Nolčova křížovkářská maturita 2021

 

Řešení 4. kola zašlete nejpozději do 16. listopadu 2021 poštou na adresu autora: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný!

 

4. KOLO

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Použitá políčka:

NKM2021-4.kolo-políčka

Skrytý výraz: ?5? (5 písmen).

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Zkratka souhvězdí Delfín. – 2. Část obuvi. – 3. Nať petržele; karetní hra. – 4. Člen parlamentu v USA; český herec; území ve Francii; lastura. – 5. Slovensky „vítr“; domácky Diana; měděnka; anglická zkratka Ústředního úřadu pro mezinárodní dopravu po železnici; římští satyři. – 6. Manželky zemřelých mužů; asijská váhová jednotka; anglicky „chlapec“; slovensky „kolej“; anglicky „nějaké silné pivo“. – 7. Trachomy; stání v chlévě; týkající se kovu ze skupiny vzácných zemin; hnědý medvěd. – 8. Podnik v Liberci; svítilna; značka modulu; hlavní město Portugalska; svitek gázy; řeka v Rusku. – 9. Plemeno ovce; řeka v Anglii; český herec; podnik ve Skutči; ?1?; prase. – 10. Sešit; slovensky „tisoví“; ruský jezdec (OH-1980); zjistit diferenci. – 11. Chumáč vlasů; barbar; řeka v Itálii; uzenka; část jezu; červenohnědá; ženské jméno; české město. – 12. Ruský socialista revolucionář; český herec; vektorový operátor; v esperantu „spirála“; anglický filozof; plačtivá. – 13. Český fyzik; český herec; značka čistidla na sklo; rodný; bufet; kousek ementálu; nivó; potom. – 14. Ohrazený les; německy „čistý“; řezací nástroje; ječivý křik; americký stát; český herec; žíně; ypsilon. – 15. Poukázka; český dramaturg; odpočívadlo na schodech; patřící Margitě; stará mince; splávek. – 16. Uklidnit; anglicky „umělec“; slovensky „sáně“; bohyně úrody Ištar; nepřesně definovaný vodnatý nerost; souhvězdí zvěrokruhu; schopnost vnímat. – 17. Lněná příze; člen umělecké revue; vozidla několika druhů; obyvatel Pobaltí; brčko; avarské ležení. – 18. Poškodit klováním; ?2?; šetrnosti. – 19. Postavy pantomimy; rozpouštědlo; český architekt; žláza předstojná. – 20. Nerost ze skupiny vermikulitu; hlaholy; povlak na nádobí; slovensky „stranou“; živit. – 21. Horník; kouti; kostižer; vynálezce pneumatiky. – 22. ?3?. – 23. Dva chemické prvky.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 18. Lázně na Moravě. – 19. Přestupek; dokonalost. – 20. Kosočtverečný nerost; německý mys; jepice. – 21. Barevné sklo; planetka; lom světelných paprsků. – 22. Střídat; etiopský ostrov; patřící Davidě; potřísniti si; obchodní název plastické hmoty. – 23. Sídlo u Svitav; osadník; chátra; prostředky k oživování; anglická zkratka vývozu. – 24. Hledávati; opečený krajíček; čínská platidla; sídlo u Nového Jičína; svisle. – 25. Chvosty; ženské jméno; sídlo v Argentině; neposlat dolů; anglicky „pneumatika“; přizpůsobující. – 26. Řecky „proti“; řeka v Zambii; řecká značka viskózových vláken; anglicky „ochutnávač“; bohatec; rozsah; řeka v Mongolsku. – 27. Město v Belgii; domácky Karel; soběstačný; drobná ozdoba; patřící bohu lásky. – 28. Sportoviště; hřmít; hantýrka; jihoslovanský zpěvák; označení večerního stratokumulu; valením obalit; zisk. – 29. Chvění; karpatský průsmyk; německy „soukromý“; ušní lékař; iniciály ruského chemika Konovalova; jedenadvacet; namlátit; lehký beton. – 30. Hospodářský pracovník; kurovitý pták; souvislá řada; ukazovací zájmeno; kmen v Nigérii; slovensky „příčestí“; druh lesa. – 31. Pocházející z německého města; zničená ohněm; neshromáždit; poukázky; hrůzovláda; kód Španělska. – 32. Omámit; sady; indiánek; spojka; verš dvojměr. – 33. Druh pohanky; nádobka; proud; asijský dvoukolák; sídlo u Prahy; ruský konstruktér letadel; rtěnka. – 34. Osina; ruský folklorista; americký akr; způsob poražení; Evropanka (slovensky); ruka. – 35. Značka insekticidu; domácky Růžena; sledovatelka; důsledek. – 36. Krychle; román Alberta Moravii; odlišně nastavený; článek páteře. – 37. Hostinský podnik; povolání obhájce; dubová kůra. – 38. Pomatenosti; přívrženec. – 39. ?4?. – 40. Italský cyklista (OH-1928). – 41. Intonace ražená.

