Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2018

 

Řešení čtvrtého kola MLSK 2018 zašlete nejpozději do 15. října 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz. Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

NOSITELÉ NOBELOVY CENY
4. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

SLOŽENÝ ZE TŘÍ STŘÍDAVÝCH POLOMOZAIKOVÝCH KŘÍŽOVEK:

JEDNÉ SHODNÉ, JEDNÉ SOUMĚRNÉ A JEDNÉ NESOUMĚRNÉ

 

Legenda ke shodné křížovce je uvedena pouze ve směru Zleva vpravo dolů.

Vnější obrys křížovkového celku tvoří obdélník (téměř čtverec), který má zkoseny dva horní rohy na délku jednoho políčka.

 

Použitá políčka:

Skrytá jsou dvě hesla křížovky: (6 4), (4) a jeden tajenkový výraz (6), které vypište a vyznačte v obrazci.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Uctivé oslovení muslimského mudrce. - 2. ???. - 3. Mrtvice. - 4. ???. - 5. Součástka přidržující kolo na nápravě (slovensky); voják plnící určitý úkol (slovensky). - 6. Starý hudební nástroj španělského původu; nadržovák u dud; druh hmyzu. - 7. Vlastní jméno československého generála; nebarevná struktura obrazu; dragoun; druh vitaminu. - 8. Energicky; druh travnaté stepi; český politik; patřící ženě určitého jména. - 9. Český chemik; stará íránská jednotka hmotnosti; japonská básnická forma; druh církevních sbírek; mělčina; chemická sloučenina. - 10. Druh šumivého vína; primát; bod; domácké ženské jméno; slovenský skladatel; titulní postava románu německého spisovatele. - 11. Druh nákladního vozu; německý odborný spisovatel; někdejší název sídla na Karlovarsku; ovinout; povozy; domnělé slovanské božstvo; ???. - 12. Domácké mužské jméno; podvod; iniciály německého lékaře dermatologa; ženské jméno; centrální hvězda planetárního systému; cizokrajný savec; ???; starší hudební nástroj. - 13. Druh výtvarného umělce; ???; druh barviva; ???; český spisovatel; německý fyzik; druh alkaloidu. - 14. Sídlo v USA; pěstovat určitý sport; druh dřevěné nádoby; vydržet nápor; švýcarské sídlo; jihočeská obec; stejní; švédské sídlo; organická sloučenina. - 15. Domácí zvíře; vokální skupina oceněná na mezinárodním festivalu Zlatý Orfeus; tyčinka; produkt pyrolýzy organických látek; kanadská řeka; zauzlovat se; žena pontského krále Mithridata; druh pobožnosti; pramáti rodu Karlovců; směšný skutek hodný zavržení. - 16. Ruská pěvkyně; bývalý český hokejista; polodrahokam; rotační těleso; různá tvoření kaménků v lidském těle; hotentotský jazyk; ???; řecký filozofický pojem označující jsoucno; zásuvka ve stole. - 17. Orientální lázeňský sluha; rodiště českého skladatele (*1907); domácké ženské jméno; Denisův pseudonym; tlouct špačky; maďarský malíř; německý astronom; nechutný nápoj; spousta; ruský spisovatel; německý právník. - 18. Domácké ženské jméno; druh obložení stěn; brašny; čuvašský spisovatel; pobaltská krajina; starověký libyjský vůdce; úvod; nepodařené tóny na lesním rohu; slepá jáma; holka. - 19. Obtížný hmyz; kůl v plotě; zvučně; někdejší označení příslušníka středověké náboženské sekty; Groenovo jméno; první náčrt kresby; noční pták (slovensky); německý lékař; malý hustý hájek jako úkryt zvěře; africký kmen; francouzský průmyslník. - 20. Vlastní jméno italského malíře; ruský malíř; sentimentální kýčovitá hra; herbicid; vazal; jeden po druhém opustit letadlo na padáku; herečka ze seriálu Versailles; bájný orientální vezír; masité pokrmy (zdrobněle); drobet; zpustlý člověk bez zaměstnání; americký režisér; krejčovské náčiní. - 21. Část pluhu; titulní postava dumy ruského básníka; hůlka; egyptský bůh hrobů; československý kanoista; sólista jugoslávského rozhlasového big bandu; heslo Řeků za sjednocení Kypru s Řeckem; počátek; součást nádobí na salaši; rychlejší chod koně; šatlava. - 22. Býčí zápasy; malá hospoda; subtropický keř; postava z Voltairovy hry Zaira; anglický ostrov - někdejší sídlo druidů; vosk získávaný z ovčí vlny; druh mouchy; glycerin získaný z cukru; kutna; rod keřů. - 23. Šidítko; kuchyňské náčiní; posila; tmavá skvrna v zorném poli; lutický hrad; sovětský lékař; obyvatelka hor; ???; sídlo v Portugalsku. - 24. Upevnit do správné polohy; český spisovatel; planetka; španělský básník; drink; španělský obchodník a dobyvatel; faleš. - 25. Malé množství; ostrov Malých Sund; zkratka rozhlasové a televizní společnosti Beninu; jméno mexické kostymérky; slovinský sochař; nehorázně oprsklá. - 26. Hlídač na městské věži; křičet; vojenská nemocnice; členka jednoho z katolických řádů; nepěkné počasí. - 27. Český spisovatel; sídlo u Rudého moře; stroj na úpravu kůže; ???; mazaný chlapík; ???; jméno vzducholodi. - 28. Otcova sestra; francouzský politik; evropská platidla; železniční transportní zařízení; druh horniny; vodní pták; části výrobního závodu (slovensky). - 29. Hrudní kosti; jedovatý tropický had; italský skladatel; dřívější název vesnice v jižních Čechách; druh sportovce; postava ze hry L. Hellmanové. - 30. ???; německý spisovatel; nižší mezopotamský bůh; anglické mužské jméno; ???; rod brouka; švédské sídlo. - 31. Příkrý; druh vesla; druh pokrývky hlavy; obrubová lišta lodního boku; britský herec. - 32. Bývalá sázková kancelář; sídlo v Kamerunu; druh pečiva (slovensky); sovětský geobotanik; vlastní jméno slovenského básníka a literárního kritika. - 33. Zpříjemňovat čekání; německý geolog; slovenská televizní hra; sídlo štábu 2. československé divize v roce 1919. - 34. Zahradní květina; české sídlo; povlak na povrchu vařeného mléka; ???. - 35. Druh pšenice; přítel; sportovní disciplíny. - 36. Část určitého jeleního parohu; výhon z kořenů; americký režisér. - 37. Polský arcibiskup; druh kořalky. - 38. ???. - 39. Tkaný obal polštáře.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 30. Prasklina. - 31. ???. - 32. Okruh lišící se barvou od okolí; hulman. - 33. Rod ryb; kvasinkové onemocnění sliznice ústní dutiny. - 34. Stará jednotka hmotnosti na Madagaskaru; náležející nizozemskému astronomovi. - 35. ???; sovětský zápasník; eskamotér; dýchavičný člověk. - 36. Český herec; staročeské mužské jméno; letiště v jihovýchodním Španělsku; příbuzenstvo amerického malíře. - 37. Mající charakteristické znaky tvorby věhlasného italského malíře; nevelký výpadek paměti; ???; ???. - 38. Pomocná kresba; strnutí šíje; slovenská hudební skupina; metropole Afghánistánu; dávati mat; nepravdivé nadsazující vypravování; část básně (zdrobněle); prostory v sušičce lnu. - 39. Organická sloučenina; spis, na základě něhož se projednává výtka; řeka v Chorvatsku; produkt enzymové reakce v živých organismech; psovitá šelma; český herec; druh nádoru; zmatek. - 40. Legendární keltská postava;  převrhnout se; osvobozovat; starověké maloasijské město; bulharský odbíjenkář. - 41. Debierneho iniciály; někdy; druh látky (podle NLA); opět; mírně (z latiny); jemné úlomkovité horniny; načatá uhelná stěna. - 42. Rybí vajíčko; ???; jídelní misky; nesmysl; součást oblečení; stoh. - 43. Prokopnutí míče mezi nohama protihráče; romský pokrm (slovensky); zpevněná dopravní cesta; ženy-prostřednice otce boha Misisiho; slovanský bůh. - 44. Japonská jednotka objemu; týkající se denního tisku; citoslovce; bezprostřední (slovensky); ???; český publicista. - 45. Citoslovce volání na husy; kunovitá šelma (slovensky); dětská hra; důtka; hudební nahrávka. - 46. Dalmatské višně; opotřebované mlýnské kameny; palivové dříví; ochranná vložka. - 47. Diakritické znaménko; ???; autor dramatu o Janu Žižkovi; jeden z kmenů obývajících někdejší africký stát u Čadského jezera. - 48. Stočené sardelové řezy s kaparou uprostřed; americký zpěvák; francouzský herec; ???. - 49. Balkánská jednotka hmotnosti; český nakladatel; hnáty; japonský komiks. - 50. Švýcarský malíř; nároky; slovenský hudební skladatel. - 51. Napůl; ratolest; objevitel oleandomycinu. - 52. Rýt; hlodavec. - 53. Klenutý tunel u sklářské pece (slovensky); blázen. - 54. Pokrývka hlavy.

