Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2021

 

Milí přátelé,

zasíláme vám 3. kolo letošního MLSKu. Křížovka je méně rozsáhlá než minulé kolo, tajenka i její skrytá část jsou snadno objevitelné. Jediná obtížnost je v tom, že do některých zadaných typů políček se vpisuje různý počet písmen, přičemž systém střídání v dané křížovce je samozřejmě dodržen.  

Pramenem navíc je tentokrát Pramen 1, 2, 3, vydaný Ministerstvem národní obrany, Praha 1975.

Přejeme vám příjemnou zábavu.
Karel Formánek a Marian Mikuš

Řešení třetího kola MLSK 2021 zašlete nejpozději do 10. července 2021 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Animované FILMY
3. KOLO

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek:
13 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 4 souměrné střídavé polomozaikovky a 4 nesouměrné střídavé mozaikovky

Částečný obrys a použité typy políček (s opravou) naleznete ZDE.

První díl tajenky (7 2) je skryt.

Zleva vpravo dolů: 1. Staré hebrejské platidlo; americký rockový hudebník. – 2. Novozélandský herec (Thomas); 6. a 28 díl tajenky. – 3. Druh buvola; slitina železa s uhlíkem; nádraží. – 4. Francouzská herečka (Catherine); sídliště na Korsice; 12. díl tajenky; provaz. – 5. Mladší čeledíni (podle Vaváka); německy „nosní klinika“; Pramen 1; lihovina. – 6. Mlýnský výrobek; poukázka na peníze; americký džezový klavírista; napůl dobrý; číše; dřevěné tyčka. – 7. Troška; 11. díl tajenky; hernie Araba určitého jména; přístroj na záznam činnosti mozku; 25. díl tajenky. – 8. Zdraví; francouzská zkratka Mezinárodní obchodní komory; výsledek (podle Jiráska); jméno herce Rajkina; bývalý název fotbalového klubu ze Záhřebu. – 9. Herec v televizním seriálu Pojišťovna štěstí; instinkt; polský filozof; turecký zápasník; spojka. – 10. Pouta; slovensky „teplota“; tvrz; 13. díl tajenky; citoslovce rozmanitých pocitů; jednotka délky ve strověkém Chorsábádu. – 11. 29. díl tajenky; pohroužiti (podle Pflegera); 21. díl tajenky; míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (anglická zkratka). – 12. Španělsky „beran“; mužské jméno; město v Tháru; 32. díl tajenky; zadní ramena vozu. – 13. Slovinská sopranistka; onen (podle Galaše). – 14. Obyvatelé Indonésie. – 15. Pásek. – 16. Cizokrajné rostliny; 9. díl tajenky. 17. Velký kus hmoty; přiživovat se; 18. díl tajenky; prchající (dle PSJČ). – 18. 27. díl tajenky; 30. díl tajenky; ve staroíránském jazyce oheň; infekční onemocnění; popleta. – 19. Veselost; akutní zánět sliznice hrtanu; sloupec; typ kontroléru; americký spisovatel. – 20. 5. díl tajenky; české město; 17. díl tajenky; potomek; švýcarský mikrobiolog; iniciály politika Lawa. – 21. Antacidum; ruský básník; výživné; nabíraný límec; část radlice. – 22. Úplný nezdar; ženské jméno; předložka; domácky Nina; hlemýžďovitý měkkýš; 10., 15., 19., 26. a 33. díl tajenky. – 23. Šelma s jemnou srstí; prostoupiti; iniciály Niebergalla; oranžovník; šachová figura; sídlo v Čadu. – 24. Tatarský literát; anglicky „poloha“; ruské jméno písmene graždanky; starší ruská délková míra; ovívati (podle Kolára); kalhoty. – 25. Část Ósaky; slunce; část hlediště; veliká; jméno Ikedy. – 26. 31. díl tajenky; zvuk vodního proudu narážejícího na překážky; ryba; bída; švédský choreograf a tanečník.  – 27. Růvek; dávat; barmské jednotky hmotnosti; štíhlý komolý čtyřboký jehlan; uvěřit něčemu. – 28. Řepovník; 7. díl tajenky; kopie. – 29. Zkratka pro imunoglobulin E; stoupenci italismu; rakouský politik. – 30. Člen polského spolku mládeže (v 19. století); 4. díl tajenky; nigerijská měna. – 31. Intenzivně namířit; po zimě. – 32. Jméno lyžaře Anderssona.

