Nolčova křížovkářská maturita 2020

 

Milí přátelé, předkládáme další kolo Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 3. kola zašlete nejpozději do 15. července 2020 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jar.Drapala@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG.

 

 

ANTICKÁ KULTURA

3. KOLO  –  STAVITELSTVÍ

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

tvořený devíti střídavými mozaikovými křížovkami

Tajenka (5, 1, 11, 7, 5) a 16 odborných výrazů (9, 8, 8, 12, 12, 4, 10, 12, 8, 10, 7, 8, 7, 9, 6, 8 - dle abecedy) je skryto.

Tato křížovka obsahuje všechna písmena české abecedy!

Použité typy políček:  NKM2020-3.kolo-políčka

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Způsob zdobení kovových předmětů. - 2. Velký meč + celek "světa" (z řečtiny). - 3. Drsek; autor opery Písařská louka; sídlo na Chomutovsku. - 4. Jedno ze jmen norského filologa (1884-1963); dřívější polský atlet; bývalý rakouský státník; jméno, které užíval Mandelštam. - 5. Kálefův syn; druhý Judův syn; sovětský biochemik, akademik AV SSSR; náš zakladatel hydrotechnického výzkumnictví. - 6. Kreditoři; sídlo u Rychnova nad Kněžnou; křídelnice; obchodní název našeho textilního materiálu. - 7. Domácké mužské jméno; zápalná hubka z tkáně u listů palmy Elaeїs; italský historik (1770-1823); africký kmen na středním toku řeky Tshuapa; umělecké jméno Ferdinanda Josepha La Mentheho; člen skupiny nuklidů. - 8. Karetní trumf; polský režisér 20. století; optování; rejnok; dřívější francouzský jachtař; východoasijské plavidlo. - 9. V karetní hře hlásit hru o celý bank + krtičníkokvětá rostlina + citoslovce opovržení; rod sametek; figura řecké komedie; český malíř a grafik 20. století; rákosy. - 10. Biskupská hodnost; čínský hudební nástroj; kampan a maestricht; planetka; zadnice; blanokřídlý hmyz; sovětský umělec (Vjačeslav Vasiljevič). - 11. Odrůda pšenice; bruslař; francouzský básník 19. století; palivo; směs k pohonu výbušných motorů; lidové sociální povstání v Konstantinopolu roku 532; nahrávka anglické skupiny Kinks; slovenský operní pěvec 20. století; sídlo na Rokycansku. - 12. Román argentinského romantického spisovatele 19. století; Endo; rod hadů; otisk chodidla na zemi; měřidlo k měření zvířecích kruponů + slovenský evangelický kněz; částice hmoty; levantská bavlna; bývalý švédský olympionik v jezdectví; nemoc. - 13. Plžice; měnič částic s elektrickým nábojem; aspartam + časté jméno psů; africký kmen v jižní Ghaně; značka fotografického objektivu; Šlejharův román; symbolický relikviář Buddhových ostatků; jméno indického sólisty na sitár a skladatele 20. století; štíhlá věž u mešity; vrch Svitavské pahorkatiny. - 14. Šifra autora románu Lidé ze samoty; náš bývalý moderní pětibojař; arabské ženské jméno; kopec ve východních Čechách; spojení; australský vačnatec; kořen indického pepře; měřič uzemnění; přešvih nářadí do stoje na zemi. - 15. Německý filozof (1789-1852); někde; pobřežní plachetnice; korejská básnická forma; mláďata skotu + přítok Krupé; ctitel obrazů svatých; tak; číšnická vesta; naslouchací zesilovací přístroj. - 16. Ruští panovníci; strádání; jméno autorky díla Černý hřebec Bento + norský matematik 19. století; ho; Dingaanův bratr; mongolská dynastie v Číně; japonský malíř období Muromači; jméno autora sbírky Beli murgi; český architekt 20. století; rýha. - 17. Značka pro jednotku jasu; Kallimachovo epyllium; český spisovatel, báňský rada; bývalý ředitel Geofyzikálního ústavu SAV v Bratislavě; hlupáci; rod sladkovodních červů; autor opery Polský žid; sklářský nástroj; nejmladší z Titánů. - 18. Řecký vázový malíř činný v Athénách; styl hudby; heroicky; severozápadní vítr ve Středozemním moři + původní obyvatelé Nového Zélandu; blanokřídlý hmyz; obchodní název cizího textilního materiálu; ???; ukládání krevních barviv do rohovky po poraněních. - 19. Jeden z pseudonymů autora románu Loutky; jméno otce Corrada Dorii; křesťanská žena ve Filipis; označení pro určité gramofonové desky; stupeň starořeckého divadla; jízda nájemného vozu; slovenský veterinář 20. století; bůh setí v aztéckém náboženství. - 20. Citoslovce posměchu; příslušník evropského národa; skořicový odpad; pravděpodobná šifra Skalického; citoslovce radosti; plachetní loď 13. až 15. století; tomel japonský; středověký královský soud ve Vestfálsku. - 21. Strojní součást; blahovičníkové dřevo; bulharská píseň od D. Bojadžieva + tu; planetka + rajský; italský dějepisec 16. století. - 22. Pokladnice; švýcarský básník 18. století; postel; šifra A. Drtila; stožár; německý hudebník (Jürgen). - 23. Macharovo dílo; autor textu písně Kde domov můj; Mojžíšův bratr; člen posádky Apolla 14; ve staroindické mytologii démon v podobě hada; náš sochař 20. století. - 24. Příležitostná korespondenční přítelkyně J. Seiferta; sídlo v Čechách; mužské jméno + značka lyží; nebojácná + omámit (někoho něčím). - 25. Mohamedán; anglický historik (1777-1859); Pellanerovo jméno; donský kozák. - 26. Rozkydec; rod kopytnatců; umazat barvou. - 27. Stlačení; stupeň svrchního karbonu. - 28. Zlepšit; kvas.

