Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

Řešení 4. kola zašlete do 16. října 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz. Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

 

MĚSTA A OBCE ČESKÉ REPUBLIKY
4. kolo

Další obcí na naší cestě po zajímavostech naší vlasti je ?1?. Poprvé se obec připomíná roku 1233 v listině moravského knížete Přemysla. Koncem 12. nebo 13. století se spolu s některými okolními vesnicemi dostává do držení pražského biskupství. Celé panství pak přechází z jedněch rukou do druhých, mezi držitele panství patří moravské rody Cimburkové, Perštejnové, ale také cizí rody Salmové, Illyesházyové a jiní. Město vážně postihla ?2?. Za správních josefínských reforem (1787) byl v městě zřízen magistrát, který znamenal zrušení politické a soudní pravomoci nad poddanými městy. Revoluční rok 1848 znamenal  ?3? v hospodářském životě společnosti a zásadní změnu v životě poddaného lidu.

Mezi význačné osobnosti patří ?4? Stanislav ?5?, ?6? Jan ?7?, ?8? Bohumír ?9?, výrazná postava kojetínského hudebního života Gustav ?10?, moravský historiograf Bedřich ?11?, ?12? Josef ?13?, architekt Karel ?14?, pilot-stíhač 312. československé stíhací peruti RAF Vratislav ?15?. Ve městě se také narodil tanečník a choreograf Boris ?16?.

Pozoruhodné pamětihodnosti: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, židovský hřbitov, morový sloup, smírčí kříž, sochy svatého Václava a svaté Anny, ?17? a ?18?.

Sídlí zde významné firmy: ?19? s. r. o. - zemědělská činnost, ?20?- Polách Miroslav - oprava automobilů.

 

Šikmý figurální křížovkový celek

složený ze 2 shodných střídavých polomozaikových křížovek

a z 13 souměrných střídavých polomozaikových křížovek

 

Skryté tajenky: ?1? – (7), ?12? – (8), ?14? – (4), ?17? – (4, 4), ?18? – (8), ?19? – (7).

 

Použitá políčka:

