Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

 

Řešení 2. kola zašlete do 17. dubna 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

 

Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

Ve směru šikmo zleva vpravo dolů bylo opraveno řazení výrazů 14/3 a 14/4, 17/3 a 17/4 a ve směru šikmo zprava vlevo dolů řazení výrazů 26/3 a 26/4, 29/3 a 29/4.

 

MĚSTA A OBCE ČESKÉ REPUBLIKY
2. kolo

Další obcí na naší cestě po zajímavostech naší vlasti je (1). Poprvé se obec připomíná roku 1257, v roce 1574 se v obci uvádí (2). Obec leží v nadmořské výšce 264 m nedaleko města (3) v nivě řeky (4), na obou jejích březích. Nad obci se zvedá (5) vysoký necelých 380 metrů. Své jméno obec odvozuje od polohy, neboť se tu otvírala (6) údolím řeky (4) do Moravy. V roce 1972 byla přičleněna k městu (3), ale od roku 1994 je znovu samostatnou obcí. Často zde pobýval (7), v domě čp. 68 jej hostil (8) a kde pak (9), v roce 1929 byl jmenován čestným občanem obce. Jako kronikář působil v obci Drahomír (10). Mezi podniky působící v obci patří (11) s. r. o. - autodoprava, prodej štěrku a písku. Ovšem nejznámějším podnikem zde je (12) a. s., vyrábějící zejména (13) a proslulé (14).

 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

SLOŽENÝ ZE DVOU STŘÍDAVÝCH POLOMOZAIKOVÝCH KŘÍŽOVEK, SOUMĚRNÉ A NESOUMĚRNÉ

 

Použitá políčka:

MLSK2023-2.kolo-políčka

Skryté tajenky: ?1? – (6, 1, 5), ?9/1? – (1, 6, 5).

Křížovka obsahuje celkem 347 legendových a tajenkových výrazů o průměrné délce 5,71, délka všech tajenek je 19,2 % a neobsahuje žádné zkratky.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. ?7?. - 2. Opilí; nálev; lidový kroj; český povídkář. - 3. Menší ozdobná skříňka na skvosty; druh palmy; krátké ženské vesty; vícehlasé církevní skladby; světnice pro nemocné v kasárnách. - 4. Členský stát USA; Odinův syn; herečka ve filmu Dinner in America; pokrývka na koně; slintavý; zatínáním zobáku poškodit. - 5. Hotel v severní Itálii poblíž obce Alba; zdánlivě; drobné částečky něčeho rozbitého; ?10?; staroegyptský krytý džbán; anglická královna z normanské dynastie; sací trouba. - 6. Pták žijící u vod; přilba; plodová zelenina; šídlatka; pravoslavní kněží; telefonovat; ledek sodný; lido. - 7. Nahrnout; kyča; stavební společnost ve Vilniusu; druh obuvi; část jména postavy ztvárněné Janem Třískou; choroba ovocných stromů; předem stanovená. - 8. Český spisovatel; meškati; tenčí blanka kryjící vnitřní povrch kosti; indické sídlo; jméno hokejisty Koskely; druh dalekohledu. - 9. Rozšíření tělních dutin; herečka ve filmu Surgikill; fermenty; trojzubá rybářská vidlice (slovensky); chvalořeč; rostlinné listy; někdejší levná