Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2019

 

Milí přátelé,

vítáme Vás při zadání 3. kola letošního MLSKu. Dosud řešíte výborně, až na pouhých pár chybiček. Věříme, že Vám to vydrží i nadále a naše další křížovka Vám přinese uspokojení.

Řešení třetího kola MLSK 2019 zašlete nejpozději do 16. června 2019 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

 

VĚDECKO-FANTASTICKÉ FILMY
3. KOLO

Šikmý nesouměrnĚ FIGURÁLNÍ křížovkoVÝ celek

složený z 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky, 2 souměrných střídaných polomozaikovek a 2 souměrných shlukových mozaikovek

2. díl hesla (5) a 9. díl tajenky (2 7) jsou skryty v obrazci.

Zleva vpravo dolů: 1. Slušné. – 2. Putování. – 3. Rostlinný glykosid (aralka); žalář v hradbách pevnosti. – 4. Birgeho jméno; hlavní město staré africké říše na řece Sankarani; 1. díl tajenky. – 5. Klacek; hromadné přesvědčování pro určitý cíl americkou vysokou školou; městský notábl v osmanské říši; nitrožilní anestetikum. – 6. Domácky Svatopluk; 24. díl tajenky; plastická hmota; velikost; bývalý název Razové; pupek; bíle. – 7. Nedomanského spoluhráč; finský atlet, pětinásobný olympijský vítěz; Coca-Cola; nesouhlas; tkaním vpravit; přítel. – 8. Značka patentních zámků; 14. díl tajenky; 8. díl hesla; sirník arzénu; troška. – 9. Velká šelma; obec na Kladensku; slovensky „omítka“; Baruška; 10. díl tajenky. – 10. Citoslovce (dle kartotéky NLA); spoluhráč Nehody; italský sochař; německý spisovatel, autor Zkoušky; spolupracovník na dramatu Brakýři; sklerotizovaná destička na těle hmyzu. – 11. Japonská družice; spojka (dle kartotéky NLA); patřící příteli; planetka; starověký stát na území Arménie; van de Veldeho návrh plakátu; podkoní. – 12. Zvadle; označení příslušníka parsismu v Íránu; hodnota; 6. díl tajenky; ústa (zdrobněle); průsečnice teoretické obšívky plavidla s rovinou kolmou k rovině hlavního žebra; polodrahokam; metropole Turecka. – 13. Slovensky „s jistotou“; u samice savců orgán s vývodem mléčných žláz; 16. díl tajenky; vědro; tisková agentura KLDR;  velmi slabě (v hudbě); rostlina čeledi Poaceae; sídlo v Rusku; píseň zpěvačky Bregvadze. – 14. Pečením spojiti; sladkovodní dravá ryba; mělce zaorat; 22. díl tajenky; sněhové koule; bangladéšské platidlo; bývalé německé platidlo; eidamský; 15. díl tajenky. 15. Skupiny monadnoků; mladší laň daňka; americký režisér a scenárista; biblické ženské jméno; náplast; odřezání; titul kardinálů; nechť; škrabat se. - 16. Lambda fágy se zkráceným genomem; vyvýšená plošina; 1. díl hesla; nedozrálé ovoce po odkvětu; špičatý konec; fluoreskující nerost; kaše; autor Stopaře. – 17. Opomíjená (dle kartotéky NLA); povětroň; osmahnout (sluncem); 5. díl hesla; soutok; 17. díl tajenky; cíl islámských poutníků; finiš. -18. Vyhlubovati; odškodnění; odpad při zpracování dřeva; lať; stav organizmu způsobený selháním funkce ledvin; část dveřního otvoru; krátký kousek větve; 13. a 26. díl tajenky; sídlo v Litvě. – 19. Obec na Nymbursku; nemožno; vymřelý jihoamerický indiánský kmen; starý indiánský kmen v Peru; zobákem sbírat; díl; živočich rodící jen jedno mládě (slovensky); gazelí vlna; snad. – 20. Tlupa; brečeti; kolový tanec; lovecký pes (dle PSJČ); draselná hnojiva; odrůda jahodníku; rotační těleso. – 21. 19. díl tajenky; 18. díl tajenky; někdejší stříbrná mince; německy „kapuce“; provinční město v Itálii; sloužící; soustava kabelového rozvodu televizního signálu; arabské mužské jméno. – 22. Mléčný zub; přítok Lučiny; vydávati hlas jako kuřata pod slepicí; cedníky; naše potravinářská firma; nejstarší syn Josefa; důstojnická čepice; část Vídně. – 23. Ruský koláček s tvarohem; připevnit; malý nástroj k pobízení koně; 3. díl tajenky; kaprovitá ryba; přespolní běh; metrická stopa. – 24. První stadium v historii vývoje knihy; obráběcí stroj; účty; 7. díl tajenky; druh sivena; 11. díl tajenky; část skladby, kdy nástroj nehraje; vlastní kaprovité rybě. – 25. Nátěrové hmoty; hlodavci; ženské jméno latinského původu; město v Brazílii; jednota; právo volby; hydrosulfit k bělení cukrovarnických šťáv. – 26. Ozvěna; kubánské platidlo; 23. díl tajenky; bezděky; lisovat do tablet. – 27. 5. díl tajenky; autor Prahy z konce rokoka. – 28. Jméno herečky Zázvorkové. – 29. Speciální lepicí páska používaná při montáži filmu. – 30. Italský politik. – 31. Pravoúhlá drážka.

