Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

Milí přátelé,

a je tu závěrečné kolo tohoto ročníku NKM. Svá kompletní řešení posílejte poštou na adresu: Stanislav Bulín, Hlučkova 812/10, 199 00 Praha 18 nebo raději mailem na adresu stanislav.bulin@gmail.com. Nejzazší termín pro zaslání poštou je do 15. ledna 2019, pro zaslání e–mailem do 17. ledna 2019. Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

 

 

MODERNÍ PĚTIBOJ – 5. KOLO

 

V kombinované disciplíně běh–střelba je ... (1) 3200m a je rozdělena na čtyři osmisetmetrové úseky. Před každým běžeckým úsekem čeká na závodníky na speciálně zkonstruované střelnici ... (2). Střílí se do terče o průměru 59,5 mm vzdáleného 10 m. Maximální časový limit na každou séri je ... (3), během nichž mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 5x určený cíl.  ... (4) není omezen, čas strávený na střelnici a běžecké trati se sčítá. Za celkový čas minut získává pětibojař 500 b., ... (5) nad anebo pod tuto hranici odpovídá 1 bodu. Ve štafetových soutěžích absolvuje každý... (6) vždy trať 2x800m a tedy se dvěma střeleckými položkami. Pořadí v cíli „kombinované části“ odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě.

 ??? jsou označena jména předních současných světových pětibojařů.

 

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z 1 souměrné a 1 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Použitá políčka:

NKM5

VODOROVNĚ: A.  Spolupracovník Hohenauera. – B. Přístroj ke kvantitativnímu stanovování hmyzu. – C. Jméno několika egyptských faraonů; planetka. – D. Středověký italský učenec, zabývající se ženskými nemocemi; domácké ženské jméno; půda; bota. –  E. Plemeno psa; předurčení; mělké pobřežní zátoky; ryba; viz 1/1. – F. Čilost;. průsvitka; široká zakulacená motyka; silný muž; ruský politik za sovětské éry; západosemitský bůh; neobsazený úřad; africký kmen. – G. Viz 2/1; trdlice; se zvlhlým povrchem; současně; pcháč; strážce; ???. – H. Radikál odvozený od indenu; obyvatel města na Ukrajině (slovensky); vynechaná místa; obráběcí nástroj; foinický prvotní princip; nepálená cihla; směs. –  I. Viz 6; íránská jednotka hmotnosti; vznešenost; údaje; kvantový generátor; výstředně se oblékající dívka. –  J. Bůh moře a námořníků; uznat; ovísek; řeka v Gabonu; řecký učenec a básník. –  K. Zkroucení; minerál; kazašská tisková agentura; irský boxer. – L. Změna; prostomyslná; týrati; ženské jméno; arabský hudební nástroj. – M. Řasa; neobratná přihlouplá osoba; rychlé prudké vyražení; venkovský vůz; sídlo na Slovensku; ženské jméno. – N. Dlouhé soupravy vozů; finské sídlo; plachtovina na kosatky; buňka vytvářející sklovinu zubu; druh dalekohledu; přímo. – O. Trumfy v kartách; mládě dravého ptáka; nemilá příhoda nevelkého významu; plošná míra; pomíjejícně. – P. Co; rumunské platidlo; kanadské jezero; přírodní solný roztok; viz 5. –  Q. Nerost; sídlo na Berounsku; točitý; francouzský přírodovědec; české město; rod mravenců; přírodovědec zabývající se indickým ptactvem; britský režisér. – R. Programovací jazyk; kyselina nikotinová; potištěná příze; jemnocitný; karabáče; český místopisec a historik; mořská ryba; katalánský básník. – S. Staroegyptská jednotka hmotnosti; ???; název plastické hmoty; původní název Georgetownu; anglický básník. – T. Kompletář; český esperantista; domácké ženské jméno; španělsky "nedostatek". – U. Nerost; druh kamen; rostlina; ženské jméno. – V. Rod poloopic; egyptská bohyně; ???; studentík. – W. Projev poškození mozku; jízdní voják; rostlina; sklenice; belgický spisovatel. – X. Zosobněná síla mořských vln; francouzský filolog a epigraf; hudlaři; upevnit; bulharský skladatel. – Y. Rod kaloňů; papuánský jazyk; ženské jméno; bolivijský literát; americký tanečník a choreograf. – Z. Zánět sítnice; zmenšovat se; druhorodička; enzym štěpící bílkoviny; americký malíř. – a. Část automobilu; planetka; jídelna; oblouk nesený pilíři; část stromu. – b. Viz 3; záhřebský sportovní klub; viz 4. – c. Močový kámen; člověk s jadrným projevem; nerost. – d. Český řezbář; těžiti; název plastické hmoty. – e. Italské červené víno. – f. Rostlina. – g. Sestava.

 

