Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2018

 

Řešení pátého kola MLSK zašlete nejpozději do 17. prosince 2018 na adresu prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz. Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku.

 

NOSITELÉ NOBELOVY CENY

5. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z jedné nesouměrné (písmenné) polomozaikové křížovky,

sedmi střídavých polomozaikových křížovek (z nichž jsou 3 nesouměrné)

 a jedné souměrné střídavé mozaikové křížovky

 

Vnější obrys křížovkového celku tvoří obdélník, který má zkoseny všechny rohy na délku tří políček. V křížovce je použito celkem 7 rébusově čtených výrazů. U jedné z křížovek je nutno zachovat určitý Směrnicemi zmíněný systém. Skryté jsou dvě tajenky: (6), (9) a jedno heslo: (4), které vypište a vyznačte v obrazci.

 

Použitá políčka:

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Mléčné nápoje. – 2. Odměšování. – 3. Dutina; bývalý slovenský politik. – 4. Nižší božstva zmocňující se svých uctívačů; ???; anglicky „nějaký stan“. – 5. Obilnatá rostlina; český zpěvák a baskytarista; slovesný čas vyjadřující minulý děj. – 6. Výražka; ???; citoslovce; nepříjemnost. – 7. Slabý vítr; vypouštění taveniny z pece; jméno rumunského spisovatele příjmením Bucuţa. – 8. Disputovat; letadlo; ???. – 9. Nerost; citoslovce; iniciály představitelky Evy; klání; strom. – 10. Moučka z oddenků kurkumovníku; druh klejopryskyřice; český básník; slepičí trus; herečka vystupující ve filmu A Change of Heart; mlynář; ouško. – 11. Esperantsky „šestý“; vydávati vysoké zvuky (o ptácích); spojka; krůta; pěchovat; australský tenista; hudebnost; ???. – 12. Palivo; iniciály německého geodeta; muži vykonávající určitou profesi; ???; francouzský střelec; rantaš; vážená; poloopice. – 13. Síra; americký zpěvák; skalní poušť v Africe; sídlo ve východních Čechách; vedle; švédský kameraman; stará britská jednotka objemu; vlněná tkanina. – 14. Blikavé svícení; sudokopytník; vyzařovati; ???; usrknout výluh; drzý; elektronická pošta. – 15. Vzkřísit; psí jméno; ostrov v Karolínách; část zlomku; stávat se vlhkým; zařízení pro posun vagónů. – 16. Tání; turecký zápasník; sanitka; točky; nepřátelé bohů (v indické mytologii); ???. – 17. Původní název evropské země; jméno herce z TV seriálu De Tour; národní park v Angole; spojení sklípků; předložka; norský národní park; řecky „zdvihat“. – 18. Novoluní; trust podniků se sídlem v Praze založený roku 1958; geologický útvar; ???; vodní cesta (v japonských zeměpisných názvech); sídlo v Belgii; evropský jazyk s přídavkem hebrejštiny. – 19. Sídlo v Polsku; vzíti; francouzsky „šrám“; sídlo v Rusku; plemeno ovce; nástraha; planetka; označení kvantově-mechanických výpočtů molekulárních struktur; sídlo v Argentině; ???. – 20. Svršek a král; ???; lán; slovensky „zeď“; anglicky „rudnina“; ???; americký filmový producent; poldr ve Šlesvicku-Holštýnsku; blanokřídlý hmyz. – 21. Kraťas; sytě zelený; Amor; strom; maďarsky „to“; deklinační kruh na