Nolčova křížovkářská maturita 2019

 

Milí přátelé,

předkládám 3. kolo NKM 2018. Svá kompletní řešení posílejte nejpozději do 15. července 2019 poštou na adresu: Radovan Juráň, Bratřejov 266, 763 12 Bratřejov nebo raději mailem na adresu: rad.juran@gmail.com.

Pouze pro toto kolo si doplňte do PO pramen: Adéla Müllerová: Jak se budu jmenovat? (Plot 2010). Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru.

 

ZBRANĚ – 3. KOLO

 

Ve 3. kole si představíme některé ruční zbraně, které nemůžeme zařadit do žádné z hlavních skupin vojenských zbraní. Patří mezi ně různé prostředky zesílení úderu pěstí nebo obranné zbraně k odražení útoku protivníka. Z pěstních zbraní jsou to ... (1) středověké zbroje se zahrocenými prstovými články, ... (2), ... (3) zvaný ... (4) či indická zbraň ... (5), což značí ... (6). ... (7) představuje indickou obrannou zbraň tvořenou párem rohů antilopy a štítu chránícího ruku, ... (8) pak japonskou obrannou zbraň tvořenou bodcem, k němuž je řetězem připevněna koule. Mezi obranné zbraně se řadí i ... (9), což znamená ... (10). Čínská zbraň s řetězem s dlouhými články se nazývá ... (11). Je s ní možné zasadit i smrtící úder.

 

 

ŠIKMÁ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

Skryty jsou: 1. tajenka (8), 3. tajenka (5 1 8), 4. tajenka (4), 5. tajenka (4 4), 7. tajenka (4), 8. tajenka (10).

Všechny skryté tajenky jsou vždy v obrazci.

 

Použitá políčka:

