Nolčova křížovkářská maturita 2020

 

Milí přátelé, máme tu další kolo Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 2. kola zašlete nejpozději do 15. května 2020 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jar.Drapala@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG.

 

ANTICKÁ KULTURA

2. KOLO  –  VÝROBA

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Celá tajenka je skryta (5, 8, 4), taktéž tři odborné výrazy (6), (6), (6).

 

V celé křížovce platí, že do políček ohraničených z části obloučkem (konvexních i konkávních) se vpisují třípísmenné shluky. Do ostatních políček se vpisuje vždy jeden znak.

 

NKM2020-2.kolo-políčka

 

VODOROVNĚ: A. Rod červů z čeledi mnohoštětinatých; Megapolitanus; ???. - B. Části dřevěného vozu; jemná látka; souvztažný + počítač; mořští ptáci; vlastní jméno polského básníka; chvojí. - C. Ženské jméno; slovenský oftalmolog; kárat starší ženy. - D. Postava z opery Pavla Haase; norek americký; domácké mužské jméno; jméno anglické prozaičky (1764-1823); trah; cíle. - E. Cizí ženské jméno; ruský neurolog; ženské jméno; brvy štětinatých červů. - F. Francouzská herečka; ???. - G. Kajícníci; kuře; africký kmen (příbuzný s kmenem Ligbi); náš operní pěvec (*1864). - H. Trapisté; šifra autorky cyklu lyrických veršů Potápěč; postava z díla Vstupte od N. Simona; šifra autora romaneta Efeméry; umělecké jméno Ivakina; domácké mužské jméno. - I. ???; mechanicky uhlazovat jemnozrnný křemen. - J. Citoslovce volání na drůbež; nevzdělanec; týkající se vzácného kovu; dánský spisovatel 19. století. - K. ???; anglický chirurg 18. století; australský veslař na OH 1976; francouzský herec a režisér; primát. - L. Anglické mužské jméno; cibetkovitá šelma; rod jehličnanů; mudrc, který v moudrosti závodil s králem Šalomounem; citoslovce rytmického zvuku. - M. Kaštan; několik nití tvořících skupinu; předpona s významem vzad; nasycený uhlovodík; druh brazilské bavlny. - N. Zakladatel vědeckého komunismu; zvířecí hrtan; ???; maďarské mužské jméno; domácké ženské jméno. - O. Přečnívající okraj na obvodě kola; rytmické formule v indické hudbě; nezapomenout; náš operní a operetní režisér 20. století; krychlový nerost. - P. Šance; hrad v berberské krajině; práce; šifra autora svazku veršů Jaro, sbohem; pohanský kníže († asi 1105); německý lékařský spisovatel 19. století; pohyb malého rozsahu. - Q. Sladkovodní ryba; citoslovce zvuku výstřelu; ???; díl; biotitický trachyt. - R. Prudký; anglický spisovatel 20. století; postava z Brechtova Dobrého člověka ze Sečuanu; jediná; hladká část cesty. - S. Náš filmový režisér a scenárista 20. století; stupeň miocénu; ryby z řádu halančíkovci; bývalý finský olympionik ve sportovní střelbě; psí citoslovce. - T. Japonský správní obvod; plodenství lopuchu; polský plťař na Visle; patrně; režisér filmu Instalatér; zosobněná síla (v řecké mytologii); rýha. - U. Citoslovce nelibosti; dřívější francouzský olympionik  - džudista; planetka; moravská řeka; šifra autora básnické prvotiny Opuštěné stopy. - V. Populární hudba; visus; motivy ve tvaru kosočtverce (v heraldice); vosky; z vnitřku jinam. - W. Jazyk patřící k monkhmerské skupině; vrchol; slovenské jazzové trio; nizozemský malíř (1488-1542); Boží jméno. - X. Karetní výraz; rod dvouděložných rostlin; náš houslista 20. století. - Y. Nerost kovového vzhledu; ???; dřevo australského stromu. - Z. Planetka; hrůzovláda; laba. - a. Nyní; domácké mužské jméno; německý sochař 19. století. - b. Zdokonalovat. - c. Planetka; jednoklonný nerost; vojenský dozorce. - d. Příslušník vyhynulého íránského kmene kočovníků; pramen skelných vláken; dřívější americký olympionik v zápase. - e. Autor díla The Malcontent.