Zprava vlevo dolů: 23. Část Mšena. – 24. Skladba Beatles; zámek na Krymu; hřát. – 25. Esperantsky „Ipoh“; bulharský prozaik; název fungicidu; 22. díl tajenky. – 26. Pansofie; Berryho album; národnost v Rusku. – 27. Bodláky; 16. díl tajenky; mezopotamská „královna nebes“. – 28. Červená hlinka; argentinský maratonec (vítěz MMM); alkaloid dymnivky; místnost plná čoudu (podle Kubína); norské jezero. – 29. Strojová žena; spodek porubu; jedna z prvních bulharských tištěných knih; včelí produkt; velký italský přístav; zkratka Národní knihovny; 34. díl tajenky. – 30. Druh africké antilopy (slovensky); americká zpěvačka a herečka; italský neurolog; připojit; oddělení kambria; směs jílových nerostů; násep; dvě mužská jména. – 31. 35. díl tajenky; část Ostrova; sídlo v Ghaně; organická sloučenina; perská bohyně; italský herec; dýchání; slaná půda s obsahem solí (maďarský termín); bílý nerost. – 32. Sibiřské jezero; máchnutí; fonský a jorubský bůh; druh poletušky; kavyl; finský prozaik; 14. díl tajenky; film s D. Modugnem; sídlo v bývalé NDR. – 33. Zapnout; národní park v Rumunsku; prudké boje; venezuelský básník; pokyn pro koně; ruský mořeplavec; setkání; lesní strom; postava z opery Legenda z Erinu; česká souhláska; sůl kyseliny olejové. – 34. Domácky Vsevolod; staroegyptská jednotka objemu; Pramen 3; kmotra; 2. a 23. díl tajenky; velšský spisovatel; totéž; číslo římskými číslicemi; stupnice; slovenský komunistický politik; 8. díl tajenky. – 35. Rakouský malíř; polský herec; nástřepí; asistent kamery filmu Ya sama (dle IMDb); ukazovací zájmeno; jméno Bouterseho; ruské okresní město; manželky; domácky Valerie. – 36. Několik stoupenců určitého idealistického filosofického směru; patřící Ále; označení pro více obcí na svazích Mount Hills; primitivní cukrovar v karibských zemích; zvedat se; určité mobilní telefony; ženské jméno. – 37. Obec na Jablonecku; rumunský přístav; lešení na sušení; trochu. – 38. Pramen 2; měděnka. – 39. Ofouknouti Nuška; trochu tuhý; značky dvou jednotek objemu. – 40. Člen irské rockové skupiny; obložení (dveří); ženské jméno; esperantsky „doložit“; německá zkratka pro duben. – 41. Naklevetit se; dialekt čínštiny; pravoslavný klášter; podsvětí (v sumerské mytologii); slovensky „tato“ . – 42. 24. díl tajenky; občasná řeka v Austrálii; 3. díl tajenky; buddhistický svatý, který došel vykoupení za svého života. – 43. Papoušek; t (slovensky); „všetma“; naše stolní rozhlasové přijímače. – 44. Čínský básník; 20. díl tajenky. – 45. Eskymácké lodičkové saně. 46. Malý obětní oltář. 47. Urbughan.

Změna v pramenech:

V seznamu doporučených pramenů (PD) si doplňte pro toto kolo MEL, MEF, nebyly použity MACH; ČSBS; Sokol; MEH; MEOH; SAK; PCS; LČL.

V seznamu ostatních pramenů (PO) si doplňte D. Hartlová a kol. - Slovník severských spisovatelů, Libri 2004. Nebyly použity „Pech; Velký Otto; Bachmannová; Čálek (VKS); Kazmíř; Ouředník; Valíček; Holub; Čechová“.   

V seznamu pramenů v elektronické podobě (PEP) si doplňte Internetovou filmovou databázi IMDb na http://www.imdb.com/ a Slovník veřejného práva československého na https://www.npd.cz (pro doložení tvaru jedné značky), nebyly použity Seznam planetek; Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta, ani Kódy letišť.

ZPRÁVA O 3. KOLE

Dorazilo celkem 9 řešení. Pětice kroužků si s animovanými medvědy, kteří se potkali u Kolína, poradila bravurně bez chyb. Dvěma kroužkům se při hraní zejména díky nepozornosti vloudilo do řešení pár chybek. Rychtáři a Šíravan zaslali torza řešení, přičemž Rychtáři zvládli velkého medvěda celého, Šíravan jeho část. Hutníček se tentokrát nezapojil. Sedm kroužků na čelních pozicích má stále šanci na vítězství.

 

Výsledky 3. kolA

0 ztrátových bodů: Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Valaši; 1: Hradečtí Votroci; 5: Gorali; 98: Rychtáři; 99: Šíravan; 100: Hutníček.

 

Rozpis chyb:

Hradečtí Votroci: řešili políčko 18x37 jako trojúhelníkové se třemi vepsanými písmeny, ale v dané křížovce (pravá ruka velkého medvěda) už jsou 2 jiná stejná  trojúhelníková políčka se dvěma vepsanými písmeny, jde o porušení systému střídání.

Gorali v políčku 12x29 mají Á místo A (bikaver); v políčku 19x34 chybí C (správně CROUP), v políčku 19x35 KR místo RO (Krstov asi neexistuje), špatný tvar políček 19x34, 19x35.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci; 1: Hradečtí Votroci; 2: Valaši; 3: Samotář; 5: Gorali; 99: Rychtáři; 107: Šíravan; 298: Hutníček.

 

MLSK2021-3.kolo-řešení