Nolčova křížovkářská maturita 2019

 

Milí přátelé,

 

kompletní řešení 5. kola NKM 2019 s vypsanými a lokalizovanými skrytými tajenkami mi zašlete nejpozději (s ohledem na vánoční svátky) do 20. ledna 2020 na adresu Radovan Juráň, Bratřejov 266, 76312, nebo mailem na adresu rad.juran@gmail.com.

 

Těším se na Vaše řešení a přeji Vám hodně zdaru a vše nejlepší do roku 2020.

 

Radovan Juráň

 

ZBRANĚ – 5. KOLO

 

V posledním kole se vrátíme do "vzdálené" minulosti...

Za první účelově používané zbraně můžeme považovat ?1? a klacek. Dalším vývojovým stupněm těchto prvních zbraní jsou úderné zbraně. K nim se řadí i ?2?, povětšinou vyráběný ze dřeva v různých provedeních. Ve světě se mu dostalo různých pojmenování. Guayanskému se říká ?3?, maorskému, dřevěnému ?4?, nefritovému ?5?. Dalšími prvními zbraněmi jsou různé ?6?,  jako např. japonská ?7? nebo zuluská ?8?. V západním světě je dnes ve výzbroji většiny policejních sborů taktéž ?9?. V Indii se proti demonstrantům používá zbraň zvaná ?10?. Zbraní, která využívá ke zvýšení účinku pohyblivého spojení hlavice s násadou je ?11?. Obrannou japonskou zbraní tohoto typu je ?12?. Nástrojem, kterým se obvykle útočilo na hlavu byl celokovový ?13?. Jeho úderům neodolala ani ?14?. K zasažení přilby protivníka sloužily i indický bojový ?15? zvaný ?16? a zbraň, nazývaná sběrateli jako ?17?. Nefritovou čepelí upevněnou na vyřezávané dřevěné rukojeti se honosí maorská bojová ?18? zvaná ?19?. Zbraní, kterou bylo možné způsobit zlomení kosti bez proražení železného plátu bylo ?20?. Zbraň, kterou si představíme v posledním kole a která je zároveň i obrazcem křížovky je ?21?. Z různých provedení vzpomeňme na nástroje jako jsou např. ?22? národa Basuto, ?23? národa Khond, ?24? národa Naga z Asámu či ?25? z malajsijského státu Sarawak. V době bronzové se k odlévání jejich hlavic používaly ?26?.

 

ŠÍKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

5 nesouměrně střídavých polomozaikovek

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

 

