Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2021

 

Vážení a milí přátelé,

po posledním dokončeném 3. kole zůstala na čele velmi vyrovnaná skupinka sedmi kroužků. Po letní pauze tedy opět pokračujeme, v tomto kole budete luštit postavu z amerického filmu z roku 2008.

Pramenem pro 4. kolo je: pramen 1, pramen 2, pramen 3 republiky, vydal P.F. ART, spol. s.r.o. Brno 1997.

Příjemné luštění Vám přejí Karel Formánek a Marian Mikuš

Řešení čtvrtého kola MLSK 2021 zašlete nejpozději do 31. října 2021 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Animované FILMY
4. KOLO

 

Šikmý nesouměrně figurální KŘÍŽOVKOVÝ celek
složený z deseti nesouměrných střídavých polomozaikovek, pěti souměrných střídavých polomozaikovek, tří nesouměrných střídavých mozaikovek a dvou souměrných střídavých mozaikovek

 

2. díl hesla a 5. díl tajenky (5)  a 1. díl hesla (4, 2) jsou skryty (upozorňujeme, že systém skrytí tajenek NENÍ formou pojmenování obrazce).

 

Částečný obrys a zadání použitých typů políček je ZDE (provedena oprava).

 

ŠIKMO Zleva vpravo dolů: 1. Pokorně (v hudbě). – 2. Odrůda česneku. – 3. Poučení; 24. díl tajenky. – 4. Pramen 1; i; bulharské jídlo ze zeleniny a masa; babylónsko-akkadský nižší bůh. – 5. Český film pro děti; stanoviště stráže; baterie (vojenská); Amek; přízeň; japonská lovkyně perel. – 6. 9. díl tajenky; kusost; ošatka; dámský účes; dopravní prostředek; záře kolem něčeho; mořská ryba; jméno Rossiho. – 7. Otíkův hudební nástroj; vzdálenější apsida dráhy Marsova měsíčku; tehdy; sada bedniček různé velikosti (televizní slang); 30. díl tajenky; cesty letadlem; dezinfekční prostředek; nevzhledný člověk; sídlo na Pelhřimovsku; černá káva. – 8. Ilyrský kmen; neklidný člověk; středisko provincie Rift Valley; přikrývka; svobodně; pramen 2; malá rozinka; částice; mistr Evropy v plavání na 400 m kraul; schůze. – 9. 16. díl tajenky; jméno Tofiho; pevné stojany; žlutohnědý; výpadovka z Kladna; stará uzbecká jednotka hmotnosti; 4. díl tajenky; ulice na okraji Chomutova; 19. díl tajenky. – 10. Místo na stonku, kde vyrůstají listy; Society of Experimental Test Pilots (zkratka); hora v Srbsku; 20. díl tajenky; město s automobilovou závodní dráhou (ve Francii); sídlo v Etiopii; dva naši elektrotechnici; hýřil; figura ze Šalounova díla; malajsijské platidlo. – 11. Kosmeta; řeka v Angole; 11. díl tajenky; malý rybníček; výplň; obrovské sochy; neboť; rokle; zlý čin; pražská firma; sídlo v Zambii; ulice v mnoha českých městech; 27. díl tajenky; přenášení rozptýlených částeček v koloidních roztocích elektrickým proudem (dle Kočího); domácky Atanázie. – 12. Obloha; kdo pěstuje určité relaxační zdravotní cvičení; bývalý název státu v Asii + mys na ostrově Morotai; zkratka pro osteoartritidu; zvracet látku ničící organismus; nesmrtelka; klesat (zpravidla vlastní váhou); část Chocnějovic; mírný člověk; čínská jednotka plochy; zkratka Křesťanskodemokratické unie; Evropanky; trochu zastíniti; chytrý kousek. – 13. Základní typografická jednotka délky; ruský tanečník; část názvu největšího stadionu v Ugandě; nedávno vytvoření; žena boha Lira; mejdan; sídlo v Řecku; 28. díl tajenky; ulice na okraji Brna; činidlo působící chemickou reakci; tmavé mračno; jisté tekuté jídlo. – 14. 3. díl tajenky; jorubský bůh stvořitel; zvláštní; měšťák; německy „šlechtic“; hornické zařízení; ošetřovatel slonů; silný konec houžve; 2. díl tajenky; antropofág; váhy u vozu. – 15. 35. díl tajenky; obvaziště; sídlo v Bulharsku; ohradit trním; člen skupiny Jazz Messengers; středověký stát na Jávě; Adršpašské skály. – 16. Obec v Bavorsku, kde se každých 10 let konají pašijové hry; značka litru; asijský časopis (Pustina); 14. díl tajenky; programovací jazyk; sibiřský veletok. – 17. Francouzský básník a prozaik; zkratka pro Studijní a typizační ústav; šestnáctinová nota; vačnatci; také. – 18. Mayský bůh slunce; zkratka norské normalizační instituce; Čerkeska koupená jako otrokyně a vychovaná v Paříži. – 19. Jméno básníka Meška; zestárnout. – 20. Kdo něco určí; otrok; 6. a 33. díl tajenky. – 21. Tonžský přístav; 12. díl tajenky; pouliční prodavač novin; cesta do Hošťálkovic (Ostrava). – 22. Čínské průmyslové středisko; 25. díl tajenky; mořská štika + indické platidlo. – 23. Nevelké území přesných rozměrů v sídle v Černé Hoře. – 24. Quislingovo jméno.