cigareta. - 10. Základní uhlovodík estrogenů; symbol naděje; ?2?; válečkové pouzdérko naplněné výbušninou; italská jednotka objemu; sídlo v Kamerunu. - 11. Postava z Hájkovy opery; bývalý podnik v Aši; nadzemní část byliny; květináč; kat; ?8/3?; sídlo v Anglii. - 12. Stanoviště se stejnými ekologickými faktory; osvěžovat se pomocí vějíře; ustavičně; druh saxofonu; nadávka nehodnému člověku; polévkové knedlíčky; obyvatelka světadílu; vietnamská plošná jednotka - 13. Postava z filmu Stříbrný vítr; sídlo v Čechách; herečka ve filmu Fine Lines; švédský jachtař; špulka; přezdívka Alexandera; Vermes; ?3/1?; německý zoolog. - 14. ?9/3?; dětina; ?11/1? = ?12/1? + dlouhá česká samohláska; starší jednotka jasu; bílkovina obsažená ve vaječném bílku; dívka; údaj určující průměrnou střední délku vlákna; oběračka; slovenský historik a archivář. - 15. Blyštivý s odstínem do popelava; docela; jazyk indoevropské rodiny; části úst; rychlý pohyb; konec; umělá hmota; domácké ženské jméno; druh křemenáče; ostrov v souostroví Near. - 16. Pomocný předmět (podle Kotta); pravoslavný poustevník; šos; nadouvati; i hrome; měnová jednotka v Nigérii; lotyšské sídlo; postava z knihy Lewise Carrolla; australský tenista; producentka krátkého snímku America (2013). - 17. Jméno herce Big Bruha; rumělka; ukrajinský tanec + spojka; námořní poddůstojník; natož; vstupní a výstupní konektor; druh nákladního člunu; planetka; název silnice v Bádensku-Württembersku (Wolfach - Lauterbach); postava z filmu Kadára a Klose; jedovatý tropický had. - 18. Vymřelý rod křemičitých mořských hub; textilní rostlina; ukončování; nalíčiti se; obyvatelky území na Balkáně; protějšek elamského boha slunce; hmyzožravý savec. - 19. Český malíř (1668-1735); světlíky; ?13?; plemeno slepic; omáčka z rozmačkaných sójových bobů (indonéská specialita); zmije rohatá. - 20. Norské sídlo; eurypigia; estonské sídlo; ?14/2?; dezinfekční přípravek z dehtu; ženské jméno; střeček; ruský literární a divadelní kritik. - 21. Lenoch; vraník; druh sedačky bez opěradla; generátor na stejnosměrný proud; papoušek; darebák (na Slovensku). - 22. Vládce pekla; část horní končetiny; končina; kohout; ?11/2?. - 23. Nikoli docela; šlapka; přítok Němenu; lehký tón společenské zábavy; tác; středověká obchodní loď. - 24. ?14/1?; loď; černohnědí (koně); někdejší vyučovací předmět obchodních učilišť. - 25. La Fontaine a Ezop; nejvyšší dosažitelná hranice; brouci rodu Sphaeridium. - 26. Mužské jméno; ruční nástroj k vyhrabávání popela z pece; vláknitá nehořlavá odrůda nerostu. - 27. Zloději koní; horolezec, který v roce 1938 zdolal severní stěnu Eigeru; 28. Turecká jednotka hmotnosti. - 29. Přední část.

