Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

Milí přátelé,

užili jsme si prázdniny a dovolenou, někteří možná přežili bez úhony i 4. kolo MLSku. Proto se můžete odpočati vrhnout  na 4. kolo NKM 2018. Svá kompletní řešení posílejte poštou na adresu: Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha nebo raději mailem na adresu stanislav.bulin@gmail.com. Nejzazší termín pro zaslání poštou je do 15. listopadu 2018, pro zaslání e-mailem do 17. listopadu 2018. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

 

MODERNÍ PĚTIBOJ – 4. KOLO

 

Až do roku 2009 se skládal závod v moderním pětiboji z pěti navzájem oddělených disciplín. K 1.1.2009 došlo k výrazné změně pravidel, při které byla ... (1) a běh spojeny do společné části a novým oficiálním soutěžním formátem se stala tato kombinovaná část. Všech pět samostatných disciplín je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je ... (2) rozdělen jen na  ... (3).Tato odvětví jsou považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. Mezi ... (4) zavedení kombinované části  patří zkrácená doba trvání pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazně  ... (5) soutěže. O profilu a povrchu běžecké  tratě rozhoduje pořadatel, který musí dodržet pravidla o maximálním stoupání, celkovém převýšení a minimální délce jednoho okruhu. Závodníci startují do této části handicapovým systémem,  ... (6) jsou vypočítány na základě výsledků dosažených v předchozích třech disciplínách.

Jména některých olympijských vítězů moderního pětiboje v minulosti časné jsou označena ???. Jedno jméno  je skryto.

 

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze 2 nesouměrných a 1 souměrné střídavé polomozaikovky

 

 

Skrytý odborný výraz (4) je nutno vypsat a lokalizovat. Obsah legendy nemá na systém skrytí odborného výrazu žádný vliv. Pole I/33 není typu C.

 

Použitá políčka:

VODOROVNĚ: A. Viz 3. – B. Dutá míra v Piemontu; italské město; rozparek u mužských kalhot. – C. Švédský fyziolog; špatný kůň; francouzsky "bloudit". – D. Domácké mužské jméno; ruský spisovatel; italský cestovatel. – E. Americký herec; turecké mužské jméno; anglický matematik. – F. Pramen Gangu. – G. Spodní okraj dveří; zničení mikrobů a choroboplodných zárodků v potravině. – H. Viz 1; nerost; viz 4; rostlina. – I. Trnitý keř; dřevěné destičky s krátkými fragmentárními texty; příkop; řecký sochař a kovolijec; bulharský historik a slavista; rostlina; součást; německý skladatel; vykladatel a kritik starozákonních knih z řádu theatinů. – J. Římský císař; otrapa; slovenský jazykovědec; nadejít; prudký průběh nemoci; polský literát; válením poškodit; nářadí na přechovávání tekutin; ztělesnění indiánského mořského boha;  chyba. – K. Ztráta při sklizni obilí; klobouček; solné jezero na ruském poloostrově; zahřívati sacharosu na teplotu vyšší než 120°C; vytrvalá subtropická rostlina. – L. Sídlo na Tachovsku; podraz; mužské jméno; polský skladatel a dirigent. – M. Ruský generál; insekticid; pacholek opatrující a řídící koně; čínský hudební nástroj; královský gardista v Toweru. – N. Sídlo v Nigérii; něco namotaného; podkop k odtoku vody z pole; způsob života indických muslimek záležející v naprosté izolaci od všech mužů kromě manžela; ruská spisovatelka. – O. Palivové dříví; ruská řeka; ryba; český malíř; řadová číslovka. – P. Rostlinné barvivo; dýmka; menší shluk stejných rostlin; britská řeka; rod pavouků. – Q. Čínská délková jednotka; bulharský skladatel; rakouský stavitel; kopa (na Oravsku). – R. Rostlina; syrský gnostický bludař; německý botanik. – S. Přecitlivělost. – T. Dusíkatá organická sloučenina; americký spisovatel; pošetilci; Americká asociace univerzitních fotografů (anglická zkratka). U. Starořecká filozofická škola; začátečník; ukazovací zájmeno; sídlo na Islandu. – V. První srbský arcibiskup; pohyb malého rozsahu; český archeolog; způsob barvení textilu. – W. Zátiší; indická jednotka hmotnosti; rod sekáčů; součást éterických olejů. – X. Vlákna ze stonků rostliny Hibiscus esculentus; někdo; dánský básník; jedna z polních služebností. – Y. Menší hospodářský dobytek; hodnota; kúšitský jazyk; francouzský sociolog. – Z. Punkáč; domácké mužské jméno; americký herec; švýcarský klavírista. – a. Sebranka; žertovná pletka; peptidové sladidlo; základ. – b. Tádžický literát; unavená chůzí; americký zápasník; ruská řeka. – c. Vysokohorská túra; důvtipné řešení problému; francouzská délková míra; domácké ženské jméno. d. Výkon; sídlo v Itálii; úkryt; americký gynekolog. – e. Kód Kajmanských ostrovů; ražená intonace; osyp; základní ráz. – f. Italský malíř; arva; savec. – g. Chorvatský ostrov; taroková karta; africký kmen. – h. Na venkov; ruská délková míra. – i. Francouzská řeka; indiánský hlavní bůh jelenů. – j. Ústa; jméno herečky Ekbladové. – k. Značka jednotky hmotnosti; francouzský meteorolog.

