Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2021

 

Milí přátelé,

při sledování příběhů s hrdiny 2. kola MLSK-u se u televizorů vystřídalo již mnoho generací malých i větších diváků. Poprvé tyto postavy nakreslil a zasadil do komiksové série belgický kreslíř Peyo už 23.10.1958. No a teď máte šanci si je zopakovat. A tak se posaďte, zavzpomínejte a nechte před svými zraky plynout jména i příběhy…

Mimořádným pramenem pro 2. kolo je A-Z encyklopedie Pramen/1 Pramen/2, kterou vydala Euromedia group, k.s. – Knižní klub v Praze v roce 2008. Z encyklopedie jsou použity 3 výrazy, legenda ke křižujícím se výrazům je podle našeho názoru řešitelsky vstřícná, takže by vám nemělo činit problémy je vyřešit. 

Přejeme vám příjemné a úspěšné luštění

Karel Formánek a Marian Mikuš

Řešení druhého kola MLSK 2021 zašlete nejpozději do 30. dubna 2021 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Animované FILMY
2. KOLO

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek
složený z 8 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 3 souměrných střídavých polomozaikovek, 2 nesouměrných střídavých mozaikovek a 1 souměrné střídavé mozaikovky

1. díl tajenky (8) je skryt.

Částečný obrys a zadání typů použitých políček je ZDE.

Šikmo zleva vpravo dolů: 1. Páchnout. – 2. Slovensky „zchudnout“. – 3. Německý filozof (*1724); slovenský prozaik (Editino očko); pokryto rosou; brazilský olympijský vítěz v trojskoku. – 4. Čínský hudební nástroj; 2. díl tajenky; 18. díl tajenky. 5. Značka cigaret; vadnouti; cizí sudokopytníci; smutek. – 6. 4. díl tajenky; procezený; 14. díl tajenky. – 7. 11. díl tajenky; doplouti (podle kartotéky NLA); jeden ze stupňů bytí dle Akvinského. – 8. ???2; iniciály Krásnohorské; ženské jméno; německý fotograf. – 9. Nadšení; měkká souhláska; slovenský paleontolog; 8. díl tajenky; potměšilí; mladý dlouhán (podle kartotéky NLA). – 10. Jméno Brentanové; název řeckého písmene; přirovnání; prospívat; techniky zpracovaní povrchů nádob; cyklus veršů Jana Nerudy; německý režisér; skotské město. – 11. Vlastní autorovi Pikového kluka; ???3; zánět ucha; bohyně zmaru (podle Kaliny); rekreační středisko na Šumavě; asfalt; pr; ve Spartě mladší chlapec pod dozorem staršího; natrvalo (podle K. J. Erbena). – 12. Útok; valící se japonská řeka; karboly; líný člověk; přibližně; krátký rychlý pohyb; pálenka. – 13. Předkupní právo; mírně rychle (v hudbě); druh laskavce; horský pták; sovětský filmový režisér; německý anatom; Ital; francouzský veslař (OH 1900); hrom. – 14. Odrůda meruňky; ptactvo; indigo; 19. díl tajenky; 7. díl tajenky; 25. díl tajenky; Pramen/2; strýc; ???6; látka vyrobená z lýka. – 15. Pramen/1; obyvatel moravského města; zemědělské kmeny v Africe; klokotati; mezinárodní kód Mali; dualský bůh slunce; americký zpěvák a herec; kříženec velblouda. – 16. Krátká dýka; hodně bloudit; šveholení (podle Pflegera); pupiparie; nahoře vlevo (anglická zkratka); severoafrický kmen; lékař. – 17. Radikál odvozený od etanu; krátká vinná láhev; římská číslice; hevery; pravidelná prohlídka motorových lokomotiv; kmen horských Činů; stará srbská jednotka plošného obsahu; československý reprezentant ve vzpírání; alkoholický nápoj. – 18. Sídlo v Demokratické republice Kongo; 23. díl tajenky; údajně tellurid zlata a stříbra; Principles for Responsible Management Education (zkratka); citoslovce volání na kočku; malé rostlinky; jméno Dr. Kima (IMDb) + citoslovce nezájmu; indonéské platidlo; drobný peníz. – 19. Sídlo v Mexiku; hle; pojem z výpočetní techniky (makro); 15. díl tajenky; druh javoru; píseň J. Čeřovské; role; západočeské město; předložka. – 20. Americká herečka; domácky Kornel; český selský buditel; panovník egyptské 3. dynastie; Atanázka; citoslovce zvuku při úderu na buben. – 21. Řečniště; úbor karatisty; nůž; předložka; ???4; týkající se upředeného vlákna (podle kartotéky NLA); čočka (v anatomii); zkratka pro polycystická ovaria; domácky Melita; poznávací značka letadel Bulharska. – 22. Nepřijímat; africká antilopa; kód letiště Mikkeli; jméno litevského státníka; 6. díl tajenky; termín k označení masového vyvražďování Židů nacistickým Německem. – 23. Dokončovat sekání; 24. díl tajenky; bukanýr; bývalý vedoucí lékař v Tatranské Poliance. – 24. Veselí; povolat; název fotoobjektivu; turecké ženské jméno. – 25. Jméno loveckého psa; sídlo na Trutnovsku; tento den; plž. – 26. Nezvedenec; 5. díl tajenky; 9. a 22. díl tajenky; obec na severu Košické kotliny; indiánský kmen. – 27. Metropole kraje na jihu Itálie; opak později; domácky Marie; pole; naše poznávací značka letadel. – 28. Mužské jméno (16.3.); malá kolatura; sekáč. – 29. Kultivar prériové trvalky šuškardy s tmavě nachovými úbory.

