Nolčova křížovkářská maturita 2021

 

Řešení 5. kola zašlete nejpozději do 16. ledna 2022 poštou na adresu autora: Vladimír Klos, Bolívarova 2073/12, 169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-mailem na adresu: Klosovi@seznam.cz ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF nebo JPG. V případě skenovaných řešení musí být text čitelný! V zadání jsou provedeny dvě opravy, vyznačeny jsou červeně, případné chyby v těchto výrazech nebudou postihovány ztrátovými body.  

5. KOLO

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Vyhovovat. – 2. Současný; španělsky „Marián“; indická mince. – 3. Sloní; francouzský zeměpisec; německy „první; vřeštiví. – 4. Manželka boha Usira; langobardský dobyvatel; tyran; domácké ženské jméno. – 5. Oktáva; sídlo u Brna; souhvězdí zvěrokruhu; kroužek; sídlo v Tunisku; indonéský atol. – 6. Zkalení vody (zdrobněle); ustrnutí; slovensky „plápol“; postrašit; odrůda spinelu; proudy. – 7. Zánět kostí; klidné místo; ruská zkratka  Akademie společenských věd; elipsy; horská louka; odlákat; proudy. – 8. Okleštěný kmen; zkratka ischemické choroby srdeční; stepní šelma; vačnatec; šelma; buditel Valašska; ostrov u Afriky; něco. – 9. Milenka; planeta; utěšovat; vačnatec; šelma; kotvovnice; zkratka obchodní akademie; nastati. – 10. Portugalské platidlo; ženské jméno; letité jehličnany; sbohem; chytat. – 11. Lepidlo; anglicky „Ludvík“; ?1?; německý sochař; kanál; odborník; uzavřít průchod. – 12. Lepidlo; druh kaolínové hlíny; část boty; nezdar; geometrické křivky; špičky; toulec na brousek; náplast; stéblo. – 13. Slovensky „kroužek“; patřící Janě; zástěra; dlouhý úzký malajský člun; geometrické křivky; láteřit; ostrov v Mikronésii. – 14. Severský pták; kanadský zpěvák; jméno finského filozofa Hintikky; heterocyklická sloučenina; slovensky „snad“; vymáhat; náplň do cigaret. – 15. Nadezdívka; domácké ženské jméno; Evropan; Nansenova loď; tím způsobem; ?2?; anglicky „hranostaj“; něco zapovězeného. – 16. Italsky „Atila“; tajně konat; skleněný filtr; egyptský dechový nástroj; citoslovce volání kukačky; zhoršovat; příbuzenstvo; ?3?. – 17. Chuť; číše; figurína; spravovat obuv; kutání; celer; slovenský botanik; iniciály amerického vynálezce Roota; Evropan. – 18. Kód Peru; promítací plocha; domácké ženské jméno; úpadek Východořímské říše; jednoděložná rostlina; anglicky „poštovní“. – 19. Stará jednotka; sídlo v Norsku; jsoucnost; základy; rybí vajíčko; malý despota. – 20. Boční jícen sopky; asijský savec; norský polárník; sídlo v Kambodži; hvízdání; náspy. – 21. Ženské jméno; závodní družstvo; zmizet pryč; slovensky „klíny“. – 22. Druh leknínu; italsky „netečný“; římsa dělící průčelí. – 23. Sudokopytník.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 19. Dělat drobné pohyby. – 20. Český herec; smyslnost. – 21. Rostlinný glykosid; domácké ženské jméno; dravá ryba; ?4?; líbeznost. – 22. Domácké ženské jméno; řeka v Peru; řeka ve Španělsku; střela; nabitá částice; poplachy; společenský tanec. – 23. Domácké mužské jméno; český prozaik; rakouský konstruktér letadel; skrojek; ptačí pera; ?5?; kmen v Mosambiku. – 24. Japonská váhová jednotka; štětina; vodnatý nerost; britský technik; rusky „jaký“; domácké mužské jméno. – 25. Řeka v Rusku; manželčina; slovensky „přímo“; sudokopytník; vlastenci; domácké mužské jméno. – 26. Zpěvák; umělá jeskyně; egyptská bavlna; uherská step; email; cizopasná moucha. – 27. Dřívější anglická peněžní známka; odlamovat; kučera; zkouška; číše; keř s bílými květy; domácké ženské jméno. – 28. Být zaplaven hojností; ženské jméno; rod vodních kapradin; číše; keř s bílými květy; německy „Anežka“. – 29. Válečné lodi; světnice; ženské jméno; Severka; oznámení nabídky; český přírodovědec. – 30. Asijská země; dobývat písek; manželka; zhoubné ohně; druh plodenství; nábytková; značka niobu; obsahující rozpouštědlo. – 31. Italsky „žena“; plunžry; určité vydání novin; oblast v Izraeli; zhoubné ohně; druh plodenství; značka milisekundy; planetka; úplná zhouba; současný. – 32. Středoslovenská obec; kormidla člunů; jednoklonný nerost; úřady; v esperantu „smetana“; racek; sídlo v Nizozemsku; jednobuněčný organismus. – 33. Náspy; český gynekolog; kokršpaněl; okrášlit; zpěvný pták; která; Severní Irsko; značka tužidla na prádlo. – 34. Nebýt zlodějem; přítok Bebravy; dřevěné nýtky; kovový prvek; domácké mužské jméno; domácké ženské jméno; podnik v Aši; hroužit. – 35. Tělocvična; útok jízdy; vlídně; sídlo v Indii; anglicky „vchod“; zeslabovat. – 36. Příkop; sídlo v Rusku; usedlý muž; díla v určitém slohu; jedno ze jmen buddhistického učence; domácky Anna. – 37. Hastroš; ?6?; domácké ženské jméno; květnová. – 38. Latinsky „pronajímatel“; domácké ženské jméno. – 39. Tykve.

Skryty jsou: ?7? (6); ?8? (5); ?9? (4 1 4).

Použitými prameny navíc jsou:
1. Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní slovník (SPN 1971)
2. Rusko-český slovník a česko-ruský slovník (Svět sovětů 1963)
3. Latinsko-český slovník (SPN 1957)
4. Italsko-český a česko-italský kapesní slovník (SPN 1971)
5. Bohové a králové starého Egypta (Zamarovský)
6. B. Kočího malý slovník naučný
7. Malý Ottův slovník naučný