Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2022

 

Řešení třetího kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 15. srpna 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Postavy a pojmy z tradiční české filmové pohádky
3. kolo

Šikmý NEsouměrně figurální KŘÍŽOVKOVÝ celek
který tvoří 6 střídavých polomozaikovek, 1 střídavá mozaikovka a dalších 28 střídavých mozaikovek

Poznámka: 28 střídavých mozaikovek - vždy jsou spojeny po dvou. K základní křížovce je jich 6 připojeno přímo, zbývající propojte přímkami (svisle, vodorovně a 4x šikmo) tak jak je patrno ze zadaného částečného obrysu křížovky.
Systém střídání má každá z těchto křížovek jiný.
Samozřejmě můžete, vzhledem k počtu vpisovaných písmen do některých políček, vepsat vpisovaný shluk i mimo dané políčko.

16. díl tajenky (11) je skrytý. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO Zleva vpravo dolů: 1. Věšák na zavěšení troleje. – 2. Zadní část něčeho. – 3. Varianta Eveliny. – 4. 44. díl tajenky. – 5. Národní park ve Finsku. – 6. Stravenka. – 7. Kořist. – 8. Provázená chumelenicí; nástěnný koberec. – 9. 7., 8. a 18. díl tajenky. – 10. Francouzské drama z roku 1938. – 11. Obličejová kost; jísti. – 12. 25. díl tajenky. – 13. Výsledek matematické operace (slovensky). – 14. Název japonského textilního materiálu. – 15. Být churavý. – 16. Cela; slovensky „bůh“. – 17. Kanadský indiánský kmen; galská bohyně, patronka kmene Vokonciů; název krátkého muzikálního videa z roku 2021. – 18. Umělá strouha; herec ve filmu Dutch Kills z roku 2015; týkající se přístavu na západě Afriky; 13. díl tajenky. – 19. Místo konání mistrovství světa v silniční cyklistice v 70. letech; rozměr; přítok Brumovky; příslušníci jednoho z germánských kmenů. – 20. Stará jednotka délky v Belgii; možná;  týkající se loterijní poukázky; zvonivé. – 21. Madagaskarská jednotka hmotnosti; stát v Asii; čepy nežitu; 35. díl tajenky. – 22. 46. díl tajenky; taštička; vřed. – 23. Hora v Šumavském podhůří; magnetismus; liknavec. – 24. 45. díl tajenky; védský bůh bouře. – 25. Pastilka; italský básník;  trenér Ruffíniho. – 26. 31. díl tajenky; francouzský malíř a sochař ; patřící Leoně. – 27. Žertovný; 28. díl tajenky; přechodný návštěvník; jelena připomínající; 39. díl tajenky; německy „basa“. – 28. 24. díl tajenky + míti rád; fosilní pryskyřice; ruský skladatel (*1934); na kost vyhublí; rodina bývalého fotbalového reprezentanta a hráče Slavie; skotský tanec; 51. díl tajenky. – 29 Vejce; islandsky „rozprášiti“; španělsko-americký historik; německy „zásada“; bungaři  (dle VKS); 21. díl tajenky; plachetní loď; lesní zvíře. – 30. Násilníkova; šátek; citrany stříbrné; kost hlezenní; potěšení; 17. díl tajenky; hraniční poplatky; žákovský stupeň v judu; 14. a 38. díl tajenky; radikální; název písmene řecké abecedy. – 31. Herec ve filmu Karnabharam; 3. díl tajenky; deska Arla Guthrieho; biblická míra pro sypké hmoty; pracoviště v dole; japonská lovkyně perel; jméno scenáristky Ungureanu. – 32. Arabské ženské jméno; 48. díl tajenky; kališní lístky; karabáč; opět; anglicky „krajáč“; snědí; zmatkář. – 33. Zkratka Českého rozhlasu; Blomdahlova opera; týkající se popínavé rostliny; 37. díl tajenky; stupeň čtvrtohor. – 34. Sok; finská herečka (Bílý sob); průmyslové město ve Westmanlandu (podle Kočího); bývalý japonský premiér; zůstatek na účtě. – 35. 32 díl tajenky; člověk slabé vůle; 50. díl tajenky; haló. – 36. Tamhle; klidný život (zdrobněle); proskurník (podle VKS); záporová předpona; týkající se blat; instrumentální skladba; rakouský skladatel, autor Lékárníka. – 37. Bulharský mistr světa v zápase; druh kaučuku; sídlo v Rusku; Šářecův trenér; nulová  izogona; role  Anne Rats ve stejnojmenném seriálu. – 38. 9. a 19. díl tajenky; kmen v Togu; ryba lovená pro maso a jikry; přípravky k mazání; vyrůstat; herečka ve filmu Blueberry. – 39. 43. díl tajenky; vanuatský ostrov; míč v zázemí pro naše družstvo; lužický evangelický farář; angolské platidlo; jeden z členů Monty Pythonova Létajícího cirkusu; britský filmový režisér (Soumrak dne). – 40. Bál; jugoslávský olympijský vítěz v házené (OH 1972); 5. díl tajenky; tmavovlasý člověk. – 41. Kmenová skupina Jakutů; sportovci. –  42. Kanadský textilní materiál; 15. díl tajenky.

