Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2022

 

Řešení čtvrtého kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 15. listopadu 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Milí přátelé,
přichází Vám do rukou 4. kolo letošního MLSKu. Řešení nebude zřejmě až tak obtížné, proto jsme trochu zobecnili některé legendové výrazy. A proč vlastně nebude obtížné? No jsou tam často krátké výrazy, výrazy běžné, ale hlavně, když se kouknete doma do sekretáře, tak v pravém horním šuplíku zřejmě najdete obrázek, který byl námětem pro obrazec této křížovky. Pokud jsme se trefili, dejte nám bod. A jelikož v zadání dostáváte i velkou „porci“ obrazce, tak jsme si téměř jisti, že bodů nebude, jak říkají naši přátelé ze Slovenska, „neúrekom“.

Přejeme Vám příjemné luštění.

Postavy a pojmy z tradiční české filmové pohádky
4. kolo

Šikmý nesouměrně figurální křížovkoVÝ celek
13 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 3 souměrné střídavé polomozaikovky, 5 nesouměrných střídavých mozaikovek, 1 nesouměrná shluková mozaikovka a 2 souměrné střídavé mozaikovky

1., 11. a 18. díl tajenky (7) je skryt.

Opravený částečný obrazec křížovky je níže pod legendou ve formátu jpeg.

ŠIKMO Zleva vpravo dolů: 1. Citoslovce vzrušení. – 2 Americký herec; technické označení tvaru některých výrobků; jméno herečky Okafor (film Formidable Force). – 3. Hráč hokejového mistra z Pardubic; thajské platidlo; předložka. – 4. Želva; druh štírka; citoslovce radosti; sloužící k bodování. – 5. 52. díl tajenky; Eskymáci; autor scénáře k maďarskému filmu Blesk; citoslovce bzučivého zvuku; jihoamerický indiánský kmen. – 6. Hřmotná; 54. díl tajenky; zkratka pro Svaz komunistů Jugoslávie. – 7. Určitá barva rolety; esperantsky „osvědčení“. –  8. Vášnivé; jsoucí bez olova (anglicky); osnovní (podle PSJČ); 33., 36., 48. a 50. díl tajenky; slovensky „jakési“. – 9. Předložka; 2., 17., 25. a 41. díl tajenky; útvar na Měsíci; sídlo v Lotyšsku; zkratka velkoobchodní ceny. – 10. Dětské citoslovce; neuseknouti; římská číslice + vydávat určitý zvuk (o ptácích); zrak; 7. díl tajenky; druh bavlny; drážditi; 26. díl tajenky. – 11. Přátelská pomoc (z řečtiny); kamarádi; široká motyka; možná; se zápalem; dokumentární film z roku 2010 (s M. Oleschem); 47. díl tajenky; nemocnice; hudební skladatel narozený v Německu 11.2.1891; část matematiky; lékař. – 12. Tlachat; dráha; proříznutí; exotické ovoce; mnohohlase; kapadocká bohyně; odrůda sóji; osud; 32. díl tajenky; starořecký epos. – 13. Citrus z Filipín; spor; 46. díl tajenky; týkající se části nohy; 20. díl tajenky; vystřídat; ohradit; audienční sál s monumentálním schodištěm. – 14. Alkaloid starčeku; druh snovačky; látka používaná při výrobě voňavek; Spoonerův spoluhráč; závitový kladkostroj; projev nesouhlasu; občerstvení; zkratka zemědělské normy v SSSR. – 15. Zkrápění; postava z filmu Desierto; obyvatelé Vietnamu; planetka; americká herečka a zpěvačka; žena; Himové; udidlo. – 16. Vyrobený v zámoří; jméno psa; rosomák severský (slovensky); 21. díl tajenky; z tohoto místa; český matematik; značka belgických automobilů; současně oběma pažemi. – 17. Město na řece Sarthe; ženské jméno; sídlo v Angole; finský lyžař; 14. díl tajenky; 24., 31. a 40. díl tajenky; hes; syn boha Herma; druh přívěskovce; jméno Hálkové; druh karet. – 18. 53. díl tajenky; štípnout; kolik; druh polozobánky; týkající se plavidla; severská bohyně osudu; časopis pro hudební fandy; bloudit; planetka; zkratka normalizační instituce USA pro rozmnožovací techniku; týkající se deskové hry; provozní ošetření. – 19. Španělsky „ohař“; roje včel; snímek amerického zpěváka (CD Teatro); zpívaná slabika; šesterečný nerost; den mayského dvacetidenního měsíce; německý matematik; 34. díl tajenky. – 20. Nedávno koupené turistické přístřeší; sáním načerpati; jistě; první vrstva malby. – 21. Malá kolej; Plávkovo dílo; anglicky „obrubování plechů“. – 22. Otvor; polské sídlo; 3. díl tajenky. – 23. Hlavní město karakitanské říše; sůl pro dobytek patřící Pepíkovi. – 24. 16. díl tajenky; staroegyptská lokalita na břehu Nilu. – 25. 30. díl tajenky. – 26. Tady.

