Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2019

 

Milí přátelé,

máte za sebou jednu velkou a zlou potvoru, ve druhém kole vás čeká postava veskrze kladná. Světlo světa "naživo" spatřila v Americe v roce 1978 a v roce 1993 byl s ní natočen 87-mi dílný seriál.

Řešení druhého kola MLSK 2019 zašlete nejpozději do 16. dubna 2019 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

VĚDECKO-FANTASTICKÉ FILMY
2. KOLO

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek

složený z jedné shodné střídavé polomozaikovky, dvou souměrných střídavých polomozaikovek, dvou souměrných střídavých mozaikovek, jedné souměrné shlukové mozaikovky a sedmi nesouměrných střídavých polomozaikovek

Legenda ke shodné křížovce je uvedena ve směru zleva vpravo dolů.
3 výrazy (z toho 1 tajenkový) jsou vepsány rébusově.
Dva díly tajenek jsou skryty: 1. díl hesla = 2. díl 2. tajenky (8) a 6. díl 1. tajenky (9).

Zleva vpravo dolů: 1. Bědování. – 2. Vivek. – 3. Noční směna. – 4. Člen skupiny Bonzo Dog (Doo Dah) Band. – 5. Bývalý hráč HK Olimpija Lublaň; 9. díl 1. tajenky. – 6. 7. díl 1. tajenky; postava v tragédii Herodes a Herodias. – 7. Obilnina; vlasy; domácky Nila. – 8. Spojovací součást; 24. díl 1. tajenky; anglicky „takt“; sorta vinné révy. – 9. Portugalská podoba jména Jakub; jasně (o očích); 15. díl 1. tajenky. 10. Osvěžiti; krátký světelný záblesk (slovensky); břídil; albánský politik; ze všech stran obklopit. – 11. Druh železničního vagónu; druh macizně;  sídlo v Austrálii; břemeno; finská množstevní jednotka. – 12. Muslimská náboženská obec; rozbuška; Anuška; 5. díl 2. tajenky. – 13. Zájmeno osobní; 20. díl 1. tajenky; kompaktní; bonbón z páleného cukru. – 14. 22. díl 1. tajenky; pozdrav; anta; rakouský malíř, sochař a grafik; hodnota. – 15. Osud určený sestavením planet v den narození; pigmentová skvrnka na kůži; 4. díl 1. tajenky; 1. díl 1. tajenky; španělsky „herka“; vůdci; bláznivá žena. – 16. Obec na Blanensku; otvory ve zdi; kus prkna; vespod; 18. díl 1. tajenky; štukovaná  (dle kartotéky NLA). – 17. Evropan; včelovník; veřejnoprávní televize; nízké dřeviny; lepidlo; ostnokožci; helenizovaná podoba bohyně Mulliltu; Virčino. – 18. Společná jídelna; zaklení; 11. díl 1. tajeny; 6. díl 2. tajenky + estonský spisovatel; 10. díl 1. tajenky; dobře; iniciátor založení Švýcarského lyžařského svazu. – 19. Františkánský mnich a cestovatel (z Pordenone); 5. díl 1. tajenky; pocházející ze sicilského velkoměsta; křovácký jazyk; právo volby; kolečko; záhrobí; apríl; hnusný; dětská hra (dle kartotéky NLA). – 20. Ukazovací zájmeno; citoslovce zvuku při zívání; autor Biblických písní; sídlo v Anglii; chvalozpěv; francouzský malíř; velké množství; slovenský prozaik; anglické mužské jméno; 2. díl 1. tajenky; úplně. – 21. Balíky (chmele); fena; rádiový dalekohled; keltský bůh podsvětí; netěkavý hydrid mědi; šedesátina talentu; domácky Teodozie; Magdův obvaz; rod hub. – 22. Maďarský název koruny; barmská jednotka hmotnosti; herrerie; španělsky „naleziště hub“; odrůda serpentinu; role A. Košnerové; 3. díl 1. tajenky. – 23. Získati lakotěním; autor Mužů v bouři; 25. díl 1. tajenky; dvě cizokrajné dřevnaté rostliny; exportovat. – 24. Plastičnosti + indické mužské jméno; područí; informační (dle PSJČ); měniti platnou právní normu; zahraniční cigarety. – 25. Valyl-Alanyl-Prolyl-Glycine (zkratka); jugoslávský olympijský vítěz v házené; německy „papírová koruna“; reverzibilita (děje); nespávati; neslušný člověk. – 26. Ukrytá Rika; 8. díl 1. tajenky; barvivo získávané z rostlin; 2. díl hesla; 13. díl 1. tajenky. – 27. Mající odstín určité barvy (slovensky).

