Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2022

 

Řešení pátého kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 29. ledna 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Milí přátelé,
konečně Vám přichází do rukou 5. kolo letošního MLSKu. Všechno má svůj konec a tak my touto křížovkou po řadě let končíme.

Křížovka na rozloučenou není úplně lehká, navíc je i poněkud rozsáhlejší. Nicméně opět přidáváme velký kus obrazce pro usnadnění řešení a pevně věříme, že se budete i tentokrát bavit a ročník zdárně spolu dokončíme. 

Přejeme Vám příjemné luštění a samozřejmě vše dobré a hodně zdraví v novém roce.

 

Postavy a pojmy z tradiční české filmové pohádky
5. kolo

 

ŠIKMÝ Nesouměrně figurální křížovkový celek:
9 nesouměrných střídavých polomozaikovek, 1 nesouměrné shlukové mozaikovky a 1 nesouměrné shlukové polomozaikovky

Fenoménem české pohádky … viz tajenku (8. díl (11) je skrytý).

V obrazci uvedené počty znaků v políčkách platí pro políčka ve všech křížovkách kromě shlukových.

šikmo Zleva vpravo dolů 1. Ukazovací zájmeno. – 2. Název textilního materiálu z USA. – 3. Krvesmilství muže jistého jména. – 4. Hora Hostýnsko-vsetínské hornatiny; pouzdra  na kuřivo; nádoba se dvěma uchy. – 5. Kód letiště Tippi; polatinšťovat; citoslovce výsměchu; sídlo v Senegalu; rudná žíla. – 6. Hierarchie úředníků u japonského císařského dvora; 21. díl tajenky; 38. díl tajenky; ostrov v souostroví Ratak; americká rocková skupina; dva k sobě patřící. – 7. Sovětský fotbalový brankář a funkcionář; slovensky „velmi zlá“; oprava porušeného místa v textu; ruský spisovatel; jak. – 8. Alkaloid měsíčnice; idylické; obviňovat; hinduistický pojem pro „beznosý“ americký fotograf. – 9. 26. a  35. díl tajenky; 19. díl tajenky; volání na slepice; sovětský mistr světa ve vzpírání; americká herečka (film Jasmíniny slzy). – 10. Obrovitost; kmen v Keni; kód letiště Aspen; škubnutí; nakladatel a knihtiskař v Praze; zčásti odejmout; listnáč. – 11. Technické vybavení budovy; vykonat matematický úkol; herní náčiní; dvě domácká ženská jména; severské zvíře; německý běžec na 3000 m překážek; iniciály skladatele Macana; hrát fotbal; vyráběti látku; anglicky „dát přednost“; citoslovce; syn Bhúmidéví; jméno herečky Óniši. – 12. Pobízeti; skříň; pán (z ruštiny); matolin; osivo; 33. díl tajenky; domácky Narcisa; otlačit; solmizační slabika; Cikán; izraelská měnová jednotka. – 13. Zbytečná operace zdravého slepáku; sídlo v Indii; sklát; zkratka závodního výboru; 22. díl tajenky; anglicky „rytec“; uježděná část cesty; neboť; 16. díl tajenky. – 14. Citoslovce zachechtnutí; příslušník jisté sekty; 30. díl tajenky; člen rodiny; zdánlivě plakat; předložka; Pillarsův kolega; tělní tekutina Guna; ruský pedolog a geolog; předseda finské jazzové federace; Středočeský šachový svaz (zkratka). – 15. SPZ íránských letadel; přítok Leny; celní kód Kajmanských ostrovů; přemluvit; týrat; todalie; posun (podle kartotéky NLA); mimozemšťan; druh karoserie automobilu; ocelová štětovnice. – 16. Citoslovce vyjadřující pocit ošklivosti; kovový prvek; indická literární památka náboženského obsahu; herečka ve snímku Drishtir Oguchore; látky kladoucí průchodu elektrického proudu velký odpor; dánský kulturní historik; portugalské platidlo; francouzský mistr světa v kanoistice na divoké vodě (1959); jeden z vládců dynastie Kaviovců; název polského textilního materiálu. – 17. Plošná míra; japonská filmová herečka (*1924); francouzská řeka; rod ryb (gudeovití); 13. díl tajenky; režisér snímku The Orphan Girl; jméno tónu; název obydleného území v Peru; značka fotografického objektivu. – 18. Předložka; anglická podoba jména Richard; týkající se Veľké Idy (na Slovensku); český herec; ruční střelná zbraň; běžet (podle kartotéky NLA); mazání (anglická zkratka); norská publicistka (podle VKS); anglicky „zahojení“. – 19. Iniciály politika Blehra; žena, která něco dokázala; 15. díl tajenky; číslicové automatické rozpoznávání obrazců (anglická zkratka); 11. díl tajenky; rozutéct se; 25. díl tajenky; najmout; anglicky „ichoroický“; sídlo v Turecku; jedna z nejstarších technik vícehlasu. – 20. Alpské údolí řeky Emmy; údolí; příhraniční sídlo v bývalém Zairu; sebranka; jury; kód Mali; sídlo v Lotyšsku; 2. a 34. díl tajenky; potomek krále Davida; pták z čeledi Vangidae. – 21. Žebřík u jeslí; požívaný; kavyl; kmen v Súdánu; seknutí; prudké vyrovnání tlaků směrem dovnitř; kdo něco napsal; damenizační slabika; číslo římskými číslicemi; 1., 27 a 31. díl tajenky. – 22. Třetihorní usazeniny na severním okraji Alp; lest; mikroorganismus; karta užívaná k platbě za pohonné hmoty; územně administrativní jednotka v osmanské říši; Tchajové; francouzský chemik. – 23. Patřící beranu; anglicky „host“; jméno maskéra z filmu Sharing; postava z opery Ipermnestra; název nizozemského textilního materiálu; 10. díl tajenky; mušelín. – 24. Stožárový jeřáb; zkratka Národního shromáždění; německý geolog (podle Kočího); Sardinové; město v provincii Frosinone; iniciály Okudžavy. – 25. Zandský pavoučí bůh; 14. díl tajenky; francouzský biskup (z Avranches); hegemonie; horský masiv v Andalusii; zesílený zápor. – 26. Strávit mnoho času titěrnou prací; týkající se přední strany mince; zima; 32. díl tajenky. – 27. Slovensky „radostně“; egyptská jednotka objemu. – 28. Třída rostlinných bičíkovců.