 

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 20. Sicilské víno; bolest. - 21. Kosti zápěstní; nepatrná. - 22. Ilyrský kmen; umělý mezinárodní jazyk; pole osázené rostlinou s velkými listy. - 23. Planetka; vlivná známost; hltavě jíst; citoslovce podivu. - 24. Sídlo na Prostějovsku; švestka; šifra užívaná autorem nezveřejněné básnické sbírky Bibeloty + kovový odpad; borůvka + točit. - 25. Domácké mužské jméno; tu; chřástal; rod tropických ryb kostnatých; rod pavoukovitých živočichů; Alexandrovského sbírka básní. - 26. Česká spisovatelka (*1858); český náboženský spisovatel (Příběhy Vojtěchovy); voda vázaná jako neutrální ligand v koordinačních sloučeninách; afghánská jednotka hmotnosti; domácké mužské jméno; tesklivě. - 27. Sídlo na Zlínsku; náš bývalý zápasník; citoslovce pocitu ulehčení + ženské jméno užívané v USA; domácké ženské jméno + druh pryskyřice; písmovina. - 28. Román L. Ahlina; kličky; jméno autora Dějin umění; německý počtář 19. století; náš bývalý házenkář; český historik 20. století; francouzské mužské jméno; perský básník 11. století. - 29. Mince; německý bakteriolog 19. století; český vodohospodář 20. století; šifra autora románu Mlýn na ponorné řece; někdejší finský olympionik v zápase; Floriánova sbírka básní; autor díla Starý a mladý Kos; tropický strom. - 30. Rod pavouků; citoslovce výzvy k pozornosti; geometrická přímka; čiperná dívka + patron; agitační a propagační oddělení; bývalý podnik v Lomnici nad Lužnicí; ???; lopatka k stlačování jazyka. - 31. Předložka; nejvyšší hofmistr a ministr Leopolda I.; části ústních jazýčkových nástrojů; Nagaiovo jméno; slonová kost; německé mužské jméno; hliníková slitina; polské mužské jméno; rakouský vojevůdce 18. století. - 32. Dutina některých ústrojů; dřívější rumunský olympionik v házené; lýkožrout + cesty; šifra autora prózy Slza na rukávě; rostlina; dutý lisovaný pálený cihlářský výrobek; mongolský feudální zákoník; forma ztráty vědomí; část obuvi; sovětský kosmonaut. - 33. Zařízení k registraci nabitých částic; redaktor časopisu Teatr Lalek; hydrargyrum; šifra autora sbírky povídek Přástky; týkající se rozmnožovacích buněk hub + bývalá strojírenská firma v Hradci Králové; dílo sochaře T. Rullera; uzavřené společenské skupiny; barevná látka izolovaná z některých živočichů; dřívější obec v Čechách (bývalý okres Habry). - 34. Ou; kopec Vizovické vrchoviny; mající schopnost lámat se; dánský filmový režisér; pseudonym autora sbírky Od noci k ránu; čtrnáctideník, který vydávala P. Moudrá; hlava; žák J. Ruskina; malý chlapec. - 35. Utlačování; jeden z hlavních představitelů futurismu; autor díla Září + domácké ženské jméno; šifra autora autobiografického románu Oltář a rotačka; tvůrce klasických písní cch'; asijské plavidlo; výtažek z léčivých bylin; sdružení podniků; fyzikální částice; člen skupiny nuklidů. - 36. Pocit stísněnosti; výčnělek; bývalý československý vyslanec v Nizozemsku; album rockové skupiny Crazy Horse; týkající se města v Jemenu + africké ženské jméno; rod sladkovodního mlže; v krétské mytologii okřídlený mladík střežící Krétu; stupeň siluru; jelenovitý sudokopytník. - 37. Francouzský prelát, autor latinských básní; dvojdyšná ryba; kaprovitá ryba; Banaha; literátka, jejíž dílo přeložil P. Eisner; domácké ženské jméno; americký prozaik 20. století; německý sochař 19. století; lékařský nástroj. - 38. Autor malby Černý kůň; 2 tømmer; francouzský diplomat; indiánský kmen v Mexiku a Guatemale; javánský nosorožec; sráz; ukončení stavu bezhlučnosti. - 39. Číslovka + stanovit + postupně oddělená sekerou; porost listnatých stromů; autor povídky Campo; drama O. Kokoschky; sídlo u Sokolova. - 40. Chůvy; motýl; hornorýnský člun; Ekwensiův román; finská spisovatelka 20. století; sídlo u Náchoda. - 41. Visuté lešení; bývalý holandský vodní pólista; planetka; poznámka; část starořeckého domu; bývalý maďarský kanoista. - 42. Anorganické nekovové materiály; makroalgonkinský jazyk; vlastní jméno autora operety Mamzelle Nitouche; spánky. - 43. Karamelová cukrovinka; planetka; starý hudební nástroj; obrat hráče s míčem. - 44. Cizí značka automobilu; zloduši; bývalý ředitel Divadla Alfa v Plzni; organická sirná sloučenina. - 45. Železniční nástupiště; příznivec heavymetalové hudby; bylina s podzemní hlízou. - 46. Pruský polní maršál 19. století + bůh spánku (v řecké mytologii). - 47. Nájemce olomoucké mincovny v letech 1619-22.