Použitý pramen navíc je: Esperantsko-český slovník a česko-esperantský kapesní slovník (SPN 1971).

ZPRÁVA O 4. KOLE

Celkem přišlo 24 řešení 4. kola NKM, z nichž 18 bylo bez ztrátových bodů. Potíže téměř nedělala skrytá tajenka složená z prvních písmen jmen českých herců, znamenající jednak jméno dalšího herce a dalšího díla, kde vystupovala Dana Medřická. Ztrátové body byly nedodržení zadaného systému střídání, to je za nedodržení stanoveného počtu písmen v jednotlivých druzích políček. Minimum chyb bylo nevyplněná políčka. Jako vedlejší řešení byly uznány všechny varianty obrazce, které vyhovovaly zadanému systému střídání.

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: Brož, Černý, Divák, Dedková, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Járová, Kalik, Kopřiva, Podzemský, Sklenka, Štefek, Turek, Vašinka, Vlášek, Vojník. – 1: Nack. – 2: Dedera, Kučírek. –  7: Bonaventura D. – 8: Bonaventura Š., Švub.

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: Brož, Divák, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Járová, Kalik, Kopřiva, Podzemský, Štefek, Turek, Vlášek, Vojník. – 2: Černý, Dedková, Nack, Vašinka. – 4: Dedera. – 7: Bonaventura D. – 8: Sklenka. – 10: Bonaventura Š., Švub. – 13: Kučírek.

Je zde uvedeno 24 účastníků, kteří zaslali všechna 4 kola. Po čtvrtém kole zůstává ještě 14 řešitelů celkově bez ztrátových bodů. 

ŘEŠENÍ 4. KOLA

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Del. – 2. Opatek. – 3. Petrželka; darda. – 4. Kongresman; Růžek; Brie; koncha. – 5. Vietor; Dijka patina; OCTI; fauni. – 6. Vdovy; kattie; boy; koľaj; a stout. – 7. Oční choroby; tesy; terbiový; kodiak. – 8. Elitex; lampa; mod; Lisabon; tampon; Onega. – 9. Racka; Idle; Adamíra; Botana; Kočičí hra; vepř. – 10. Téka; tisina; Korolov; spočítat rozdíl. – 11. Kosma; asiat; Tiber; cvek; propust; rezavá; Arna; Aš. – 12. Eser; Císler; nabla; spiralo; Bacon; lkavá. – 13. Vicena; Effa; křestní; bistro; deko sýra; rovina; pak. – 14. Obora; Rein; pily; vřeskot; Guatemala; Kodet; rozhor; Y. – 15. Ček; Nekuda; podesta; Margitin; denárek; brček. – 16. Uhasit; artist; sane; Astarot; atelit; Panna; čivost. – 17. Lenka; davista; troje auta; Litvan; slámka; hrink. – 18. Oklovat; Dana Medřická; sporosti. – 19. Pieroti; toluen; Koula; prostata. – 20. Errit; halasy; teflon; bokom; krmit. – 21. Baník; kovati; karies; Dunlop. – 22. Měsíc nad řekou. – 23. Olovo a astat.

??? výrazy: Kočičí hra, Dana Medřická; Měsíc nad řekou, Předtucha, Racek.

NKM2021-4.kolo-řešení