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 14. Zkrácenina jména Barbora. - 15. Sobota (podle Kotta). - 16. Týkající se rostliny z čeledi křížatkovitých; uzbecká lidová flétna. - 17. Zádumčivě (slovensky); opak lži; úrok. - 18. Keppardův soubor V Chicagu; konstruktér prvního sovětského vírníku; část obuvi. - 19. ?5/1?; citoslovce hlasu zvonku; konec; rychle. - 20. Anglicky „klidový“; nechuť k práci; řádný; herec ve filmu Mikhaila Ptashuka; alkoholický nápoj; řitní (slovensky). - 21. Plášť starých Římanů; hinduistický bůh; svízel; automobil tuzemské výroby; ?6/2?. - 22. Italský politik a právník; posvátná rostlina; anglicky „hráč na lesní roh“; africký kmen v oblasti mezi Nigérií a Kamerunem; pudl; bezbodci. - 23. Jméno herce Yamina; dravě (v hudbě); jméno režiséra Kazana; ?5/2?; mrzkost; skalnatý ostrůvek při pobřeží Norska; český filozof; textilní kuchyňská potřeba. - 24. Zasypat se (sněhem); karetní hra; ?6/1?; herec ve filmu The Man Who Sued God; tiše (slovensky); diafragma. - 25. Oděvní doplněk; nizozemská jednotka objemu; blíženci; ?3/2?; vodní hodiny; určitá erbovní znamení; německý orientalista. - 26. Velkostatek; jen trochu povařené jídlo; předložka + plaňky; německý herec (1892-1972); peněžité tresty; silný špalek, na němž spočívá hřídel mlýnského kola; toto léto; horní část somitu; postava; chemický prvek. - 27. Soli kyseliny korkové (podle Presla); dvorní úředník panovníka; hinduistická bohyně matka; měnové jednotky Lesotha; mrzák; otec; označení něčeho zakázaného v poli; tlustá noha; autor povídek Jen spravedlnost; hasnice. - 28. Malá úřadovna; divadelní kus; popravní nástroj; pracoviště v dole; vysoká hodnostářka; televizní seriál z roku 2019-2020; kloubové spojení různoběžných hřídelů; cedník; dílo Aloise Jiráska. - 29. ?8/2?; rakouský politik a právník; citoslovce vyjadřující nezájem + ?12/2?; výtvarné dílo; šťourat; chirurgický nožík; domácké ženské jméno; dopisnice; šunt. - 30. Lump; domácké ženské jméno; domácky Leopold; prkénko před česnem; nadezdívka nad hlavní římsou; ?9/2?; ?8/1?; tenká vrstva na něčem nalepená. - 31. Obyvatelka oblasti Přední Asie a severní Afriky; listí z koruny stromu tlející na zemi pod stromem; sídlo v Uruguayi; eskymácká bohyně uctívaná rybáři; keltská bohyně plodnosti; hlesnutí; hromadění; jedna i druhá (slovensky). - 32. Slovensky „dílko“; révový mok (zdrobněle); část elektromotoru; jezero v Ugandě; křehké tenké cukrářské pečivo; roztěkaný školák; nevykvašená šťáva z vinných hroznů. - 33. Záda rukávců u ženské košile; slunce; ?4?; český duchovní (přítel sv. Vojtěcha); rod mořských mlžů; zánět sliznice s odměšováním. - 34. Sůl kyseliny citronové; podvodnice; esperantsky „invar“; houba; římské kopí; menší bylinný bezlistý stonek; dřevěná dutinka na navíjení příze; jméno anglického lékaře Hogga. - 35. Nářadí k orání; děsník; odporový materiál; legendární zakladatel nejstarší polské dynastie; druh karetní hry; praskat; ambulance; opera polského klavíristy a skladatele. - 36. Osudová odplata za činy z dřívějších životů (v indických náboženstvích); Krejčíkův film z roku 1954; rozmrzele; německý literární historik; slovenské domácké ženské jméno; týkající se korálového útesu; druh kočáru. - 37. Herec v italském filmu Tafanos; velký pletenec vlasů; Merchantovo jméno; prázdné světlé místo v lese; dřívější název Trung Bo; botanický rod stepní trávy; zabedněnost. - 38. Ošumělý člověk; španělský conquistador; vysoké šněrovací boty; italský jazykovědec; pracovní den (v sovětském prostředí). - 39. Jméno hajduka z románu srbského prozaika Veselinoviće; švýcarské sportovní středisko; kňour; část jména maďarského mezinárodního velmistra korespondenčního šachu; hnědá minerální barva; domácké ženské jméno. - 40. Dagermanovo drama; černá tráva; prodavač sukna; polární oblast kolem severního pólu; vypouštět sliny z úst. - 41. Hrbolatá plocha (zdrobněle); citoslovce volání na domácí ptáky; Samuelkova; trubka určená pro odvodňování. - 42. ?9/4?.