 

SVISLE: 1. Viz 5/2. – 2. Plány; nasekané. – 3. Součást opevnění pozdněgotických hradů; rod brouků; spadnout.  – 4. Viz 5/1; člověk s nepěknými povahovými vlastnostmi; lehká atletka; část starých kachlových kamen. – 5. Norský malíř; opiový preparát; mírně zaoblený kámen; sovětský biolog a genetik; překop. – 6. Chundelka; potápníky; vychovávat; domácké ženské jméno; napodobovat Angličany; ???. – 7. Studená zimnice; jméno amerického atleta Cassella; řeka v Ugandě; rod rostlin; arch; mylnost. – 8. Lidové jméno patrona lodníků Petra Gonzala; způsob, podle kterého tkadlec sešlapuje podnožky ručního stavu; citoslovce; domácké ženské jméno; útvary podobné trnu; černé kadidlo. – 9. Hudebník (slovensky); zahrada na Krymu, v níž se pěstují melouny a okurky; ???; německá herečka; ruský chirurg; druh cukrovinky. – 10. Anglicky "vázání"; rod rostlin; domácké ženské jméno; druh barviva; léčivý čaj; český technik; kyrgyzský lidový pěvec; slovenské domácké jméno. – 11. Kronbauerovo dílo; český spisovatel; domácké ženské jméno; manželka boha stvořitele Tororuta; chetitský kníže; starověké syrské město; nepropustná vrstva; krycí mohutnost. – 12. Část palce; německy "dědička"; druh loutky; kolečko; africký kmen; burzovní spekulant; rod ryb. – 13. Ochranný vliv; heterocyklická sloučenina; německý heraldik a bibliotékář; odrůda pšenice; viz 6; odborník ve vědě zabývající se jazykem, literaturou a kulturou jistého evropského národa . – 14. Odborný lékař; tvrditelná epoxidová pryskyřice; šašek; nauka o rovnováze těles nebo plynů v plynech; francouzsky "šustění". – 15. Německý hudební skladatel; kozácký náčelník; albánské ženské jméno; přístroj k pozorování tlakových změn. – 16. Celek; rozhuda; planetka. – 17. Předák; světadíl; francouzský architekt; na mnohá místa. – 18. Programovací jazyk; lotyšský šachista; aminokyselina působící jako antibiotikum; egyptský bůh války a smrti. – 19. Gunki; rozjařit; patronka kmene Icenů. –  20. Stará délková míra; lýko poutající strom ke kůlu; ???. – 21. Naše město; španělská plachetnice; duše náčelníků Zulů. –  22. Dříve užívaný formát papíru; surovec. – 23. Dřívější značka českých motocyklů; španělské národní jídlo. – 24. Dravá; německý církevní skladatel. – 25. Esperantsky "lačnit". – 26. Indická řeka; jednotlivý kus šatstva. – 27. Výběr; východoindická plošná míra. – 28. Německý veslař. – 29. Fotografický objektiv. – 30. Sáně. – 31. Viz 2. – 32. Exotický pták. – 33. ???. – 34. Protože. – 35. Styl hudby. 36. Lusky poskytované jistým druhem sapanu. 37. Italský politik. 38. Herečka hrající ve filmu Der Todesreigen. 39. Žluté sklo. 40. Jehličnaté stromy.

V tomto kole nebyly použity prameny č. 10, 11, 18, 21-23, 26-28, 31-33, 42-43, 50, 58, 60 a některé další. Navíc přibyl v tomto kole pramen Slovník spisovatelů Sovětský Svaz, Odeon 1977.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Řešení 4. kola poslalo 18 řešitelů. Toto kolo  bylo poněkud tvrdší než kola předchozí a řešení bez ztrátových bodů zaslalo jen 6 řešitelů. Tím se vedoucí skupina zúžila na 4 řešitele. Nejobtížnější pasáží křížovky se ukázala střední část na prsou borce, kde hlavně zpěvačka Sorma a rostlina Mappa zlobily. Někteří řešitelé přehlédli, že v křížovce se může vyskytovat Turek jen jednou, a proto spisovatel 11/2 může být jen Tuček.  

Prameny k některým výrazům:

B/3 Funt (Podkrkonošský slovník), C/2 Kočka (PSJČ), E/2 Metin (Knappová 2017,614), N/4 Parda (PSN 3/521), O/3 Malma (Světem zvířat 8/102), P/2 Pipka (SSJČ), Q/2 Panov (OSN-Dodatky 4/870), 7/4 Mappa (OSN 17/807), 8/4 Palka (Knappová, h. Paloma), 9/4 Sorma (MČSE 5/753), 11/2 Tuček (OSN 25/843).

 

VÝSLEDKY 4. KOLA 

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Páč, Pavelka, Vašinka. – 1:  Sklenka. – 2: Járová. – 3: Jaroš, Mikuš. – 4: Juráň, Vojník. – 6: Nack. – 7: Podzemský. – 8: Gašparín. – 17: Kopřiva. 19: Bonaventura D.; Bonaventura Š.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Hanák, Páč.  1: Pavelka, Vašinka. – 4: Juráň; Mikuš, Vojník. – 6: Jaroš, Nack. – 7: Podzemský. – 10: Járová. 11: Gašparín. – 22: Sklenka. – 42: Bonaventura Š. – 43: Bonaventura D. – 44: Kopřiva.

 

 

NKM2018 4.kolo