Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2022

 

Řešení čtvrtého kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 15. listopadu 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Milí přátelé,
přichází Vám do rukou 4. kolo letošního MLSKu. Řešení nebude zřejmě až tak obtížné, proto jsme trochu zobecnili některé legendové výrazy. A proč vlastně nebude obtížné? No jsou tam často krátké výrazy, výrazy běžné, ale hlavně, když se kouknete doma do sekretáře, tak v pravém horním šuplíku zřejmě najdete obrázek, který byl námětem pro obrazec této křížovky. Pokud jsme se trefili, dejte nám bod. A jelikož v zadání dostáváte i velkou „porci“ obrazce, tak jsme si téměř jisti, že bodů nebude, jak říkají naši přátelé ze Slovenska, „neúrekom“.

Přejeme Vám příjemné luštění.

Postavy a pojmy z tradiční české filmové pohádky
4. kolo

Šikmý nesouměrně figurální křížovkoVÝ celek
13 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 3 souměrné střídavé polomozaikovky, 5 nesouměrných střídavých mozaikovek, 1 nesouměrná shluková mozaikovka a 2 souměrné střídavé mozaikovky

1., 11. a 18. díl tajenky (7) je skryt.

Opravený částečný obrazec křížovky je níže pod legendou ve formátu jpeg.

ŠIKMO Zleva vpravo dolů: 1. Citoslovce vzrušení. – 2 Americký herec; technické označení tvaru některých výrobků; jméno herečky Okafor (film Formidable Force). – 3. Hráč hokejového mistra z Pardubic; thajské platidlo; předložka. – 4. Želva; druh štírka; citoslovce radosti; sloužící k bodování. – 5. 52. díl tajenky; Eskymáci; autor scénáře k maďarskému filmu Blesk; citoslovce bzučivého zvuku; jihoamerický indiánský kmen. – 6. Hřmotná; 54. díl tajenky; zkratka pro Svaz komunistů Jugoslávie. – 7. Určitá barva rolety; esperantsky „osvědčení“. –  8. Vášnivé; jsoucí bez olova (anglicky); osnovní (podle PSJČ); 33., 36., 48. a 50. díl tajenky; slovensky „jakési“. – 9. Předložka; 2., 17., 25. a 41. díl tajenky; útvar na Měsíci; sídlo v Lotyšsku; zkratka velkoobchodní ceny. – 10. Dětské citoslovce; neuseknouti; římská číslice + vydávat určitý zvuk (o ptácích); zrak; 7. díl tajenky; druh bavlny; drážditi; 26. díl tajenky. – 11. Přátelská pomoc (z řečtiny); kamarádi; široká motyka; možná; se zápalem; dokumentární film z roku 2010 (s M. Oleschem); 47. díl tajenky; nemocnice; hudební skladatel narozený v Německu 11.2.1891; část matematiky; lékař. – 12. Tlachat; dráha; proříznutí; exotické ovoce; mnohohlase; kapadocká bohyně; odrůda sóji; osud; 32. díl tajenky; starořecký epos. – 13. Citrus z Filipín; spor; 46. díl tajenky; týkající se části nohy; 20. díl tajenky; vystřídat; ohradit; audienční sál s monumentálním schodištěm. – 14. Alkaloid starčeku; druh snovačky; látka používaná při výrobě voňavek; Spoonerův spoluhráč; závitový kladkostroj; projev nesouhlasu; občerstvení; zkratka zemědělské normy v SSSR. – 15. Zkrápění; postava z filmu Desierto; obyvatelé Vietnamu; planetka; americká herečka a zpěvačka; žena; Himové; udidlo. – 16. Vyrobený v zámoří; jméno psa; rosomák severský (slovensky); 21. díl tajenky; z tohoto místa; český matematik; značka belgických automobilů; současně oběma pažemi. – 17. Město na řece Sarthe; ženské jméno; sídlo v Angole; finský lyžař; 14. díl tajenky; 24., 31. a 40. díl tajenky; hes; syn boha Herma; druh přívěskovce; jméno Hálkové; druh karet. – 18. 53. díl tajenky; štípnout; kolik; druh polozobánky; týkající se plavidla; severská bohyně osudu; časopis pro hudební fandy; bloudit; planetka; zkratka normalizační instituce USA pro rozmnožovací techniku; týkající se deskové hry; provozní ošetření. – 19. Španělsky „ohař“; roje včel; snímek amerického zpěváka (CD Teatro); zpívaná slabika; šesterečný nerost; den mayského dvacetidenního měsíce; německý matematik; 34. díl tajenky. – 20. Nedávno koupené turistické přístřeší; sáním načerpati; jistě; první vrstva malby. – 21. Malá kolej; Plávkovo dílo; anglicky „obrubování plechů“. – 22. Otvor; polské sídlo; 3. díl tajenky. – 23. Hlavní město karakitanské říše; sůl pro dobytek patřící Pepíkovi. – 24. 16. díl tajenky; staroegyptská lokalita na břehu Nilu. – 25. 30. díl tajenky. – 26. Tady.