 

ŠIKMO Zprava vlevo dolů: 13. Neudělat pár cupavých krůčků. – 14. Zvuk vydávaný sýkorou koňadrou; 32. díl tajenky; Aschheimova-Zondekova reakce (zkratka) + nůž; domácky Ivana. – 15. Láska; domácky Čistoslav; číšnice; slušné; domácky Arnolda. – 16. Mužské jméno; 10. díl tajenky; sumerská bohyně zemědělství; stojmo. – 17. Zotavovat se; dlouhé písmeno; napájený akumulátorem; označení aristokracie v antickém Řecku. – 18. Dvě k sobě patřící vyvýšené plošiny pro manekýnky; vyčítat si; bicykl; těžký kovový prvek. – 19. 34. díl tajenky; Kohákovo jméno; leucitický bazanit; 17. díl tajenky; masivní; devítník; pancéřníček. – 20. Nejstarší egyptský král; 7. díl tajenky; uleknutí; šéf; iniciály Longena. – 21. Název řeckého písmene; místo na tkanině, kde se kříží osnovní a útkové nitě; ruský technik;  22. díl tajenky; kód letiště Eliptamin; kusy ledu. – 22. Tedy; 23. díl tajenky; jeden z kmenů Nágů; žebřík; hlupák; řeka a sídlo na Papui-Nové Guineji; vazká tekutina. – 23. Sídlo ve Francii; panovník incké říše; vlastní bývalému francouzskému vytrvalci; důvěřivý člověk; Titán. – 24. Určený k nadlehčování + opět; na doplacení drobnými penězi na větší peníz; 29. díl tajenky. – 25. Týkající se jisté zeleniny; sušená švestka. – 26. Latinsky „pavouci“; bezbarvý skelně lesklý nerost; projev uznání; americký astronom; betafit a enargit; půl vídeňského mázu. – 27. Sen; předložka; sklepení v pevnostních hradbách; 26. díl tajenky; hodnota + loužička; náčiní lyžaře; trámy v krovu. – 28. 8. díl tajenky (není totožný s 1. dílem hesla); jméno dvou písmen v azbuce; 18. díl tajenky; ostrov ve Středozemním moři; domov Oddyseův; nehostinné místo; psychologie; tržní krámek; bývalý prezident USA. – 29. Území v příhraniční oblasti Číny a Mongolska; ztrpčovat; ruský mys; zákonitost; esperantsky „olovo“ + bývalé sídlo na Slovensku (dle Kočího); erozní rýha; dravý pták; mělčina; mladý žid; určitý v řadě. – 30. Adamův syn; sídlo v USA; rostlina; vuřt; domácí zvíře; město na Moravě; ovsíček; jméno staroegyptského krále; udidla. – 31. Palma; prehistorik německého původu; vydavatel; druh jelena; iniciály sochaře Falconeta; kalíšek (dle Klimešova SCS); švihák; hlupák. – 32. Velké řeči (v řeckém řečnictví); závěry; stranický a státní činitel v NDR; jméno herce Coppense; domácky Ulrika; flétny; český kameraman; označení stolových hor v Etiopii. – 33. Sídlo v Černé Hoře; újma na sluchu způsobená např. detonací; najednou; anglicky „oprava“; název pryžové hmoty. 34. Ochranný duch v egyptské mytologii; dítě lesního strašidla; trápit se; planetka; okrádat; drť; nýtárna. – 35. 13. díl tajenky; 31. díl tajenky; ujet malou vzdálenost; nízkost; průhledný nerost; přísnost. – 36. Jasniti se (dle Kotta); tyto makroinstrukce; pramen 3; gáza. – 37. Malíř určitých kreseb; dílenský rýsovací nástroj; vrub vyťatý do kmene stromu. – 38. Speciální druh zásilky; 21. díl tajenky; značka sodíku; luk z rodiny asijských vrstvených luků. – 39. Žena závodící na vodě; den mayského měsíce; nýbrž. – 40. Spropitné; 1. a 15. díl tajenky. – 41. Žilná hornina.

 

Změny v pramenech pro toto kolo:

V seznamu základních pramenů (PZ) si doplňte pro toto kolo: KNAP1, SCS-K (1994); nebyly použity DID8, SCS-R.

V seznamu doporučených pramenů (PD) si doplňte pro toto kolo MEF, MEAZKR-EU; nebyly použity mimo jiné Sokol; MEOH; ESGV; MEH; LČL; PCS; SSJ; VSCS.

V seznamu ostatních pramenů (PO) si doplňte pro toto kolo: Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999); nebyly mimo jiné použity „Malý Otto“; „Velký Otto“; „Šmírbuch“; „Kazmíř“.

Do pramenů v elektronické podobě (EP) si přidejte Česko-Slovenskou filmovou databázi ČSFD na https://www.csfd.cz/ - pro usnadnění řešení tajenky.