Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2018

 

Řešení prvního kola MLSK 2018 zašlete nejpozději do 15. února 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

NOSITELÉ NOBELOVY CENY
1. KOLO

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze tří polomozaikových dokreslovek

 (jedné nesouměrné písmenné, jedné nesouměrné střídavé a jedné souměrné střídavé) 

 

Vnější obrys křížovkového celku tvoří obdélník o rozměrech 13 x 26.

Heslo (10) a čtyři tajenky (8 7; 6; 5 7 a 6 2 4) jsou v křížovce skryty.

Použitá políčka:                                                                                              

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Iniciály autora Lucerny. – 2. Gól. – 3. Zákolník. – 4. ???. – 5. Nadpřirozené bytosti (v pohádkách); značka jednotky světelného toku; nýtovací knoflíky. – 6. Vybájený praotec Arpádovců; dvoukolý japonský vozík; ruská řeka. – 7. Pravý přítok Sávy; posvátná rostlina; hostina; papežská pokrývka hlavy. – 8. Jméno postavy v Topolových Hlasech ptáků; film s neostrým obrazem; ???. – 9. Vyznačující se charakteristickým stylem určitého autora; moc; středověký slavnostní oděv; italské těstoviny. – 10. Starověké kmeny mongolského původu; alkaloid; pruská královna. – 11. Princip hmotné přírody (sanskrt.); vyhovující veřejná mínění; rod ryb; dna. – 12. Odrůda brambor; část rostliny; kůže určitého zvířete; velká množství aut; zatnutí zubů. – 13. Valcíř trub; užitková rostlina; tanec; mnohokrát; cizí mužské jméno; ???; ozdobná volavčí péra. – 14. Ryby; malý partyzánský oddíl; hlodavec; žebrota; kuchyňská nádoba; dvě sídla v Pákistánu; africký kmen. – 15. Anglický dramatik; dostati; obhrůbkovat; řeka ve Vietnamu; Ezauův vnuk; léčebný pramen v Luhačovicích; nerost; divoká včela. – 16. Způsob zvýšení citlivosti přístroje; ???; Tuat; sídlo v Etiopii; český teoretik v oboru didaktiky; domácké ženské jméno; elektrotechnické součástky; ???. – 17. Injekční přípravek; druh brazilské bavlny; široká motyka; planetka; rakouský básník; maďarsky „když“; čisticí přípravek; sídelní jednotka v okrese Třebíč; významotvorná hláska. – 18. Britský filmový režisér kanadského původu; odrůda vinné révy; psí ocas; úsek zemské kůry; vrstvená textilie; fungicid; látky používané v lékárnictví; napřed; autor České mluvy myslivecké. – 19. ???; víření; část těla (zdrobněle); ???; druh závaží; povaleč; blahobyty; domácké ženské jméno; mokvat. – 20. Grafické označení zkratky; planetka; Kocourkovo jméno; důkladnost; projektil; dovolená; nízká dřevěná stěna ve stodole; ucpati mechem; ???. – 21. Šarže; snímací elektronka; architektonický prvek; počítačová skříň; vačnatec; americký kytarista; součást automobilu; odrůda hnědého uhlí; červené barvivo. – 22. Staré hubené krávy; indický fyzik; odvety; ???; český kanoista; město na Luzonu; dobročinná organizace; domácké ženské jméno; sídlo v Malajsii. – 23. Oblá taška na prejzové střechy; ???; druh jednosemenného suchého nepukavého plodu; stuha; planetka; ornice (zdrobněle); dánská jednotka objemu; příčel žebříku; prášek do tiskárny. – 24. Mladá nezkušená osoba; vylaďovač; visuté lože; africké platidlo; slovenský dramaturg; nedonošený zárodek dítěte; lesklé uhlí; ostrov v Jávském moři; tenisová hřiště. – 25. Obojživelníci; elementární částice; uhlovodíky; ???; část kola; americký filmový herec; dříči; hebrejský prorok; irská řeka. – 26. Trvalé deště; spolupracovník Kadeřábka; vybídnutí; kovoobráběcí nástroj; sídlo v Turecku; německo-rakouský dermatolog; šplách; mrtvolný jed; nádoba na nošení vody. – 27. Hýčkati; dvě mužská jména; ryba; slovenská hudební skupina; slovensky „názory“; kanadský ostrov; raně feudální stát v Africe; pokojová rostlina. – 28. Luční bylina; neduživá; ???; listnatý strom; paleoasijská jazyková skupina; dráb; symbol předka (u Indiánů). – 29. Druh sítě na lov ryb; planetka; odrůda hrušně; americký filmový režisér; zhotovená z hrubých vláken určité tropické rostliny; plánek. – 30. ???; registr; dívky téhož jména; korejský videoumělec; spolupracovník Naumova. – 31. Sportovní člun; hladiti a líbati; ženské jméno; SPZ našeho okresu; obal z pevné látky. – 32. Německo-americký fotograf; planetka; ???. – 33. Spoludržitel patentu na tryskový motor; hudební skladba; odrůda brambor. – 34. Plachetní plavidlo; kuličkové počitadlo; cizokrajné ovoce. – 35. Rozdělovat. – 36. ???. – 37. Umístit níže. – 38. Značka automobilů. – 39. Iniciály autora cyklu Matamorfózy.