Skryty jsou: 2. tajenka (3), 4. tajenka (4), 5. tajenka (4), 6. tajenka (6), 11. tajenka (6), 13. tajenka (6), 15. tajenka (5), 16. tajenka (7), 20. tajenka (6 7), 21. tajenka (6), 22. tajenka (5), 23. tajenka (5), 24. tajenka (3), 25. tajenka (7). Všechny skryté tajenky jsou vždy v obrazci.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Cuk. - 2. Kousek; exil; rostlina; kastrace. - 3. ?19?; francouzská herečka; potupit; britský fotbalista; lékař, který se zasloužil o rozvoj ovocnictví na Třebenicku; loupež; francouzský lyžař; vzpoura. - 4. Egyptský bůh; miličínský farář (dle Jiráska); příležitostný; myšlenka; měsíční kráter; ruská herečka; vrstva druhohor; výmluvnost; rak. - 5. Úly; člověk, kterému zbývá krátká doba do odchodu do civilu; ?26?; obyvatel Indie; červi v útrobách dobytka; čumiza; kaučuk; ruský houslista; držet se (stěží); rostlina. - 6. Zlý duch; duše u starých Egypťanů; starověcí obyvatelé části Malé Asie; nemilá příhoda; bohatí lidé; nigero-konžský jazyk; mrtvá kostka; zvíře z knihy Zohar; slíva. - 7. Kanadský film; ?8?; hudební nástroj; váleček másla; ploština; oko na chytání zvěře; sídlo v Mali; Keatsova báseň; rostlina; továrna. - 8. Turecký zápasník;  rypoun; hrdina; střecha klobouku; kalíšek kořalky; odrůda melounu; nesympatický starší člověk; beranice (v moravskoslovenském nářečí); tibetočínská jazyková skupina. - 9. Klády; člověk, který maskuje; domácké ženské jméno; opevnění vyztužené proutěným pletivem; puklina; dřep; hračka špaček; kozák (dle kartičky NLA); český houslista; klika na kole. - 10. Jemně; domácké mužské jméno; jméno domácího zvířete; část obce Dohňany; sýr; palka; školník; plošná jednotka Indie; okleštěný kmen. - 11. Nána; lehčí povoz; portugalská herečka; maďarský veslař; vyžvanit; americký atlet; brzda; holandský veslař; svižně. - 12. Pedagog Vysoké školy muzické v Bratislavě; hubka; lama (dle Kotala); japonská modelka; představitel kvantitativní lingvistiky; lev (v hebrejském textu); krytý povoz k dopravě osob, tažený koňmi; americká herečka; cizí ženské jméno; skleník; vinná réva. - 13. Upřeně hledět; černá jízda; na zadních nohách; sójový tvaroh (thajsky); vodič elektřiny; estráda; tyčka v plotě; svádět; francouzský herec. - 14. Role z TV seriálu Hvězdná brána; příze; sídlo v Kamerunu; značka doutníku; vysunovat z úst (jazyk); hra hokejového typu; poryv větru; textilní látka; jméno domácího zvířete; brejlovec; pták. - 15. Rozparek; slovenský básník; sýr; novozélandský hokejista; filmy s mnoha vraždami; rostlina; větračka; předložka; šalba (dle Vlčkovského). - 16. Íónská osada na Černém moři; šlapka; obyčejný člověk (dle Holečka); nemotorný člověk; ?9?; rostlina; sek; britský mineralog; pohádková obluda (u Rosy); povětroň. - 17. Jméno japonského plavce; kárání; ?10?; specialita čínské kuchyně; újezdní tajemník z Křížlic; paraplíčka; chřasťák. - 18. Rukavice japonského válečníka z vydělané kůže; rod cévnatých rostlin; stěrač; svatoušek; roztáčení káči (hra dětská); jméno lvíčka; islámské platidlo; klec. - 19. ?7?; cizí ženské jméno; jméno domácího zvířete; americký herec; francouzský truvér; rostlina; nešikovný člověk. - 20. Pozice; kněžský desátek; jméno domácího zvířete; postava z TV seriálu PAC-MAN a strašidelná dobrodružství; konec cukrovky. - 21. Sběrače; domácké ženské jméno; opečený plátek chleba; elektrohydraulický přístroj; rostlina. - 22. Spojovník; bitka; hrbolek země v přední části šlépěje jelena; druh kompresního manometru. - 23. Ruksak; slovenský spisovatel; vstupenka do říše mrtvých. - 24. Zlá žena; spoluautor díla Stručný lékařský slovník. - 25. Veš; hedvábí. - 26. Stavební hmota; role z TV seriálu Chirurgové; klacek; americká zpěvačka. - 27. Dvojka; ?17?; dovolit; taneční zábava. - 28. Hornina; lékařský přístroj; první nedělní mše; akademická hodnost; rákosí. - 29. Místodržící v Turecku; švýcarský vzpěrač. - 30. Němec.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 11. Víno. - 12. Němci; zmizeti. - 13. Lesní cibule; domácké ženské jméno. - 14. ?18?. - 15. Židovka; jméno domácího zvířete. - 16. Nic; sídlo v Rusku; belgický střelec. - 17. Zasněžená střecha (dle Vrchlického); beran. - 18. Americký atlet; prskavec; počet květních orgánů v kruhu. - 19. Křídlatec; mlhavý měsíc (dle Malého); stodukát. - 20. Nerost; slepenina vlny na rounu; způsob zpěvu starších italských škol (dle kartičky NLA). - 21. Ráj; blázen; pytlácká puška (dle Tomečka). - 22. Horniny; milostnice. - 23. Slepičí veš; ?3?. - 24. Švýcarský film; severní vítr; citoslovce. - 25. Podvodník; ropušnice; hláška v mariáši. - 26. Kozel; nával; studentská ubytovna. - 27. Cvikýř; japonský herec. - 28. Tanec; belgický zvukař. - 29. Chrochtat; citoslovce; planetka. - 30. Cizí ženské jméno; rostlina; část zpěvu (dle Tablice); obyvatelé pobaltské země; kmen v Nigérii. - 31. Karetní hra; proměnlivost; indické správní středisko. - 32. Zkratka normalizační instituce USA; noviny; jméno domácího zvířete; klisna. - 33. Jedení po jednom kousku; jméno domácího zvířete. - 34. Moábský král; ?1?. - 35. Hrdina; pop (dle Krolmuse); staroitalský bůh; typ vrstveného kyrysu. - 36. Hřmot; vztahující se k výtvarnému projevu; routa; přední světový výrobce robotů (název firmy). - 37. Planetka; notovat; jednotka délky Rakouska; veš; místo v jeteli vypálené od kokotice. - 38. Vševědec; nakladatelství v Ostravě; osud; americká herečka. - 39. Název dolu v Brandýsku; udice; klenuté místnosti; vochmistr. - 40. Unionista; oltářní pult pro čtení evangelia; zvlášť; neteční; půjčka. - 41. Americký rapper; fantastický mořský kůň; řídká polévka; člověk, který mluví pro sebe; bodnout nožem; vytrvalec. - 42. Kmen v Ghaně; panoráma; ?14?; vyhloubenina; řecký atlet; chemické vlákno; nizozemský bohoslovec. - 43. Výtok; africká bavlna; antický náhrobek; báseň; jedlé houby; balvan; střelmistr. - 44. Obchodní název textilního materiálu; sítě k uzavření zvěře v léči; citoslovce; housle; domácké mužské jméno; syn Aramazdy; nabíhat; jméno jistých řek u Slovanů. - 45. Chladit; šmejd; hospoda; nevzhledný klobouk; platidlo Jordánska; toulec na brousek; vyprávění. - 46. Jméno domácího zvířete; krk; tibetočínská jazyková skupina; pára; americká spisovatelka; americká spisovatelka; americká polévka; píchání v těle. - 47. Štírek; brzy; vodka; Tešubův průvodce; velká sklenice; škeble; vězení (dle Bára). - 48. Sídlo v Maďarsku; hlad; váleček; posel bohů; středověké kopí; hlasitý dech. - 49. Batohy; zobec; drsně mluvit; rostlina; hymnus; vozatajstvo; brnění. - 50. Jméno jugoslávské herečky; dýmka; náklad (dle Holečka); československý gymnasta; pták; autor díla Ogaři; dřevěná píšťala (dle Krameria). - 51. Citoslovce; ptačí hnízdo; český zpěvák; sídlo ve Finsku; očko na bramboru; štěně; katrovat; šutrák. - 52. ?12?; pára; nora; bída; kousek; kvantový zesilovač; americký scénárista. - 53. Boty; tabák setý; sídlo v Angole; marinovaná mihule; jméno domácího zvířete; náš proslulý krotitel slonů; kulka vystřelená z ručnice (dle Morávka); jméno psa. - 54. Jeden z příznaků spalniček; sázecí stroj; řemen; savec; rozcuchaná žena; Kaprálovo dílo; postava z filmu, který získal Zlatý glóbus; strup. - 55. Hornina; oktilion (dle Mikana); turecká těstovina; hornina; rána pěstí do zad; zjara vyrážet ze země; austroasijská jazyková skupina. - 56. Rostlina; směrovat; profesor přírodopisu, který onemocněl ze samého dobrého jídla (dle Vrby); sídlo v Itálii; hudební nástroj. - 57. Hydraulický kolotoč veliký 20 x 20 metrů.