Šikmo Zprava vlevo dolů: 40. Část chodidla; 6., 23. a 49. díl tajenky. – 41. Třpyt; kovodělnice. – 42. Autor dramatu Noc vrahů; jízdní voják; 1. díl tajenky; franouzský herec (western Mezi supy). – 43. 4. díl tajenky; sídlo v Iráku; kulovité až vejčité tělísko větší než 2 mm (v geologii); druh likéru; role M. Vančurové; thajsko-čínský jazyk; týkající se stěhování. – 44. 22. díl tajenky; záměr; krátkodobá peněžní pohledávka znějící na cizí měnu; 26. díl tajenky; vnitřní záležitosti státu; ohlas. – 45. Sídlo v Estonsku; potěšení; španělsky „veteš“; americký herec (komedie Eddie); články; zkratka amplitudy. – 46. Avamští Nganasané; postava z Méhulovy opery; indický dobrodružný film z roku 2016; penízek rolní; orobinec úzkolistý; papuánský jazyk; první mučedník Anglie. – 47. Sídlo v Jižní Koreji; současný zásah (v šermu); 47. díl tajenky; rouška na hlavu (u starého kroje). – 48. 11. a 27. díl tajenky; herec ve filmu De Roof van Hop-Marianneke; vlasový porost novorozeněte; tyrkys; západka zámku. – 49. Řecký bůh lesů a pastvin; anglický romanopisec (*24.11.1713); štěbetal; 42. díl tajenky; rostlinný alkaloid (Crinum). – 50. Syn boha Dagdy; 12. díl tajenky; klokotat; fantastický; část ženského těla;  domácky Miloň; sídlo v Kamerunu; závodní krok koně. – 51. Návštěvník; 36. díl tajenky; odrůda pšenice; thajská jednotka plochy; náš hmyzožravec; jméno bývalého manžela Tiny Turner; maďarský malíř. – 52. Dovršit; syn Odina; hospodářství; nevzdělaní lidé; jméno rakouského skladatele Jelinka; levhartí; nevinnosti; dědina; 30. a 33 díl tajenky; ženské jméno; čtyřhra. – 53. Zacelovati se; projev pozornosti; slabomyslný člověk; zčernání fotografického materiálu světlem; moučka z plodů rotlery barvířské; pokladna; druh javoru; cetka. – 54. Středisko zimních sportů v Engadinu + stát na Borneu; domácky Otýlie; finský prozaik (*1936); skupina měst; Sebesův spolupracovník; maorský tanec; řeka na východní Sibiři. – 55. 2. díl tajenky; 10. díl tajenky; syn královny Alžběty II.; mající čárky (slovensky); zchudlý japonský vazal (slovensky); španělsky „velikánský“. – 56. 20. díl tajenky; břízy bělokoré; český básník a prozaik. – 57. Mužské jméno hebrejského původu; francouzské ženské jméno (Jana); sídlo na Filipínách. – 58. Krmiti se těstovinami. – 59. Záliba. – 60. Region v severní Itálii. – 61. Rumunský herec (film Zlatokopové). – 62. Stříkat. – 63. Italsky „loutna“; „dámské jízdy“. – 64. Tramvaj. – 65. 34. díl tajenky. – 66. Polynéský bůh větrů. – 67. 40. díl tajenky. – 68. Cestička. – 69. Rod orchidejí. – 70. 41. díl tajenky; ozbrojený doprovod. – 71. V trsech rostoucí zahradní bylina. – 72. Zakladatel Tróje; část ruky. – 73. Rujánci; Bologniniho film; profilový materiál tvaru I. – 74. Nedostatek živosti; záhrobí; krátký keltský oštěp (podle PSJČ). – 75. Jarmarečně (podle Javůrka); 29. díl tajenky; hlas osla. – 76. 52. díl tajenky; vyčkávati; Spigelia. – 77. Divadelní hra; obošť; seznam. – 78. Ikarovský (let); název kancelářského lepidla. – 79. Zadnička; spojení tří stop (v antickém básnictví); měkké sukno. – 80. Běda; americký tanec; organická sloučenina vznikající reakcí aldehydu s alkoholem. – 81. Výzva pro tažná zvířata; zadek koně. – 82. Část jízdního kola; pípati. – 83. Sídlo v Číně.

