Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

 Milí přátelé,

předkládám 3. kolo NKM 2018. Svá kompletní řešení posílejte poštou na adresu: Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha nebo raději mailem na adresu stanislav.bulin@gmail.com. Nejzazší termín pro zaslání poštou je do 15. července 2018, pro zaslání e-mailem do 17. července 2018. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

 

MODERNÍ PĚTIBOJ - 3. KOLO

Druhou soutěží v pořadu je plavání. ... (1) obsahuje disciplínu ... (2). Soutěž probíhá podle pravidel ... (3). Hranici 250 pětibojařských bodů odpovídá čas 00. Každých 0,33 s má hodnotu 1 bodu odpovídající v závěrečném běhu časovému handicapu 1 s. V závodě štafet se plave disciplína 2x100 m volný  způsob. Po plavání přichází na řadu jízda na koni - parkúrové skákání. Koně dodává do soutěže ... (4)  a o tom na kterém koni závodník pojede, rozhoduje ... (5)). Před vlastní soutěžní jízdou má závodník ... (6) včetně pěti zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkúru v časovém limitu je ohodnoceno 300 pětibojařskými body. Všechny chyby na parkúru a překročení časového limitu je penalizováno ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot.  Jména některých členů naší současné reprezentace jsou označena ???, jedno jméno je skryto.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z 1 souměrné a 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Skrytý odborný výraz (4) je nutno vypsat a lokalizovat. Políčka, v nichž jsou písmena tajenky umístěna, lze spojit přímkou.

V řádku I není žádný legendovaný ani tajenkový výraz.

Použitá políčka:

VODOROVNĚ: A. Viz 3. - B. Anglicky "robustní"; italský básník; květinový záhon. - C. Starořecká oběť; rod lupenatých hub; skupina nukleotidů určujících jednu aminokyselinu; zálud. - D. Čtverečný nerost; ???; perský koberec; hrozba (slovensky). - E. Britský filolog; usazená hornina; ???; hvězda v souhvězdí Velký vůz. - F. Zabalení; typ africké pouště; domácké mužské jméno; maďarské mužské jméno. - G. Nájem; sídlo v Brazílii; produkt větrání bronzitu. - H. Vyjadřovat se v obdobách. - J. Ryba. - K. Zisk; hindská sekta; lavice kolem kamen. - L. Kačena; alkaloid; organolit. - M. Rozřeďovat; plavidlo; roh. - N. Zájmová skupina lidí; šesterečný nerost; rostlina; sluchové vnímání. - O. Velryba; ženské jméno; alkaloid; dusíkatý yperit; český národohospodář a politik (*1850). - P. Viz 2/2; technická kyselina olejová; knihařský nástroj; jméno několika perských králů. - Q. Tropický pták; výnosný; domácké ženské jméno; švýcarský mědirytec; neomaleně; afghánské platidlo. - R. Rostlina; člen benediktinské řehole z 10. století; manželka boha Manu; odrůda vinné révy; mužové; viz 6/2. - S. Rozšiřovat; národní park v Estonsku; v tomto roce; africký kmen; evropským jazykem; lesní loupežník. - T. Vichřice; ???;  potřeby oráčů; porostlé trny; britská jednotka plochy; loupežník. - U. Klatba; japonské město; část Prahy; hudební nástroj; galská bohyně lékařství; rod motýlů; kupa. - V. Stupeň svrchního miocénu; tiše; vršek v Haardtu; sportovní kalhoty; míčová hra; špatný člověk. - W. Citoslovce; obilovina; přecházení; sbírky map; mořská ryba; počítač. - X. Manželka; brazilský romanopisec; močovod; tlachal; víčka kryjící prachové náplně v nábojkách; vnitřní roura dělové hlavně. - Y. Český spisovatel; viz 4; berlička; přezka na klobouk; škodolibost; nedokončená práce. - Z. Planetka; viz 2/1; sloučenina adeninu a ribosy (slovensky); hustý sladký likér (zdrobněle); šelma; egyptská jednotka hmotnosti. - a. Iniciály českého básníka a nakladatele (*1943); kostarická básnířka; rod rostlin; poslední příslušník kmene Jahi; polonomádský kmen ve Starém zákoně; lezoun; obráběcí stroj; slovanská bohyně zimy a smrti; citoslovce. - b. Mongolská jednotka délky; hinduistický bůh větrů; lehký dvoukolový kočár; sídlo v Japonsku; americký filmový režisér a herec; druh palmy; planetka; druh pečiva. - c. Předložka; mexický hudebník; hrdina; chetitské božstvo; jasně ozářit; rostlina; geometr; přídavkem; dva chemické prvky. - d. Klobouček; volány; restaurace; anglicky "metač"; plastická hmota; viz 1. - e. Mizera; stěrač; palčivá; alkaloid; soudcovství; padnout. - f. Velké statky; nadání; domácké ženské jméno; rostlina; značka nekovového prvku. - g. Textilní materiál; ujednání; rakouský fyziolog. - h. Část mostu; polské město. - i. Jihoamerický čaj; kolečka. - j. Ženské jméno; plechové nádoby. - k. Sladkovodní červ. - l. Nádoba; íránská jednotka délky. - m. Švédská délková jednotka; britské platidlo. - n. Chemický prvek. - o. Estonský spisovatel; citoslovce křiku jistého ptáka. - p. Thajská délková míra; Velibaba. - q. Africký kmen. - r. Číslovka; kamerunská řeka. - s. Alžírská délková jednotka; nádraží. - t. Měsíc perského roku. - u. Udaná číslicemi (slovensky). - v. Asijský stát.

