Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

Řešení 5. kola zašlete do 15. prosince 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz. Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

K výrazu 29/7 je opravena legenda. Legendový výraz 12/10 stín (rusky) řešte TEŇ. Kromě oprav překlepů je opraveno zadání políček, doplněn je jeden elektronický pramen a výraz pro křižování tajenek v políčku 1x32. Všechny opravy a doplňky jsou vyznačeny tučně červeně.

 

MĚSTA A OBCE ČESKÉ REPUBLIKY
5. kolo

Poslední zastávkou na naší cestě v letošním ročníku MLSK je ?1?. Původní podoba místního jména byla ?2?. Městem protéká řeka ?3?. K městským částem patří ?4? a ?5?. Od 16. století se na území rozšířil ?6?. K prvním továrnám patřily ?7? až ?10?. V 30. letech 20. století byla založena ?11?. Místní občan ?12? vytvořil provozovnu na výrobu elektrických strojů. Mezi pamětihodnosti a kulturní památky patří např. ?13?, ?14? a evangelický ?15?. Pod ?16? až ?23? najdete osobnosti ze sportu a umění, kteří zde působili.

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek

složený ze 4 polomozaikových křížovek, 3 střídavých polomozaikových křížovek, 1 střídavé mozaikové křížovky a z 1 shlukové mozaikové křížovky. Všechny křížovky jsou nesouměrné.

Skryté tajenky: ?1? – (6), ?7? – (8), ?15? – (6), ?23? – (8).

Políčka označená červeně se vyskytují v polomozaikových křížovkách, políčka označená tmavě modrou barvou jsou u střídavých polomozaikových křížovek a střídavé mozaikové křížovky a růžově označená políčka patří shlukové mozaikové křížovce. Dvě tajenky se křižují v políčku 1x32 a vpisuje se zde samohláska.

 

Použitá políčka (po opravě):

