Nolčova křížovkářská maturita 2020

 

Řešení 1. kola zašlete nejpozději do 16. března 2020 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jar.Drapala@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný!

 

V celé soutěži dobrý zážitek přeje autor.

 

 

ANTICKÁ KULTURA

1. KOLO  –  VOJENSTVÍ

 

Šikmý nesouměrně figurální křížovkový celek složený z: 

a) souměrné střídavé polomozaikovky se třemi druhy políček rozlišených počtem písmen. Po obvodu jsou čtyři obloučky,
b) nesouměrné shlukové mozaikovky.
Po vnějším obvodu je 10 obloučků,
c) nesouměrné slabikové polomozaikovky. Po obvodu jsou 2 jednoduché, 2 dvojité a 2 trojité obloučky.

Sedm odborných výrazů: 5, 6, 5, 7, 4, 8, 5dle abecedy – je skryto. Jeden výraz je vepsán rébusově.

Použité typy políček:

U maličkých políček můžete příslušný výraz vepsat i přes slabé linky anebo vedle obrazce.

 

Celý soubor křížovek je tematicky spjat a je unikátní tím, že neobsahuje žádný cizí zeměpisný výraz, výraz v cizím jazyce ve smyslu překladu, zkratky ani iniciály (pouze šifry spisovatelů nebo značky jednotek, aut...).

 

ZLEVA VPRAVO: 1. Chystat. - 2. Stromy řádu toješťovitých; spoluautor díla Papínkovy zálety. - 3. Baskický básník 20. století; dolnolužický spisovatel (†1878). - 4. Existující; hvězda v souhvězdí Býka. - 5. Architekt z Podunají, činný v Čechách (Benedikt); hvězda v souhvězdí Panny. - 6. Portugalský básník (*1849); hvězdnicokvětá rostlina. - 7. Kousání; svítidlo pro dosažení denního světla. - 8. Druh lodi; silně unavený. - 9. Potyčka; postava z díla B. Henleyové (Zločiny srdce); arabské oslovení pána. - 10. Místo, na kterém stála zvěř v okamžiku, kdy na ni bylo střeleno; obraz sestavený z podobizen; výtopna parních lokomotiv. - 11. Bylina; anorganická sloučenina; autor pomníku Občané z Calais. - 12. Dřevina, která je zastoupena v porostu vedle základní dřeviny; tvořený nejvyšší šlechtou; ???. - 13. Boudy; hardit; kolísavost; příslušník židovské náboženské sekty. - 14. Slovanský kmen patřící k Luticům; spojovací a přibližovací příkopy; bývalý japonský olympionik v džudu; okázale; hráč kulečníku; antická ozdoba ve tvaru stylizovaných listů. - 15. Planetka; Lukoninovo dílo; plastické vyobrazení Krista nebo světců; vykradený; kuňka; 24 grano. - 16. Uzavřené společenské skupiny; španělský básník 18. století; hotentotský jazyk; elementární částice; třetí část tajenky, jejíž první část (6) a druhá část (6) je skryta; týrat chlapce určitého jména; čtvrtá část tajenky. - 17. Cizí šelma; rod indoaustralských brouků; jméno finského ideologa Wirtanena; druh hvězdy; jazyk kongokordofánské rodiny; lidé pocházející z někdejší bengálské provincie. - 18. Moravský lidový tanec; konzervace surových kůží; severoafrický pokrm. - 19. Náš básník a překladatel (*1886); §; nepřestat se scházet. - 20. Označení pro soukromé konfuciánské ústavy v Koreji; africký kmen u řeky Cuvo; palba; obchodní položka (např. zboží). - 21. Hlodavec; odrůda pšenice; kamenné stoly na Baleárech a v severní Africe; ???. - 22. Veselí; vačnatec; starořecká hra míčem; druh fonolitického tefritu. - 23. Obchodní známky; rumunské ženské jméno; ???. - 24. Buňky, z níž vznikají pohlavní buňky; přestat hvízdat; mající červenohnědou barvu. - 25. Necudnost; vzrůstové formy dřevin (například tropické druhy fíkovníků). - 26. Brunet.

ZPRAVA VLEVO: 12. Zoologický rod nosorožce.  - 13. U Římanů lehký štít; chocholouš; kakostokvětá rostlina; hora v Čechách. - 14. Lounek; návštěvníci; zloděj; herbicid; planetka;bez peněz; ve společnosti pít a hodovat. - 15. Druh palby; lékárnický přístroj; rod tetrovitých ryb. - 16. Rozloha lidského sídliště; dlouhé mužské kalhoty; vysychání sedimentu. -  17. Jednoklonné nerosty; Imošag; vyhynulí plazi. - 18. Antický chrám; odborníci zabývající se výchovou k správné řeči; aglykon brambor a rajčat. - 19. Italské tapetové látky 17. století; pseudonym K. Nevšímalové; klášter východních církví. -  20. Bojová nervová látka; rod vymřelých hadů z eocénu; filmový horor USA; část Prahy; draslo. - 21. Nigerijský generál a politik 20. století; vlastní mohutnému ještěru; opatrovnice (např. knihoven); část těla lichokopytníka; citoslovce zvuků při troubení. - 22. První sportovní reportér Čs. rozhlasu; přístroj k sledování průběhu změn akustického spektra v čase; jubilejní výborný bezpilotní letoun; obklad stěny z různých hmot; konopí; cukrátko. - 23. Citoslovce označující zvuk hudby; africký kmen; proudem vody čistit dělo; jed; spojený s požíváním tekutin; chole. - 24. Rakouský klavírista 20. století; primát; přezdívka autora obrazu Trůnící Madonna; rybník ve vsi; cizí mužské jméno; francouzské ženské jméno. - 25. Odpůrce J. Arminia; srbský král 1371-94; vybraný; kuplíř; mládě krtonožky; glykosid statné byliny rodu Digitalis. - 26. Úpravy vlasů u žen; domácké mužské jméno; efelidy; arabské mužské jméno; lesní škůdce. - 27. Rakouský polní maršálek 18. století; bývalý dirigent Komické opery v Paříži; cikánsky; stoupenec jazykovědného směru v SSSR. - 28. Vnitřní část velkoměst; náboj u kola; žárová plynová svítilna; jihoslovanské ženské jméno. - 29. Vermes; drhnout; klamotvary ferberitu po scheelitu. - 30. Základní ráz; italské ženské jméno. - 31. Vlekoucí se. - 32. Rubanisko.

ZPRÁVA O 1. KOLE

Vážení přátelé,

letošní ročník NKM je věnován antické kultuře. V 1. kole se jednalo o oblast vojenství, konkrétně o názvy starořeckých zbraní. Byl udán obrys jedné ze zbraní HARPÉ, aby řešitelé měli ulehčené „chycení“, což bylo hodnoceno pozitivně. Na startu soutěže nastoupilo 17 křížovkářů, z toho pět řešitelů je ze Slovenska. Někteří matadoři odřekli svou účast z různých důvodů. 1. kolo zvládlo bez ztrátových bodů 13 soutěžících. Další se dopustili většinou zbytečných chyb, díky přepisům v řešení. Uznávali jsme drobné odchylky u obrysu křížovky. 

                             

VÝSLEDKY 1. KOLA 

1 - 13: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Gašparín, Gonda, Juráň, Nack, Páč, Pavelka, Podzemský, Sýkora, Vojník, Vychovalý - 0 ztrátových bodů; 14 - 15: Kopřiva, Vašinka - 1 ztrátový bod; 16 - 17: Járová, Valíček - 2 ztrátové body.         

NKM2020-1.kolo-řešení