Nolčova křížovkářská maturita 2022

 

Milí přátelé,

řešení 2. kola NKM 2022 zašlete nejpozději do  16. května 2022 poštou na adresu Radovan Juráň, Bratřejov 266, 76312 nebo e-mailem na adresu: rad.juran@gmail.com.

 

V zadání křížovkového celku bylo opraveno zadání skrytých tajenek a opraveno a doplněno zadání legendy, opravy jsou vyznačeny červeně.

 

Jan Vašinka a Radovan Juráň

 

 

ŠACHY VŠECH DOB A ZEMÍ

2. KOLO

 

V současné době asi nikoho nepřekvapí ...(1) šachovnice. Tohle dělení se však začalo všeobecně používat teprve ve 14. století. Do té doby se ke hře většinou používala ...(2), rozdělená linkami na čtvercová ...(3). Dokonce ani ...(4) se nedělily na světlé a tmavé, nýbrž měly stejnou barvu. I jejich hrací síla bývala slabší. Např. ...(5) se až do 13. stol. v arabských šachách mohla ...(6). Do roku 1200 měl ...(7) omezen pohyb na tři ...(3) v šikmém směru, směl však ...(8) o jedno políčko dokonce přes jinou figuru. ...(9) se kdysi posunovala o dvě ...(3). Naproti tomu v Rusku se v minulých stoletích ve hře používala tzv. „...(10)“, zvaná ferz vsjačeskaja, která se navíc mohla pohybovat jako ...(11). Vrtkavý osud měla i ...(12). V 15. stol. v Itálii bylo možno vyměnit královo místo s věží i tehdy, i když mezi nimi stály jiné ...(4). Výměně mezi králem a věží se v Polsku říkalo ...(13), někdy i ...(14). U Bataků na Sumatře nahrazovala ...(15) šachovnici, kterou nerozlišovala žádná ...(16). ...(4) nahrazovaly ...(17), skořápky či ...(18). ...(19) a ...(20) naprosto přesně poznali, co která figura představuje. V jejich hře se ...(21), který dosáhl poslední řady nedočkal  žádného povýšení, ale směl se  ...(22).

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK SLOŽENÝ

Z 6 SOUMĚRNÝCH POLODOKRESLOVEK:

1 slabikové a 5 střídavých polomozaikovek

 

Skryty jsou: 1. tajenka (9), 2. tajenka (12 7 5), shodně znějící 3. tajenka a 3. díl 6. tajenky (4), 9. tajenka (3), 1. díl 10 tajenky (4), 12. tajenka (6) a 1. díl 17. tajenky (6).

 

Všechna políčka jsou již předkreslena. V klasickém trojúhelníkovém políčku se ve třech polomozaikovkách píší dvě nebo tři písmena.

Všechny skryté tajenky jsou vždy v obrazci křížovky.

