Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

 Milí přátelé,

předkládám 2. kolo NKM 2018. Svá kompletní řešení posílejte poštou na adresu: Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha nebo raději mailem na adresu stanislav.bulin@gmail.com. Nejzazší termín pro zaslání poštou je do 15. května 2018, pro zaslání e-mailem do 17. května 2018. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

 

MODERNÍ PĚTIBOJ - 2. KOLO

Moderní pětiboj je sportovní víceboj, který se skládá z pěti samostatných disciplín. Výkony v jednotlivých disciplínách jsou hodnoceny podle bodovacích tabulek. Závodník, který v konečném součtu získá nejvyšší počet bodů, je vítězem pětibojařské soutěže. První den soutěže je většinou na pořadu ...(1). Utkání se odehrávají na planši o rozměrech 14 x 1,5m a soutěž je rozdělena na ...(2). V prvním kole se utkávají závodníci systémem každý s každým na jeden vítězný zásah, pokud během jedné minuty ...(3)  není úspěšný, prohrávají oba závodníci. ...(4)  vítězných duelů znamená pro závodníka 250 pětibojařských bodů - jakýsi pětibojařský standard. Druhé neboli ...(5) má časový limit na ...(6) 45 sekund a závodníci do něho nastupují podle umístění v základním kole. Ve štafetovém závodě má každý člen družstva stanoveno pořadí v týmu a utkává se pouze se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů, a to na 1-4 zásahy podle počtu zúčastněných týmů.

Jména dalších našich reprezentantů jsou v křížovce označena ???, přičemž dvě jména jsou skryta.

 

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky a 2 souměrných střídavých polomozaikovek

Oba skryté odborné výrazy (4 a 6) je nutno vypsat a lokalizovat.

Použité typy políček:

 

VODOROVNĚ: A. Řecký sochař. – B. Vítěz v bitvě u Lehnice (1241); klasik; prolamovaná ozdoba; bodná zbraň pěchoty; veselí lidé. –  C. Zašlá postřelená zvěř ponechaná svému osudu; polský historik; rostlina; zadek putny; imitace; trávník. –  D. Viz 4/1. část; hanopis; český pedagogický spisovatel; část lastur měkkýše; nerost; sídlo na Chomutovsku. – E. Dojednati nižší cenu smlouváním; upravený saflorový olej; rumunská řeka; kdo si libuje ve všem anglickém; běh medvěda; sultánská káva; věrný obraz. – F. Italské město; pípati; dvojče; týkající se ruského města. – G. Alkaloid; nerost; asijská antilopa. – H. Utéci; rostlina; plísnění; africký kmen. – I. Na povrchu ztvrdlé; peníz nevalné ceny; škraboška; modré barvivo; citoslovce. – J. Vložka do lůžka; bulharský agrární politik; slovensky "dveře"; bývalá samostatná říše v Africe; dánský malíř; rostlina. – K. Jednoduchý člun; pleš; sovětský hokejista; domácké ženské jméno; bůh Slunce a otec kmene v incké mytologii; přivlastňovací zájmeno. – L. Rod mlžů; pelyněk; hmota vzniklá spečením; americký herec a režisér; domácké mužské jméno; káva. – M. Japonský spisovatel; neobvyklé mužské jméno řeckého původu; promeškati; německy "hnida"; soustava plošin k údržbě a opravě letadel; okraj; anglicky "šlofík". – N. Domácké mužské jméno; nerost; vodní sportovci; viz 1/1. část; náčiní k vymačkávání; vlasy; svazek předpisů indického umění a architektury. – O. Americký lehký atlet; italský filozof; honec oslů; indická škrobová moučka; portugalská objemová jednotka; operační systém užitý u Burroughs B4504; francouzský spisovatel; bájný pták; italský malíř. – P. Arabský předislámský bůh; pohledné děvče; bulharský spisovatel; téměř; spodky; vlastní jméno amerického choreografa; africký kmen; citoslovce; druh pálenky. – Q. Slovenský básník; alkoholický cukr; pánbíček; gazela; kubánský lékař (internista); švábský tanec; viz 5. – R. Alžírská délková míra; luštěniny; slušní; dárce transplantátu; český herec a skladatel; zkratka jedné z norských normalizačních institucí; příslušník východoindické kasty. – S. Zakladatel sekty nemodlenců; činit drsným; chilský spisovatel; mužské jméno. – T. Regionální stupeň třetihor; prutníková rostlina; francouzský spisovatel. – U. Thajská délková míra; ???; planetka. – V. Masitá kožka u očí bažantů; žilnatá. – W. Souhlasný; sídlo poblíž Hodonína. – X. Velké šátky (zdrobněle); nerost. – Y. Leckdo; nízká trsnatá rostlina (slovensky). – Z. Zmírniti; patřící muži se staročeským jménem. – a. ???; stupeň velikosti písma. – b. Rostlina. – c. Zřasená ozdoba šatů. – d. Trpět.

