Nolčova křížovkářská maturita 2021

 

Řešení 2. kola zašlete nejpozději do 16. května 2021 poštou na adresu autora letošního ročníku: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný!

 

2. KOLO

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK,
složený ze dvou střídavých křížovek, jedné nesouměrné polomozaikové a jedné souměrné mozaikové

 

NKM2021-2.kolo-políčka

U 13 vpisovaných výrazů je uplatněno rébusové čtení. Skrytý výraz: ?6? (4 písmena).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Iniciály skladatele Řezáče. – 2. Odporové materiály. – 3. Slovenský kanoista (OH-2008). – 4. Vybraná žena. – 5. Český politik; zvedání; hromada; dotlačit. – 6. Snížený tón; připravovat střelbu; zákonitosti zápasu. – 7. Dánské platidlo; jméno písmene; předložka; v polovině; otec; poukázka; jízdní voják. – 8. Jsoucno; sloupce; výšky hladin toků; citoslovce zvolání; kovaná hůl; opak dnů; tuláci. – 9. Americký akr; uzpůsobená k orání; vyjma; Judův syn; patřící Arně; divoká včela; mřížka; hluboký tón. – 10. Cizopasné houby; základní číslovka; jméno amerického režiséra Kazana; iniciály německého fyzika Jordana; odseknutá větev; zahradní rostliny; malý sopečný jícen; kód letiště Stuttgart; kód letiště Kota Kinabalu v Malajsii. – 11. Dlouhý záliv; italsky „břeh“; domácky Ludvík; omámit; papoušek; vedoucí klub. – 12. Turovitý sudokopytník; seskupení karet; zajatec; ženský hlas; zkratka Mezinárodní organizace pro civilní letectví; Němec. – 13. ?1?; škodlivý brouk; hláška v bridži. – 14. Šlápota; německý filozof; pukat; zpitomělá; solmizační slabika; mořský členovec; opuštěné. – 15. Kód Jihoafrické republiky; klátit; český matematik; cizí měnová jednotka; ustrnout; vytrvat; nabitá částice; kujná hmota. – 16. Český mineralog; naléhání; jíst ranní jídlo; moře v arabských zeměpisných názvech; stvoření; ?2?. – 17. Výztuha palubních otvorů; místní dráha; radovánka; notičky; mužské jméno; sourozenci; mykací stroj. – 18. Okolo; obložené chlebíčky; blízká krajina; citoslovce zvuku hodin; německy „panošové“. – 19. Vzorec oxidu ruthenatého; mylný směr; chorvatsky „sát“; kyselit; anglicky „plechovky“; východní Slované; anglická zkratka Královského automobilového klubu. – 20. Afričanky; plněný bonbon; měsíc Uranu; značka astatu; tyče; patřící stoupenci odříkání. – 21. ?3?. – 22. Volení zástupci; vedoucí pracovník. – 23. Snížený tón; kovový prvek; slovensky „dřez“. – 24. Menší šperk.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Přívrženec pražského klubu. – 19. Týkající se řeckého ostrova; tropické stromy. – 20. Hlavní město Belgie; úzký můstek; zánět sliznice. – 21. Anglicky „předvečery“; přítok Amuru; síť stok. – 22. Spiritistické zasedání; odpykat; značka kilotuny; řehole; kód Angoly; domácky Irena. – 23. Anglicky „zubní lékař“; sukovité dřevo; samotná; měnová jednotka v Kambodži; slovensky „smrště“; anglicky „ona“. – 24. Značka kusu; kárající; bavlněná látka; britské platidlo; skřipec; prostor antického chrámu; část Prahy. – 25. Porost stromů; umělé toky; bitka; onemocnění orgánu zraku; půvab; drobivě; květenství vrcholík. – 26. Značka neodymu; způsob léčení; obednit se; stébla; indiánský kmen v Kolumbii; francouzsky „Otýlie“; cvrček. – 27. Předložka; troj-; sídlo u Strakonic; sídlo v Irsku; stěží; vědro; kód Japonska; kód Tuvalu; domácky Oto. – 28. Umělá vyvýšenina v Nizozemí; citoslovce koňského ržání; otáčet se; měnová jednotka v Panamě; nikoli; otočné nosníky; ruská řeka; označení pomlky nástroje; valiti. – 29. Dřeviny; domácky Ilona; domácky Nila; končetina šelmy; ?4?. – 30. Krášlit; cenný papír; plemeno psů; domácky Alice; jihoasijský strom; nepokoj; letopisy. – 31. Omrzeti; vzdout se; lichokopytníci; shluk rostlin; řecký ostrov; japonský národní park. – 32. Opasek; bovdeny; iniciály francouzského malíře Tanguyho; slovensky „ostřice“; slovenské hory; píchnout; cenný papír; doušek. – 33. Strouha; duch vzduchu; španělsky „já“; dámský klobouk; součásti olejů; Turek; knedlíček; sídlo v Indonésii. – 34. Vojenský odvod; zaúpění; kód letiště Bokoro v Čadu; jubilejní úloha; kmen v Nigérii; pajizévka; korýši; rourka. – 35. Ruský kosmonaut; pohodný; kina; krmná jednotka; slovensky „jestliže“; zkratka vrstevnatého oblaku; žok. – 36. Ouvej; zkratka realitní kanceláře; chorvatsky „hrudní“; citoslovce sykavého zvuku; ?5?. – 37. Nákladní člun; otočný závěs tělocvičných kruhů; kilogramy; rostlinný alkaloid. – 38. Střední útočníci; žilná hornina; jídlo. – 39. Evropané.