SVISLE: 1. Americký veslař. – 2. Herec v TV seriálu Siska; prohnaný člověk. – 3.  Zbavit soli; oddělit trháním. – 4. Bolestně se dotýkat; francouzský entertainer. – 5. Vyrábět matolinové víno z matolin. – 6. První část artikulace hlásky; ven. – 7. Brooksovo dílo; řecké mužské jméno. – 8. Starořecký básník; lát. – 9. Původní jméno proslulé francouzské krásky z 17. století. – 10. Rostlina; plod stromu (zdrobněle). 11. Novořecký básník; typ brazilských lesů; sídlo v Polsku. – 12. Mistři svobodných umění; společnost; nováček; vědní obor. – 13. Chilská spisovatelka; bolestivě trestat koně; pražský stavitel; maďarský právník; americký herec; mexický skladatel a dirigent.  14. Britský fyzik a matematik; přívaly; druh sportu; nerost; polykat; polokeř; gruzínský panovník a básník. – 15. Planetka; švédský básník; nerost; hostina; skoták na poloninách; běloruský básník; německý zlatník. – 16. Indonéský herec; anglicky "pustula; klobouky; alkaloid; ???; ryba; na chvíli pátravě pohledět. – 17. Gnostická bohyně; hora v Íránu; dny splatnosti; ketohexosa; kladky; řemeslníci;  zpříjemnění; vietnamská jednotka hmotnosti. – 18. Alkenol; planetka; jeskyně v Malých Karpatech; omamný jed i lék (slovensky); panovnice; rostlina; sovětský vůdce; africký kmen. – 19. Domácké ženské jméno; brázda; rostlina; francouzský lékař; alkaloid; esperantsky "svahovat"; ???; sídlo na Slovensku. – 20. ???; ptáčnice; viz 2/2; obec na Šumpersku; nerost; slovinský literární historik. – 21. Baskická bohyně slunce; alkaloid; rostlina; směs vosku a parafinu; hojný; český chirurg; americký indolog; Ódinův havran. – 22. Kroucení; jednostěžňový člun; jemně se vlnící (slovensky); katalánský přírodovědec. – 23. Sídlo v Izraeli; italský fotbalista; německá řeka; ze všech stran; dopravní prostředek; ???. –  24. Nigerijský básník; vymřelý přesličkovitý strom; přesvědčení. – 25. Sídlo v Nigérii; ???; hrubá stavba osobního vozu; druh baterie; sídlo v Německu. – 26. Domácké mužské jméno; švédský básník; houba řádu Agaricales; znepokojovat. – 27. Anglicky "žblunknutí"; látky dráždící ke kýchání; český herec; staré španělské varhanní skladby. – 28. Bývalý reprezentant SSSR v basketbale; drobný stromový pták; vůdce kočovných Hunů; indický hudební nástroj. – 29. Francouzský matematik; přísahati; garcipán; vysoký věk. – 30. Český hokejista; odpověď; španělsky "přirozený"; starořecká řehtačka. – 31. Pšenice s dlouhými osinami; nabíraný okraj rukávce; vyhlédnutá oběť podvodu; perský prozaik. –  32. Viz 1/2; český technik; ucho. – 33. Hnědá barva; dánský režisér. –  34. Čeleď máloostných; konec. – 35. Sídlo v Německu; naše hora; pokušitel; povel kočího; německý malíř. – 36. Slitina železa, niklu a kobaltu; druh textilní vazby; ???; uzavírka na konci záchodových rour; americký umělec a režisér. – 37. Absolvent dělnických kurzů; německá jednotka množství; německý zoolog; jen. – 38. Hořekovat; peruánský politik; duševně nemocné; držadlo; mongolské sídlo. – 39. Řád jehličnatých dřevin; turecký skladatel; malajsijský politik. – 40. Západosemitský bůh. – 41. Islámské zvykové právo.

 

Při sestavování křížovky jsem nepoužil mimo jiné prameny č. 2, 12, 18, 24, 27, 31, 32, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 60, 64, I-net 1, I-net 3.

 

Pro snazší hledání odborných výrazů můžete použít aktuální žebříček na

http://www.uipmworld.org/world-ranking/men-senior-pentathlon-world-rank…

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Řešení 5. kola poslalo 18 řešitelů, tedy stejný počet jako  v 4. kole. Přestože kolo nebylo úplně jednoduché, bez ztráty kytičky řešilo plných 13 řešitelů. Byli mezi nimi i všichni čtyři z vedoucí skupiny.   

V křížovce bylo pár obtížnějších pasáží, které vedly u některých řešitelů ke ztrátovým bodům. Bylo to zejména nenazutí správné obuvi (D/4), vzývání nesprávného boha (21/1) a nejbližší okolí pětibojaře Parisiho (V/3)

Prameny k některým výrazům: D/4 koráp (Slovník podkrkonošského nářečí, heslo koráb 3); U/3 mucuna (Botanický slovník); W/3 majaka (Botanický slovník); X/3 fušaři (PSJČ); 13/5 Taplin (fdb.cz); 14/6 Fumana UNI 10, heslo devaterka); 15/6 mašara (MČSE 4/125); 16/6 pajara (Svět zvířat 8/74); 17/6 muraři (SNČ); 21/1 Ekhi (UNI 10).

Upřímně blahopřeji přátelům Drápalovi, Koudelkovi, Páčovi a Žačokovi, kteří prošli celou soutěž bez ztrátových bodů. Děkuji i ostatním řešitelům, kteří setrvali v soutěži až do posledního kola. Těší mne, že mi tentokrát žádný z řešitelů nevynadal a našli se i takoví, kteří mne pochválili.

Stanislav Bulín

 

VÝSLEDKY 5. KOLA 

0 ztrátových bodů: Bernard, Drápala, Gašparín, Hanák, Jaroš, Juráň, Mikuš, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sklenka, Vojník. – 2:  Vašinka. 7: Kopřiva. – 9: Bonaventura D., Bonaventura Š. –10: Járová.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY NKM 2018

0 ztrátových bodů: Drápala, Koudelka (Hanák), Páč, Žačok (Bernard). – 1: Pavelka. – 3: Vašinka. – 4: Juráň, Mikuš, Vojník. – 6: Jaroš, Nack.  7. Podzemský. 11: Gašparín. – 20: Járová. – 22: Sklenka. – 51: Bonaventura Š, Kopřiva. – 52: Bonaventura D.

 

NKM2018-řešení 5.kola