SVISLE: 1. Nádoba. - 2. Pohoří na Kypru. - 3. Německý knihtiskař. - 4. ???. - 5. Urážka na cti; ubíhat. - 6. Osoba stižená sexuální odchylkou. - 7. Trestní soud pro těžší trestné činy. - 8. Bahnité místo. - 9. Značka jednotky síly. - 10. Sloup. - 11. Napolo. - 12. Obchodní čtvrť v arabských městech. - 13. Přítel. - 14. Mezinárodní ústředí pro čas (francouzská zkratka). - 15. Příbuzný. - 16. Špatně; mimojdoucí. - 17. Filipínská řeka; sídlo v Chile. - 18. Houně; ???. - 19. Hloupá žena; americký raper; asijský divoký osel; prudký nápor choroby. - 20. Týkající se forem vzdělávání zaměřených na profesní a osobní rozvoj pracovníka; sdružená sázka; kyrgyzský jezdecký zápas. - 21. Jednoklonný nerost; jihoslovanský grafik; písně trubadúrů; arabské ženské jméno; indická objemová jednotka; japonská historická provincie; půtky. - 22. Ženské jméno; indické platidlo; rumunské město; ženské jméno; postavení útočné řady v ragby; lískoví. - 23. Řeka v Papui-Nové Guineji; slovenský malíř; zkvašený nápoj z mléka chucený kořením; přírodovědec; mladá, měkká a sypká půda chudá na vápno; obyvatel evropského poloostrova. - 24. Souhvězdí severní oblohy; zabíjet; zvláštní druh kovových výrobků; esperantsky "anýz"; viz 5; kosočtverečný nerost; viz 6/1. - 25. Sídlo v Rusku; mužské jméno; leknutí; kořen cizopasných vyšších rostlin; sídliště v Srbsku; ostrov v Molukách; velikonoční dárek; hloupost; hlavonožec; odpočítat; stará česká jednotka plochy; poradění; rostlina; nizozemský veslař; účastník výpravy Argonautů; způsob orby. - 26. Část chrámu přístupná jen kněžím nebo vladaři; snadno; čtverečný nerost; francouzský filozof; alkalická žilná hornina; běloruský literát; housle; ryba; sídlo poblíž Klatov; chorvatský právník a politik; jednotky plošné míry; kluzké; rod; francouzský tanec; domácké mužské jméno; okolo. - 27. Předvídavost; nerost; polysacharid obsažený v ovoci; celý svět; ponocovat; polský geolog; ptáci; citoslovce upozornění; týkající se pádu; dílo Benvenutiho. - 28. Platidlo v Kazachstánu; anglické mužské jméno; tkanina; italská herečka; německý skladatel; málem; zpříjemnění; kvily. - 29. Brodivý pták; kalojem; reklamní plakát; prohnilé; norský jachtař; staroitalská fraška; vyrážka; anglický dramatik. - 30. Odrůda domácího psa; hromádka posečeného obilí; egyptská jednotka objemu; pomluvy; brodivý pták; ???; český básník. - 31. Obchodní název léku na dětskou encefalopatii; protihabsburští povstalci v Uhersku; sehnutí; mláďata domácích zvířat; ostnoploutvá ryba; alkoholický nápoj; dlouhé měkké propletené chlupy. - 32. Český malíř; malé tkalcovské stavy; indické posvátné rostliny; dýmka; krychlový nerost; ženské jméno; český spisovatel. - 33. Ryby; ohromující; pomluva; anglický básník; švédský malíř; citoslovce. - 34. Natáčení obrazu bez zvuku; stížnosti; břišní bolesti; americký filmový producent; les. - 35. Holeň; slovenské město; domácké ženské jméno; montážní vůz se zdviženou plošinou. - 36. Přilba; rostlina; proniknutí. - 37. Tlachalka; vážnost; polynéská bohyně měsíce. - 38. Trmácet; planetka. - 39. Šelmy (zdrobněle). - 40. Jméno. - 41. Činitel zhoršení přenosu šumem (anglická zkratka). - 42. Dělo menší ráže. - 43. Francouzský spisovatel. - 44. Judský král. -  45. Lotyšský šachista. - 46. iniciály autora díla Te Deum. - 47. Citoslovce. - 48. Člen anglického rockového souboru, založeného roku 1975. - 49. Nesnáz. - 50. Citoslovce. - 51. Iniciály sovětské herečky (*1940).