nebeské kouli; iniciály autorky sbírky Ze Šumavy; ???; ukazovací zájmeno; ???; asijské platidlo. – 22. Svatokupectví; láteření; tabule; iniciály bývalého ukrajinského ministra; středověká lyrická báseň; ???; chamtivá kyprá žena; španělský devítiminutový film; stařešina. – 23. Druh moučníků; lehčeji; slovanský název pro truhlu; jako; sídlo v Polsku; větší množství materiálů pro speciální obleky; jednotky hmotnosti; bylina. – 24. ???; římskými číslicemi 1050; součást mezopotámských chrámů; řada ražeb v dvojité hodnotě (v Německu); esperantsky „hvězdář“; granátové jablko (řecky); vliv; systém rytmického uspořádání v indické hudbě. – 25. Podpůrný listen; bakterie způsobující kapavku; sídlo na Islandu; chorvatský skladatel; lem; chemická značka kovového prvku; anglická zkratka určitého typu varistoru; nedestruktivní čtení (anglická zkratka); bušení. – 26. Dost; značka na okraji grafické desky; americký herec; planetka; setí; ???; francouzský název belgického města; kód jednoho z letišť v Michiganu; aparát. – 27. ???; dívka; kód jednoho z letišť v Bolívii; zřídlo (v německých zeměpisných názvech); japonská tisková agentura; elektricky nabitá částice; lodní výztuha; organická sloučenina. – 28. Druh jeřábu; měřítko; autor díla Měsíc nad průsmykem; malý silný kůň; kořenová zelenina; nejvýznamnější byzantský titul po císaři; sportovní potřeba v pozemním hokeji; ???. – 29. Kůň s určitým zabarvením; kříženec velblouda; domácké mužské jméno; chemická značka kovového prvku; pomazání; alternativní sladidlo; telegrafní klíč; český fyzik. – 30. Stávat se cizím; stará mongolská délková jednotka; dílčí měnová jednotka některých asijských zemí; ???; jeden z kentaurů; anglicky „tyče“. – 31. Ptačí mládě; impresivnost; papuánský jazyk; kamkoli. – 32. Svatba; ???; kukuřičná kaše; rostlina. – 33. ???; eskymácké saně; část nohy. – 34. Schválně; sídlo ve Francii; drásník. – 35. Anglicky „musit“; melancholicky; rostlina. – 36. Zaostalost; iniciály polského sekretáře Sdružení přátel věd; patron dne Ik. – 37. Chrápání.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 15. Suma (peněz). – 16. Plot z vrbového proutí. – 17. ???. – 18. Kopka; ptačí citoslovce; sídlo ve Španělsku; anglicky „nějaký plyš“. – 19. Město na Moravě; ???; tatarský válečný stroj; loď. – 20. Způsobovat bolest; ???; dítě; citoslovce; žánr arabské literatury. – 21. Pučet; ???; kouřiti; sídlo v Itálii; přežvýkavec příbuzný jelenu. – 22. Harmonie; ???; připravovatelé pokrmů; rašelinová cihla; vlákna z palmy; dcera Mundilfariho. – 23. Dřívější italské platidlo; trojklonný nerost; princip; ukrajinský režisér; krupička; pracant. – 24. Arabské ženské jméno; chystat; nesmírně píti; cizokrajný plod; ???; levantská bavlna; domácké mužské jméno. – 25. Otočka; staroitalská bohyně; starofrancouzský žertovný tanec; nerv; pcháč; později, než bylo očekáváno; autor cyklu Touha. – 26. Potulný student; marocký herec; kmen v Togu; charvátský malíř; místo; vůdce severogermánských Varjagů; bulka. – 27. Herečka