Nolčova křížovkářská maturita 2020

 

Milí přátelé, předkládáme další kolo Nolčovy křížovkářské maturity. Řešení 4. kola zašlete nejpozději do 15. listopadu 2020 poštou na adresu: Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava-Poruba nebo e-mailem na adresu: Jar.Drapala@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG.

 

ANTICKÁ  KULTURA

4. KOLO – MEDICÍNA

 

NESYMETRICKÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

tvořený dvěma nesouměrnými střídavými mozaikovými křížovkami a jednou šestikřížovkou složenou ze dvou střídavých polomozaikovek, dvou střídavých mozaikovek, jedné slabikové polomozaikovky a jedné shlukové mozaikovky. Všechny části jsou nesouměrné.

 

Tři odborné výrazy (7, 7, 7) jsou skryté. Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Políčko typu A se čtyřmi vpisovanými znaky se nachází ve sloupci 4 jako první.

 

Použité typy políček:

 

VODOROVNĚ: A. Předložka; domácké ženské jméno. - B. Španělský denní dálkový rychlík. - C. Salomonsonův román; syn Apollóna; bohyně (z latiny). - D. Autor baletu Marná opatrnost; sentence úspěšného muže + modernější čtvrť v Římě. - E. Siejakovo dílo; uzel; obléhací stroj metající velké balvany. - F. Planetka; starogermánský skřítek bydlící v zemi; jméno německé teoložky. - G. Bulharský literární kritik + milá. - H. Nápoj bohů (ve staré Indii); posluchač. - I. Mládě korýše; medvědí tlapky. - J. Brazilský indiánský kmen; část obličeje muže jistého jména; sprašový. - K. Sorta hrušek; jistě. - L. Vojíni; odborné pěstování psů jistého plemene. - M. Zboží vyrobené z tvrdé hmoty + dezinfekční prostředek; ryba. - N. Šifra autora románu Běžící stíny + novořecké mužské jméno; součást jména starořeckého romanopisce. - O. Domácké mužské jméno; zakladatel obrázkového týdeníku Český svět. - P. Druh kytary; prostředek k impregnaci textilu. - Q. Druh cínové slitiny; bývalý redaktor Lidových novin. - R. Planetka; postava v dramatu H. Ibsena. - S. Hbité zvíře; označení mohutnosti nekonečných množin. - T. U Malorusů zámožný svobodný sedlák; autor hraného filmu Zaslíbená země. - U. Kosmos; vlákno z indické rostliny. - V. Občanská válka v Japonsku (1467-77); špatný. - W. Domácké mužské jméno + ouha; šifra autorky volného cyklu Létavice. - X. Leonovův filozofický román + pseudonym autora románu v českém překladu nazvaného „Červená raketa“; šifra autora prózy Dech smrti. - Y. 2. díl tajenky; šifra našeho jazykovědce a historika (1888-1971). - Z. Šifra autora díla Biblické fresky. - a. Severský bůh.

 

SVISLE: 1. ???; ???; etuda Pavla Mertla. - 2. Švýcarský lyrik 19. století; autor románu La Lepre; bytosti páté varny (v hindském prostředí); maďarské ženské jméno; brodiví ptáci; pltníci. - 3. ???; bývalý francouzský tenista; ???; démoni podsvětí u Korjaků; ???; 1. díl tajenky; živnostenský list; ???; český sbormistr 20. století; ???; ???. - 4. Nadčeleď plžů zadožábrých; francouzský revolucionář 18. století; dřívější španělské platidlo; ovocné kvasy chlapce jistého jména; starobylý italský rod; saúdskoarabská jednotka objemu; přispěvatel do časopisu Mládí; prostředek proti hlístům; racemický efedrin; křížený krok. - 5. Čidlo dopravního prostředku; útok; citoslovce zvuku dechových nástrojů; bolivijské označení Ajmarů a kreolů; jméno autora díla Ztraceni; krčit; Krónerova divadelní role. - 6. Pístový systém u vodoměrů; getsko-dácký vládce; větší množství nápojů; pomocná otěž jezdeckého koně. - 7. Obrysová linie příčného řezu výklenku ve zdi.

 

Poznámka: V tomto kole budeme trvat na dodržení systému počtu vpisovaných znaků do určitých typů políček.

 

Pomůcky: Orolés, Rápido.

 

Nové prameny pro toto kolo: Pavel Štěpánek: Španělsko, Andorra, Gibraltar. Průvodce Olympia Praha, 1983; Jan Bouzek: Thrákové. Panorama Praha, 1990 (oba výrazy jsou uvedeny v pomůckách). Jitka Vlčková: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Libri Praha, 1999; Ludvík Štěpán: Slovník polských spisovatelů. Libri, 2000; Slovník spisovatelů Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie, Odeon, Praha 1967; Jiří Pelán: Slovník italských spisovatelů. Libri, 2004; Václav Hubinger: Národy celého světa. MF Praha, 1985. Internetový pramen: https://www.fdb.cz/.