Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2019

 

Milí přátelé,

všechno jednou končí a týká se to i tohoto ročníku MLSKu. Předkládáme vám k řešení poslední 5. kolo. Letos jsme začali potvorou a nyní potvorou taky končíme. Tato křížovka je trošku těžší jak některými obecnějšími obepisy, tak užitím několika odlehlejších výrazů. Nicméně jsme přesvědčeni, že se s tím vyrovnáte stejně dobře jako v předchozích kolech.

 

Řešení pátého kola MLSK 2019 zašlete nejpozději do 16. prosince 2019 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

 

VĚDECKO-FANTASTICKÉ FILMY
5. KOLO

 

Nesouměrně figurální křížovkový celek

tvořený pěti nesouměrnými střídavými polomozaikovkami a jednou nesouměrnou střídavou mozaikovkou

 

Zadání typů políček a částečný obrys je ZDE.

Dva výrazy jsou vepsány rébusově.

 

Skryty jsou 11. díl tajenky (1); 1. díl hesla (6); 2. díl hesla (4) a 4. díl hesla (9). Každý ze skrytých dílů hesla je skryt v jiné křížovce.

 

VODOROVNĚ: A. Slovenský textař (mimo jiné skládal pro Elán); 17. díl tajenky. – B. Šíje (v zeměpisu); ostrov při pobřeží Venezuely. – C. Jméno producenta Khatiba; indický přístav. – D. Latinsky „jeden“; obilniny (zdrobněle); oddělení spodní křídy. – E. Bývalý místopředseda Mezinárodní federace vzpírání; provincie v Lybii; okap. – F. Velké klubko (podle Kubského); hora v Táborské pahorkatině; jeden z kmenů horských Činů. – G. Maďarský prozaik (román Zrádce); finskošvédská básnířka; německé sídlo; stromek vypěstovaný štěpením (slovensky). – H. Panenský; lomený oblouk; útok; 16. díl tajenky. – I. Značka pro čas; opakovaně dávati; italský sochař, zlatník, rytec a malíř;  9. a 18. díl tajenky; obec na Kutnohorsku; 1. díl tajenky; stát ve Velkých prériích; amfibolické gabro. – J. 8. díl tajenky; mineralogický revír v Kazachstánu; pochva; kousky uhlí; krasobruslařská figura; chrámový komplex v Uruku; holandský gynekolog a spisovatel. – K. Sídla na Nymbursku;  argentinský atlet; druh mřenky; dřívější sázková kancelář; artyčok kardový; sídlo v Tanzanii; obec na Písecku; stupeň triasu; vlastní našemu flétnistovi a pedagogovi. – L. Svah; drobný sladkovodní červ; angloamerické ženské jméno; druh elektronky; první mezi božskými Ásy; přezrálá hruška; bývalá východoslovenská obec; palmové listy k pokrytí střech; letohrádek. – M. 5. díl tajenky; dobře osvalené plemeno slepic; rekontra; mezopotamský bůh stvořitel; zmatenost; řecký řečník (4. století př. Kr.); citoslovce vyjadřující pobídku; zima; sovětský partyzánský velitel; studentka. – N. Sáčky; oměj (dle Pechova SCS); polský hvězdář (Albertus, *1445); starší značka přenosného přijímače; nelétavý papoušek; bukanýr; zatopit; podeňka; obchodní značka belgického textilního materiálu; křečovité sevření hrtanových svalů. – O. Japonský dramatik, zakladatel divadla nó; iniciály viceadmirála Senjavina; anglicky „sadista“; anglický skladatel (*1915); esperantsky „trumfová“; lovecký pes; výpověď za zaměstnání; s hrdou smělostí; vkládání samohlásky mezi souhlásky. – P. Polynéský bůh světla; 6. díl tajenky; ukazovací zájmeno; rytí; staročech; vůz; vlastní stoupenkyni Severu za americké občanské války; držgrešle. – Q. Savec; ohbí; drůbky; sídlo v Estonsku; antilopa; slovensky „vosí“;  asijský lidový pěvec; metoda odměrné analýzy ke stanovení látek oxidační povahy; východoslovenská obec. – R. Vypouklost; umělá nádrž pro chov kytovců; národ v Rusku; část těla; rentgenologické vyšetření cév a srdce po vstříknutí kontrastní látky; ektazie. – S. Domácké ženské jméno; obchodní název japonského textilního materiálu; rohovník; domácké ženské jméno; Rainerkova napodobenina. – T. Zámek v Portugalsku; historické území na Slovensku; hraniční řeka mezi Tanzanií a Mosambikem; 13. díl tajenky; 3. díl tajenky. – U. Pomocný dělník v dole (dle kartotéky NLA); jméno herečky Lopesové; místa, kde se pásl dobytek; řád paprskoploutvých ryb; kartágský vojevůdce z období  př.n.l. – V. Sálati; americký skladatel a producent; svazky vláken. – W. Člen skupiny Roosters; druh živičného cementu. – X. 3. díl hesla; druh rosničky. – Y. Výnosnost; alžírská řeka. – Z. Jisté acetaly; od Adama; bývalý fotbalista Sparty; rod tyčinkovitých bakterií. – a. Bědovat; domácké mužské jméno; odrůda pšenice; vrkůček. – b. Bezproblémová věc; zájmeno osobní.