 

Změny v použitých pramenech

Pro 5. kolo NKM 2019 si v použitých pramenech doplňte pramen: J. L. Borges: Fantastická zoologie, Argo 2013.

Naopak nebudete potřebovat prameny: SČSaA; NEOLOG 1; MČSE; DID 4; SCS-K; SLO-ČR; Kavková: Slovník spisovatelů Rumunsko, Odeon 1984; Šabouk: Encyklopedie světového malířství, Academia 1975;  Heřmanský: Moderní anglicko-český slovník sportovních výrazů, Barrister & Principal 2003. Z elektronických pramenů nebudete v tomto kole potřebovat: http://www.fallingrain.com/world - Seznam měst; https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home - S. Kazmíř: Slovník valašského nářečí.

 

ZDE je také obrazec ve formátu PDF.

 

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Závěrečného kola se zúčastnilo 18 řešitelů, z nichž 8 řešilo na nulu. Nejvíce asi potrápila skrytá tajenka ŘEMDIH. Cizí ženské jméno pozici 12/9 bylo nutno řešit jako MOYRA (Knapp 2 str. 453), jelikož MOIRA coby osud už byla na pozici 38/2. Skrytá tajenka pak nevychodila v obrazci vodorovně, nýbrž trochu jinak.

 

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0  ztrátových bodů: COUFAL, Drápala, INEMAN, Jaroš, MIRIKINA, Páč, Vašinka, ZBROJÍŘ; 1: Husar; Podzemský; 2: Pavelka; 4: Nack; 5: Valíček, Vojník 6: Bonaventura, Gašparín, Sebera; 7: Turek; 9: Kopřiva; 100: Járová, Sklenka, Vychovalý (řešení jsem neobdržel).

 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY NKM 2019

0 ztrátových bodů: COUFAL (Žačok), Drápala, INEMAN (Koudelka), Jaroš, MIRIKINA (Mikuš), Páč, Vašinka, ZBROJÍŘ (Jemelík); 1: Husar, Podzemský; 2: Pavelka; 4: Nack; 5: Valíček, Vojník; 6: Bonaventura D., Gašparín, Sebera; 7: Turek; 9: Kopřiva; 100: Sklenka; 130: Járová.

 

Do soutěže se zapojilo celkem 22 řešitelů, dokončilo 18. Do celkového pořadí jsou zahrnuti soutěžící, kteří obeslali alespoň 4 kola.

 

Děkuji všem řešitelům  za shovívavost při opravách svých prací v průběhu soutěže, za řešení, postřehy, připomínky i pochvalná slova.

 

S přáním všeho dobrého se loučí autor  Radovan Juráň

 

NKM2019-5.kolo-řešení