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 14. Iniciály redaktora divadelní revue Komedie. – 15. Pádová otázka. – 16. Vlastní jméno francouzského spisovatele. – 17. ???. – 18. Pohyby rostlin vyvolané změnami světla a tmy. – 19. Jízdní vojáci; ???; pohyblivě spojené sledy kovových článků. – 20. Příslovce času; odrůda hrušně; nedávno. – 21. Přípravek k dekongesci nosní sliznice či spojivek; role Romy Schneiderové; překypující energií; velmi málo (z italštiny). – 22. Trnout; asijská jednotka hmotnosti; sídlo v Itálii; akrobatický prvek pilota; v esperantu „acapu“; psice; špalek. – 23. Švestka; surovina k výrobě tuků; útulek; namáhavě a pomalu; dámský klobouk bez krempy; erotoman. – 24. Stráň; bedna; kubánský básník; kníže oprávněný volit císaře; přivlastňovací zájmeno; terminál pro sazbu textu (anglická zkratka); stříbrná mince. – 25. Racek; ???; dokonalá; slovenská řadová číslovka; dokonalost; domácké ženské jméno; karetní výraz; intelektuál; veslovod. – 26. Vojenské útvary; druh ovce; ???; zvuk vydávaný jistým ptákem; mongolský novinář; ???; odrůda pšenice. – 27. ???; italský spisovatel; druh houby; křesadlová ručnice; pohybovati se; bůh jezer a řek v Ghaně; žír; evropský veletok. – 28. Jistota; mlha; brouk; sídlo v Etiopii; izraelský král; dva čeští herci; obyvatel světadílu (slovensky); německý fyzik; menší ochranný poklop. – 29. Tělo; dobropis; dílo českého básníka (1931–1982); brána; ledovec v Indii; vyhřívat na slunci; zuřivá psychóza. – 30. Vany; kvantový generátor záření; ???; tvrdý papír; pasáž; obec v departementu Haute–Marne; helénistické božstvo; cizokrajný strom. – 31. Citoslovce zaklení; cyklohexanon; město v Kazachstánu; hudební nástroj; filmovací přístroj; ???; sídlo v Polsku; zasvitnutí; úmysly. – 32. Shakespearovo drama; český malíř; výtka; domácké mužské jméno; amen; průkopník barmských povídek; Informační a komunikační technika (německá zkratka); zkratka pro optokinetický nystagmus; sídlo v Norsku. – 33. Řeka v Konžské demokratické republice; vyznamenání; africký kmen; sladké jedlé plody; spojovací součást potrubí; spoluzakladatel skupiny Profil; herbicid; sportovní zkratka; celní kód Uruguaye; ústní podání o výrocích a činech Mohameda. – 34. Rusky „čtyřicet“; ryba; lázně s potním účinkem; český pacifista; druh psa; uspávací prostředek (slovensky); serpentina; německý gymnasta; malá přepravní loď na Baltském moři. – 35. ???; ???; domácké ženské jméno; mexický pokrm; mládě domácího zvířete; arménský filmový režisér; hlinka užívaná k výrobě barev; trojnásobně; poznání. – 36. Závěr; kolem; onen svět; chlad; druh pstruha; starořecký epos; křivka; zabraňovat (něčemu); ???. – 37. Bojová látka; stavební materiál; zvuk vydávaný jistým ptákem; britský lékař; tyč; předek tří stromů, pod nimiž se narodil Žižka; šibal; členovec; bodláky. – 38. Hadr; starší; uzlík; pes; jedovatý plyn; náklady; boláky na noze; šmejd. – 39. Organizace; český filozof; složka; značka fotoobjektivu; tekutá živice; indický hudební nástroj; součást gotických staveb. – 40. Nemnoho lesklé; jméno švédského spisovatele (1905–1996); srostlá skupina krystalů; automobil určité značky; cizokrajné dřevo; věšák; předchůdce boha Imry. – 41. Druh tkaniny; sídlo v Malajsii; cizokrajná rostlina; asijská jednotka hmotnosti; americký dirigent; brány; laterna magica; obilovina starých Inků. – 42. Variometr (pro větroně); řeka v Indii; chudák; jeden z držitelů Zlatého míče; hromotřesk; mrňousi; obyvatel asijského státu. – 43. Španělský filmový herec; celní kód Ukrajiny; obyvatel Aše; švédský hráč vodního póla; tresť k výrobě octa; zpěv; sídlo v Anglii. – 44. Papír k pokrývání stěn; cizí platidla; břečky; mince z Lesotha; židovská slavnost; uhlovodík. – 45. Cizokrajný plod; značka kovového prvku; obsahující určité alkaloidy; šat starých Čechů; mnišská obec buddhistická; klepání zobákem do dřeva. – 46. Gauč; hlasy žab; druh slitiny; autor díla Má vlast. – 47. Nesourodý celek; jedno ze jmen brazilské herečky; ???. – 48. Odvětví průmyslu; mužské jméno; suber. – 49. Citoslovce neklidného pohybu; citoslovce; protiúder v boxu. – 50. ???. – 51. Rychle něco odříkávat. – 52. Iniciály autora díla Letní zrcadlení.

