NKM 2017 - 5. kolo

 

Milí přátelé,

čeká na Vás poslední kolo letošní Nolčovy křížovkářské maturity, ve kterém Vás přivítá tajemná Nefertiti. Připojený obrázek je jen ilustrativní pomůckou a není přesným znázorněním stylizovaného obrazce křížovky. Pro 5. kolo si v seznamu základních pramenů nahraďte SSČ za KNAP 1 (1978). Svá kompletní řešení zašlete (s ohledem na svátky) nejpozději do 22. ledna 2018 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz. Hodně zdaru!

Přátelé,

opravte si prosím v zadání: v křížovkovém celku jsou 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky.

Upřesňuji legendu k výrazu 7/1: Asociace velkodistributorů léčiv v ČR (zkratka).

Dále byl použit také pramen Kazmíř: Slovník valašského nářečí (2001).

 

STAROVĚKÝ EGYPT – 5. kolo – NEFERTITI

Nefertiti byla hlavní manželkou faraona Achnatona (tj. Amenhotepa IV. z 18. dynastie), s nímž měla šest dcer. Nepocházela z egyptského královského rodu, nejčastěji se předpokládá, že mohlo jít o dceru vysokého úředníka a později panovníka jménem … (1). Jiná hypotéza říká, že Nefertiti byla mitanskou princeznou. Nefertiti po boku svého manžela prosazovala monoteistický Atonův kult. Centrem královské moci se stalo nové sídelní město … (2), zvané též … (3), které leželo asi 310 km jižně od Káhiry. Zbytky toho města leží mezi vesnicemi … (4), Hagg Andíl a … (5). O smrti královny Nefertiti se neví nic bližšího, někdy se spekuluje i o násilné smrti. Královna zemřela zřejmě krátce po úmrtí své dcery jménem … (6). Pohřbena byla původně v královské skalní hrobce a předpokládá se, že pohřeb byl později přenesen do Západních Théb. Zatím však její hrob objeven nebyl. Proslulá je Nefertitina krásná polychromovaná … (7), která byla objevena v roce 1912 německou archeologickou expedicí a za právně nejasných okolností byla z Egypta vyvezena. Nyní se tato památka nachází v Egyptském muzeu v Berlíně.

 

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze 4 nesouměrných střídavých polomozaikovek a 1 souměrné shlukové mozaikovky

 

Skryté heslo (3) vypište a vyznačte v obrazci.

Jeden výraz je vepsán rébusově. V částečně půleném koridoru (P) jsou výrazy shlukové mozaikovky uvedeny v pořadí horní výraz + dolní výraz. Obdobná posloupnost řazení legendových výrazů (+) je použita i v prostoru M/9 ve svislém směru.

 

 