Šikmo Zprava vlevo dolů: 23. Polodrahokam. – 24. Bodová svářečka; hornické město v Kosovu; kdo dojídá po jiném; německy „černidlo na kamna“; taková, která zápasila. – 25. Zespodu ožírat; kočovník; zkratka americké normalizační instituce; ležatě (podle Klicpery); žebrat; zkratka pro lidové kurzy. – 26. 21. díl tajenky; neviditelně (podle Jungmanna); vojenský oddíl; čisticí a lešticí přípravek; nová věc; velmi rád. – 27. Skrytá souvislost; odněkud získat nějaké poznání; církevní historik, františkán (1624-1699); slavnostní; vzpřímený čistec s růžicemi vejčitých listů; egyptská bohyně plodnosti; iniciály geofyzika Magnického; citoslovce bolesti; jednotka délky v antickém Řecku; karty. – 28. Mít sklon; solmizační slabika; stračka ze skupiny Elatum s velmi bledými nachovými květy; hnědá kožka z karakulských jehňat; útok; šamstr; hra G. Kaisera; pohlavní orgán kapraďorostů; zbraň jihoamerických indiánů. – 29. Říkat oklikou; ručitel; domácí pták; sídlo v Kamerunu; předložka; trén; citoslovce zasmání; herečka ve filmu Nebezpečné známosti; běda; ???8. – 30. Halančík; Kadlčákova šifra; jméno psa; sportovní středisko v Nízkých Tatrách; napodobený kašmír (dle Pecha) + neznělá souhláska; nizozemský astronom. – 31. Žilná hornina; 10. díl tajenky; Turgeněvův román. – 32. Vyrobený z melasy; norský sdruženář z počátku 20. století; žádná věc (slovensky); obec na Mladoboleslavsku + 12. díl tajenky; druh javoru. – 33. 3. díl tajenky; obydlí rasa; pocházející z části bývalé Jugoslávie; vietnamské mužské jméno; společnice; International Health Awareness Network (zkratka); láhevník; elektrická kytara. – 34. Zkratka pro severovýchod; ???7; houně; řecké sídlo; 13. díl tajenky; značka tureckých automobilů; stříbrné tyrolské mince; ???5; vozíky; obejít (podle Majerové); zpěvačka v souboru Bobka Bryena; kněz v Žižkově vojsku. – 35. Cela; slovenské mužské jméno; ozdoba; ???1 a 20. díl tajenky; čínský historik a básník; zkratka souhvězdí Delfína; Monteverdiho opera; středoamerický ostrovní stát; zkratka rodinné školy; staroperský palác; hinduistický bůh. – 36. Domácky Oldřich; jednomužství; klasnatka; jméno Ullmannové; složka oceli tvořená karbidem železa; nedovolené opuštění posádky; súdánský kmen; teskniti; kamarád; rakouský zvukař (film Wenn die Bombe platzt). – 37. 26. díl tajenky; autor knihy Akce Tetřev; sibiřský veletok; představitel pragmatismu ve filozofii; píseň S. Reggianiho; Řandova divadelní role; germánský bůh války; iniciály ekonoma Leonťjeva; přidat sůl. – 38. Kmen na Madagaskaru; zdvih v kartách; manilská konopí; starý; duchové uctívaní na souostroví Andamany; značka litru; španělský souhlas; prsť; rána. – 39. Část Bělušic; ročenka; předsíň starořímského domu; hřbet podledovcového původu; jak; značka goniometrické funkce. – 40. Stavební odborníci; majorská hodnost; vzorec telluridu zinku; ženské jméno.  – 41. Výrobci lihu (slovensky); slovensky „hledávat (vši)“. – 42. Generační vrstva. – 43. Německý zpěvák a dirigent. – 44. 16. díl tajenky; vnitřek. – 45. Zboží; barvoměnka; sukničkář. – 46. Značka abampéru; jednotka objemu ve starověké Persii; dva sekáči; pákistánský pozemní hokejista (OH 1960). –  47. Část chodidla; ne; indiánský hudební nástroj; vychrtlý člověk. – 48. Směs koření; lokální anestetikum; 17. díl tajenky. – 49. Jednotka pro množství tepla.

Změna v pramenech:

V seznamu doporučených pramenů (PD) si doplňte pro toto kolo MEL, nebyly použity mimo jiné Sokol; MEF; MEOH; MEŠ; MELH; MET.

V seznamu pramenů v elektronické podobě (PEP) si doplňte Zkratky a značky na http://acronyms.thefreedictionary.com/ a Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com/, nebyly použity Seznam planetek; Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta, ani Kódy letišť.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Opět dorazilo 10 řešení. Šmoula byl rozsáhlý a určitě ne jednoduchý na luštění, ale poradili jste si s ním stejně jako se skrytou tajenkou Šmoulové brilantně. Sedm řešení bylo bez chyby, dva kroužky bohužel „získaly“ ztrátové body pouze díky přehlédnutí a statečný Hutníček pokračuje zasíláním části řešení.
Rozpis chyb:
Šíravan: políčko 16/49 vepsáno LO místo správného LOG.
Samotář: nevyplněná políčka 17/47 A (ariki, Koudelka - Káňa) a 3/38 DA  (Da Silva, MEA str. 92).
Hutníček: zasláno torzo řešení (zaplať pánbů za to).

Výsledky 2. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Rychtáři, Valaši; 1: Šíravan; 2: Samotář; 99: Hutníček.

STAV po 2. kole

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Ostraváci; Pašeráci; 1: Rychtáři; 2: Valaši; 3: Samotář; 8: Šíravan; 198: Hutníček.

 

MLSK2021-2.kolo-řešení