šikmo Zprava vlevo dolů: 21. Stentorsky; červený chalcedon; 29. díl tajenky. – 22. Dalmatinci (podle Kočího); 12. díl tajenky; sovětský protozoolog. – 23. 7. díl tajenky; oblečení Asiatky; míhati; domorodý voják ve službách koloniální armády; fena. – 24. Francouzský mistr Evropy v ledním hokeji; 39. díl tajenky; salonní; španělsky “orat na hluboko“; tečka; solmizační slabika. – 25. Dvě jména domácích zvířat; jednotlivý; řecká podoba jména Slávek; smetánka; část názvu osady obce Svederník; zpívaná slabika. – 26. Indické ženské jméno; nejdelší dánská řeka; volně s něčím nakládat; 28. díl tajenky. – 27. 24. díl tajenky; past; stará anglická plošná jednotka; obnaženost. – 28. Aristotelova filozofická škola; italský olympijský vítěz v šermu; studentka; chyba při karetní hře; opepřit; šikmo seříznout. – 29.  Arabské mužské jméno; 4. díl tajenky; 23. díl tajenky; velká síň; patřící přemožiteli Goliáše; Crinum; 36. díl tajenky; sídlo v Indonésii; pletiva. – 30. Jméno malířky Vaculkové; cisterciácký klášter a opatství v Normandii; romance (podle Pecha); dohromady; prudce proletět; slovinský jazykovědec; římská číslice; slovensky „gól“; indonéský hudební nástroj. – 31. Brazilský skladatel (film Oceano Atlantis); vidina; hvězdnicokvětá rostlina; rumunský archeolog; zvuk při plochém úderu;  selský vzbouřenec ve Francii; nebo; obyvatel Starého (na Slovensku). – 32. Den mayského měsíce; hrudní kosti; zkratka unifikovaného softwarového systému; Francouz; český komunistický politik; moutvice; ženské jméno; slovensky „holenní kost“; provokatér. – 33. Oh; neúspěch; název slavné lodi;  albánské mužské jméno; francouzky „oplývat“; japonský šógun období Edo; kostel (ve švédských zeměpisných názvech); pobořiti. – 34. Choroba psů; africký veletok (slovensky); 3. díl tajenky; lanthanoid; vydávat určitý zvuk (srna v říji); anglicky „nad“; 20. díl tajenky; malou rychlostí se pohybovat autem; sídlo v Malajsii; režisér snímku Gremlins in the Basement; určití v pořadí; úkosem; tribuna na sloupcích (v mešitě). – 35. Dowlas; americký herec (film Underwater Warrior); úder ve stepu; ploužit se; 5. díl tajenky; představitel novovitalismu; jméno herce Skarsgårda; zdůrazněný zápor; slovensky „předkládat“. – 36. Poloostrov na Luzonu; thajská jednotka délky; název obydleného území ve francouzském departementu Deux-Sèvres; určité zbarvení; staroegyptský hudební nástroj; slzotvorná bojová látka; 18. díl tajenky; jednoletá rostlina; látáním vyspravit; jméno písmene; balík; cín. – 37. Japonská dřevcová zbraň; dřevorubecké sekery; odbornice na umělý jazyk; vymřelý indiánský kmen; předložka; předložka. – 38. Trhlinka v kůži; náš bývalý lyžař (MS 1925); rytmus; odčiniti se; slovensky „překlopit“; slovenský varhaník; stupeň oligocénu. – 39. Zvuk vydávaný oslem; zakladatel tzv. kjótské školy; mineralogická lokalita v Mexiku; typ čínského meče; sídlo v Kazachstánu; 6. díl tajenky; 37. díl tajenky; španělsky „poustevna“. – 40. 9. díl tajenky; zkratka sovětské normy pro standardy; belgické město; indické drama z r. 2013; pedagožka; egyptská jednotka délky; bílý až krémový nerost; film Dinena Gupty; zkratka Národní basketbalové asociace. – 41. Vlastní učiteli K. Vejvody; Barberova opera; Talensi; červenohnědý pískovec; úkaz; jeskyně bez klenby; sovětský filozof. – 42. Středohornoněmecký epos; blednout; město v Texasu; tato žena českého domáckého jména (v ruském prostředí); týkající se krátké povídky; 17. díl tajenky; druh sovy. – 43. Měsíc starořeckého kalendáře; zkušení vynikající sportovci; satirická kresbička; ukazovací zájmeno; písemné osvědčení. – 44. Německy „nosní  sliz“; pojem používaný při lovu ryb (plurál); 40. díl tajenky. – 45. Nehmotné; odrůda jablek. – 46. Kartička z plastu pro výběr peněz z bankomatu.

