Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2020

 

Vážení a milí přátelé,

jméno hrdiny amerického animovaného filmu, který je ústřední postavou ve 4. kole letošního MLSKu, není v Česku příliš známé (aspoň autoři ho dosud neznali). Přesto věříme, že si na něm pěkně zaluštíte a nakonec ho objevíte na internetu. Luštění Vám určitě nepřinese žádné potíže, snad pouze vyhledání dvou skrytých částí tajenky by mohlo být maličkým problémkem…

Velmi se těšíme na vaši účast a přejeme vám hodně zdaru při řešení.

Karel Formánek a Marian Mikuš

Řešení čtvrtého kola MLSK 2020 zašlete nejpozději do 20. října 2020 (termín prodlužujeme z důvodu již  tradičního souběhu více soutěží po prázdninách) poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Animované FILMY

4. KOLO

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek

složený z osmi nesouměrných střídavých polomozaikovek, jedné souměrné střídavé polomozaikovky a tří souměrných shlukových mozaikovek

 

1. díl 1. i 2. tajenky a 26. díl 2. tajenky (4) a poslední tj. 31. díl 2. tajenky (4) jsou skryty.

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Podlaží. – 2. Puseniovo jméno. – 3. Děcka. – 4. Zřícenina v Súdánu; ženské jméno. – 5. Infekční choroba. – 6. Anglicky „orlí hnízda“; programovací jazyk. – 7. Latinsky „poslední vůle“; jméno Covaliova; mající určitou barvu. – 8. Počínat si obratným způsobem; léky hořké chuti; stará čínská jednotka objemu; opilá. – 9. 5. a 29. díl 2. tajenky; sídlo v Nigérii; hřejivý pocit (kolem srdce); evropská peněžní jednotka; v ranní dobu. – 10. Nevolník; odvážný; americký filmový herec; ženské jméno; pobídka tažných zvířat k chodu; ráček. – 11. Zakladatel belgického smyčcového kvarteta; borůvka; 13. díl 2. tajenky + tázací zájmeno; obálka; 18. díl 2. tajenky; 10. díl 2. tajenky. – 12. Obyvatelka místa na Slovensku; hřbet podledovcového původu; název plastické hmoty; olympijský vítěz ve štafetě (1952); prst Evropanky. – 13. Kouř stoupající z českého města; italský skladatel a klavírista; vlky; zestarat; jihoafrické město. – 14. Rozptylovače vzduchu; ruské sídlo; druh mořského pobřeží; starověký kmen na Balkáně; část vozu; přebornice Československa dorostenek v šachu; ztopoření svalu; vztahující se k městu na Sibiři; vlastní muži jistého jména; hlas kozy; slitina niklu, chromu a železa; spartská bohyně matka. – 15. Často si zašilhat; ženské jméno; držák rukopisu; německý spisovatel; 19. díl 2. tajenky; anglická zkratka pro monochromatický displej a adaptér; očko; šikmá plocha; družstvo; něco; Latipan; indické ženské jméno; nabít; kaučukovníky; 24. díl 2. tajenky. – 16. 28. díl 2. tajenky; afgánský režisér; vymřelý indiánský kmen na Kubě; rodiště Hésioda; označení 6. místa v řadě; zkratka Mezinárodního olympijského výboru; citoslovce vyjadřující posměšek; předložka; francouzky „výměna“; slovenské domácké ženské jméno; sovička; Alík; nabitá částice. – 17. Klid; český skladatel; rostlina čeledi Iridaceae; ukazovací zájmeno; zaniklá šachová figura; část japonské zbroje; celní kód Dánska; chorvatský básník; armáda; český beletrista a novinář; řecky „veliký“; 8. díl 2. tajenky; nepodařený tón na hudebním nástroji. – 18. Jednotka objemu ve starověkém Egyptě; herečka ve filmu The Beast of Bray Road; řád vyšších rostlin (slovensky); německý bakteriolog; citoslovce údivu; člen skupiny Dexys Midnight Runners; skrze (z francouzštiny); volná hodina v rozvrhu (slovensky); zapálení (ohně); léčka tureckého knížete; čtverečný nerost. – 19. Norská řeka; japonská délková míra; meč Jana Turpina; samojská měsíční bohyně; 2. díl 1. tajenky; značka tricinátu; odseknouti; tanečník (podle Kočího); neukryté části lodi. – 20. 11. díl 2. tajenky; bolestivé stažení svalů; 17. díl 2. tajenky; sídlo v Černé Hoře; eweský bůh moře; natavovaný asfaltový izolační pás; nevypalovaná cihla; členit do nějakých úseků. – 21. Rod mořských ptáků; vztahující se k závazné dohodě; druh silnice; druh půdy; jihoamerický indiánský kmen. – 22. Drobné ruské skladby popisné povahy; podmíněný návrh; japonský politik; jméno Souvignierové; vtělení bohyně Satí. – 23. 25. díl 2. tajenky; nachýlení; slovenský scenárista; ženské jméno. – 24. Stoupenec roztříštěnosti; 3. díl 2. tajenky; mineralogická lokalita ve Švédsku; válečná loď Vikingů. – 25. Placička; 4. díl 2. tajenky; obyvatel asijské země (slovensky). – 26. Esperantsky „Kanada“; 21. díl 2. tajenky. – 27. Výhonek vyrostlý za jedno vegetační období (slovensky); pokulhávat. – 28. Určitý kabel.