MLSK2023-4.kolo-políčka

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. ?2?. - 2. Osnovat pikle; zevnějšek; krátký dramatický snímek z roku 2015; řecký ostrov (podle SCS Klimeš); část čtyřdílné koncertní suity českého skladatele. - 3. Ouha; druh papouška; jedno ze jmen britského historika a diplomata; ?6?; záklaďák v posledních dnech služby; ?11?; nesprávně skladované víno; ?8/1?. - 4. Sladkovodní ryba; údery rohy; cyklit s šesti hydroxylovými skupinami; druh olejové lampičky; hloupé dívky; důvěrné schůzky v užším kruhu; sněť. - 5. Kopytnatec rodu Procavia; rozlehlá pole; domácky Bonifác; náčrtník; vyčinit; krabička; slovensky „keříky“; slovensky „vnitřnosti“. - 6. Nouze; krám; odstín šedočerné barvy; droboučký hubený člověk; krycí křídelní pera ptáků; ?7?; citoslovce údivu; kmotra; český puškař; jméno domácího zvířete (F). - 7. Rumunská řeka; slitina niklu, železa a chromu; dřívější označení zoufalého odvážlivce; starší platidlo Srí Lanky; thajská jednotka objemu; prošení; někdejší československý fotbalový reprezentant; německé sídlo; Severka; domácké ženské jméno. - 8. Kain; vědní obor zabývající se evropským jazykem a jeho literaturou; žíla; kusy oděvů určité velikosti; vystavovati slunečním paprskům; český hudební vědec; naštěstí; centrum neolitické kultury (severně od Isfahánu). - 9. Citoslovce překvapení; italská filmová herečka; březí (krávy); herec v TV seriálu On the Verge; odrůda pšenice; čmelík; malé domácí zvíře; kontra; menší dámské čapky; eskymácká mořská bohyně; sídlo v Indii. - 10. Druh savce; žvanivá žena; znělka; kurfiřt; dlouhá křídelní pera ptáků; prefabrikovaná betonová tvarovka; významný cíl, k němuž někdo směřuje; slovenský sochař; jedno z pražských nádraží; dvojzpěv. - 11. Územní jednotka v osmanské říši; ?4?; druh rybářské lodi; štěstí; šlapat; nevrlý zamračený člověk; noha; čtverák; ?3?; utíkat pryč; žlutokvětá bylina; slůvko z dětského říkadla. - 12. Čočka; citoslovce mlaskavého zvuku; slůvko v dětské říkance při hře v drápky; mužské jméno; králík; vyráběti určitou látku; bezbarvá forma některých barviv; dlouhá kost; piva; vodní nádrž s průtokem čerstvé vody pro chov ryb; starý nepotřebný předmět. - 13. Jméno domácího zvířete (F); jméno domácího zvířete (F); úkryt; bulharské platidlo; navštívenka; planetka; český sochař; zálivy; mládě polního hlodavce; ?16?; po celé šířce; planetka. - 14. Zápasiště; dolina; architektonicky upravený vchod do význačné budovy; opečené šťouchané brambory; jáma; francouzský tenista; nordická sudička; nauka o vedení lodi a určování její polohy; probuzení se; míšenec bělocha s černochem; kluk. - 15. Dravá sladkovodní ryba; ?8/2?; druh kukačky; ?15?; papoušek; dovádiví; minerál; ruměnec; český herec; herec a kaskadér ve filmu Agent bez minulosti (2002); bavlněná tkanina; specialisté. - 16. Dříve; velký počet vojenských jednotek; vandrák; český prozaik; sopečné vyvřeliny; hospodář na zemědělské usedlosti; podstatně; hora ve Vizovické vrchovině; nerostná surovina obsahující kov; srazit. - 17. Věž u mešity; člověk obratný ve vyjednávání; horní část stébla se semeny; nízká cena; část mechaniky; herečka ve filmu Growing Old (2006); na okamžik se lehce vznášet po větru kolem něčeho; krátká bodná zbraň; americký malíř arménského původu; sypkovina. - 18. Hudební skladba milostného rázu; japonské sídlo; tiše mluvit; blána na povrchu srdce; italský přístav; karetní hra; nákladní železniční vozy určité řady; stupeň velikosti písma; český režisér krátkých filmů. - 19. Dosti mnoho; dílo portugalského básníka (*1916); hněv; člen allstarové formace New York Hot Trumpet Quintet; vysévání zrní; goniometrická funkce; autor mluvnice; název písmene řecké abecedy. - 20. ?10?; druh lesa; ?5?; stupeň kambria; předložka; neslušná vyjádření; německý mineralog. - 21. První abatyše kláštera sv. Jiří; šátek; hostinská místnost; podpůrný sloup cirkusového stanu; herec ve filmu S Club Seeing Double; zadržovací; mřížoví rybničních výtoků; časový úsek. - 22. Vykrucující se; dětská teplá obuv z hrubého sukna (slovensky); koule; členovec řádu Coleoptera; jeviště; něco skvělého; český herec. - 23. Vařené tučné vepřové maso; přípravek zpomalující vylučování penicilinu z těla; laciná ozdůbka; domácké ženské jméno; muzika. - 24. Malé oddělené místnosti; pravidelní; prvek při cvičení na nářadí; chaloupka; vůdce. - 25. Jeden z vrcholů Krkonošsko-jesenického podhůří; rostlina; či; název české souhlásky. - 26. Domácké ženské jméno; noha měkkýšů; borci. - 27. Hrbolek; americký herec, seriál General Hospital (1963). - 28. ?9?. - 29. Japonský plavec (OH 1936).

 