v TV seriálu Tu Mera Hero; výprava; tajenka; obyvatel určitého území v Evropě; druh zakončení šachové hry; ???; procentový obsah zastoupení prvků v zemské kůře. – 28. Opuštění povinností; český agrotechnik; ???; častým pohybem se na povrchu odřít (o zrnech); patrně; mladý výhonek révy; dvě domácká ženská jména. – 29. Přání všeho dobra všem (v buddhismu); na kterém místě; fantastický; úsudek (slovensky); antický chrám; citoslovce; město v Nebrasce; Meyerova komedie z roku 1961. – 30. Žalářník; latinsky „vlhko“; rodičky; útvar na Měsíci; dvě domácká mužská jména; posezónní prodávání zboží; nálada. – 31. Výtrusy hub; usušená tráva; možno; domácké mužské jméno; listnatý strom; Whistlerovo dílo; esperantsky „jeptiška“. – 32. Houslista; jmění; pobídka potahu; český herec; ženské jméno; norsky „olej“; značka cigaret; vybíravost. – 33. Český buditel; nezahoupat; dcera délského krále; SPZ slovenského okresu; jihoafrický kmen; jednotnost. – 34. Vpravit; posun dolní čelisti do strany; planetka; nerost. – 35. Příslovce času; ???; vysoukávat (rukávy); slupka; odporová svářečka; obrat; indická barva. – 36. Příbuzná; úplnost; opět; slovensky „otec“; jméno mnoha evropských králů; sídlo u Českých Budějovic. – 37. Rostlina; sídlo v Číně; ???; dole; část ptačího těla; zbytečná; podlouhlý plod se semeny. – 38. Citoslovce veselosti; asijská jednotka hmotnosti; písečná návěj; český právník; bůh stvořitel v Přední Asii; referát; potěšení; ostrov v Indonésii; dánská jednotka množství; spojka; sportovní potřeba. – 39. Předložka; jednou; kolem (zkratka); tolik; kmen v Nigérii; bloky; nešikovnost; sídlo v Irsku; frikce (slovensky); rostlinka tvořící polštářovité shluky; pochodování na místě. – 40. Polovice; americký herec; citoslovce; kód letiště ve státě Georgia; česká filmová komedie; odřenina; ženský pohlavní hormon; značka jednotky světelného množství; autor díla Pustina; sídlo v Černé Hoře. – 41. Štírek; v hudbě souhlasně; ruská řeka; starobylý umělecký sloh; poslední podíl lihu smíšený s přiboudlinou; ???; zkratka významného oxfordského slovníku; německý knihtiskař; sídlo v Polsku; slabiny. – 42. ???; poněkud; anglická zkratka Společnosti pro sponzorování televizních programů; karosérie; značka francouzského vína; chemická značka kovového prvku; užitkový vůz; zkratka jisté normalizační instituce USA; lístky; anglicky „úhoř“. – 43. Žár; jedno ze jmen bulharského hospodářského geografa; divadelní loutka; území ve Švýcarsku; latinsky „poškození“; reprodukce. – 44. Zavodňovací kanál v Malé Asii; blokátor acetylcholinesterázy; název švédského cirkusu; postava divadelní hry A. P. Čechova. – 45. Určitý profil hutních ocelových výrobků; ???; vrt pro získávání určité látky ze země; bažant lesklý; biograf. – 46. Diskuse palestinských a babylonských učenců; ???; ???; stará míčová hra; plž. – 47. Prodělat kysání; pohyb vojsk rovnoběžný s linií fronty; soused; polský režisér. – 48. Pást; muky; mlha s obsahem kouře. – 49. Rostlina. – 50. Nosní kamének. – 51. Pták.