 

SVISLE:  1. Vesnický; ano. – 2. Prokazovat vytrvalecké vlohy (o koni); iniciály vojevůdce Šujského. – 3. Studentka práv; významná událost; citoslovce vyjadřující odpor. – 4. Značka lithia; turecký přístav; pokrýti; druh počítačové paměti. – 5. Výkonný producent Tiché harmonie; pěkně ostrý; sídlo v Rusku. – 6. Zachtít se; nedostatečný výkon; moravský cestovatel. – 7. Britská řeka; dohazovačem doporučený  nápadník; nezpůsobilý k práci. – 8. Cukrovinka; zdánlivě pracovat; anglicky „ananas“. – 9. Život milovný válečných dobrodružství; jméno baškirského básníka; lehčí oděvní látka. – 10. Nepravý třpyt; obchodní název ABS-polymeru; upozornění na nepřiměřeně jasnou část snímané scény. – 11. Hladina (kapaliny); domácké ženské jméno; kapara. – 12. Kolečko (dle kartotéky NLA); Jaderské moře (řecky); hromádka. – 13. Název fotografického objektivu; zvěrokruh; odměna; 14. díl tajenky. – 14. Zkratka okresního stavebního podniku; spojovací cesta (v telefonní technice); hmota ucpávací otvůrky v sítkovicích na konci vegetačního období; poslání. – 15. Peněžní závazek; jsoucí v osmi různých druzích; systém znaků japonského písma užívaný ve vědeckém jazyce; kopretina. – 16. Projevit sílu něco nést (podle Jiráska); 10. díl tajenky + gruzínský tanec; domácky Tivadar (slovensky); rostliny; určitá jihoafrická sídliště. – 17. Utahovák; vývod; Josefův syn; stelivo; štěně; vyrobený z mikroporézní textilie. – 18. Španělský pokrm; řecky „měchýř“; typ vojenské přilby; sídlo v Portugalsku; matka; domorodý název stromu na Madagaskaru; 19. díl tajenky. – 19. Americký herec a producent; velká plachetnice; finský literární kritik; nizozemský malíř; indonéské sídlo; děti bez košilek; přezdívka herečky Theo Coleman; potopení. – 20. Město na Ukrajině; určitým způsobem oslovovat; dříve užívaný přípravek k mazání pohyblivých strojních součástí; islandský spisovatel a osvícenec; svíce. – 21. Domácky Omar + 2. díl tajenky; 7. díl tajenky; váním nanesená; míti při něčem pasivní účast. – 22. Druh upravené slídy (slovensky);  jutovníky; pijan (z latiny). – 23. Přátelská hostina (z řečtiny); švýcarský právník; bytost člověku nadřazená; sídlo v Lotyšsku. – 24. Tisíc korun; druh sirobu; patřící popravčímu; řecký ostrov; rámus; dovednost. – 25. Mohutný jihoasijský strom; velké mouchy; německy „nafta“; lžíce; anglický matematik. – 26. Vzít; africký kmen; vnuk Odysseův; zámek; druh úhořovce. – 27. Bol; 4. díl tajenky; zakladatelka kostelů a dobroditelka chudých a nemocných; nizozemské platidlo; hlodavec; pomocník rychtáře (podle Kaplického). – 28. 12. díl tajenky; maďarský režisér (Brácha); ženské jméno; sídlo na Třebíčsku; továrna. – 29. Bývalý přerovský atlet; opium rozpuštěné v alkoholu; tlachání muže jistého jména. – 30. Oblečení; zaúpění; 15. díl tajenky. – 31. Filmové drama režiséra T. A. Quinna; rasovati; hlediska. – 32. Zásev; velká sídliště. – 33. Český komunistický politik; jako v létě (slovensky). – 34. U sunnitů čestný titul učenců; chytrák. – 35. Cizokrajné dřevo; mineralogická lokalita v Japonsku. – 36. Tabulka; ledovcové koryto. – 37. Povstáni proti císaři v Konstantinopolu; útvar na Marsu. – 38. Horní část kuchyňských kachlových kamen; druh účesu. – 39. Tretka; jméno autorky Osudů aukštujských Šimonisů. – 40. Stará slovenská délková jednotka. – 41. Německý básník, autor Probuzení. – 42. Francouzsky „páv“. – 43. Domácké ženské jméno. – 44. Zastaralé citoslovce. – 45. Planetka.