Obrazec ke stažení je také ZDE.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Utvrzovatel. – 2. Praštit; ves. – 3. Tramvaj; krokodýl; žlábek u dřevěné chlebové lopaty (podle NLA). – 4. ?15?; hvězda v souhvězdí Lodního kýlu; americký tenorista.5. Nováček; tmavé pásy na Jupiteru; krátké kalhoty (v 16. století); cévnatá rostlina. – 6. Nepohoda; venkovní okenní parapet; najednou; vějíř (úsek křídla hmyzu); hubovat. – 7. Slitina železa a hliníku; kolčava; zevlovat; roucho římských žen s vlečkou; mech rostoucí v lesích; tác. – 8. Polibek; okolky; utrejch; třít prsty; náběra (na šatech); kolovrátek. – 9. ?7?; ?11?; ?5?; spatřovat; aromatická bylina s chocholíkem žlutých úborů; moravská obec – 10. Hora v pohoří Dolnooharská tabule; úsměv; vojenský oddíl; špejle (dřevěná); odrůda holuba; belgický atlet; člověk zabývající se poetikou. – 11. Jemnocit; špatně připravovat jídlo; ničit; past na ptáky; třídní; nerv; opotřebovaný mlýnský kámen; belgická filmová architektka. – 12. Popadnout; vyorávat brambory; pohovka; nachlazení; shořeti; ?16?; úplně přetrhnout; japonský vzpěrač.13. Vesuviány; pastviště; kanadský hokejista burzovní makléř; vědro s jedním uchem; kokotice povázka; detektiv; přílepník; slovenský kreslíř. – 14. Maďarský kanoista; cévnatá rostlina; kudlička; špička; nevkusnost; terénní prohlubně v hornických oblastech; přístroje ničící tkáně vysokou teplotou; tužka. – 15. Rada; zlá čarodějnice; byt; jít; přepustit; nařezat; cévnatá rostlina; lepidlo.16. Bílkoviny obsažené v kostech, chrupavkách a vazivu; napadat; pomořanka černomořská (arabský název); ubožačka; český architekt; svině; okrajový pás silnice. – 17. Pokutový kop; skuliny; solpuga; druh starých kalendářů; dlouhý nůž; stávka; chudobný indický asketa a kouzelník; bobřík pižmový. – 18. ?6/1?; otáčení; špaček; palčivý; hojivý; měšťák; nevrlý, mrzutý člověk. – 19. Rozhlasové lampové přijimače; ruční lis na lisování oleje z bukvic; italský veslař; Ala; mluvka; doutnavky; policista. – 20. Ion nesoucí kladný i záporný náboj; nákladní automobil značky Liaz; planografie; bodlín; ?6/2?; dobromyslně. – 21. Platidlo Nizozemí; ?22/2?; odsoudit; zkušební; dřevěná plácačka. – 22. Vytáčka; sekera s širokým břitem; prut; jáma k jímání pramene; darebák; ryzost. – 23. Med; nukleotidová sekvence uvnitř genu; papoušek; část celku (zdrobněle); jméno domácího zvířete; opravdová. – 24. ?19?; pečivo ve tvaru malé lodičky; peřina; presovat; slunečníky (podle Staška). – 25. Slané pečivo; ostrá malá lžička; mrazivý; živočišstvo plovoucí ve vodě; pokrýt vrstvou kovu; prodejna zajišťující fotografické služby veřejnosti. – 26. Konečná fáze přeměny hmyzu; africký kmen v Zambii; koukol polní; solit; palička k třecí misce; africké ženské jméno. – 27. Chřadnouti; platidlo Nizozemí; primitivní projev řecké komiky; nacpat; peníze; akustické návěští. – 28. Levandule lékařská; krátký ženský kabátek; světle fialové brazilské dřevo; poslední zvonař na Slovensku; italská herečka účinkující ve filmu Fortapaš; podmořská laboratoř zařízená pro hlubinný výzkum. – 29. Ovladač na otevírání auta; šikana; laťka; cévnatá rostlina; úvaly. – 30. Samokoly; vřes; odhad jmění občanů (ve starověkém Římě); francouzská lehká slitina; útok nohou. – 31. Cévnatá rostlina; necitelný člověk; Verdiho opera; v našem jazyce. – 32. Autor Květomluvy; přisvědčovati; vzcházení a trvalé uchycení rostliny ve společnosti. – 33. Míra; ?22/1?; tlusťoch. – 34. Dostaveníčko; brloh. – 35. Drzost. – 36. Textilní látka.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 27. Jméno sovětského boxera Jemeljanova. – 28. Speciální plachta z lehké látky. – 29. Mahagonový strom; zakladatel skupiny New Music v Manchestru. – 30. Citoslovce označující zvuk trubky; ?4?; šoulovat. – 31. Proložit; hudební nástroj; pícnina.