 

Pomůcky: ezt, Luenge, OALD.

 

Použité prameny: 1-5, 7-13, 15-21, 23-25, 35, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-53, 55-57, 59, 60, 61, 64, 65, 71.

 

Internet. prameny: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Nositel%C3%A9_Nobelovy_ceny, 81-87.

 

Další prameny: J. Wolf: Abeceda národů, Horizont, Praha 1984; K. Čálek: Slovník zkratek (Ugrofin, 2009); T. Hančl: Ejhle cirkusy a varieté (Rovnost, Brno 1995); J. Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie (Ratio, 2005); K. Čechová: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen; M. Martincová: Malířské umění od A do Z, Praha 1995; K. Minařík: Malý mystický slovník naučný. Canopus 1992; L. Valentová, M. Kavková: Slovník spisovatelů Rumunsko, Odeon, 1984; Pomůcky pro hádankáře a křížovkáře: Domácká mužská jména. Svazek 3, ČSHAK 2018.

 

Speciální prameny (výrazy jsou uvedeny v pomůcce): L. Hradský: Maďarsko-český slovník, Academia 2003; http://www.mojeafrika.cz/; https://en.wikipedia.org/wiki/.

 

Statistika: Počet výrazů – 423; PDV – 5.2; tajenka – 24%.

 

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

 

skončil další ročník Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů. Poslední 5. kolo zaslalo celkem 10 kroužků. Ani jedno řešení nebylo autorské, nicméně jsme uznali i vedlejší varianty, které odpovídaly zadání. Nástrahy, které Vám připravil autor křížovky Jaromír Drápala, zabraly a určitě i potrápily. V prvé řadě bylo nutno ve vnější křížovce dodržet systém vpisování znaků s velkými a malými písmeny, na což bylo upozorněno v zadání. Nedodržení tohoto systému bylo postiženo 5 ztrátovými body. Einsteinův vzorec musí být jednoznačně E = m c2 a nikoli E = M C2. Věřím, že uznáte náročnost tvorby takové křížovky, když bylo nutno zakomponovat do křížovky řadu jmen – nositelů Nobelovy ceny za fyziku.

 

Další nástrahou byl výraz 19/3 tatarský válečný stroj HOPAVA (NLA – heslo hopati, 8. kartička). Uznali jsme i ŠEPAVA – viz tamtéž x ŠERAŘI (doloženo knižní publikací). Představitelkou Evy měla být jednoznačně Zuzana Innemanová (viz MČSE 3/65), nicméně jsme museli uznat i Katerinu Obnárovou (viz FDB), takže i zde bylo nutno uznávat různá řešení. Problém činil i výraz 23/3 TOVOR – viz MČSE 6/137 (heslo taverník). Falešná tajenka MLSK byla umístěna v rentgence, což jednoznačně nabouraly iniciály bývalého ukrajinského ministra Dorošenka (Kočí). Dvakrát se chybovalo u výrazu 24/7 TÁLA (ASCS) a jména fyzika LAWRENCE.

 

Upřímně blahopřejeme kroužku Permoníci, kteří jako jediní propluli letošním ročníkem MLSK bez ztráty kytičky, díky pečlivé práci a kontrole řešení Ing. Jaroslava Kavky. Děkujeme i dalším kroužkům, které setrvaly do konce soutěže a některé zaslaly řešení jen některých kol. Kroužek Gorali ztroskotal na nedodržení systému vpisování velkých a malých písmen, na což bylo upozorněno v zadání. Jinak by jejich řešení bylo autorské. I jim patří velké uznání.

 

Předáváme tímto štafetu Marianu Mikušovi a Karlu Formánkovi.

                                                                  

Za autory Jaromír Drápala a Pavel Blažek

 

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

 

Kabrňáci, Permoníci – 0 ztrátových bodů; Samotář – 4 ztr. body; Gorali – 5 ztr.b.; Pašeráci – 6 ztr. b.; Staré hnízdo – 16 ztr. b.; Rychtáři – 25 ztr. b.; Ječmínek – 26 ztr. b.; Pašáci – 45 ztr. b.; Hradečtí Votroci – 99 ztr. b.

 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2018

 

1. Permoníci – 0 ztrátových bodů, pořadí 14,5; 2. Kabrňáci – 1 ztr. b., pořadí 17; 3. Gorali – 5 ztr.b., poř. 20; 4. Samotář – 7 ztr. b., poř. 29,5; 5. Rychtáři – 72 ztr. b., poř. 33,5; 6. Ječmínek – 106 ztr. b., poř. 37;  7. Pašeráci – 113 ztr. b., poř. 39; 8. Staré hnízdo – 125 ztr. b., poř. 43; 9. Hradečtí Votroci – 213 ztr. b., poř. 45,5; 10. Pašáci – 249 ztr. b., poř. 46,5.