MLSK2023-5.kolo-políčka

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. ?9?. - 2. Značka chemického prvku; Frehleyovo jméno; vetknout; výkon. - 3. Iniciály sovětského režiséra (*1923); sídlo ve Francii; hymnus; čilý; karlík. - 4. Zdravice; Turnerovo jméno; tlouct křídly; jméno domácího zvířete (F); potěšení; černucha. - 5. Potomek; zlost; technika malování; sídlo v Kamerunu; sentence; rostlina. - 6. Zde; iniciály představitele hnutí za odtržení Texasu od Mexika; maso s rýží; týkající se vařeného vepřového masa; pivo; pletenec kolem hlavy. - 7. Společenský tanec; hrubý; jméno domácího zvířete (F) + značka chemického prvku; jeden; zbavovat neobjektivnosti; jméno představitelky Claudie. - 8. Důkladně; zavazadlo; španělsky "pardon"; anýzová pálenka; trhavá kritika; točenice; dotknutí; luštěniny; český pediatr. - 9. Pokrývka hlavy; systém minipočítačů a mikropočítačů (zkratka); radlice starého nářadí k orání; ?12/1?; brambor; ruský název lotyšského města; uhlovodík; svátek světel; německá skladatelka. - 10. Chamtivci; konkurent; iniciály jednoho z autorů Ze života hmyzu; tu; seznam; iniciály nizozemské krasobruslařky; opotřebovaný mlecí kámen; jehličí; brazilské platidlo; navštívenka. - 11. Zbudování; německý zápasník; jméno domácího zvířete (M); citoslovce veselosti; dívka, která ničím nevyniká; ruské sídlo; zařízení na předcích vozů; pole; nepotřebná hlína v dolech. - 12. Organická sloučenina; bylina; ?6/2?; hněvat; mast; samohláska; jméno domácího zvířete (M); ?13/1?; tělesně i duševně méněcenný člověk; stín (rusky); nástroj na tlučení (německy); druh sekáče. - 13. Chodit pěšky; sídlo v Brazílii; jméno domácího zvířete (F); krabičky; rostlina; značka chemického prvku; zřízení; citoslovce; blůza; tekutý med bez voštin. - 14. Domácké ženské jméno; škrobový cukr; výměšky žláz v dutině ústní; apendix; ?14/1?; město na Honšú; číslovka; tremulka; kanadský skladatel. - 15. Jméno domácího zvířete (F); sled; zdokonalení; v určitou denní dobu; polský spisovatel; klubko vytřeného lnu; nižší šlechtický titul; cikánský; jméno domácího zvířete (M). - 16. Francouzský filozof; vzorec oxidu nikelnatého; štěkati; patřící českému herci; delikvent; ?8/2?; stromořadí; nohy; pohyblivé ploty (slovensky). - 17. ?2?; značka chemického prvku; převařit; ?19?; cizokrajná rostlina; ?10?. - 18. Jít zpět; košíček; žalmovka; stupeň citlivosti fotografického materiálu; Evropan. - 19. Listnatý strom; rváč; zelený amfibol; helma (slovensky); šéf; jméno bývalého ekvádorského prezidenta; jméno domácího zvířete (M). - 20. Filozofická disciplína; německý vynálezce; týkající se jednoho z květenství; plášť; vysekat. - 21. Aspirace; látka užívaná v lékařství; kozácký plukovník; hlava nezávislých církví; kominík. - 22. Hračky; týkající se záměny; jméno domácího zvířete (M). - 23. Živice; nerost z řady diopsidu; model v čase se vyvíjející náhodné veličiny. - 24. Šmejd; zpráva; nápoj. - 25. Jméno domácího zvířete (M); pleš. - 26. Starořecký hrdinský epos; nejmenší jednotka celkové populace. - 27. ?22?. - 28. Rostlinné vlákno. - 29. Značka chemického prvku.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 14. Iniciály jmen představitele funkcionalizmu v české architektuře. - 15. Stejnolodí. - 16.  Autoritativní režim v Polsku. - 17. Textilní látka; prut. - 18. Evropanka; jméno domácího zvířete (M); sídlo v Ázerbajdžánu. - 19. Zairský kmen; plakát; málem. - 20. Mužské jméno; organická sloučenina; omezená konfigurační interakce (anglická zkratka); vedlejší jednotka prostorového úhlu. - 21. Německý filozof + přípravek na impregnaci usní; ?12/2?; předložka; kutálet. - 22. Purulentní; ?8/1?; červík; mírný běh. - 23. Soustava; způsob zpěvu v džezu; likvidovati; krátkometrážní film (8 m) z roku 1999; stopovat. - 24. Nevus; část domu; pomstít; ?4?; sójová vlákna (zkratka). - 25. Čisticí prostředek na okna; škubati; taškář; český vojenský letec; ustání; městnání krve. - 26. Tmel; německé město; rákosové palmy; značně; svěrák; vyučující. - 27. Perlíky; dřevěný sloupek v plotě; nově napadaný sníh; předložka; ?16?; dialekt ugrofinského jazyka; rytmus; namlouvat si. - 28. Japonský šlechtic; autor díla Les folies du music-hall; šedohnědý pták; provolávání slávy; ?13/2 a 14/2?; sídlo v Nigérii; značka starší jednotky energie + přístavek u stodoly; jméno domácího zvířete (F). - 29. Hora v Afghánistánu; deklinační kružnice procházející body rovnodennosti; hudební nástroje (zdrobněle); s; tajemný lék; trumfy; rorýsovití ptáčci; slovenský publicista. - 30. Jméno bývalého předsedy rady ministrů Kyrgyzské SSR; ?17/2?; sokyně; list papíru (zdrobněle); blok; jméno domácího zvířete (F); iniciály libretistky Smetanových oper; dílo křesťanského mystika, přítele O. Březiny; šedivý život. - 31. Nerost; citoslovce; škrt; nošením opotřebovat; člen skupiny Lokomotive Kreuzberg; stoupenec panteistických herezí v Nizozemsku; ?11?; značka chemického prvku; značka chemického prvku; ?18?. - 32. Anglický starožitník; citoslovce pobízející tahouny k chodu; domácké ženské jméno; iniciály slovenského osvětového pracovníka (1824-1875); iniciály charvátského spisovatele Kovačiće; ?6/3?; lužicko-srbský skladatel; vrchní strana; menší prohlubenina v půdě způsobená vodou; sbírka oslavných básní; zápas ve starém Řecku. - 33. Záporný iont; jihoamerická opička; extrakt; značka jednotky duté míry; africký slon; klam v staroindické filozofii; zářezy; jehličnatý strom; jméno domácího zvířete (F). - 34. ?6/4?; ?6/1?; mláďata domácích zvířat; příčka v kriketu; Evropan; ?21?; úkolový list; pár parohatých přežvýkavců; vypravit; ňadra (staročesky). - 35. Dánský fyzik; sto korun; iniciály autora opery Artaxerxes; ?17/1?; přístup; týkající se listnatého stromu; opatřený pruty; geologický útvar. - 36. Částečně odškrcený útvar chromozomů; jméno chorvatského organizátora školství (1838-1899); planetka; ?5?; ?3?; cupitavě. - 37. Částice hmoty; značka chemického prvku; jméno domácího zvířete (F); rostlina; základní; kusy nábytku; zahrnovati. - 38. Švýcarský spisovatel; kdysi; podobně; sirná sloučenina cínu a železa; český zpěvák; věřící. - 39. Posvátný; nedozrálý tenký lusk; plněný (italsky); tádžický básník; domácké ženské jméno. - 40. Citoslovce; indoíránský; směr; větev; cín. - 41. Značka chemického prvku; švédský atlet; list papíru; papoušci. - 42. ?20?.

Malá statistika: PV: 327; PDV: 5,3; tajenky: 25,5 %.