 

Nové prameny pro toto kolo:

Antonín Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby; Statistický lexikon obcí České republiky, 2005; Ida Rystonová: Lidové názvy rostlin, 2018 (RYS 3); Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Libri, 1996; Slovník spisovatelů Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie, Odeon, Praha 1967; Slovník spisovatelů Sovětský svaz, Odeon, Praha 1977.

Internetový pramen: Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz/

 

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

3. kolo obeslalo 14 soutěžících, z toho 9 řešení bylo bez chyb. Chyby vznikly většinou nepozorností při překreslování řešení. Po 3. kole je v čele sedmičlenná skupina bez ztrátového bodu. Uznávali jsme tentokrát i drobné odchylky u obrysu křížovky i systém střídání u křížovky se skrytou tajenkou „ŘECKÉHO CHRÁMU chrámu“. Rovněž jsme uznávali výrazy 14. KAVA x 38. VARA (autorsky bylo KAWA – Pech x WARA – Malý Ottův slovník naučný). Největším problémem bylo nalézt skrytou tajenku DIPTEROS. Někteří našli tajenku ASTRAGAL s velice divokým systémem skrytí. Vzhledem k tomu, že skrytá tajenka DIPTEROS nebyla zcela symetricky rozmístěna, byla ustavena tříčlenná komise z „o“ Ostraváci, kde poměrem hlasů 2:1, bylo rozhodnuto nepostihovat žádné řešitele ztrátovými body za tuto tajenku. Autorské řešení naleznete v příloze. Zajímavé je, že nesymetrické skrytí tajenek u výrazů PLUTEUS a PRONAOS nikomu nevadilo.         

 

VÝSLEDKY 3. KOLA         

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Gašparín, Nack, Podzemský, Sýkora, Valíček, Vojník; 1: Gonda; 2: Vašinka; 5: Kopřiva; 16: Páč; 17: Járová.

Nezaslali řešení: Juráň, Pavelka a Vychovalý. 

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bonaventura, Čumil, Filhelén, Nack, Podzemský, Sýkora, Vojník; 1: Gašparín, Gonda; 3: Valíček, Vašinka; 6: Kopřiva; 16: Páč; 20: Járová.

NKM2020-3.kolo-řešení