 

Pomůcka: Dalurzo.

 

V seznamu pramenů si pro toto kolo v pramenech základních (PZ) doplňte SCS-K (2005), nebyl použit SCS-ED; v doporučených pramenech (PD) si změňte RYS 2 na RYS 3, doplňte si MEH (Smolka: Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon 1983), nebudete potřebovat SSJS; v ostatních pramenech (PO) si doplňte Vlčková J.: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri 1999, potřebovat nebudete Slovník spisovatelů Španělsko, Portugalsko, ani Slovník spisovatelů  - Spojené státy americké.

V pramenech v elektronické podobě si doplňte Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home a Olympics at Sports-Reference.com - Olympics Statistics and History na https://www.sports-reference.com/olympics/ (výraz je v nápovědě), budete potřebovat i Filmovou databázi na http://www.imdb.com/.

 

ZPRÁVA  O 5. KOLE

I přes vysokou obtížnost a rozsáhlost posledního kola a tradiční předvánoční shon dorazilo celkem 13 řešení a nějaké ty omluvenky (Kokos, Lázeňáci, Pašáci, Žilinci, Šohaji a svým způsobem i Hanáci). Hluboce smekáme před všemi, kteří to nevzdali (zejména přátelé z Hutníčku), protože křížovka opravdu nebyla snadná. Nejzásadnějším problémem při řešení 5. kola bylo objevit na 26/4 zámek KARDO (v biologii, VOTT – dodatky, nebo kartotéka NLA), který s pomocí alternativní antilopy Q/5 SAJKA (SSJČ, ČSVaS, PSJČ atd.) „zboural“ nabízející se falešnou skrytou tajenku „SPIELBERG“ (Kx23, Lx24, Mx25, Nx26, Mx22 atd.) a tím pádem samozřejmě i nastražený „PARK“ (14/2 byPAth, 19/3 TaRKka). Jako určitá indicie, že je potřeba hledat jiného režiséra, mělo trochu posloužit to, že na rozdíl od všech předchozích kol v tajence chybí jeho křestní jméno. Písmeno „U“ v násobném políčku v tlamě zas mělo pomoci při hledání správného režiséra a tedy i filmu. Režisér je schovaný ve vodorovném směru po třípísmenných shlucích právě před písmenem „U“ ve výrazech v zadní tlapě - TREVORROW (J x 24, 25 shluk „tre“, Q x 23, 24 „vor“ a T x 25 „row“). Pak tedy bylo nutno dohledat jiný název filmu než známý, ale nesprávný Jurský PARK, ve sloupci 32 je ukrytý SVĚT. Správné řešení těchto dvou skrytých tajenek mělo šest kroužků.

Detailní rozpis chyb je uveden níže, některé z nich lze přičíst nepozornosti, jiné zase vznikly neověřením některých výrazů. Uznali jsme alternativní řešení Q/2 kolenka x 17/4 stýle, autorsky kolínka x stýlí (4 kroužky), J/3 colpos x 12/1 kolco, autorsky kolpos x kolko (2 kroužky) a 38/1 krovek x R/6 ektasis, autorsky krovec x ectasis (2 kroužky).