ŠIKMO Zprava vlevo dolů: 21. Část obce Bílence. – 22. Člen kněžské kasty v Indii (podle PSJČ). – 23. 39. díl tajenky; týkající se spojovací součásti (např. potrubí v ohybu); francouzský dramatik (Rekruti lásky); totiž. – 24. Mléčný nápoj; 23. díl tajenky; italský cyklista (OH 1924). – 25. Domácky Izidor (slovensky); jméno Rautakallia; hora v Beskydech; nedovolený zákrok (ve sportu,  dříve psáno); 12., 19. a 22. díl tajenky. – 26. 2/3 pollegada; část celku; ruské sídlo; 9. díl tajenky; stará bankovka. – 27. Nizozemsky „naskládat“; rána; ukazovací zájmeno; 29. a 35. díl tajenky; citoslovce překvapení; producentka filmu Co se z nás stalo; 51. díl tajenky; značka pro neutron. – 28. Sídlo na ostrově Paxos; na výšku; švýcarský bobista; jméno saxofonisty Fercha; titul úředníkú v Turecku; 49. díl tajenky; morální; vystrašiti; citoslovce klení; značka joulu. – 29. Husice; odlité kusy kovu určené pro další zpracování; týkající se zařízení pro určení a zaměření polohy cílů ve vodě + sídlo v Turkmenistánu; časně; mužské jméno; 15. díl tajenky; 28. díl tajenky; rády podstupující pře. – 30. Dům k pobytu na venkově; 42. díl tajenky; název insekticidu; vzteklý silák; vyhrnovati.- 31. Odspodu navlhat; krátké ženské košilky; 6. díl tajenky; pokyn v notách; ne příliš (v hudbě). – 32. Leucitit; rámus; starý stát v dnešní Ugandě; katalánský prozaik; 27. díl tajenky; trojhrotka. – 33. Pozdrav; elektronka s devíti elektrodami; domácké mužské jméno; hinduistická bohyně milostné touhy; americký herec; německá karetní hra; španělská provincie; strunný hudební nástroj. – 34. Klavírista a skladatel polského původu; 13. díl tajenky; bažinný vápenec; 10. díl tajenky; obec u Valašského Meziříčí; planetka; členovec. – 35. 37. díl tajenky; ženské jméno; 44. díl  tajenky; mezopotamský bůh; bublinky; akciovka ve slovenském Hronci; britský atlet (OH 1908); německý církevní reformátor a spisovatel. – 36. Druh šachty; německý literární historik (*1884); 38. díl tajenky; kino; dusitan; pořádek; jméno režisérky Elzy; sovětský politik, Stalinův přívrženec; francouzský mědirytec a zlatník (* kolem 1485); dosna; 45. díl tajenky. – 37. Týkající se povlaku (na peřinu); část ženského těla; kněžské roucho; 8. díl tajenky; řecký ostrov; axiální; zpráva; citoslovce odkašlání; předložka. – 38. Trhan; zajíc; zřícená hmota (zdrobněle); svištět; tmavě červený nerost; král Markomanů; 5. díl tajenky. – 39. Kdo píše na stroji; vypouštět po kapkách; Turgeněvovy iniciály; celodenní směna; cedidlo k oddělení vyvařeného chmele od mladiny; Kissi. – 40. 43. díl tajenky; roditi; 4. díl tajenky. – 41. Arabské ženské jméno. – 42. Jméno básníka Zarjana. – 43. Dýchavičnost. – 44. Pohár. – 45. Cizokrajná bylina s dužnatými listy. – 46. Zřejmí.

Změny v pramenech pro toto kolo:

Z pramenů základních (PZ) nebyly použity DID8; Neolog 1; SCS-R a SCS-ED.

Z doporučených pramenů (PD) nebyly mimo jiné použity ČJA; ETK; SOKOL; MEOH; MEF; SAK; MEH; ESGV; EPM; VLS; LČL.

Z pramenů ostatních (PO) nebyly použity mimo jiné „Malý Otto“, „Pech“; „Bachmannová“; „Kazmíř“; „Čálek“; „Holub“.

Ostatní cizojazyčné prameny (POC) – nebyl použit „Dubský“, ani „Pražák“, naopak si doplňte K. Hais, B. Hodek: Velký anglicko-český slovník 1-4, Academia Praha 1991-93 a F. Čermák, Z. Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník, LEDA 1997.

Prameny v elektronické podobě – nebyla použita Filmová databáze FDB, ani „Kott“, doplňte si Filmová databáze na http://www.imdb.com, dále Česko-Slovenská filmová databáze ČSFD na https://www.csfd.cz/ a ještě Mapy.cz na https://mapy.cz/zakladni.

Databázi FDB jsme vyměnili za ČSFD proto, že v poslední době je FDB především o víkendech často nedostupná.

MLSK2022-4.kolo-řešení

MLSK2022-4.kolo-částečný obrys