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Jásot; citoslovce překvapení. - 19. Podstavec (sochy); listnatý strom. - 20. Velká peřina; moniliáza; části římských obytných domů. - 21. Zaměstnanec ve stavebnictví; organická sloučenina; mírný trpělivý člověk; dubový porost. - 22. Součást ústřední nervové soustavy; sbohem; týkající se výzkumu veřejného mínění; slovenská řeka; umělecký směr. - 23. Český astronom; český malíř a grafik; odporné činy; vodníkova žena. - 24. Čermáci; zkáza; film režiséra Beccarii; drátěné očko zamáčknuté do skleněného polovýrobku; lihovina; ouha. - 25. Opakovaná předpokládaná situace; čínský císař; části vulkanického materiálu; setina libry; slovenské sídlo. - 26. Výpravný básník; kompletní; rod lišejníků; slovenské domácké ženské jméno; míti (název); splátka; šňůrky. - 27. Ostnoploutvá ryba; postoupení; usilovným šťouráním objevovat; týkající se umělé družice; srbský název čepice; konektor. - 28. ?20?; alkaloid shodný s kofeinem obsažený v čaji; části rukou (slovensky); místní název obce Bystřice nad Pernštejnem; krásná vyhlídka; rukavičkářská useň; severský mořský pták. - 29. Hrobka egyptských faraónů; vlámský malíř; průzračnosti; výrobek brněnské Zbrojovky; zdivočelý domácí kůň v Severní Americe. - 30. Austronéská jazyková skupina; Hilbertovo drama; bezohledná krutost; příslušnice evropského národa; americká herečka (*1948), představitelka Fanny; listnaté stromy; inkoustová skvrna. - 31. Hřbet; švýcarská řeka; několik filmovacích přístrojů; obyvatelky města ČR; domácké ženské jméno; ptačí pera. - 32. ?13?; ruská jednotka délky; měsíční kráter; animátor filmu Doba ledová; slovanský bůh zla; druh rosničky; písmovka. - 33. Zemřelá žena; dřívější platidlo Velké Británie; sovětský etnograf; dávky; stav krátkodobého bezvědomí při nedokrvení mozku. - 34. Název české souhlásky; týkající se vyzařování; ruský architekt; francouzsky „odvažující se“; domácké ženské jméno; sáním načerpat. - 35. Malý nástroj na prohrabování popela; muž uspořádávající předměty pro výstavu; ruská řeka; barva v kartách. - 36. Coby; mužské jméno; granátník; prosté sedadlo pro několik osob; domácké ženské jméno. - 37. Součást tkalcovského stavu; německé sídlo; škraboška; smola. - 38. Karetní trumf; nervové poruchy (škubání v obličeji); elitní vojenský oddíl. - 39. Japonská zdobená skříňka ze slonoviny; hrdla. - 40. Název písmene řecké abecedy; taroková karta.

 

Použité prameny ve 4. kole MLSK:

PČP               Pravidla českého pravopisu, Academia, 1993

SSJČ             Slovník spisovného jazyka českého (1-4), Academia 1960-1971

MČSE            Malá československá encyklopedie 1-6), Academia 1984-87

ČSBS            Československý biografický slovník, Academia 1992

UNI 10           Universum - všeobecná encyklopedie (1-10), Odeon 2000-2001

ČSVAS          Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický (1-3), SPN 1969-77

Neolog 1        Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů, Academia 1998

ASCS            Akademický slovník cizích slov, Academia 1995

SCS-K           Klimeš: Slovník cizích slov, SPN Praha, 1994

CJC               Reisenauer: Co je co? (1, 2, 3), 2. vydání, Pressfoto 1982-84

KNAP            Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 1996 a další vydání

ČSHAK          Pomůcka pro hádankáře a křížovkáře, Svazek 4 Domácká ženská jména

 

ČJA              Český jazykový atlas

ČNŽ              České názvy živočichů

Hubáček       Malý slovník českých slangů, Profil 1988

Jordan          Encyklopedie bohů, Volvox Globator 1997

KKKS            Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník

Matzner        Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4), Editio Supraphon 1983-1990

ME-FO          Malá encyklopedie fotbalu, Olympia 1984

Ouředník       Šmírbuch jazyka českého, Ivo Železný 1992 

PSJČ             Příruční slovník jazyka českého (1-9), Státní nakladatelství 1935-57

RYST 3          Rystonová: Lidové názvy rostlin. Nakl. Vodnář 2018

SČSaA          Slovník českých synonym a antonym

Sejkanič        Sejkanič: Dej mi jméno, Plot 2001

SNČ              Slovník nespisovné češtiny (3. a 4. vydání)

SSJ               Slovník slovenského jazyka (1-6), Vydavateľstvo SAV 1959-65

Valašský        Kazmíř S.: Slovník valašského nářečí. 2006

                      Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Arbor 2001

 

Kočí              B. Kočího Malý slovník naučný 1 - 2

Kott               Fr. Kott: Česko-německý slovník 1 - 10

MOtto            Malý Ottův slovník naučný. J. Otto 1905-1906

Pech             Pech: Velký slovník cizích slov

 

                     https://bara.ujc.cas.cz/psjc/

                     https://www.imdb.com/

                     https://mapy.cz/

                     https://www.slovnik.cz/

                     https://cs.wikipedia.org/wiki/?1?