Pomůcka: Martikán, Pagen.

Použitými prameny navíc pro toto a další kola jsou:

1. Březina: Lexikon českého filmu (Cinema 1996)

2. Čálek: Slovník zkratek (Agrofin 2009)

3. Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický 13 (SPN 196977)

4. Slovník českých synonym a antonym (Lingea 2012)

 

Použitými prameny navíc pro toto kolo jsou:

1. Peking 2008: XXIX. Hry (Olympia 2008)

2. Príručka slovenského pravopisu (Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972)

3. Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník (SPN 1984)

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Celkem přišlo 34 řešení 2. kola NKM, z nichž 29 bylo bez ztrátových bodů. Dvakrát se vyskytla chyba ve 24. ZLÍCHOV (Smíchov nevyhovuje v protisměru). Výsledek 2. kola je následující. Jako správné řešení byla na pozicích 1/28 a 1/29 uznávána i políčka, která byla v autorském řešení rezervována pro nepísmenné znaky.

VÝSLEDKY 2. KOLA

Bez ztrátových bodů: Ahasver, Bonaventura D., Bonaventura Š., Brož, Dedera, Dedková, Divák, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Járová, Juráň, Kalik, Kopřiva, Kučírek, Nack, Páč, Podzemský, Sklenka, Sýkora, Štefek, Švub, Turek, Vacek, Vašinka, Vlášek, Vojník. – 1: Černý. – 2: Pavelka, Vychovalý. – 4: Ryška. – 5: Urbanczyk.

STAV PO 2. KOLE

Po druhém kole zůstává ještě 25 řešitelů celkově bez ztrátových bodů. 

Bez ztrátových bodů: Ahasver, Bonaventura D., Brož, Dedera, Divák, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Járová, Juráň, Kalik, Kopřiva, Nack, Páč, Podzemský, Sklenka, Sýkora, Štefek, Švub, Turek, Vašinka, Vlášek, Vojník. – 1: Černý, Dedková, Vacek. – 2: Bonaventura Š., Vychovalý. – 3: Pavelka. – 5: Kučírek, Ryška.

 

Vladimír Klos

ŘEŠENÍ 2. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. IŘ. – 2. Kantaly. – 3. Martikán. – 4. Vyvolenka. – 5. Choc; levace; :pa (kupa); dostrkat. – 6. Hes; lícit; pravidla boje. – 7. Kas; Es; zpod; vejpůl; ot; ček; hulán. – 8. Ens; štosy; stavy řek; ahou; čekan; noci; trampi. – 9. Acre; orná; krom; Onan; Arniny; 8mie (osmie); rastr; bas. – 10. Rzi; osm; Elia; EPJ; oklesek; astry; .erek (kráterek); STR; BKI. – 11. Ria; riva; Lu2 (Ludva); opít; ara; leader. – 12. Nyala; tercka; plenec; alt; ICAO; Alemán. – 13. Nataša Gollová; klikoroh; slam. – 14. Ťapka; Kant; lámat se; zblblá; do; ostrorep; siré. – 15. RSA; kývat; Katětov; dolar; ul5 (ulpět); ostát; aniont; kov. – 16. Pacák; nátlak; snídat; bahr; bytost; Kristián. – 17. Sil; lokálka; zábavka; notky; Alfons; bra3 (bratři); kard. – 18. Kol; sendviče; okolina; tiky tak; Pagen. – 19. RuO; scestí; sati; octit; tins; Antové; RAC. – 20.  Beninky; pra- (pralinka); Oberon; At; bidla; asketova. – 21. Eva tropí hlouposti. – 22. Senátoři; přednosta. – 23. Des; kobalt; drez. – 24. Klenotek.

??? výrazy: Nataša Gollová, Kristián, Eva tropí hlouposti, Císařův pekař, Pohádka máje, Nora.

NKM2021-2.kolo-řešení