Pomůcky: Oraá, Sianpiové.

Použité prameny v 1. kole MLSK: 1-13 15-21; 23; 24; 28; 36; 38; 39; 40-43; 45; 47; 49-57; 59; 61; 68; 71; 72; 78.

Další prameny použité v 1. kole MLSK: J. Wolf: Abeceda národů (1984); J. Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie (Ratio, 2005), E. Hodoušek: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky (1996); K. Minařík: Malý mystický slovník naučný (Praha, 1992).

Prameny z internetu: 81-87.

Malá statistika křížovky: 417 výrazů; průměrná délka výrazů – 5,58; délka tajenek – 20 %.

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

Řešení 1. kola MLSK 2018 zaslalo celkem 17 kroužků, což je oproti loňsku významný pokrok. Nápověda ve formě definování obrysu křížovky hodně napomohla při vlastním řešení a rovněž tajenkové výrazy byly dobře dostupné. Věříme, že tento trend Vám pomůže i při řešení dalších kol.

Autor 1. kola Jaromír Drápala na Vás nastražil falešnou tajenku LITERATURA podél horního okraje knihy, která ovšem troskotala na výrazu LANDA (viz fdb.cz – např. české filmy Rekviem za kouzelnou flétnu nebo Morálka paní Dulské). Správná tajenka LITERATURA byla umístěna podél pravé vnější strany knihy čteno odspoda nahoru: ALIce, příp. Alina (místo Alena), STElušky (místo Stanušky), kRAkovka, sTUnavá (místo stonavá), ARAm a Alva (místo Alan a Alva), s tím souvisel i africký kmen Manika místo Naneka. Za tuto oblast kroužky získaly 6 až 8 bodů podle toho, co vyplnily správně. Hradečtí Votroci nevyznačili a nevypsali skrytou tajenku Mahfúz, za což obdrželi 5 ztrátových bodů navíc.

Omlouváme se za převzatou opsanou chybu v NLA u výrazu FOCTUS (správně má být FOETUS). Zde však nikdo nechyboval.

 

POŘADÍ PO 1. KOLE

0 ztrátových bodů, pořadí 3 – Gorali, Kabrňáci, Permoníci, Samotář, Torysek; 6 ztr. b., pořadí 6,5 – Macejko, Rychtáři; 7 ztr. b., pořadí 9,5 – Bôbari, Ječmínek, Staré hnízdo, Šohaji; 8 ztr. b., pořadí 13,5 – Pašáci, Pašeráci, Šíravan, Trosky; 11 ztr. b., pořadí 16 – Ruža; 13 ztr. b., pořadí 17 – Hradečtí Votroci.

Jaromír Drápala, Ostraváci