Pomůcka: Ýra.

Použité prameny:
Z pramenů základních (PZ) nebyly použity DID8; Neolog 1; Neolog 2; SCS-R a SCS-ED.
Z doporučených pramenů (PD) nebyly použity ČJA; MACH (1971); ČSBS; Sokol; MELH; SAK; ESGV; EPM; SZv; ČNŽ; MEH; MSJM; VLS; PCS; LČL; SLO-ČR; ZKR-Č. Naopak si pro toto kolo doplňte ČBS a MEA.
Z pramenů ostatních (PO) nebyly mimo jiné použity „Malý Otto“, „Velký Otto“, „Pech“; „Bachmannová“; „Kazmíř“; „Ouředník“; „Valíček“; „Holub“; „Čechová“.
Ostatní cizojazyčné prameny (POC) - nebyl použit „Pražák“, naopak si pro toto kolo doplňte V. Kupča: Islandsko-český slovník, Litera Proxima 2012.
Prameny v elektronické podobě (PEP) - nebyl použit Seznam planetek ani „Kott“, naopak doplňte si Filmovou databázi IMDb na http://www.imdb.com.

ZPRÁVA O 3. KOLE

Tentokrát dorazilo 17 řešení, s drakem nebojovali Lázeňáci, Ruža a Rychtáři. Přitom bylo znát, že drak byl jen papírový, neboť rovných 10 kroužků si s ním poradilo naprosto hladce. Do řešení Votroků (ale i dalších) se bohužel „nevloudil“ správný přepis do bulharštiny u zápasníka Tomova (správně Tomob). Evidentních upsání se či z nepozornosti nevyplněných políček bylo tentokrát docela dost. To nás hodně mrzí, protože si uvědomujeme kolik času strávíte nad řešením. A pak ještě řešení přepsat či překreslit pro odeslání, a to pokud možno bez chyby, no opravdu to nemáte s námi snadné. V čele je po třetím kole bez chyby 10 kroužků. Pokud se nemůžete dopočítat počtu kroužků a počtu došlých řešení – řešení mimo soutěž totiž zaslal i př. Havel ze Znojma. Vedl si skvěle, luštil pouze s osmi ztrátovými body. Smekáme.    

Věříme, že i čtvrté pohádkové kolo je podobně řešitelné a snad i podobně zábavné. Držíme palce! 

 

Rozpis chyb:
Hradečtí votroci - 37/1 řešeno „Tomov“, správně je „Tomob“ (PČP str. 77 a 81-82) x 45/2 oblaha (PSJČ)

Kokos – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 50/4 „snová“ místo správného „snový“; 30/4 „os tala“ místo „os tali“ (CJC 3, str. 238); 21/3 „vost….“ místo „vostržně“ (ČSVaS 2, str.457)

Žilinci – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 30/1 „býková“ místo „býkova“; 27/1 „legračný“ místo „legrační“; 17/3 „Loser“ místo „Lolan“ (filmová databáze IMDB)

Šohaji – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 30/8 „kyu“ místo „kiu“ (MČSE); 30/9 „levý“ místo „leví“; 18/4 „sedmi“ místo „sedmi-„ a 17/3 „Loser“ místo „Lolan“ (filmová databáze IMDB).

Tatranec – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 37/3 „..roj“ místo „Toroj“ (KSZEM); 32/2 „za niž“ místo „za což“ (tajenka); 38/4 „mast.“ místo „masti“; 40/2 „Lavrinč“ místo „Lavrnič“ (MEOH); 30/1 „býková“ místo „býkova“.

Macejko – 37/1 „Tomov“ viz OHV; 36/1 „h..“ místo „hen“ (SSJČ); 35/ „a kde“ místo „a zde“ (tajenka); 29/7 „.ark“ místo „bark“ (ASCS); 29/8 „.rna“ místo „srna“ (SSJČ); 28/6 „.ukovi“ místo „Kukovi“ (ČBS+PČP); 25/2 „Mameli“ místo „Lemene“ (Kočí); 20/3 „losole“ místo „loso“ (SSJČ); 19/1 „Montron“ místo „Monteron“ (ETK) a  41/1 „Momové místo „Namové“ (NCS).

Výsledky 3. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Hradečtí votroci. – 4: Kokos, Žilinci. – 5: Šohaji. – 7: Tatranec. – 11: Macejko. – 100: Lázeňáci, Ruža, Rychtáři.

 

STAV PO 3. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Hradečtí votroci. – 4: Žilinci. – 8: Kokos. – 9: Šohaji. – 11: Macejko. – 13: Tatranec. – 105: Ruža. – 106: Lázeňáci. – 108: Rychtáři.

 

MLSK2022-3.kolo-řešení

 

MLSK2022-3.kolo-obrazec