 

Pomůcka: La Rola, Ratoka, taoco.

 

Z pramenů 1. kola nejsou použity:

Skalická a kol.: Botanický slovník

České názvy živočichů

Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie. Ratio 2018

Chvojka: Malý slovník jednotek měření. Mladá fronta 1982.

Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů. 2004

Rystonová: Lidové názvy rostlin. Nakl. Vodnář 2018

Sejkanič: Dej mi jméno. Plot 2001

Petřík & Filipiak: Slovník odborných a všeobecně užívaných zkratek. NOVECO 1993

Slovník zkratek. ED 1994

Elman:Velký slovník zkratek Evropské unie. East Wets 2000

V. Blažek: Jazyky Afriky v přehledu genetické klasifikace, 2006

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri

Slovník spisovatelů Španělsko a Portugalsko, Odeon nebo Libri

Slovník spisovatelů, anglická literatura, Libri, 2003

https://www.djsmapping.com/airportcodes.shtml

 

Naopak si doplňte tyto prameny:

Český slovník věcný a synonymický 1 - 3

Encyklopedie tělesné kultury 1 - 2

Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988

B. Kočího Malý slovník naučný 1 - 2

Fr. Kott: Česko-německý slovník 1 - 10

Matzner: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby 1 - 4

Malá encyklopedie ledního hokeje

Malá encyklopedie šachu

Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů, Academia 1998

Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin, Academia 2007

Slovník slovenského jazyka 1 - 6

Ouředník: Šmírbuch jazyka českého, Ivo Železný 1992

Vladimír Poštulka: Labužníkův lexikon, Paseka 2004

https://www.csfd.cz/

https://www.google.cz/maps/

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo letošního ročníku MLSKu zaslalo celkem 21 kroužků. Nedošlo pouze řešení od Hanáků (z důvodu nemoci). Převážná většina kroužků se vypořádala s křížovkou Pavla Blažka bez ztráty kytičky. Opět se vyskytla nevyplněná políčka a nedůsledná kontrola řešení. Znovu podotýkáme, aby si kroužky zkontrolovaly kvalitu zasílaného obrazce. Je to někdy opravdu na hraně (rozmazané písmo, nečitelné znaky). Uznávali jsme u výrazu 8/4 varianty indického sídla KAUTA (autorské řešení) i KAULI  (mapy.cz), KAURE i KAUSA (google.cz/maps). Celkem 15 řešení bylo bez chyby, přičemž podle vyjádření některých kroužků bylo 2. kolo náročnější než první. Omlouváme se za chybné jméno rakouského horolezce (27/2), kde místo HER mělo být správně HARRER (viz Opsané chyby na serveru CSHAK.CZ)

 

Výsledky 2. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Pašeráci, Podskaláci, Ruža, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Krušnohor, Tatranec. – 6: Šohaji. – 7: Kokos, Žilinci. – 16: Pašáci.

 

POŘADÍ PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Pašeráci, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Podskaláci. – 3: Hradečtí votroci. – 4: Krušnohor, Ruža. – 5: Tatranec. – 15:  Žilinci. – 16: Kokos, Šohaji – 23: Pašáci. – 106: Hanáci.

 

ROZPIS CHYB (v závorce je uveden správný výraz):

Krušnohor: 13/4 ERORK (STORK);

Tatranec: 21/1 PALANDAK (PALANDÁK) – viz Kott 7/177;

Šohaji: 8/4  nevyplněná políčka (3 body), 10/5 AMOLO (AMOLA) viz CJC 1/57, 21/6 LAMPOŠ (LOMPOŠ) – viz Kott 1/941;

Kokos: 7/4 PAPUČ (BABUČ) – viz Machek 41, 8/1 HOLMAN (KOLMAN) – viz Kočí 1115, 8/4 KA??? nevyplněná políčka (2 body), políčko 13x22 opačná silná linka, 17/10 ROTSM.  (ROTSAL) – viz https://www.google.cz/maps;

Žilinci: 6/3 OKURKA (OMURKA) – viz kott 7/103 + čsvas 445.1, 7/1 NASSUT (NASOUT) – překlep, 8/5 ILMO (ILPO) – viz me ho/186, 13/3 PIR?? nevyplněné políčko PIRKO – viz IMDb.com, 17/3 HOPÁK (HOPAK) – překlep, 14/10 KRIŽKU (KRIŽKO) – překlep – viz MČSE 3/606, 10/6 BIKON (BIKOK) – viz Bareš 94 (evidentní překlep);

Pašáci: 8/4 ????? nevyplněná políčka (3 body), 9/1 EKTAZE (EKTÁZE) – překlep, 13/9 ATONN (BRONN) – viz UNI 1/677, 13/3 PIR?? nevyplněné políčko PIRKO – viz IMDb.com, 14/7 ZAJDA (LANDA) – viz Šmírbuch 48, 14/9 ??ANKA (ORANKA) - nevyplněné políčko, 17/10 ROTS??  (ROTSAL) – nevyplněné políčko, viz https://www.google.cz/maps,19/2 DONIKY (DONÍKY) - viz ryst 2/569 udatna lesní, 20/2 HOMIVA (KATIVA) – viz Kott 6/577, 20/5 SATANSE (SATANOL) PSJČ 6/50, 20/7 LAUTR (LAUFR) me ša/348 slang šachový, 21/6 LAMPOŠ (LOMPOŠ) – viz Kott 1/941, 23/3 RAKA (NYKA) – viz https://www.google.cz/maps, 24/3 BRUAVÍ (BRNAVÍ) – viz SSJČ 1/169.

Jaromír Drápala

MLSK2023-2.kolo-řešení

 

MLSK2023-2.kolo-obrazec