Zprava vlevo dolů: 21. Vosa. – 22. Bývalý podnik v Chrudimi. – 23. Rakouská Dyje. – 24. Provincie v Afghánistánu. – 25. Určitá homologie. – 26. Zbarvovat do jisté barvy; francouzská herečka. – 27. Komponenty; kmenová skupina severozápadních Slovanů; melodie z filmu Road House; tlusté. – 28. Očištění stínítka stlačeným vzduchem (v elektrotechnice); pruhovitý výron v kůži; alkaloid kulčiby; německý literát. – 29. Členové strany tzv. socialistů revolucionářů v Rusku; Němec; soužení; 4. díl tajenky; sovětský mistr Evropy ve volném stylu; řasy; zakrnění. – 30. Zoraná pole; načepovat; saně; objemová jednotka v Kastilii; junda; čistý; naleziště zirkonolitu. – 31. Jméno lovecké feny; velitelství; stará kubánská jednotka objemu; úbočí; důlní trhavina; někdejší zemští hodnostáři; iniciály Vinogradova. – 32. Dělostřelec; křiviti; ostré kraje předmětu; český herec; odbornice; 6. díl hesla; úšklebek; citoslovce údivu. – 33. Japonská básnická forma; rostlina; britský střelec (OH 1924); 3. díl hesla; 20. díl tajenky; francouzský politik; cizí zkratka vymazatelné trvalé paměti; nizozemský malíř německého původu; vůně. – 34. Vyráběti tovary; policista; rozbory; půda typická pro tundru; kovoprůmysl; s chutí; anglicky „kukuřice“; měsíční kráter. – 35. Příbuzná; autor německé těsnopisné soustavy; rostlina; tropický strom; Atanáškovo portorické platidlo; prsty; brzda; očnice. – 36. Druh poštovní zásilky; stařešina; ocas; čestný titul vládnoucích etruských šlechticů; ethylkarbamát; safra; řeka v Tanzanii. – 37. Ambulance; besídky; termoplast; 4. díl hesla; stará ruská jednotka objemu pro sypké látky; člun pro dopravu mezi lodí a břehem. – 38. Špička; plánek; triglyf; sedět; 7. díl hesla; český režisér dokumentárních filmů; starý hudební nástroj; citoslovce posměchu. – 39. Hospodářství; planetka; Théby; česká obec; lovecký pes; slovenský zoolog; 2. díl tajenky; indonéský ostrov. – 40. Trouba; nauka o kvantitativních vztazích; argentinský skladatel; letiště v Tokiu; puška; vícenásobný mistr světa ve formuli 1; anglicky „chrupavka“; označení tvaru některých kovových předmětů. – 41. Leden; odrůda jílku; platidlo v Mosambiku; chvojí; zřídka; scrupolo; Nil; člen skupiny Už jsme doma. – 42. Noe; atrakce; 12. díl tajenky; sídlo v Konžské demokratické republice; jihoamerická šelma; slovenský básník a textař; z místa na místo. – 43. Španělsky „zemská šíje“; sídlo v Nigérii; Sláva; kozel; hluk; předložka; rychle; oznámení; jazyk skupiny benue-kongo. – 44. Zvýšený tón; o co se dá opírat; autor Cirkusu; citoslovce podivu; roznítit; 25. díl tajenky; truchlit; spojovací součást. – 45. Špatně; bylina; obrněný transportér; 21. díl tajenky; italský malíř; jednotky radioaktivity; město v Jordánsku. – 46. Náš šachista; slovensky „býk“; člen souboru Samocvety; ženské jméno; sádek; svěží; brazilský fotbalista. – 47. Britská objemová jednotka; železniční zřízenec; 8. díl tajenky; libyjská objemová jednotka; patron. – 48. Mořská ryba; elementární částice; bývalá značka cigaret; balamutit; zkratka Asociace evropských národních olympijských výborů; který. – 49. Neporušenost; trhavina; držeti ve vlastnictví přístroj, který upraví rytmus srdce; úplná. – 50. 27. díl tajenky; římská číslice. - 51. Spodní ploška výbrusu drahých kamenů; slepice. – 52. Britský hráč na bicí; v hloubce utuhlé vyvřelé těleso velkých rozměrů. – 53. Část Podbořan; pařez. – 54. Noc; odrůda kostřavy.

