Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2021

 

Řešení prvního kola MLSK 2021 zašlete nejpozději do 25. února 2021 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

 

ANIMOVANÉ FILMY
1. KOLO

 

Šikmý nesouměrně figurální KŘÍŽOVKOVÝ celek

složený z devíti nesouměrných střídavých polomozaikovek, dvou souměrných střídavých polomozaikovek a jedné souměrné střídavé mozaikovky

2. díl tajenky (3) a 4. díl tajenky (5) jsou skryty.

Zadání typů políček a částečný obrys jsou ZDE.

Šikmo zleva vpravo dolů: 1. Edukace. – 2. Druh skokana. – 3. Americký herec (bondovka Moonraker). – 4. Otcův otec (slovensky). – 5. Ústřední pojem filozofie upanišad. – 6. Iniciály teologa Sayceho. – 7. Český malíř. – 8. Přítok Odry; po (z francouzštiny). – 9. 3. díl tajenky. 10. Směrem dolů; trahirovitá ryba; euřena; 24. díl tajenky. – 11. Jiný sklad obilí; 21. díl tajenky; kmen v Tanzanii; domácké ženské jméno; citoslovce; ušitý z hrubé látky. – 12. Olupovati; drobný úkrojek na bázi listů; stav, kdy je běžná cena vyšší než cena jmenovitá; rybářský prut; mužské jméno; neboť (v platnosti nesamostatné souřadné spojky příčinné, dle SSJČ); planetka. – 13. Kmen v Pobřeží slonoviny; značka nátěrového přípravku; sumerská jednotka plochy; značka tuny; nizozemské město; slovensky „troška“; vtipy; Two Rivers Vineyard Church (zkratka); hlavní město říše Nabatejců. – 14. Letecká jednotka + syntetická nehořlavá kapalina; přítel; zkratka pro Evropský pohár; měsíc starožidovského kalendáře; sídlo ve Středoafrické republice; samo o sobě (ve filozofii); určitý počet nemocných; cigareta; vlastní pohodnému; téct drobným proudem. – 15. Francouzský kardiolog; vřesovec; domácké ženské jméno; 26. díl tajenky; italský prozaik; 14. díl tajenky; ledková pěna; latinsky „půvab“; skulina. – 16. Vespod + 10. díl tajenky; rod mořských zelených řas; dílo vytvořené ve stáří autora; Loluš; nahrnout; popruhy na řízení koně; německy „esa“; suchá. – 17. Platidlo v Saúdské Arábii; název pro nadlidské zlé bytosti (v parsismu); jméno herce Cohena; citoslovce zvuku při střelbě; hlubokomořská skupina úhořů; domácky Solveiga; iniciály německé skladatelky Paradies; jinoch; domácky Nila; polský jazzový pianista. – 18. Citoslovce; šle; domácky Uriel; odstranění vlivu církve; nigerijská mineralogická lokalita; krátké televizní snímky; město v Mezopotámii; herečka ve filmu Luton. – 19. Oleát; 12. díl tajenky; Riana; vyrobená z německé látky. – 20. Nepravdy; obdivné hodnocení muže; ženská jména; kruhový prostor v kaldeře stratovulkánu; dovednost; značka fosforu; kamerunský kmen; anglicky „dekret“; pálit. – 21. Polovo dílo; druh oceli; bývalý alžírský prezident; mistr světa v šachu 1960-61; slezský tanec. – 22. 11. díl tajenky; zkratka plicní embolie; vyděsit; francouzské platidlo; označující sloučeniny bromu v oxidačním stupni V; výraz použitý Klostermannem v jednom jeho díle (podle kartotéky NLA); americká rocková skupina. – 23. Slovenští herci; značka alkoholického nápoje; kód letiště Blenheim; zrak; cizopasná houba. – 24. Římská číslice; citoslovce pochopení; iniciály fyzika Andrejeva; planetka; citoslovce pocitu nelibosti; záušnice; kód letiště Uruapan; okázalost. – 25. Černomořský mys; ugandský prezident; obaloš; citoslovce zvuku zvonku; šupinovka pěstovaná v Japonsku; cikánka; role Z. Gruberové. – 26. Vyšší rostliny; druh výšivky; francouzsky „proslinit“. – 27. Scenárista Soukromé války; ženské jméno; herec a zpěvák narozený v Panamě (drama Hlas srdce); způsob mýcení; baškirský spisovatel; část Prahy. – 28. Římský vojevůdce a politik (*40 n.l.); město v severní Etrurii (dnešní Pisa); citoslovce smíchu; italské platidlo; ubíjeti; hodnotitelé krásy a umění. – 29. Část těla; český kněz (Mikuláš); nedovolený zákrok v hokeji; ostnoploutvá ryba. – 30. 7. díl tajenky; 25. díl tajenky; řezník udící maso. – 31. Po hmatu; italský vzpěrač. – 32. Část souše obklopená vodou. – 33. Stodvojka; tropická dřevina; zkratka radiotelefonu; vadnouti. – 34. Asijský nádeník; chyby; vlastní jméno Milkina; pozice. – 35. Toliko.