VODOROVNĚ: A. Německy „vášnivý čtenář“; proříznutí močové trubice dříve prováděné domorodými Australci. – B. Odbornice v slavistice; useň. – C. Anglické ženské jméno (Gabriela); sůl kyseliny osmiamové; vyhrnovati; tkanina plátnové vazby k výrobě ložního prádla; druh dívčí vesty. – D. Viz 6; povaha; římských 4051; Baraba. – E. Pak; štětce; literární žánr Blízkého a Středního Východu; Odbytové sdružení papíru (zkratka); žlučová kyselina; nerost. – F. Beznaboh; srbský závitek; jméno herečky Brejchové; míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci (anglická zkratka); rod trilobitů; věštkyně; zajíci podobný savec; provádět hmity; anglicky „sakrální“. – G. Otisk chodidla na zemi; grafit; hra v kostky; bojový zápalný prostředek; bavlník; mořský záliv; tlustokožec; ued v Súdánu; nejistí. – H. Zakladatel evoluční teorie; skoro; německý varhaník; dětský uličník; leptáním trochu rozrušit; staroegyptský džbán. – I. Bývalá starostka Dillí; Kambali; český chemik (zakladatel Výzkumné cukrovarnické stanice); klovat; plod olivovníku. – J. Asijská bylina s jedlými škrobnatými hlízami; někdejší pěchotní zbraň; žena, které je adresou určena zásilka; německy „bez“; ponořit se do spánku; beseda. – K. Rostlinný glykosid; sídlo na Tachovsku; italský hudební skladatel; tropická nemoc; naše bývalá herečka; anglicky „umění“. – L. Pocházející z And; viz 7/2; koulař a diskař; tužidlo na prádlo; německý chemický koncern; doušek. – M. Druh podání ve volejbalu; značka jednotky hmotnosti; Nora; jméno Komenského; skupina indiánských jazyků. – N. Mezon K; sicilský přístav; červánky; patka sloupu; stojaté písmo. – O. Větrný vír; vnitřní prostor starořeckého chrámu; ledabyle odehrát; jméno mořeplavce Barbosy. – P. Rhodský odpůrce jansenistů; tropický půdní typ + lucerna; hromada + viz 4. – Q. Německý politik (vůdce horníků); tekutina užívaná k masážím. – R. Německy „kras“; primát. – S. Stará délková míra; lidový tanec; rostlina, z níž se lisuje olej. – T. Nerost; pouzdro na šípy; kazašské sídlo. – U. Topidlo; mužské jméno; talentovaná. – V. Íránský ostrov; čínské sídlo; cigareta. – W. Francouzský umělecký truhlář; údaj na dopise; židovský duchovní. – X. Sladce (v hudbě); spodní plocha nádoby; nesnáz; planetka; blok. – Y. Iniciály Smrčkova spoluhráče; potrubí, kterým se vede ropa; citoslovce bolesti; viz 1. – Z. Na žádné místo; seznam zboží s cenami.

SVISLE: 1. Stanoviště stráže. – 2. Příznivý stav. – 3. Bahenní plyn; míra na víno; hnací řetězová kladka. – 4. Sídlo v Íránu; chochol na přilbici; zlá žena; viz 5. – 5. Francouzský přístav; ženské jméno; Zolovo dílo; korejský zpěvák; český hudební skladatel; značka hektaru; předložka; kozlík lékařský. – 6. Slité kusy kovu; tráva; několik; portugalské platidlo; zvuk při klepnutí; jméno tureckého politika Menderese; stolice; stepní ptáci. – 7. Zkratka našeho distributora léčiv; území v Bosně a Hercegovině; italský povídkový film; organická kyslíkatá sloučenina; ibišek; bystře létající pták; řadová číslovka; perská sýpka; pysk; prkno; hasnice; polévkový knedlíček. – 8. Ženské jméno perského původu; elementární částice; lososovitá ryba; spojka; kapronový materiál; básník; čerpati; zaúpění; stará uzbecká váhová jednotka; německé sídlo; močová trubice; mateřská škola (slovensky). – 9. Jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena; německy „hřeben“; záhy; osoba stižená vrozeným defektem nohy; severská lidová píseň; německý filozof; nigerijské sídlo; porážka; bratrovrah; konání; dvě španělské hory + dovolená; klapec; strom; vyhubovati; syrský drnkací hudební nástroj. – 10. Lehké pružné dřevo; individualita; domácké mužské jméno; sídlo v Togu; viz 7/1; autokar; obyvatelé Filipín; viz 3; viz 2; mínění; věznění. – 11. Část talentu; řídké; časový spínač; rakouská herečka; dřevina; mizeti; dusné počasí; ostrov v Egejském moři; oddělit pomocí filtru; pečivo (dříve); ruční vozidlo s jedním kolem; hájový. – 12. Tekutina; skotská dynastie; mařit; brát; létající savci; cizokrajný pták; izraelská letecká společnost; léčky; jméno princezny; tesklivá; pracovnička. – 13. Nabít; název sprašových jezerních závrtů v Rumunsku; spřádat; americký prozaik; průkopník politické karikatury; irská jednotka délky; plachta; opice. – 14. První latinský překlad bible; jho; ohnisko; španělská polévka; sluha Gilgameše; cysta mazové žlázy; německé sídlo. – 15. Dloubat; jedno ze jmen Augustovy manželky; uzavřená křivka elipsovitého tvaru; sloní zub; papoušek; japonská délková jednotka. – 16. Vyvřelá hornina; tečka; kohouti; španělská plachetnice; římská číslice. – 17. Mimozemšťané; značka telluru; sbohem; iniciály herce Lakomého; národnost v Číně (zastarale).

