Nolčova křížovkářská maturita 2020

 

PRAMENY NKM 2020

V celém letošním ročníku NKM budou použity tyto prameny:

 

SSJČ; PSJČ; ČSVaS; Slovník českých synonym a antonym (SČSaA), Slovník nespisovné češtiny (SNČ); Co je co? I-III. (CJC); Akademický slovník cizích slov, 1995 (ASCS); Nový akademický slovník cizích slov A-Ž, 2005; Rejman: Slovník cizích slov, 1966 (SCS-R); Koudelka-Káňa: Křížovkářský slovník (KKKS); Malá československá encyklopedie (MČSE); Universum (UNI), Československý biografický slovník (ČSBS); Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI, reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003 (OTTO); Malý Ottův slovní naučný (MOTTO); Kočí: Malý slovník naučný (KOČÍ); Slovník antické kultury, Svoboda Praha 1974 (SAK); Pech: Velký slovník cizích slov (PECH); Kavinova naučná encyklopedie (KNE); Teyssler-Kotyška: Technický slovník naučný (TSN); Lexikon české literatury – 7 svazků (LČL); Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?, 1978, 1996, 2008, 2015 (KNAP); Karel Procházka: Olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu 1980 (OH); planetky z Panoráma křížovek; Adolf Novotný: Biblický slovník, Kalich, Praha 1956 (BIBLE); České názvy živočichů, Národní muzeum; Praha 1997-2014 (ČNŽ).

 

Další prameny, pouze k jednotlivým kolům, budou uvedeny zvlášť.

 

V 1. kole NKM byly použity tyto další prameny: Leonid Křížek, Zdirad J. K. Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri, Praha 1997); Slovník spisovatelů Sovětský svaz, Odeon, Praha 1977; Slovník spisovatelů Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie, Odeon, Praha 1967; Slovník severských spisovatelů (Libri);  Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Odeon, Praha.

 

Internetové prameny: Filmová databáze na www.fdb.cz; Čeština 2.0 na https://cestina20.cz/;  BioLib, mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů na www.biolib.cz.

 

V případě staršího pramenu od Kaviny lze většinou dohledat odborné výrazy na internetu.