 

Použité prameny v 4. kole MLSK: 4, 5, 7-9, 11-13, 15-19, 21, 23-28, 31, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 51-53, 55-57, 59, 61, 64, 71, 72.

 

Další prameny použité v 4. kole MLSK: Z. Sochová: Lašská slovní zásoba.

Internet. prameny: 81, 85, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Nositel%C3%A9_Nobelovy_ceny

 

Malá statistika křížovky: 324 výrazů; PDV 5,95; DT 12,1%.

 

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

4. kolo MLSK zaslalo jen 7 kroužků. Bylo to ovlivněno souběžným řešením tří náročných soutěží: MLSK, JLA a ČKL.  Autor křížovky Pavel Blažek trochu přitvrdil, nicméně z tabulky je patrné, že křížovka byla při větší trpělivosti řešitelná, o čemž svědčí správné řešení čtyř kroužků. Samotář nevyplnil políčko u výrazu HALAJB.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

Gorali, Kabrňáci, Permoníci - 0 ztrátových bodů, pořadí 2; Samotář 1 ztr. b., pořadí 4; Rychtáři - 35 ztr. b., pořadí 5; Ječmínek - 70 ztr. b., pořadí 6; Pašeráci - 99 ztr. b., pořadí 7.

 

Pořadí po 4. kole

Gorali, Permoníci -  0 ztrátových bodů, pořadí 13; Kabrňáci - 1 ztr. b., pořadí 18,5;  Samotář  - 3 ztr. b., pořadí 26,5; Rychtáři - 47 ztr. b., pořadí 30; Ječmínek - 80 ztr. b., pořadí 31; Pašeráci  - 107 ztr. b., pořadí 28,5 a další kroužky.

 

Jaromír Drápala, Ostraváci