 

ZPRÁVA O 5. KOLE NKM 2017

Celkem 25 řešitelů obeslalo poslední 5. kolo NKM 2017. Chytáky, které si připravila Nefertiti, zdolalo úspěšně 13 soutěžících. Chybovalo se nejvíc v těchto výrazech a pasážích: F. OLENUS (MOTTO) x LIPEN (SSJČ); F. ALRUNA (NLA) x ALBO (ČJA); F. LAPO (NLA); K. TONGA (MOTTO, VLS) x TOTI (Dubský); K. NOLLOVÁ (fdb) x NAST (UNI); R. LEMURID (NLA) x HUMMAN (ČNŽ); T. EHLIT (ESGV) x LITRE (Dubský); 12. KAPANINA (PSJČ) x NINA (NLA). Někteří řešitelé nezapsali správně rébusový výraz N. BODONI (bod = tečka jako grafický znak). Hodnoceny nebyly případné chyby ve výrazech GE x GENTIIN a DUASTE, protože v prvém případě byl pramen uveden až dodatečně v průběhu kola a ve druhém případě se zjevně jedná o opsanou chybu v Kočím. Grafické varianty se uznávaly.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA NKM 2017

Po započítání 1 dohledaného řešení a uznání alternativního řešení F. LAMA (UNI, pišťucha lama) x MANA (RYST 1 – jasan zimnář, tamaryšek) u dvou řešitelů jsou výsledky následující:

0 ztrátových bodů: ANDĚL, BA, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Jaroš, JOHN, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Páč, Podzemský, Sebera, Valíček, Vojník. – 1: Pavelka, Vašinka. – 8: Járová. – 11: Bonaventura Š. – 13: Bonaventura D., Kopřiva. – 19: Švub. – 27: VELKÝ. – 29: Dedera.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY NKM 2017

Celkem se do NKM 2017 zapojilo 32 soutěžících, dokončilo ji 25. Do celkových výsledků jsou zahrnuti řešitelé, kteří absolvovali alespoň 3 kola, a těch je 29. Na stupínku nejvyšším stanulo 10 vítězů: Jaromír Drápala, Pavol Gašparín, Jaroslav Jaroš, Vladimír Jemelík (BA), Radovan Juráň, Marian Mikuš (MIRIKINA), Břetislav Sebera, Jiří Sýkora (KLEOPATRA), Dušan Vojník a Radoslav Žačok (ANDĚL). Vítězům upřímně blahopřeji, ale vysoké uznání zaslouží nejen všichni ti, kteří soutěž dokončili, ale i ti, kteří se do měření sil zapojili. Celkové výsledky NKM 2017 jsou:

0 ztrátových bodů: Jaromír Drápala, Pavol Gašparín, Jaroslav Jaroš, Vladimír Jemelík (BA), Radovan Juráň, Marian Mikuš (MIRIKINA), Břetislav Sebera, Jiří Sýkora (KLEOPATRA), Dušan Vojník, Radoslav Žačok (ANDĚL). – 1: Lucián Gonda, Miroslav Hájiček, Vladimír Páč, Pavel Podzemský, Petr Valíček. – 2: Jan Vašinka. – 3: Miroslav Turek (JOHN). – 6: Lubomír Pavelka. – 14: Jana Járová. – 21: Štěpán Bonaventura, Jiří Kopřiva. – 22: David Bonaventura. – 40: Stanislav Švub. – 48: Pavel Auterský (VELKÝ), František Dedera. – 104: Petr Urbánek (AEGER). – 200: Ladislav Borkovský (SIVOK). – 224: Josef Gášek. – 240: Milan Urbanczyk.

Ročník 2017 Nolčovy křížovkářské maturity skončil, ať žije ročník 2018. Děkuji vám za milou společnost a za povzbudivá slova uznání. Štafetu pro letošní rok přebírá př. Stanislav Bulín a já mu přeji hodně účastníků a všem pak hladký průběh soutěže. Rozhodně se do nového ročníku s novým autorem zapojte a přijměte výzvy, které tato náročná soutěž přináší.

S přáním všeho dobrého se loučí autor a vedoucí soutěže Zdeněk Chromý.