 

Použité prameny v 5. kole MLSK:

ASCS        Akademický slovník cizích slov

BOT          Skalická a kol.: Botanický slovník

CJC           Co je co? (1. až 3. díl)

ČJA           Český jazykový atlas (1 až 5. díl)

ČSBS        Československý biografický slovník

ČNŽ          České názvy živočichů

ČSVaS      Český slovník věcný a synonymický 1 - 3

ETK           Encyklopedie tělesné kultury 1 - 2

Gastro       Černý: Nový encyklopedický slovník gastronomie. Ratio 2018

Hubáček    Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988

KKKS        Koudelka, Káňa: Křížovkářský slovník

Knapp       Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 1996 a další vydání

Kočí          B. Kočího Malý slovník naučný 1 - 2

Machek     Etymologický slovník jazyka českého

Matzner     Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby 1 - 4

MČSE       Malá československá encyklopedie

ME-AT       Malá encyklopedie atletiky

MOtto        Malý Ottův slovník naučný

Pech         Pech: Velký slovník cizích slov

Podkrk      Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí, Academia 2016

Ryst3        Rystonová: Lidové názvy rostlin. Nakl. Vodnář 2018

SCS-ED2  Slovník cizích slov. ED 2002

SČSaA     Slovník českých synonym a antonym (obě vydání)

Sejkanič   Sejkanič: Dej mi jméno. Plot 2001

SNČ         Slovník nespisovné češtiny (3. - 4. vydání)

SSJČ       Slovník spisovného jazyka českého

Šmírbuch Ouředník: Šmírbuch jazyka českého, Ivo Železný 1992 (3 - 4)

UNI          Universum 4 na CD ROM

Internetové prameny:    

Tajenkové výrazy:             https://cs.wikipedia.org/wiki/

Světová kinematografie:   https://www.imdb..com/

PSJČ+NLA:                      https://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php

Cizojazyčné výrazy:         https://www.slovnik.cz/

Kazmíř S.: Slovník valašského nářečí. 2006 na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home

Fr. Kott: Česko-německý slovník 1 – 10 (http://kott.ujc.cas.cz/)
 

Obrys křížovky je shodný jako u 2. kola MLSK.

ZPRÁVA O 5. KOLE

Páté kolo letošního ročníku MLSKu zaslalo celkem 17 kroužků. Kokos a Ruža se omluvili, že řešení nezaslali. I přes velkou snahu autora propašovat do křížovky super-chyták, tak mu to nevyšlo. Jednalo se o iniciály reprezentanta funkcionalismu v české architektuře, které podle autorského řešení byly FČ (František Čermák – ČBS). Kroužky však našly hned tři další iniciály, např. VK (Vladimír Karfík – Universum) nebo LŠ (Lubomír Šlapeta - MČSE) a pod. Uznali jsme i alternativu KLAPAT – chodit pěšky (doloženo na 284. kartičce NLA). Žádný z kroužků nezaslal autorské řešení. Tolerovali jsme mírné úpravy některých políček a uznávali varianty ÍLIAS x ÍMELÍ nebo ILIAS x IMELÍ, ADORO i ADORU, AGILNÝ x PRUTNÝ nebo AGILNÍ x PRUTNÍ. Takže nakonec bylo 13 řešení bez chyb. Je velice obtížné rozdělit tak kvalitní řešitelské kroužky, které mají prakticky stejné zbraně, pomůcky a výpisky jako autoři. Nechtěli jsme použít příliš odlehlé prameny, které máme k dispozici jako autoři. Zde by byly znevýhodněny kroužky z menších měst, které takové možnosti nemají. No zkrátka, jste všichni moc dobří a dokázali jste „převést“i autora alternativním řešením.

 

Po pěti kolech zůstala v čele soutěže osmičlenná skupina bez ztrátových bodů, které upřímně gratulujeme. Děkujeme i všem kroužkům, které vytrvaly až do konce soutěže. Tímto se autoři Jaromír Drápala a Pavel Blažek s Vámi loučí a předáváme žezlo Stanislavovi Bulínovi.

 

Výsledky 5. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Pašeráci, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Tatranec, Torysek, Valaši. – 1: Lázeňáci, Podskaláci, Žilinci. – 10: Ječmínek.

 

ROZPIS CHYB (v závorce je uveden správný výraz):
Lázeňáci: 1 ztr. b. 4/2 RONNIE x 27/7 PAKROVAT (LONNIE - Jazz 2/359 Steve Miller Band x PAKLOVAT - Šmírbuch 1992/118)
Podskaláci: 1 ztr. b. 12/12 KAN x 41/2 KARTKA (ŠAN - ČNŽ 6-3/21 x ŠARTKA - PSJČ 6/1022 + 1074)
Žilinci: 1 ztr. b. 10/8 OSTI x 36/5 VSETINSKÁ BEČVA (OSTÍ x VSETÍNSKÁ BEČVA) - překlep
Ječmínek:10 ztr.b. Nevyznačená skrytá tajenka VSETÍN, 2/1 AR x 25/6 STASA (ER x STASE); 18/5 SRBÁK x 40/1 CÁK (SRBÍN x TÍK)

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2023 

0 ztrátových bodů: Gorali, Kabrňáci, Macejko, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 2: Rychtáři. – 3: Hradečtí votroci, Hutníček, Podskaláci,. – 5: Lázeňáci. – 8: Tatranec. – 11: Ječmínek.– 21: Krušnohor. – 26: Žilinci. – 105: Ruža. – 126: Kokos. – 232: Pašáci. – 316: Šohajci. – 406: Hanáci.

Jaromír Drápala a Pavel Blažek

MLSK2023-5.kolo-řešení