Zprava vlevo dolů: 28. Průhledný nerost. – 29. Slitina používaná k legování oceli; přidávání ostře páchnoucích látek do topných plynů k signalizaci jejich úniku. – 30. Sbory znalců; jezero v Indonésii; předložka; zima. – 31. Vlasatá hlava; náš bývalý reprezentační hokejový brankář; 4. díl hesla; americký čelistní chirurg; kuprozinkit;  kocouři. – 32. Stará italská jednotka délky; skotský dramatik; 5. díl hesla; nejmladší útvar prvohor; druh sekáče; datlovitý pták. – 33. Zkratka Vesnického divadla; styl monotónní hudby; jednovazná funkčí skupina SH (v chemii); taterská; autorka Litevské sonáty; soutok; tretka; výpust (rybníka). – 34. Jméno herce z filmu Návrat dr. Mabuse; pytlácký nástroj; 19. díl 1. tajenky; Hedžázího román; sídlo ve Finsku + bahno; jemně uložiti. – 35. Sovětský vůdce; řeka v Indii; akvarijní rybka; 16. díl 1. tajenky; francouzský malíř; hudební dílo; 14. díl 1. tajenky; česká předpona; nevolník; 1. díl 2. tajenky. – 36. Korean Development Institute (zkratka); kutací; rakle; výkaz; drobná evropská mince; bujně; skromně; domácké ženské jméno; francouzsky „tropická bažina“.  -37. Jedno ze jmen politika Hammarskjölda; běloruské sídlo; australská tenistka (Wimbledon 1955); 4. díl 2. tajenky; ho; planetka; sípění; tyrani. – 38. Struma; sovětský matematik; mayský bůh; pokynutí;  německy „stupnice“; půda (v jugoslávském prostředí); 17. díl 1. tajenky. – 39. Americký kaskadér a herec (Hotel pro rukojmí); snad; pomocník; bulharský básník a překladatel; nadávka otrhané ženě (slovensky); dvojdobý takt; tajemné slovo (v buddhismu); očistit končetiny; uklouznouti; ruský malíř a grafik. – 40. Jedno z měst, z nichž vzniklo město Kitakjúšú; 7. díl 2. tajenky; lehký moučník; název jednoho z festivalů, kterého se zúčastnila Mirka Křivánková; aniž;  irský chirurg; 3. díl hesla a 3. díl 2. tajenky; sídlo v Kazachstánu; řasnaté záhyby (v geologii); fáze; autor Jarmarku. – 41. Energicky (slovensky);  misky (v botanice); Héliův syn; francouzský prozaik; přítel Henrietty Vogelové; kdo radí; francouzský fyzik; geofyzikální průzkumy v hlubinných vrtech. – 42. Turecká řeka; jeden z nechanských kmenů na severu Číny; španělsky „vléct“; kmen v Súdánu; 23. díl 1. tajenky; domácké ženské jméno; velké sovy; obec na Trutnovsku. – 43. Íránské mužské jméno; vodorovný trám v střešní konstrukci; německý veslař (OH 1964); takto; plunžry; jeden z Titánů; popruh u nůše. – 44. Energy Efficiency Ratio (zkratka); domácky Titus; 21. díl 1. tajenky; hole muže jistého jména; dobře urostlá; vánice; druh papouška. – 45. Maďarský spisovatel; sovětská gymnastka na OH 1956; středoamerická silná lihovina; italská zkratka pro běžný účet. – 46. Štírek; rod vstavačovitých rostlin; pás; jednoduchá přírodní bílkovina; 12. díl 1. tajenky. – 47. Programovací jazyk; obec na Rokycansku; obyvatelky Horního Jelence (slovensky). – 48. Drobný korýš; náš výrobce jízdních kol. – 49. Davy. – 50. Chlácholit. – 51. Stará česká mince. – 52. Skupiny osob působící na vládu.

V seznamu pramenů si pouze pro toto kolo v pramenech PD doplňte MELH, MEL (nebyly použity MEA, MEF), do pramenů PO si doplňte Slovník spisovatelů Latinské Ameriky (Libri 1996) a Naučný slovník zemědělský (SZN 1966-1992), naopak Pechův SCS a Slovník severských spisovatelů potřebovat nebudete. Jen pro toto kolo byl použit pramen v elektronické podobě: Zkratky a značky na http://acronyms.thefreedictionary.com/.

 

ZPRÁVA O 2. kolE

Řešení Supermana zaslalo 19 kroužků, oproti prvnímu kolu se nezapojili pouze přátelé z Přemyslovců. Toto kolo bylo soudě podle výsledků spíše jednodušší, těch pár chyb vzniklo víceméně nepozorností. Snad jste si tedy aspoň dobře zaluštili.

 

Výsledky 2. kola

1. - 14. Gorali, Hanáci, Hradečtí votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Samotář, Staré hnízdo, Valaši  - 0 ztrátových bodů; 15. Hutníček - 1 ztr. bod; 16. - 17. Kokos, Tatranec - 2 ztr. body; 18. Žilinci - 5 ztr. bodů; 19. Šohaji - 8 ztr. bodů; 20. Přemyslovci - 100 ztr. bodů.

Rozpis chyb:

Hutníček: 14 x 38 LA místo LE

Kokos: 24 x 27 a 25 x 28 vepsáno ZOR místo nakreslených očí (nepoužito rébusové čtení)

Tatranec: 16 x 34 HU místo HO, 18 x 39 ó místo o

Žilinci:  26 x 42, 43 má být správně dvojnásobná dělicí linka a obsah políčka na 43 EM (režizérem), 5 x 44 a 5 x 45 má být PU TE místo KA BE

Šohaji:  26 x 42, 43 viz výše, 15 x 43 LE místo LEN a 15 x 44 NKA místo KA (jiný typ políček)

 

POŘADÍ po 2. kole

0 ztrátových bodů: Gorali, Hanáci, Hradečtí votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašáci, Pašeráci, Permoníci, Samotář, Staré hnízdo; 1: Lázeňáci, Valaši; 2: Rychtáři; 3: Ječmínek; 5: Hutníček, Kokos, Tatranec; 6: Žilinci; 11: Šohaji; 105: Přemyslovci.

Karel Formánek a Marian Mikuš