ŠIKMO Zprava vlevo dolů: 21. Část obce Bílence. – 22. Člen kněžské kasty v Indii (podle PSJČ). – 23. 39. díl tajenky; týkající se spojovací součásti (např. potrubí v ohybu); francouzský dramatik (Rekruti lásky); totiž. – 24. Mléčný nápoj; 23. díl tajenky; italský cyklista (OH 1924). – 25. Domácky Izidor (slovensky); jméno Rautakallia; hora v Beskydech; nedovolený zákrok (ve sportu,  dříve psáno); 12., 19. a 22. díl tajenky. – 26. 2/3 pollegada; část celku; ruské sídlo; 9. díl tajenky; stará bankovka. – 27. Nizozemsky „naskládat“; rána; ukazovací zájmeno; 29. a 35. díl tajenky; citoslovce překvapení; producentka filmu Co se z nás stalo; 51. díl tajenky; značka pro neutron. – 28. Sídlo na ostrově Paxos; na výšku; švýcarský bobista; jméno saxofonisty Fercha; titul úředníkú v Turecku; 49. díl tajenky; morální; vystrašiti; citoslovce klení; značka joulu. – 29. Husice; odlité kusy kovu určené pro další zpracování; týkající se zařízení pro určení a zaměření polohy cílů ve vodě + sídlo v Turkmenistánu; časně; mužské jméno; 15. díl tajenky; 28. díl tajenky; rády podstupující pře. – 30. Dům k pobytu na venkově; 42. díl tajenky; název insekticidu; vzteklý silák; vyhrnovati.- 31. Odspodu navlhat; krátké ženské košilky; 6. díl tajenky; pokyn v notách; ne příliš (v hudbě). – 32. Leucitit; rámus; starý stát v dnešní Ugandě; katalánský prozaik; 27. díl tajenky; trojhrotka. – 33. Pozdrav; elektronka s devíti elektrodami; domácké mužské jméno; hinduistická bohyně milostné touhy; americký herec; německá karetní hra; španělská provincie; strunný hudební nástroj. – 34. Klavírista a skladatel polského původu; 13. díl tajenky; bažinný vápenec; 10. díl tajenky; obec u Valašského Meziříčí; planetka; členovec. – 35. 37. díl tajenky; ženské jméno; 44. díl  tajenky; mezopotamský bůh; bublinky; akciovka ve slovenském Hronci; britský atlet (OH 1908); německý církevní reformátor a spisovatel. – 36. Druh šachty; německý literární historik (*1884); 38. díl tajenky; kino; dusitan; pořádek; jméno režisérky Elzy; sovětský politik, Stalinův přívrženec; francouzský mědirytec a zlatník (* kolem 1485); dosna; 45. díl tajenky. – 37. Týkající se povlaku (na peřinu); část ženského těla; kněžské roucho; 8. díl tajenky; řecký ostrov; axiální; zpráva; citoslovce odkašlání; předložka. – 38. Trhan; zajíc; zřícená hmota (zdrobněle); svištět; tmavě červený nerost; král Markomanů; 5. díl tajenky. – 39. Kdo píše na stroji; vypouštět po kapkách; Turgeněvovy iniciály; celodenní směna; cedidlo k oddělení vyvařeného chmele od mladiny; Kissi. – 40. 43. díl tajenky; roditi; 4. díl tajenky. – 41. Arabské ženské jméno. – 42. Jméno básníka Zarjana. – 43. Dýchavičnost. – 44. Pohár. – 45. Cizokrajná bylina s dužnatými listy. – 46. Zřejmí.