 SVISLE: 1. Velmi pozorný. – 2. Hmatat. – 3. Pseudonym autora díla Zkáza; zánětlivě zduřelá mízní uzlina. – 4. Rod rostlin; dílo S. Evensma; český řezbář. – 5. Shon; poustevník; krutí lidé. – 6. Atol v Indickém oceánu; italský agronom; kytovec. – 7. Původ; italský stavitel a malíř; bydliště. – 8. Velcí severští savci; prostor ve vysoké botě od paty přes nárt; zatracovat. – 9. Polodrahokam; viz 3. – 10. Manželka boha nilských kataraktů; dávní ženští předkové; přechod mezi lidoopy a lidmi (podle Haeckla); norský prozaik; menší ovocné plody; soudně správní obvod v bývalém Rusku. – 11. Tetmajerovo dílo; český sklářský výtvarník; cyklický uhlovodík; německý cestovatel - amerikanista; bojácný; český malíř. – 12. Cizí značka pro koně; závodní loď; vstup pracovní látky do stroje; alkaloid; dusíkatá látka hojně obsažená v rostlinách; taxametr; šetřit. – 13. Rumunský střelec; sídlo v Indonésii; bulharská objemová jednotka; rod amerických jelenů; drvo s příčkami; jednoděložná rostlina; africký kmen. – 14. Postoj na napjatých nohou; podnik ve Varnsdorfu; slavnostní řeč; žilná alkalická hornina; největší atol ze skupiny Ralik; ocásek; zřízenec v lékárně. 15. Několik blízkých afrických jazyků; také; rozlišování; mytologický král v Iolku; český vojenský činitel; alkoholický cukr; hroudy. – 16. Čarodějnice; chůze; africký kmen; otec; konzumní; nerost. – 17. Čínské platidlo; mezopotamský bůh; vtírání; stepující člověk; ???. – 18. Německý herec; útok; sovětský gymnasta; viz 2; rohovka. – 19. Kovoprůmysl; bývalý český politik; německy "hloupost". – 20. Německý malíř a rytec; vnuk Odyssea; německý prozaik. – 21. Týkající se nátky; africký kmen; metoda vodoléčby. – 22. Viz 6; hra J. Giraudouxe; alkaloid; rod sladkovodních červů. – 23. Nátěrový přípravek; oděv osob sloužících mši; rakouský spisovatel; švýcarský právník; ženské jméno; španělský fotbalista; egyptská bohyně. – 24. Ruský hudební nástroj; uzrálá češule růží; hlídat určené stanoviště ve hře na pikolu; autor díla Křesťanská topografie; český architekt; místa na krmení ptáků. – 25. Rostlina; úder do zad; sídlo na Domažlicku; norský herec; odpůrce; viz 1/2. část. – 26. Míšenec; vyvolávat; bublina; maďarský skladatel; domácké mužské jméno. – 27. ???; viz 4/2. část; francouzský lékař. – 28. Japonské drama; sídlo v Turecku. – 29. Sídlo v Súdánu. – 30. Káfirský bůh stvořitel. – 31. Německý jazykozpytec. – 32. Částečně dědičná odchylka uvnitř druhu (u živočichů žijících ve volné přírodě). – 33. Italský hudební výraz. – 34. Sídlo ve Finsku; plod tykvovité rostliny; salámové koření. – 35. Hinduistická bohyně; francouzský socialistický politik; italský politik a sociální reformátor. – 36. Italský spisovatel; herec ze seriálu Afterschool Starz. – 37. Slovenský hudebník (hráč na trubku). – 38. Krejcary. – 39. Slovenské domácké jméno. – 40. Neporušená sněhová pokrývka

POMŮCKA: Nudall.

Při tvorbě křížovky jsem nepoužil prameny č. 2, 6, 9, 12, 14, 23, 26-29, 31, 40, 46, 50, 58, 60 (a některé další). Naproti tomu jsem v tomto kole použil i pramen Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání).

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Ve 2. kole pokračovali 23 soutěžící, tedy o 2 méně než v 1. kole. Bez ztráty kytičky řešilo 16 řešitelů. Chybovalo se především v těchto pasážích: F/3 - SVOJÁTKO (Podkrkonošský slovník), 12/4 - DITAIN (OSN, heslo dita) - nevyhovuje zde kokain (křižující výraz nemůže být KOSMAS, již jednou v křížovce je (24/4)), O/8 - ROK (OSN) a 25/2 - PACKA (není rána do zad). V této pasáži bylo uznáno v D/5 řešení MULIT vedle autorského PILIT.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Gašparín, Hanák, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Pětibojař, Podzemský, Sebera, Sýkora, Vašinka, Vojník. – 1:  Gonda, Kopřiva. – 3: Járová. – 6: Vychovalý. – 7: Bonaventura D., Bonaventura Š., Sklenka.    

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pětibojař, Podzemský, Sýkora, Vojník. – 1: Pavelka, Vašinka. – 3:  Gašparín, Gonda, Járová, Sebera, – 6: Vychovalý. – 7: Bonaventura D.,  Bonaventura Š., Sklenka. – 13: Kopřiva.