Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

POUŽITÉ PRAMENY V 1. KOLE MLSK 2023

 

ASCS           Akademický slovník cizích slov (obě vydání)

Bareš           Bareš: Křížovkářský slovník - zeměpisné názvy

BOT             Skalická a kol.: Botanický slovník

CJC              Co je co? (1. až 3. díl)

ČJA              Český jazykový atlas

ČNŽ             České názvy živočichů

ČSBS           Československý biografický slovník

Gastro          Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie. Ratio 2018

Jordan          Jordan: Encyklopedie bohů

KKKS           Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník

Knapp          Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 1996 a další vydání

Machek        Machek: Etymologický slovník jazyka českého

MČSE          Malá československá encyklopedie

MOtto           Malý Ottův slovník naučný. J. Otto 1904-1906

MSJM          Chvojka: Malý slovník jednotek měření. Mladá fronta 1982.

Neolog 2      Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů. 2004

Pech            Pech: Velký slovník cizích slov

Rejman        Rejman: Slovník cizích slov

Rys3            Rystonová: Lidové názvy rostlin. Nakl. Vodnář 2018

SCS-ED       Slovník cizích slov. ED 2002

SČSaA         Slovník českých synonym a antonym

Sejkanič       Sejkanič: Dej mi jméno. Plot 2001

SNČ             Slovník nespisovné češtiny (3. a 4. vydání)

SOVUZ        Petřík & Filipiak: Slovník odborných a všeobecně užívaných zkratek. 

                    NOVECO 1993

SSJČ           Slovník spisovného jazyka českého

SZ                Slovník zkratek. ED 1994

UNI              Universum

Zkr. EU        Elman:Velký slovník zkratek Evropské unie. East Wets 2000

Tajenkové výrazy: Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Arbor 2001 + 

                    https://cs.wikipedia.org/wiki/

         

Ostatní prameny:  (použité výrazy jsou v pomůckách)

V. Blažek: Jazyky Afriky v přehledu genetické klasifikace, 2006

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri

Slovník spisovatelů Španělsko a Portugalsko, Odeon nebo Libri

Slovník spisovatelů, anglická literatura, Libri, 2003

         

Internetové prameny:    

Světová kinematografie      https://www.imdb.com/

Zeměpisné výrazy              https://mapy.cz/

PSJČ+NLA                         https://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

Cizojazyčný výrazy             https://www.slovnik.cz/

IATA kódy letišť                   použijte pramen: https://www.djsmapping.com/airportcodes.shtml

Valašský slovník               Kazmíř S.: Slovník valašského nářečí. 2006 je k dispozici na

                                         https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home