V seznamu pramenů si opravte roky vydání u pramenů č. 57 (rok vydání 2006) a č. 61 (rok vydání 1996).

 

Při tvorbě křížovky jsem nepoužil prameny č. 2, 6, 18, 21, 24, 26-28, 32, 41, 43, 56, 60 (a některé další).

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve 3. kole pokračovalo 20 soutěžících, tedy ubyli další tři borci. Jistou kuriozitou je, že ačkoliv ani jedno ze zaslaných řešení se neshodovalo s řešením autorským, jako správná byla ohodnocena řešení 12 řešitelů. (Při tvorbě jsem na rozdíl od všech ostatních přehlédl existenci citoslovce JUHU - 34/6). Další kuriozitou je, že se ukazuje, že pro hodně řešitelů není často až takový problém křížovku správně vyřešit, jako správně a bez chyby řešení zapsat. V tomto kole se chyb v zápise zřejmě správně vyluštěné křížovky dopustili až tři renomovaní řešitelé (jeden opominul zakreslit linku mezi sloupci 27-28 v řádcích d-j, druhý nepodbarvil znak "B" v pozici P/13-14, třetí poslal řešení, ve kterém se některé pasáže křížovky objevují dvakrát a pole e/37-38, c/46-47 a e/47-48 jsou jednou podbarvena a podruhé ne).

Skutečné chyby se vyskytly zejména v těchto pasážích: Neobjevení lokalizace skryté tajenky VLACH. Zdánlivě samozřejmá italská herečka MASINA 28/4 k cíli nevede a Vlacha poodhaluje jen méně známá MORANA. Neochucení nápoje z mléka kořením 23/3 vedlo až ke 4 ztrátovým bodům, protože KEFÍR nebývá ochucen, kdežto KAFIR ano,  

Prameny k některým výrazům: D/3 kasan (Pech/353), F/2 serir (Valíček/55), N/3 kukvík (BOT/70), S/4 Bariba (CJC2/840), 23/3 kafir (Nový enc. slovník gastronomie 2/199), 28/2 Mervin (Knapová 1987/127), 28/4 Morana (fdb.cz/lidi/187992-eleonora-morana.html), 33/5 Wallin (Sokol-OH novověku/140).

 

VÝSLEDKY 3. KOLA 

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Gašparín, Hanák, Juráň, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sýkora, Vašinka, Vojník. – 1:  Mikuš. – 3: Jaroš. – 5: Járová. – 6: Pětibojař. – 14: Kopřiva, Sklenka. – 15: Bonaventura Š. – 16: Bonaventura D.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Juráň, Nack, Páč, Podzemský, Sýkora, Vojník.– 1: Mikuš, Pavelka, Vašinka. – 3: Gašparín, Jaroš, – 6: Pětibojař. –  8: Járová.21: Sklenka. – 24: Bonaventura Š. – 25: Bonaventura D.  – 27: Kopřiva.

 

nkm2018-řešení 3. kola