Šikmo Zprava vlevo dolů: 23. Moji rodiče. – 24. Domácky Želimír. – 25. Africký stát; pálit; esperantsky „drahokam“. – 26. Cizokrajná vždyzelená rostlina; po levé straně spřežení; dánský ostrov. –  27. Sídlo v Polsku; pronásledovat. – 28. Citoslovce (podle Jiráska); královna krásy; maďarské ženské jméno. – 29. Nic; název čisticího prostředku na nádobí; předmět sloužící k sevření dekretu; ruská řeka. – 30. Povrchní; křehce; odvážlivci; 3. díl 1. tajenky. – 31. Měsíc mayského kalendáře; pokyn pro hru smyčcem nad hmatníkem; Rian; merlíkokvětá rostlina; ukrajinské ženské jméno. – 32. Roje včel; s možností posuvu; 14. díl 2. tajenky; zatímní potvrzenky; pohyblivý reflektor; zkratka Svazu dělnických divadelních ochotníků. – 33. Osobní zájmeno; citoslovce; stará rumunská plošná míra; hořlavina; jistě; týkající se údajů; pinka. – 34. Přibližně; cizí zkratka Evropské konference pro družicové telekomunikace; síto; 16. díl 2. tajenky; 12. díl 2. tajenky; předložka. – 35. Egyptský bůh mumifikace; plné louží; druhá část medicínských složenin s významem vytékání; větší díra (slovensky); rakouský skladatel; latinská zkratka pro životopis. – 36. Alkalická hornina; jméno Kubálkové po svatbě; napříč; zmatek. – 37. 9. díl 2. tajenky; reakce mezi kyselinou a alkoholem za uvolňování vody; spoluzakladatel Komunistické strany Velké Británie. – 38. Dutina; český literární vědec; 2. díl 2. tajenky; 22. díl 2. tajenky; řeka na Slovensku (podle Heyduka). – 39. 4. díl 1. tajenky; týkající se strojů šetrných svým provozem k životnímu prostředí; domácké ženské jméno; zajisté; poslední boj ragnaröku mezi bohy a mocnostmi zla. – 40. Obíhati; vyjednávač; spojka + japonský lékař; druh jeřábu. – 41. Ovčí sýr (slovensky); předválečný český gymnasta; německy „prosba“. – 42. Klec; mužské jméno; administrativní pracovník (podle Kočího). – 43. Předložka; název slavné lodi; 15. díl 2. tajenky; pobryndat; výbuch; mikroanalýza iontového záření (německá zkratka). – 44. Mužské jméno; náš asistent produkce; samojský politik; jezdecká překážka; slovensky „těsné; ředitel kůru v Tuchoměřicích (v 18. století); klávesa na počítači. – 45. Arabský prorok; zbarvením připomínajíc barvu žloutku (slovensky); rostlina lipnicokvětá; dravý pták; anglická zkratka ústřední organizace sdružující držitele povolení k provozu amatérských vysílačů v USA; zkratka druhu počítačové paměti; neboť; švýcarské víno; postavená na nějaké místo (slovensky); první pražský biskup. – 46. Hvězda v souhvězdí Orla; obchodnice s máslem; herečka z filmu Rock Paper Dice Enter; kolový tanec; dopisnice; tonžský ostrov; zkratka pro antimüllerický hormon; nevěřící v boha; způsob tepelného tvarování soli v nádobách. – 47. Podstaty; ester kyseliny valerové; vinkulační číslo; slovenský meteorolog; západoindická bavlna; v; Edík; 23. díl 2. tajenky. – 48. Obyvatelé Ruska; který; 6. a 30. díl 2. tajenky; sameček dvoukřídlého hmyzu; francouzská zkratka pro spěšninu; styl ikebany; pojmenování fenky; rovněž. – 49. Lehký vůz; francouzský generál; sídlo v Itálii; ateliérové světlomety; americký herec a tanečník; mokřiny v poli. – 50. Sídlo v Německu; 7. díl 2. tajenky; nákladněji; 20. díl 2. tajenky. – 51. Koutníkovy iniciály; německý textař; průtržník. – 52. Mužské jméno; citoslovce volání na slepice; král Pylu. – 53. Vřava; smyk; africká sopka; triky. – 54. Vysoké karty; zakladatel Canossy; zkratka Jednotnej telovýchovnej organizácie; 27. díl 2. tajenky. – 55. Český prozaik; la. – 56. Americká herečka (thriller Kontrakt); nenasycený uhlovodík. – 57. Anglická zkratka Mezinárodní telekomunikačni unie; boční stěny desky. – 58. Mužské jméno.