 

SVISLE: 1. Puklina. - 2. Opera italského skladatele (1790-1848); obyvatel afrického státu. - 3. Anglický spisovatel 15. století; král Madiánský; hedvábná látka. - 4. Oštěp (z řečtiny); mokrý způsob odsířování plynů; chuchvalec; skřítek (ve starých anglických lidových pověstech). - 5. Látka obsažená v anýzovém a fenyklovém oleji; britský organický chemik 20. století; vytrvalá bylina; omítka. - 6. Aromatický éter; docela; francouzský herec, člen Molièrova souboru; náš bývalý ministr obchodu; škrapy; odborné pěstování zvířectva; cela. - 7. Úřední sluha; autor dramatu Svatý Václav; dřívější jednotka účinného průřezu; jedna z botanických systematických jednotek; dřívější švédský olympionik v boxu; kal; prázdná skořápka. - 8. Týkající se období od Popeleční středy do Velikonoc; starořímská cesta; amonná sůl malonanu; boží dřevce; slitina niklu a chromu; český klarinetista a hudební pedagog 20. století; představený; břicho; anglický skladatel a varhaník (1543-1623); obráběcí stroje. - 9. Dívčí jméno; britský herec a režisér (sir Herbert Beerbohm); americký eben; plynný uhlovodík; autor dramatu Láska; klíšťky užívané v lékařství; jemný likér; sám (v hudbě); čínský hudební nástroj; spustit řeč; lucemburský politik 20. století; gruzínská královna. - 10. Klidný život; zředěná fermež; hluk; obchodní název cizího textilního materiálu; náš básník, prozaik a novinář 20. století; planetka; zahálka (z arabštiny); staroegyptský bůh; cenný papír; leucitický bazanit; javanit; slezský malíř, kreslíř a rytec 19. století; manželka Murada I. - 11. Královna; brazilský prozaik 20. století; kamenec; obřad prováděný při náboženských úkonech; bruselský malíř 16. století; jméno koníka z povídky B. Říhy; ženské jméno; řecká filozofická škola založená Zenonem; stupeň paleocénu; dorážet; švýcarský chemik (1866-1919); Hilšerův obraz. - 12. Sídlo u Kostelce nad Černými Lesy; lstivá tchyně uvnitř komůrky; přetékání slz; vodní pták; bouda; hvězda v souhvězdí Lodní záď. - 13. Králenka; brouk; zbrkle; libanonský básník, dramatik a povídkář 20. století; italský teoretik umění 20. století; šifra autora sbírky Krůpěje; Čchüan-Sun; dánský lékař 19. století; smrt; tupit; portrét; britský technik (1850-1936). - 14. Jít; v hinduismu označení pro védský hymnus; indiánský kmen v Mexiku a Guatemale; týkající se polní míry; Schillerova přítelkyně (bez šlechtického přídomku); maďarská herečka; šifra autora povídky U Křúpalů; sídlo v Čechách; Lochy; srážející se krev; posilovat; typ; americký herec. - 15. Trojveršová strofa ve znělce; paryba; kmen v Tanzanii; austroasijská jazyková skupina; planetka; melodický přízvuk; plachetní plavidlo; jedno ze jmen autora románu Mlhavý Tabríz; Frixova sestra; jednoklonný nerost; silueta; dřívější americký olympionik v lukostřelbě. - 16. Skladba pro tři zpěvní hlasy; dřívější lehčí motocykly; týkající se cenného papíru; druh keramiky; autor prózy Vzpoura na Bounty; staniční zřízenec; kmen v severní Etiopii; skupina atomů elektricky nabitých; bývalý britský olympionik v plavání. - 17. Polévková mísa; jízdenka; nabrat se; matka; zlé činy; svitek plátna. - 18. Žilná hornina; španělské mužské jméno; nemocná; citoslovce zvuku dechového nástroje; druhý z dvanácti malých proroků. - 19. Přezdívka tatarských vyzvědačů ve 13. století; egyptská časová perioda; anglický spisovatel 19. století. - 20. Odrůda chemického prvku (podle Kaviny); sudba; staroegyptský bůh. - 21. Insekticid.

 

Další prameny pro 2. kolo:

Encyklopedický slovník geologických věd, Academia, Praha 1983; Michael Jordan: Encyklopedie bohů, Volvox Globator, 1997; Panoráma křížovek 1/1992.

Internetové prameny: www.fdb.cz; http://lekarske.slovniky.cz/

 

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Druhé kolo NKM 2020 obeslalo všech 17 soutěžících, z toho 12 řešení bylo bez chyb. Chyby vznikly většinou nepozorností při překreslování řešení. Po dvou kolech je v čele desetičlenná skupina bez ztrátového bodu. Uznávali jsme i drobné odchylky u obrysu křížovky.  

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Gonda, Juráň, Kopřiva, Nack, Páč, Podzemský, Sýkora, Vašinka, Vojník; - 1: Gašparín, Járová, Valíček; 2: Vychovalý ml.; 3: Pavelka.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Gonda, Juráň, Nack, Páč, Podzemský, Sýkora, Vojník; 1: Gašparín, Kopřiva, Vašinka; 2: Vychovalý ml.; 3: Járová, Pavelka, Valíček.

 

NKM2020-2.kolo-řešení