- 32. Kulhavý; severoamerický jelenovitý sudokopytník; glykosid; později. – 33. Sloní uši; tvrdý sýr výrazné chuti; druh koberce se všívaným vlasem; způsob vedení a řízení boje; ledvina. – 34. Ostrov v Indonésii; beznadějně ztracený; japonský pozemní hokejista; rod cévnatých rostlin; americký plavec. – 35. Posila; vylákání; mazal; hřib; Nita; poslední výstup. – 36. Živá; český fotograf; umělá nádrž na vodu; farník; páter, který kázal, že krása je klamná vnada (podle Palečka); přesvědčující důkaz. – 37. Hovězí pečeně na rožni; americký herec; jméno domácího zvířete; mazat; hudební nástroj; smyslový orgán sloužící k vnímání plynných látek. – 38. Zimní pletená čepice přetahovaná přes obličej; surovina pro výrobu kyseliny octové; zdolat se spěchem; pasák; bílý pigment a plnidlo;. sovětská pohádka. – 39. ?21?; jméno domácího zvířete; druh hracích karet; nabýt trochu sivého zabarvení; norský atlet. – 40. Cévnatá rostlina; maršálka; podrobnost; celkem; pěšiny; prosík. – 41. Sešlý člověk; praporec; jablko ruského původu; štírek; šupinovitý odpadek při mlácení obilí; prudká bolest končetin. – 42. Americká herečka účinkující ve filmu Neumírej sám; ?8?; označení učence (v Indii); pyramida indického chrámu s celou; rozdrásati. – 43. Jedna ze čtyř allotropických modifikací železa; Mirčák; ovesnička (dle Jungmanna); trny (dle J. V. Jirsíka); ?14?; čile. – 44. Křídloperka; revidovací značka; pomlázky; označení boha ve Starém zákoně; maďarský plavec; osoba starší než osmnáct let, která nabyla svéprávnosti; čínský hudební nástroj. – 45. ?10/2?; zahradní květina; smyčka; průsmyk; ruměnce; otevřít v počítači; maďarský boxer. – 46. „Vlňák“ hnědý a hnědozelený s květy v rozích; chladno; jednoklonný nerost; luxusní čtyřkolové zavřené kočáry; hodně jíst; levák; první výtavek sklářské huti; těžká práce. – 47. Tác; prostoduchá a nezkušená dívka; slovenský řezbář; přinášet přinášívat; cynik; široká motyka na okopávání; vnitřní roura dělové hlavně. – 48. Pavouk; autor obrazu V době žní; slavnost po ukončení žní; ryba; šle; podnik v městě Hradec Králové; plněný čokoládový bonbón; kariéra. – 49. Textilní dělnice; ovce určená k porážce o hodech; příslušník české národnosti; omračovat; deska zadlabaná do trámů; ztěžka; hornina; členit. – 50. Česká obec; ruský herec účinkující ve filmu Ogni bolšoj děrevni; rostlina z čeledi trav; půda; dát několik částí k sobě; sutury; zakladatel české foniatrie; legrace. – 51. Jízlivý; Leduše; mnich laik; místo ke čtení biblických textů; zobák; ?20/1?; holandský veslař; strach. – 52. Norek; prvosenka jarní; velký mráz; španělská lidová píseň; ložnice; hudební nástroj; náplň; americký atlet. – 53. Ničivý; australský lékař; egyptský bůh zrna a úrody; starý švédský lidový tanec; cirkusový odrazový můstek; místo za kamny; stará jednotka duté míry. – 54. ?17/2?; ?20/2?; ?13?; živě se projevovat; vrbovna; poděkování. – 55. Macek; pracovat; namáhati; slovenský český výtvarník; italský atlet; chřestit. – 56. Broušený pyrit; ochoz na lokomotivě; hromadné zděšení; svině; usmrcovač; vyprahlá ústa. – 57. Velkostatek; pásovka; kdouloň obecná; jméno domácího zvířete; tělocvičný prvek. – 58. Zpolíčkovat; hrabavý pták; oděv; fazol obecný. – 59. ?18?; dobrořečit; fisetové dřevo – 60. Známka do hry; člověk s klátivou chůzí; 14. měsíc mayského kalendáře. – 61. Řadové lahvové stroje; český textilní výtvarník. – 62. Citoslovce napodobící zvuk hudby.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Ve druhém řešilo opět 22 řešitelů na nulu. Nejvíce se chybovalo ve výrazech 10/3 SPILKA a 19/2 PRÉSEK. Uznán byl výraz 11/6 ŽILKA, kde je autorsky ŽILNA.

Přítel Malinka se rozhodl dál v soutěži nepokračovat a od přítele Gáška řešení nepřišlo. Všem řešitelům se moc omlouvám za dodatečné opravy v zadání 2. kola.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

0 ztrátových bodů: Bonaventura D,, Bonaventura Š., Drápala, DUŠEK, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Kalik, Karpíšek, Kopřiva, Nack, PIŠKVORKÁŘ, Podzemský, Sebera, STYX, ŠACHISTA, Štefek, Turek, Valíček, Vojník, Vychovalý ml.; 3: YETTI; 4: Jakubček; 7: Kučera, Švub;  44: Dedera; 100: Gášek.

 

STAV PO 2. KOLE

0 ztrátových bodů: Bonaventura D,, Bonaventura Š., Drápala, DUŠEK, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Kalik, Karpíšek, Kopřiva, Nack, PIŠKVORKÁŘ, Podzemský, Sebera, STYX, ŠACHISTA, Štefek, Turek, Valíček, Vojník, Vychovalý ml.; 10: Jakubček; 14: YETTI;  20: Švub;  27: Kučera;  73: Dedera; 135: Gášek.

Radovan Juráň

NKM2022-2.kolo-řešení

 

NKM2022-2.kolo-obrazec