Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2019

 

 

PRAMENY MLSK 2019

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ):

PČP; SSJČ (1971); MČSE; UNI 10; ČSVaS; SČSaA (2007); NEOLOG 1; NEOLOG 2; ASCS; SCS-R (1971); SCS-ED (1996); CJC 1-3; KNAP 2 (2010); ZKR-ED.

 

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD):

ČJA; SNČ (2009); HUB; MACH (1971); ETK; MEA - ME atletiky; MEF - ME fotbalu; MEOH - ME olympijských her; MEŠ - ME šachu; MET - ME tenisu; Jordan: Encyklopedie bohů (1997); NCS - Hubinger et al.: Národy celého světa (Mladá fronta, 1985); PCS - Hlinka, Radoměrský: Peníze celého světa (Mladá fronta, 1981); SZv - Svět zvířat (1-12);  ČNŽ - České názvy živočichů; EPM - Bernard et al.: Encyklopedický přehled minerálů (1992); Matzner et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4); SAK - Slovník antické kultury (Svoboda 1974); SLO-ČR - Statistický lexikon obcí České republiky (ČSÚ a MV ČR 2005); VLS - Vokurka et al.: Velký lékařský slovník (MAXDORF 2009); RYS 2 - Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin (Academia 2007); BOT - Skalická A. et al. Botanický slovník (AVENTINUM 2012); KS-ZEM - Šach-Bareš: Křížovkářský slovník - zeměpisné názvy; SSJ - Slovník slovenského jazyka 1-6; VSCS - Šaling et al.: Veľký slovník cudzích slov (SAMO 2006); SSJS - Slovník súčasného jazyka slovenského (Vydavateľstvo Veda, od roku 2006 dosud vyšlé díly).

 

1.3 z ostatních pramenů (PO):

B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); Malý Ottův slovník naučný (J. Otto 1905-6); Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948); Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání); Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999); J. Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016); Kazmíř: Slovník valašského nářečí (Malina 2007); Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Volvox Globator 2016); Holub: Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí (Aleš Čeněk 2003); Slovník severských spisovatelů (Libri 1998); Slovník spisovatelů - Španělsko, Portugalsko (Odeon 1968); Slovník spisovatelů  - Spojené státy americké (Odeon 1979).

 

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC):

Dubský et al.: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1993); Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník 1–4 (Academia 1991); Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955).

 

2. Prameny v elektronické podobě

PSJČ a kartotéka NLA na https://bara.ujc.cas.cz/psjc/

Filmová databáze na https://www.fdb.cz/

Vícejazyčný překladový slovník na http://www.slovnik.cz

Seznam planetek na http://planety.astro.cz/planetky/

Filmová databáze na http://www.imdb.com/

 

Na použití jiných pramenů bude upozorněno nebo budou výrazy z méně obvyklých pramenů uvedeny v pomůcce. Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete na tomto webu v dokumentu Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (2019).