Pomůcka: Atraktory, Lanais; Pocoma.

Změny v pramenech:

Z pramenů základních (PZ) nebyly použity Neolog 1; SCS-ED a ZKR-ED.

 

Z doporučených pramenů (PD) nebyly použity MACH (1971); ČSBS; Sokol; MEOH; SAK; ESGV; MEH; MSJM; VLS; PCS; LČL; SLO-ČR a VSCS.

Doplňte si MEA a ZKR-EU.

 

Z pramenů ostatních (PO) nebyly použity mimo jiné „Malý Otto“, „Velký Otto“, „Bachmannová“; „Ouředník“; „Valíček“; „Holub“; „Čechová“.
Doplňte si Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999); Sejkanič: Dej mi jméno (Plot 2001) a Kučera: Lov kaprů na českých vodách (M. Kučera 2004) (výraz je v pomůcce).

Prameny v elektronické podobě – nebyla použita Filmová databáze FDB, ani „Kott“, ani „Planetky“.
Doplňte si Filmová databáze na http://www.imdb.com, Česko-Slovenská filmová databáze ČSFD na https://www.csfd.cz/, Mapy.cz na https://mapy.cz/zakladni a Šachový svaz ČR na https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení posledního „čertovského“ kola zaslalo 16 kroužků. Ovšem ani Trepifajksl vás příliš nepozlobil a nezpůsobil ve výsledcích výrazné změny. Pouze ve třech případech kroužky nepopsaly systém jeho skrytí v křížovce, těch jedenáct křížovek v zadání bylo zřejmě příliš okatých a písmen „f“ v křížovce taky nebylo mnoho. I když to důležité bylo ukryté v domáckém ženském jménu (11/4 Fanka). Uznali jsme alternativní řešení vedle autorského citoslovce 5/3 cho i chi. Ostatní chyby vznikly povětšinou z nepozornosti, případně nedostatečným ověřením výrazů. Bez chyby tak nakonec řešilo úctyhodných 11 kroužků.

Do MLSKu 2022 se zapojilo celkem 19 kroužků, a v podstatě polovina, 9 si udrželo čisté konto i po posledním kole. Moc gratulujeme. A samozřejmě děkujeme všem za účast v soutěži, za převážně úspěšný souboj s pohádkovými figurami, za většinou příznivé ohlasy a také za trpělivost nejen při řešení. Držíme palce v dalším ročníku.

Rozpis chyb:

Lázeňáci – 19/9 řešeno ichoroic místo ichorous (slovnik.cz) x IUS (CJC 3);

Žilinci – 13/6 řešeno rurinist místo burinist (slovnik.cz) x Jošinobu (VKS); 21/9 I. místo IV x opera Vanesa (UNI10);

Tatranec – nenalezen systém skryté tajenky;

Ječmínek – nenalezen systém skryté tajenky; 11/4 řešeno Danka i Bia místo Fanka i Bia (KNAPP) x sídlo Dofa (KSZEM);                                                                       

Kokos – nenalezen systém skryté tajenky; 5/3 řešeno ch. místo cho (SSJČ); 22/1 řešeno molasy místo molasa (ASCS) x Tur a Sab (Sejkanič).

 

Výsledky 5. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Lázeňáci. – 2: Žilinci. – 5: Tatranec. – 6: Ječmínek. –  7: Kokos. – 100: Ruža, Rychtáři, Šohaji.

 

STAV PO 5. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Kabrňáci, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 6: Ječmínek, Žilinci. – 11: Macejko. – 15: Kokos. – 18: Tatranec. – 100: Hradečtí votroci. – 108: Lázeňáci. – 117: Šohaji. – 305: Ruža. – 308: Rychtáři.

Karel Formánek a Marian Mikuš

 

MLSK2022-5.kolo-řešení

 

MLSK2022-5.kolo-obrazec