Legendový výraz pro křižování dvou dílů tajenky: Dásňová souhláska.

V seznamu pramenů si pro toto kolo v pramenech základních (PZ) doplňte DID 8 (nebyl použit pramen ZKR-ED), v doporučených pramenech (PD) si doplňte MELH, Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření (MSMJ) a Sokol: Olympijské hry novověku (1974), naopak nepotřebujete MEOH, MET a PCS; do pramenů ostatních (PO) si doplňte Naučný slovník zemědělský (SZN 1966-1992), nebyl použit Pechův SCS. V pramenech v elektronické podobě si doplňte Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz, naopak nebudete potřebovat Filmovou databázi na http://www.imdb.com/.

 

Zpráva o 3. kole

Ve třetím kole se vyskytly v podstatě 3 hlavní problémy (2 úmyslné a 1 neúmyslný), které postihly určitý počet kroužků a také zmenšily vedoucí skupinu na 6 kroužků. Nicméně ještě jsou před námi dvě kola a pořadí se může velmi výrazně proměnit. Dosavadní ztráty kroužků od 7. místa celkového pořadí jsou samozřejmě důležité, nicméně ve finiši letošního ročníku se mohou jevit jako málo podstatné…

Takže zpět k problémům třetího kola. 1) to byl skrytý 2. díl hesla ZKÁZY. Byl skrytý ve správně vyřešeném obrazci po skupinách písmen, tvořících výraz ZEMAN, konkrétně to bylo v políčkách Z - 8x36 zleva, K - 12x44 zleva, Á - 19x37 zleva, Z - 40x19 zprava a Y - 45x13 zprava. Systém nenalezlo 8 kroužků. 2) Výraz 36/4 LUCUMO je z Latinsko – českého slovníku (SPN 1955) a křižující se planetka 11/4 MALMO z internetových stránek (Seznam planetek na http://planety.astro.cz/planetky/), v tomto konkrétním případě je to (http://planety.astro.cz/planetka-10550). Mezinárodní název je Malmo, podobně Goteborg, nikoli Göteborg a podobně. Výraz Malmö nebylo možné uznat, jelikož pro jeho doložení bylo nutné použít zadaný elektronický pramen, kde je pouze Malmo (viz materiál Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK, který platí od 1. 1. 2019). Tento chytáček zabral v sedmi případech. 3) Další problém nebyl úmyslný a vznikl tak, že některé kroužky řešily velké okénko ponorky (11-14 x 32-35) s mezikružím a tudíž jako mozaikovku. Ale v zadání je, že křížovka má být polomozaiková a tedy prostřední 4 políčka musejí být základní čtvercová. Týká se čtyř kroužků.

 