Změny v pramenech pro toto kolo:

Z pramenů základních (PZ) nebyly použity DID8; Neolog 1; SCS-R a SCS-ED.

Z doporučených pramenů (PD) nebyly mimo jiné použity ČJA; ETK; SOKOL; MEOH; MEF; SAK; MEH; ESGV; EPM; VLS; LČL.

Z pramenů ostatních (PO) nebyly použity mimo jiné „Malý Otto“, „Pech“; „Bachmannová“; „Kazmíř“; „Čálek“; „Holub“.

Ostatní cizojazyčné prameny (POC) – nebyl použit „Dubský“, ani „Pražák“, naopak si doplňte K. Hais, B. Hodek: Velký anglicko-český slovník 1-4, Academia Praha 1991-93 a F. Čermák, Z. Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník, LEDA 1997.

Prameny v elektronické podobě – nebyla použita Filmová databáze FDB, ani „Kott“, doplňte si Filmová databáze na http://www.imdb.com, dále Česko-Slovenská filmová databáze ČSFD na https://www.csfd.cz/ a ještě Mapy.cz na https://mapy.cz/zakladni.

Databázi FDB jsme vyměnili za ČSFD proto, že v poslední době je FDB především o víkendech často nedostupná.

ZPRÁVA O 4. KOLE

Do hry s pohádkovým srdcovým králem se pustilo 17 kroužků (děkujeme!), vyhecovali se po pauze v minulém kole i Lázeňáci (děkujeme!), Hradečtí votroci bohužel trochu „zaspali“ a poslali jen torzo řešení (škoda!). Ruža i Rychtáři nenašli dostatek času nebo vůle (také škoda!), protože ztrátové body letos zatím příliš nerozdáváme. Vždyť v tomto kole je čtrnáct nul, jeden kroužek se evidentně upsal, jeden měl několik chyb, jeden řešil aspoň kousek a pouze dva vůbec. V čele je tak stále početná skupina deseti kroužků bez chyby. Tři řešitelé napsali, že si jen kvůli řešení koupili ty správné karty, dva pro ně opravdu sáhli do sekretáře… Jste prostě skvělí!!

Věříme, že i poslední pohádkové kolo vás zaujme, nezaleknete se figury a budete se luštěním bavit. Samozřejmě jsme si vědomi, že křížovka je poněkud rozsáhlejší, opravdu není úplně snadná a trochu může pozlobit i skrytá tajenka. Takže na vítězství může zaútočit 13-15 kroužků. Držíme palce!

Rozpis chyb:

Lázeňáci – 16/2 řešeno „Stap“ místo správného Snap (K. Čechová: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen) x 29/5 zčasna (SSJČ)

Šohaji – 19/4 řešeno „la“ místo „ga“ (CJC) x 29/4 Gaurdak (MČSE, mapa u hesla Turkmenistán); 4/3 řešeno „eho“ místo „cho“  (SSJČ) x 37/8 „eh“ místo „ch“ (SSJČ); ve sloupcích 34/1 má být „Schnabel“ (UNI10) a 35/1 „dcerách“ (tajenka) x 19/7 „Pasch“ (UNI10), 18/10 „NABDC“ (CJC) a 17/10 „Elena“ (ČSBS)

Výsledky 4. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Tatranec, Torysek, Valaši, Žilinci. – 1: Lázeňáci. – 8: Šohaji. – 99: Hradečtí votroci. – 100: Ruža, Rychtáři.

STAV PO 4. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 4: Žilinci. – 8: Kokos. – 11: Macejko. – 13: Tatranec. – 17: Šohaji. – 100: Hradečtí votroci. – 107: Lázeňáci. – 205: Ruža.  – 208: Rychtáři.

MLSK2022-4.kolo-řešení

MLSK2022-4.kolo-částečný obrys