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Čtvrté kolo letošního ročníku MLSKu zaslalo celkem 19 kroužků. Pašáci se omluvili, že řešení nebudou zasílat. Tentokrát jsme přidělovali více ztrátových bodů, které byly zapříčiněny často nedůslednou kontrolou zaslaného řešení. Chyták 2/3 OLENA nám nevyšel. Uznávali jsme alternativní řešení Pašeráků 21/7 ČESLE x 37/2 LEER místo autorského ČESLA x LAER, Podskaláků 4/3 INOZIT x KRIZET. Tentokrát bylo už jenom 10 bezchybných řešení.

Po čtyřech kolech je v čele osmičlenná skupina bez ztrátových bodů.

 

Výsledky 4. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Podskaláci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Ječmínek, Hutníček, Ruža. – 2: Rychtáři, Tatranec. 4: Lázeňáci. – 7. Žilinci. – 8: Kokos. – 16: Krušnohor.

 

POŘADÍ PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Ječmínek. – 2: Podskaláci, Rychtáři. – 3: Hradečtí votroci, Hutníček. – 4: Lázeňáci. – 5: Ruža. – 8: Tatranec. – 21: Krušnohor. – 25: Žilinci. – 26: Kokos. – 132: Pašáci. – 216: Šohajci. – 306: Hanáci.

 

ROZPIS CHYB (v závorce je uveden správný výraz):

Hutníček, Ječmínek: 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314)

Ruža: 22/1 MLŽICÍ x 24/1 POVICERO (MLŽÍCÍ x POVÍCERO) – evidentní překlep

Rychtáři: 2/3 ELENA x 32/12 ELE, to samé symetricky (OLENA – IMDb.com x OLE Kott 9/202)

Tatranec: 1/1 TŘICETILETÁ VALKA x 34/11 ITÁVA, to samé symetricky (ITÁVÁ – CJC 2/532)

Lázeňáci: 12/7 KAPA (KYPA – překlep), 12/6 TKÁTI DENIM x ARTES x ILČA (TKÁTI TESIL – SSJČ 3/824 + SSJČ 3/803 x ARTES – IMDB.com x ILČA – pomůcka ČSHAK 4/38 Ilona)

Žilinci: 1/1 TŘICETILETÁ VALKA x 34/11 ITÁVA, to samé symetricky (ITÁVÁ – CJC 2/532), 4/3 INOSTI (INOSIT – překlep), 12/3 STELNÍ (STELNÉ – překlep), 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314), 18/1 KASACE x 21/1 MLŽÍCE, to samé symetricky (KASACÍ – SSJČ 1/847 x MLŽÍCÍ – SČSaA s. 84 mlžit)

Kokos:  2/5 FI???? – nevyplněná políčka, to samé symetricky (FINALE –  Jazz 3/345 Bohuslav Martinů), 2/3 ??ENA, to samé symetricky (OLENA – IMDb.com x OLE Kott 9/202), 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314), 17/6 METR?? x 34/4 ??ANT (METROS – IMDb.com x OSANT – slovnik.cz)

Krušnohor: 2/3 ELENA x ELE, to samé symetricky (OLENA – IMDb.com x OLE Kott 9/202), 12/3 DUBA x 20/3 DUCHNA (DRBA – Kott 8/64, DRCHNA – ČJA 1/314), 11/7 ŤAPA (ČAPA – SSJČ 1/236), 12/6 TKÁTI DRAPÉ x ARDRA x PÉŤA (TKÁTI TESIL – SSJČ 3/824 + SSJČ 3/803 x ARTES – IMDB.com x ILČA – pomůcka ČSHAK 4/38 Ilona), 15/8 ČERVENÁK (ČERVÁNEK – SSJČ 1/249), 13/2 FIDALA x 18/2 FIALKA x 21/3 KOTLA, to samé symetricky  (ARDANA – Sejkanič , s. 24 x ARALKA x KOTNA (Kott 6/687), 16/1 SPDY x 17/1 MINARA x 17/1 MIRKA, to samé symetricky (SPŘÍDY – Kazmíř: Valašský slovník, s. 329 x MANARA – CJC 1/411 x MAŘKA).

 

MLSK2023-4.kolo-řešení

 

MLSK2023-4.kolo-obrazec