plošná jednotka; ostrov v Praze. – 9. Zakončení; běloruské sídlo; ???. – 10. Způsoby zpracování potravy; kulovitý útvar vyloučený pláštěm mlžů; jméno psa; ???; představitel osvícenského deismu; uměle tvrzený olej. – 11. Název pánských mokasínů; zárodek; anglicky "pobřeží"; hloubiti; předložka; německý spisovatel. – 12. Jesle; doklad; představitel rolí her Shakespeara; bezúhonnost; druh loutny; obě; souhláska předojazyčná; asijský stát. – 13. Drobné byliny s úzkými listy; mince; předložka; organická sloučenina; německá zkratka pro přetlak atmosféry; jihoafrický kmen; domácké ženské jméno; romsky "honit"; ruská sportovní zkratka; pajdat. – 14. Delikatesa; ponechat vcelku; umělé hedvábí; člověk postižený určitou nemocí; ryba; německý hudební skladatel; hudební nástroj; pravda řídící běh světa; planetka. – 15. Stoupenec bývalého francouzského politika; člověk zabývající se studiem uměleckých děl; pobídka tažných zvířat; fanoušek moderní hudby; planetka; švýcarský profesor v Curychu; iniciály jmen autora Requiemu; český filozof; hybaj. – 16. Iniciály ruského spisovatele; senoval; zpěvná slabika; menší ozdobná pokrývka; týkající se tibetského skotu; zkratka jedné z mysliveckých společností; trať; francouzský romanista; směs bílkovin v obilovinách; navenek; tvůrce filmu Bouře. – 17. Zkratka jedné z našich fakult; antiseptikum; SPZ českého okresu; ???; sportovní bundy; ???; ???; soubor dřevin v lesním společenstvu; bývalý venezuelský politik. – 18. Tea; ovšem; německý botanik; protivný člověk; nástroj k pobízení dobytka; realizovat; jednota; způsob vyšetřování tělesného ústrojí; asijský hlodavec; planetka. – 19. Iniciály jmen amerického paleontologa; metropole Kolumbie; balamutit; francouzský malíř; americký herec v TV seriálu Odložené případy; rod keříků; pohyb rukou; lék proti horečkám; druh pavoukovce. – 20. Jméno florentského malíře; řeka ve Francii; nástroj k ručnímu lámání lnu; soutěska; italský filmový herec; název desky holandské rockové skupiny. – 21. Bývalý fotbalista 1. FC Magdeburg; elektrotechnická zařízení; rostlinná buňka; uši. – 22. Nesjednocený Řek; anorganické sloučeniny; pravoslavní kněží; římský vojevůdce; kmen v Angole. – 23. Polovodičový tepelně závislý rezistor; svízelný; hudební nauka. – 24. Dvě řeky v Anglii; kmen v Zambii. – 25. Francouzský název švýcarského kantonu; loutky. – 26. Ouha. – 27. Sídlo ve Švédsku.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 15. Podnikatel se stavbou a prodejem domů. – 16. Francouzský herec (Jean); druh jehly. – 17. ???; špaček. – 18. Úder; německá firma se sídlem v Erkelenzu; druh bavlněné látky; příbuzné; kruh; iniciály bývalého ředitele Státního divadla v Ostravě. – 19. Umělé barvivo; druh bavlny; mrzout; větévka; součásti vozu. – 20. Citoslovce rozpaků; německé sídlo; skalák; sudé číslo vyjádřené římskými číslicemi; ???. – 21. Jméno psa; optání; červenohnědý pískovec; příslušník arabské politické strany; detonace. – 22. Část nábytku; odrůda vinné révy. – 23. Zaniklá šachová figura; někdejší české platidlo. – 24. Sonora; nimravá práce; jedno z alternativních jmen herečky narozené v r. 1958. – 25. Planetka; potřísniti; jednání. – 26. Indický prozaik; slovenský herec; odstraňovat špínu z tlapek. – 27. Značka selenu; vlákno ve vzdušnici hmyzu; elektrotechnická součástka; ???. – 28. Přítok řeky Ruhr; Linnéův žák; esperantsky "neplatnost"; značka. – 29. ???; porucha zraku (slovensky); porobovati; šedivý život. – 30. Dávná doba; kozí dech; nemoc muže v pokročilém věku; výrobek. – 31. ???; sužovati; chirurgický nástroj; druh vydělané kůže (dle NLA). – 32. Milenka (dle NLA); německá filmová režisérka; součást mužského oblečení; dřívější polské platidlo; díl pozemků; druh sirupu; kilohyl. – 33. Takřka; monopolní sdružení podniků; drtit; portugalský politik; pálit; bicí souprava; rozkošnice. – 34. Obal zárodku; nesteroidní antirevmatikum; antropometrický bod; mayský bůh; esperantsky "chrobák". – 35. Žlábky pro rumpál; vyvalovat; domácké ženské jméno; závodník v určité sportovní disciplíně. – 36. Německý básník; vřetena obtočená nitěmi; bývalý šéfredaktor časopisu „Zpravodaj“ v Curychu; britský biochemik; ničiti. – 37. Planetka; spojovací součásti; básnířka; německý sociolog; rod bakterií. – 38. Španělský ostrov; ???; člověk trpící záduchou. – 39. Druh jícnu sopky; mužské jméno. – 40. ???; sídlo ve Švédsku. – 41. Jazyk v Etiopii; středověký asijský stát; bývalý český zápasník. – 42. Ryba; druh stromu. – 43. Nevěstin únos (v jihoslovanském prostředí); památka; ???. – 44. Jedna z inkarnací boha Višnua; ždibec; druh stromu; jazyk v Etiopii. – 45. Druh petroleje; věnovat. – 46. Planetka. – 47. ???.

Křížovka obsahuje celkem 239 výrazů s průměrnou délkou výrazů 5,8.

Použité prameny: 4 – 13, 15 – 20, 22, 24, 26, 30, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51 – 55, 57, 61, 66, 70, 72, 82, 83. Další prameny ve 2. kole: České názvy živočichů; Čechová: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen, 2000; http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html; http://www.metrus.de/de/.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Autor Jaromír Drápala odradil svou křížovkou řadu kroužků. Pouze Kabrňáci a Permoníci zvládli 2. kolo na nulu. Gorali, Hradečtí Votroci a Pašeráci získali 1 ztrátový bod za strom TASKARIN (viz Jazyky světa, str. 220). Bôbari zaslali jen torzo řešení. Pašeráci našli skryté heslo MLSK jinde než bylo autorské řešení. Nicméně jejich systém má jistou logiku. Př. Jan Vašinka, který řešil celou křížovku sám, získal jeden ztr. bod za nevyplněné políčko KO u výrazu KOPATI. Jinak vše měl správně. Autor mu vyjadřuje svůj obdiv.

Po dvou kolech je v čele kroužek Kabrňáci, zatím s čistým štítem.                                                                                             

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Kabrňáci, Permoníci; 1: Gorali, Hradečtí Votroci, Pašeráci; 99: Bôbari; 100: Kokos, Macejko, Pašáci, Torysek. Mimo soutěž Jan Vašinka – 1 ztr. bod.

 

VÝSLEDKY  PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Kabrňáci; 1: Gorali, Hradečtí Votroci, Pašeráci; 2: Permoníci; 99: Bôbari; 100: Macejko, Torysek; 101: Kokos; 199: Pašáci. Mimo soutěž Jan Vašinka – 5 ztr. bodů.

Jaromír Drápala, Ostraváci