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sekáč. – 2. Sedlo; tlustý; cupitat. – 3. Temně a hluboce zníti; kloubní onemocnění; ?6?; jít; sídlo v Japonsku. – 4. Gravura; druh figury při synchronizovaném plavání (anglický název); jméno domácího zvířete; poutko na věšení šatů; měkkýš; rostlina. – 5. Král sliznic; druh zajíce; hranice; polemická odpověď; piplavý; indián; americký scénárista – 6. Hodně; činiti výčitky; Kelemenova opera; vynadat vojákům; nevlídný člověk; americký herec. – 7. Americký zpěvák; druhý vor plti plavené na Vltavě; padat; lidový popěvek; vozatajstvo; týkající se formy vypravěčské prózy. – 8. Zamračený nemluva; dánský hokejista; výrostek; ruský houslista; jméno domácího zvířete. – 9. Odvaha; kovbojský klobouk; srdeční komora; červeň k barvení hedvábí; židovský pokrm; lakotit. – 10. Dít se; chrochtat; starověká válečná veslová loď; dosna; tlachal. – 11. Český hudební vědec; bývalý klášter ve Slezsku; dobré; zástěra; ptačí trus používaný jako hnojivo; izolační povrchový nátěr. – 12. ?11?; elastická hmota používaná k výrobě žvýkaček; šlehati prutem; měsíční kráter; učit se; plachtový koráb. – 13. Ruské pečivo; japonský herec; sloupový sál s monumentálním schodištěm; krystalická adiční sloučenina; hornina; sídlo v Německu. – 14. Dluh; rostlina; holoubě; nizozemský destilát; španělská cukrovinka; lidoví pěvci u tureckých národů. – 15. Domácky Ada; platidlo Malajsie; zákeřnost; špiniti; jméno člena kapely biskupa Leopolda Rakouského; sídlo v Turecku. – 16. Marihuana; tyčka; nemotorný člověk; zrušení; základní číslovka; hliníková slitina. – 17. Bílý kůň s černými tečkami; vzpěrač Velké Británie; odrůda čekanky; bojovná nálada; členovec; řecká jednotka objemu. – 18. Slovenský dirigent; štírek; obyvatelka farního obvodu; naléhat na někoho; jednoaktovka. – 19. Tenké lehké pečivo; enzym; Milán; karetní hra; azur. – 20. Mechanická brzda autobusu; chasník; ?9?; kamenný meteorit; reformovaný evangelík; zavazadlo. – 21. Rostlina; přípitek; druh asfaltu; míč; vyhrabávat si noru; ruční práce; suchý a teplý jižní vítr na Madeiře. – 22. Forma šikany; stupňovitá pyramida s celou v Zadní Indii; žvanit; umělá rohovina vyráběná z kaseinu; rostlina; ryba. – 23. Modifikace nitridu boritého používaná jako brusivo; lživý; kněžík; americký spisovatel; indikátor v analytické chemii; týrat. – 24. ?10?; hadač. – 25. Vysoký věk.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 14. Mexický basketbalista. – 15. Přehoz přes záda v judu (japonský název); Jouannetova filmová role. – 16. Fotografická vývojka; český porodník; švýcarský veslař; patka sloupu; vytékati skulinami; druh zboží. – 17. Odrůda meruňky; šlehat; rostlina; démon; otrava; jugoslávský režisér. – 18. Rostlina; domácké mužské jméno; hudební nástroj; český skladatel; hudební nástroj; ukládání prachu v tkáni; město západně od Brna. 19. Část snovadla; pětka; žilní kámen; kaliti; boty; rokle. – 20. Vlasovka; falešná perla; ?2/1?; tříska na splétání lubu; třetí část klasické sonátové formy. – 21. Peptonový železito-manganový přípravek; rozvera; bíti; lastura; slovenský optik. – 22. Houba; rod severoamerických stromů; podvodník; mečík; obézní ženy nápadně malé postavy; japonská reforma z roku 645. – 23. Zkázonosný jihovýchodní vítr; krymský sýr; pařez, který se těžce dobývá; bludička; skvělé; dráteník. – 24. Ryba; název německého textilního vlákna; nevidění; levoruký; garantovat; rostlina. – 25. Velký kastrol s jídlem; oceán; odrůda bobu; okleštěný kmen; panák rákosí; vydávat ze sebe silný zvučný hlas. – 26. Brouk; český buditel; starý lidový tanec; knedlík s povidlím; žaludek; ohyb. – 27. Vetešnické trhy; nezkušený začátečník; kuna; nic; savec; lotyšská lesní bohyně. – 28. Organická látka vznikající z cukru; citoslovce úderu; seskupení atomů s přebytkem kladného náboje; rostlina; herec hrající starostu Adamse v americkém filmu Neobvyklý kamarád; vrch u Domažlic. – 29. Hudební nástroj; úderové prkno v karate (japonský název); běhna; lampa; argentinský jezdec. – 30. Škorpivý; značka chemického přípravku pro ochranu rostlin; apoteóza země; tyč u selského vozu; stříkaná malta tvořící vodotěsnou omítku; česká herečka. – 31. Hornina; africký kmen; ilyrský král; koruna; ryba. – 32. Jméno domácího zvířete; palanda pro čeleď ve chlévě; planetka; turecký pepř; staročeská dutá míra; nerost. – 33. Hornina; mrzačit; buzovský farář; ?2/2?; indická švestka; sídlo v Alžírsku. – 34. Chilská pálenka; zdít; hnědá šupinka na řapících kapradin; zesměšnění; hubovati; druh napěťově závislého rezistoru; ruské zkratkové slovo pro hlavní správu věcí literatury a nakladatelství. – 35. Maršálka; příbuzná; obloukovitě zdvíhat; pohyb vnitřního chodidla nohy; obytná místnost; jména dvou domácích zvířat. – 36. Druh dehtového nátěru; způsob odvětvování listů; vějička na ptáky; postava z ruské byliny; alkaloid. 37. Berkeleyho dílo; chemický prvek; konzervativci. – 38. Postava ze seriálu Sběratelé kostí.

 

Pomůcka: Momoura, Oreyler.

 

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve třetím kole řešilo 20 řešitelů na nulu. Nejvíc asi potrápil výraz na pozici 14/3 zleva HLAMOUZ (ČSVaS). Chybičky se vyskytly mj. i na pozicích 8/5 TERRINA (Jak se budu jmenovat?) a 14/1 zleva REŠTA (Slovník valašského nářečí).

 

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Bonaventura D., COUFAL, Drápala, Gašparín, Husar, INEMAN, Jaroš, Kopřiva, MIRIKINA, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Sklenka, Turek, Valíček, Vašinka, Vojník, ZBROJÍŘ. - 3: Járová. - 5: Vychovalý ml.

 

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bonaventura D., Coufal, Drápala, Gašparín, Husar, INEMAN, Jaroš, MIRIKINA, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sebera, Sklenka, Turek, Valíček, Vašinka, Vojník, ZBROJÍŘ. - 6: Kopřiva. - 14: Vychovalý. - 18: Járová.