Změny v pramenech:

Bod 1.1. seznam základních pramenů doplňte si u KNAP 2 vydání z r. 2005. Nebyl použit SCS-ED.

Bod 1.2. seznam doporučených pramenů – doplňte si MEL, nebyla použita MEF.

Bod 1.3. ostatní prameny – pro toto kolo si doplňte Čálek, K: Slovník zkratek, Agrofin 2009 (ZKR-Č), Vlčková J.: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri 1999; Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999) a Naučný slovník zemědělský (SZN 1966-1992), nebyly použity Pech: Velký slovník cizích slov, J. Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí, Slovník řeckých spisovatelů, Slovník spisovatelů - Španělsko, Portugalsko.

Bod 2. prameny v elektronické podobě – pro toto kolo si doplňte Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com/ a Slovník súčasného slovenského jazyka (A-N) na https://slovnik.juls.savba.sk/?d=sssj, nebudete potřebovat Seznam planetek ani Kazmířův Slovník valašského nářečí.  

 

 

Zpráva o 4. kole

4. kolo nebylo podle vašich reakcí úplně snadné, nicméně  velká většina došlých řešení byla bez chyb. U ostatních většina chyb vznikla patrně z nepozornosti a nedostatečné kontroly. Čtyři kroužky se z různých důvodů do řešení 4. kola nezapojily (Pašáci zaslali zprávu, že neřešili, další 3 kroužky nikoli).

Malým problémem bylo nalezení autorsky skrytých tajenek. Nápovědou mělo být slovo jméno na začátku úvodního slova.

Slovo BOLT tvořila postupně 1., 2., 3. a 4. písmeno vpisovaných výrazů s legendovým výrazem „ženské jméno“ ve směru zleva (Brita, Bohdanka, Galina a Areta), slovo NEMÁ tvořila postupně 4., 3., 2. a 1. písmeno vpisovaných výrazů s legendovým výrazem „mužské jméno“ ve směru zprava (Kornelius, Axel, Ámos a Áron).

Soutěž jde do finiše. Půltucet kroužků má zatím nulu, další půltucet je do dvou ztrátových bodů, soutěžní pole je tedy zatím vcelku vyrovnané. Držíme všem palce při řešení poslední křížovky.   

 

Výsledky 4. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Rychtáři, Tatranec, Torysek, Valaši; 1: Samotář; 3: Šíravan; 4: Staré hnizdo; 10: Žilinci;  99: Hutníček; 100: Pašáci; 101: Hanáci, Kokos, Šohaji.

Rozpis chyb: Samotář nevyplněné políčko 14x35; Šíravan nevyplněná políčka 15x36 a 17x35, krátké „a“ 25x47 (Iranec místo Iránec); Staré hnízdo nenalezená tajenka Bolt; Žilinci 10x41 -TNÍ místo -TNÝ, 13x42 -US místo -ON, nenalezené tajenky; Hutníček – zaslal torzo řešení.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztr. bodů: Gorali, Kabrňáci, Ostraváci, Permoníci, Torysek, Valaši; 1: Lázeňáci, Pašeráci; 2: Hradečtí votroci, Samotář; 3: Ječmínek, Macejko; 4: Rychtáři; 6: Šíravan; 7: Tatranec; 10: Staré hnízdo; 23: Žilinci; 111: Hanáci; 121: Kokos; 127: Šohaji; 221: Pašáci; 265: Hutníček.

 

MLSK2020-4.kolo.řešení

 

MLSK2020-4.kolo-obrys, políčka