Šikmo zprava vlevo dolů: 19. Italské platidlo. – 20. Lahodné jídlo; dotěrný člověk; tanec; přítel. – 21. Správce sbírek; domácky Isabela; chudozubý savec; planý ovocný strom. – 22. Rakouský geolog a paleontolog. – 23. Druh jeřábu; 1. díl tajenky. – 24. 6. díl tajenky; norský jazykovědec. – 25. Zkratka pro Sdružení katolických duchovních; polní plevel (podle Kotta); nestoudná žena; obruba brýlí Double Amont; domácké ženské jméno. – 26. Domácky Edgar; sídlo v Kamerunu; 5. díl tajenky; zařízení k odchytu zvěře; odrůda jabloní. – 27. Autor díla Mir prekrasnogo; americký kytarista a zpěvák; jihovýchodní výběžek Alp; náběžný kotouč (u železničářů); trafika. –  28. Konec; americký stát; trochu; brambory; artista provádějící určité cviky. – 29. Německý malíř; jemně se vlnit; houfně. – 30. Skotský ostrov; slovenská obec; filipínský epos; bobizační slabika; skupina různých půdních typů; povidla z bezinek. – 31. 22. díl tajenky; songhajská říční bohyně; kód letiště Barter Island; pramen 1; neboť; německý geolog; řeka na Kubě; řezací nástroje; jedovatý had. – 32. Vikinské pojmenování původních obyvatel Grónska; 23. díl tajenky; Spolkový tiskový úřad (německá zkratka); heterocyklická sloučenina; španělský prozaik. – 33. Iniciály Kádžára; austroasijský jazyk; Odolanov; mařívat; proteolytický enzym; italský cestovatel; Roučkovo jméno; hlupák. – 34. Iniciály lékaře Selyeho; planetka; období 14. století v italském umění; siláž. – 35. Německý romanopisec  (dílo Matka); jméno malíře Hajna; zpěvák ve filmu All In; 13. díl tajenky; slavný německý entomolg; elektricky nabitá částice; předložka; vstupní píseň řecké tragédie; ženské jméno; vpravit do půdy (semena); iniciály hokejisty Patersona; nedostatek stylu. – 36. Střela; kód letiště High Wycombe; ruský pokrm; jméno herečky Dostalové; na onom místě; čapí nůsek; démonická bytost ve skandinávské mytologii; předložka; lansium; egyptský bůh poznání. – 37. Druh hudební skladby + mezopotamský bůh války a moru; 9. díl tajenky; 18. díl tajenky; největší ostrov Malých Antil; dioptas; polysacharid; 15. díl tajenky. – 38. Chladnost; sídlo v Ázerbájdžánu; koště; Eulerův skok (v krasobruslení); kam; tiskové písmo; oleandr; Rony; vojsko; vlastní postavě ztvárněné Omarem Sharifem. – 39. Egyptský panovník + donátor; chléb; čínský druh bubnu; výzva k tichu; domácky Eva; hubenět; jíst (podle Párala); jednostopé vozidlo; pecka; papežův příbuzný; sloní zuby; tažný pták. – 40. Abatyše žijící v 7. století; probírat se ve vlasech; francouzská řeka; podlézavec; 17. díl tajenky; dub zimní; domácké ženské jméno; český hudební publicista. – 41. Kteří zvoní; hvězda; předložka; modrá kopie; zaujmout tělocvičný postoj; první část složených slov vyjadřující chemickou reakci buňky; centrum kdysi významného kraje na Avonu. – 42. 16. díl tajenky; 20. díl tajenky; dcera majitele továrny; 8. díl tajenky. – 43. Vznešený florentský rod; pracovní schůze; část cizokrajného keře. – 44. Shromáždění všech plnoprávných občanů ve starých Athénách (podle Kočího); scenárista filmu Kalte Karibik. – 45. Alias; vedlejší místnost. – 46. Soustruhy (podle kartotéky NLA). – 47. 19. díl tajenky. – 48. Naše folková skupina. – 49. První. – 50. Anglická bluesrocková skupina. – 51. Český stranický činitel. – 52. Náš automobil.

Pomůcka: slátal; TRVC.

V tomto kole nebyly ze seznamu doporučených pramenů použity: MACH, ESGV, MEH, MSJM, PCS, LČL, SLO-ČR, VSCS.

 

Pro toto kolo byly dále použity v pramenech v elektronické podobě Zkratky a značky na http://acronyms.thefreedictionary.com/. Výraz je uveden v pomůcce.

ZPRÁVA O 1. KOLE

Bohužel se nám nepodařilo navázat na předchozí ročníky soutěže a dorazilo tentokrát pouze 10 řešení. Permoníci avizovali již vloni, že to je jejich poslední účast, s 1. kolem se omluvili Lázeňáci, Pašáci, další kroužky podle dílčích informací nemají už kapacitu luštit tuto soutěž, nebo nenašly čas, síly a vůli absolvovat další ročník s animovanými figurami. Mrzí nás to, ale takový je život a jen doufáme, že k tomu nepřispěla „doba kovidová“… Chyb v řešení 1. kola nebylo příliš, povětšinou byly z nepozornosti. Šíravan nenašel skrytého Shreka a i tentokrát smekáme před Hutníčkem, který se opět zapojil i s torzem řešení. Díky všem, přátelé.

Držíme palce při řešení 2. kola.

VÝSLEDKY 1. KOLA

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci; 1: Rychtáři, Samotář; 2: Valaši 2; 7: Šíravan; 99: Hutníček.

Rozpis chyb:
Rychtáři – 11x40 řešeno LI místo LA
Samotář – 14x48 řešeno VA místo VO
Valaši – 28x37 O místo U a 15x44 IE místo IA (viz Kočí)
Šíravan – 28x33 a 28x34 A a H místo H a HH, nenalezen tajenkový výraz SHREK, který tvoří shluky dvou stejných písmen v jednom políčku
Hutníček – torzo řešení

Karel Formánek a Marian Mikuš

MLSK2021-1.kolo-řešení