Výsledky 3. kola

1. - 7. Gorali, Hradečtí votroci, Kabrňáci, Lázeňáci, Pašeráci, Samotář, Staré hnízdo – 0 ztrátových bodů; 8. - 10. Hanáci, Ostraváci, Valaši – 1 ztr. bod; 11. Permoníci – 4 ztr. body; 12. - 13. Pašáci, Žilinci – 7 ztr. bodů; 14. Ječmínek – 8 ztr. bodů; 15. Šohaji  – 9 ztr. bodů; 16. - 17. Kokos, Rychtáři – 11 ztr. bodů; 18. Tatranec – 12 ztr. bodů; 19. Hutníček – 15 ztr. bodů; 20. Přemyslovci – 100 ztr. bodů.

 

Rozpis chyb:

Hanáci: 24 x 40 NE místo MA

Ostraváci, Valaši: 11 x 36 MÖ místo MO

Permoníci: mezikruží v okénku ponorky (12, 13 x 33, 34) místo základních čtvercových políček

Pašáci: 10 x 30 TA místo DA, 12 x 42 S místo Z + nenalezen díl hesla „zkázy“ v obrazci

Žilinci: 7 x 30 CO místo KO, 11 x 36 MÖ místo MO + nenalezeno „zkázy“

Ječmínek: 7 x 30 CO místo KO, 11 x 36 MÖ místo MO, 12 x 42 S místo Z + nenalezeno „zkázy“  

Šohaji: jako Ječmínek a 7 x 32 E místo I

Kokos: 12 x 42 S místo Z, 14 x 43 A místo O, 18 x 45 KLI místo KNE, 19 x 40, 41 T CI místo Z CA, 22 x 33 HA místo KO + nenalezeno „zkázy“

Rychtáři: 11 x 36 MÖ místo MO, 12 x 42 S místo Z, mezikruží + nenalezeno „zkázy“

Tatranec: 11 x 36 MÖ místo MO, 11 x 31 IT místo AL, 15 x 48 AŤ místo AT, mezikruží + nenalezeno „zkázy“

Hutníček: 7 x 30 CO místo KO, 7 x 32 E místo I, nevyplněná políčka 10 x 30 a 11 x 30, 11 x 36 LY místo MO, 13 x 36 O místo C, mezikruží + nenalezeno „zkázy“

Přemyslovci: řešení nezaslali.

 

STAV po 3. kole

1. - 6. Gorali, Hradeční votroci, Kabrňáci, Pašeráci, Samotář, Staré hnízdo – 0 ztrátových bodů; 7. - 9. Hanáci, Lázeňáci, Ostraváci – 1 ztr. bod; 10. Valaši – 2 ztr. body; 11. Permoníci – 4 ztr. body; 12. Pašáci – 7 ztr. bodů; 13. Ječmínek – 11 ztr. bodů; 14.-15. Rychtáři, Žilinci – 13 ztr. bodů; 16. Kokos – 16 ztr. bodů; 17. Tatranec – 17. ztr. bodů; 18. - 19. Hutníček, Šohaji – 20 ztr. bodů; 20. Přemyslovci – 205 ztr. bodů.

 

MLSK2019-3.kolo-řešení