Poslední kolo přes naše očekávání nepřineslo v tabulce podstatné změny. Celkově se o vítězství podělily kroužky Gorali, Kabrňáci a Pašeráci, které prošly celou soutěží bez ztrátových bodů. Gratulujeme. Jen velmi těsně zaostali Ostraváci, Samotář i Permoníci. A všem ostatním kroužkům samozřejmě také patří naše poděkování i obdiv, poněvadž přeci jen jde o těžkou soutěž a moc dobře si uvědomujeme, že až na výjimky řeší za kroužek jeden či dva řešitelé. Ještě jednou díky.

      

VÝSLEDKY 5. KOLA

1. - 5.  Gorali, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci – 0 ztrátových bodů; 6. Samotář – 2 ztr. body; 7. - 8. Rychtáři, Hradečtí votroci – 20 ztr. bodů; 9. Staré hnízdo – 21 ztr. bodů; 10. - 11. Ječmínek, Valaši – 24 ztr. bodů; 12. Tatranec – 31 ztr. bodů; 13. Hutníček – 99 ztr. bodů; 14. – 20. Hanáci, Kokos, Lázeňáci, Pašáci, Přemyslovci, Šohaji, Žilinci – 100 ztr. bodů.

 

Rozpis chyb:

Samotář 14/2 BYPAST místo BYPATH (MČSE); Z/4 KALOMONAS místo HALOMONAS (MČSE)

Rychtáři – 8 + 10 tajenky; U/5 HANNIBAL místo MAHARBAL (Latinsko-český slovník + UNI 10, heslo vincere scis)

Hradečtí votroci – 8 + 10 tajenky; 26/4 GARRE místo KARDO

Staré hnízdo – 8 + 10 tajenky; 26/4 GARDA místo KARDO; W/1 GOOD.N místo GOODEN (Matzner 1/471, heslo Impressions)

Ječmínek – 8 + 10 tajenky; 15/4 LUKET místo LUKETA (Šmírbuch); 16/6 KRAALY místo KRALY (UNI 10); 18/6 ..PE místo TAPE (RYS 3); 26/4 GA… místo KARDO    

Valaši – 8 + 10 tajenky; 18/6 ..PE místo TAPE; 23/2 BELLST místo BELLOT (MOTT); 26/4 GARRE místo KARDO; Z/1 PARALY místo KETALY (VLS); Z/3 ROJKA místo ROČEK (MEF str. 328, x 20/5 stoček, Holub: Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí)

Tatranec 8 + 10 tajenky; 18/6 ..PE místo TAPE; 26/4 GARHA místo KARDO; 15/4 LUKET místo LUKETA; 16/6 KRAALY místo KRALY; K/4 STAZKA místo STASKA (SSJČ, x 18/2 kystis, Kočí); 20/1 UŽHOR.. místo UŽHOROD (UNI 10); U/5 Hadrubal místo MAHARBAL + chybějící čára síťky; nesprávný typ políčka U x 26, 27

Hutníček – zasláno torzo řešení

Za nenalezení skryté tajenky „svět“ v obrazci a její nevypsání u řešení byly přidělovány 4 + 4 ztrátové body, za nenalezení a nevypsání skryté tajenky „Trevorrow“ bylo přidělováno 5 + 5 ztrátových bodů.

Po protestu kroužku Staré hnízdo k výsledkům 4. kola mu byly odečteny 4 ztrátové body. V celkových výsledcích je toto již zohledněno.

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2019

1. – 3. Gorali, Kabrňáci, Pašeráci – 0 ztrátových bodů; 4. Ostraváci – 1 ztr. bod; 5. Samotář – 3 ztr. body; 6. Permoníci – 4 ztr. body; 7. Staré hnízdo - 22 ztr. bodů; 8. Hradečtí votroci – 25 ztr.bodů; 9. Valaši – 31 ztr. bodů; 10. Rychtáři – 38 ztr. bodů; 11. Ječmínek – 40 ztr. bodů; 12. Tatranec – 55 ztr. bodů; 13. Hanáci – 112 ztr. bodů; 14. - 15. Pašáci, Žilinci – 120 ztr. bodů; 16. Šohaji – 124 ztr. bodů; 17. Hutníček – 150 ztr. bodů; 18. Lázeňáci – 201 ztr. bodů; 19. Kokos – 216 ztr. bodů; 20. Přemyslovci – 405 ztr. bodů.

 

MLSK2019-5.kolo-řešení