Nolčova křížovkářská maturita 2022

 

Milí přátelé,

řešení 3. kola NKM 2022 zašlete nejpozději do  16. července 2022 poštou na adresu Radovan Juráň, Bratřejov 266, 76312 nebo e-mailem na adresu: rad.juran@gmail.com.

 

Přepis nářečních souhlásek
V tomto ročníku NKM používejte u slov valašského nářečí zjednodušeného přepisu ł, ľ, ĺ = l, ŕ = r.

 

ŠACHY VŠECH DOB A ZEMÍ

3. KOLO

 

V polovině 18. století zářila na šachovém nebi dvě jména, která v historii šachů zahájila novodobou éru: francouzský hudebník André-François-Danican ?1? a Arab ze Sýrie, Philippe ?2?. Ve věku 22 let napsal ?1? svou učebnici zvanou ?3?, kterou jako „bibli“ uctívalo několik dalších ?4? šachistů. Studiem této učebnice dosáhl mistrovství anglický šachista Howard ?5?, v Rusku zase skvělý hráč Alexandr ?6?. Philippe ?2? byl šachista z povolání, díky kterému byl v tisku poprvé použit ?7?. Ve Francii se stal slavným ?8?, v Německu profesor matematiky  Adolf ?9?, vítěz prvního mezinárodního turnaje v Londýně v roce 1851, po dlouhou dobu pak neoficiálně uznávaný jako nejlepší šachista kontinentu. Zemřel  ve Vratislavi, kde mu byl na hrobě péčí polského šachového svazu postaven ?10?. Jako ?11? zazářil geniální Američan Paul ?12?, když v průběhu tří let (1857-1859) porazil skoro všechny nejsilnější hráče Ameriky. Jeho hra byla velkým přínosem do rozvoje šachů. ?13? a ?14? patřily mezi základní kameny jeho učení. Byl bezpochyby jednou z nejzajímavějších postav v historii šachů.

 

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK SLOŽENÝ

z 1 slabikové polomozaikové křížovky a 5 střídavých polomozaikových polodokreslovek

 

Skryty jsou: 1. tajenka (8), 4. tajenka (8) a 11. tajenka (6).

Všechna políčka jsou již předkreslena.

Všechny skryté tajenky jsou vždy v obrazci křížovky.

 

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. ?13?. – 2. Osminka koláče; alkoholický cukr sorbit. – 3. Ribit; kolovrat (zdrobněle); cvičební úbor. – 4. ?7/2?; tmavovlasý člověk; trhlina v kůži. – 5. Kassie senna; barbital; ?12?; adjustace; plech lemující střešní okapy. – 6. Policejní ředitelství; ubrousek; jevy; ruch. – 7. Nerost žlutohnědé barvy; stará britsko-americká jednotka hmotnosti a objemu; dvojitá čára ve spektru; kopati do míče; dřevěná bouda pro pastevce v horách. – 8. Kalný + citoslovce vyjadřující výzvu k tichu; jeptiška; zřícenina; vegetační formace; vypasená huba. – 9. Zpívat; štědrovka; cévnatá rostlina; jihoamerická opička; zlepšený druh „škobrtáku“; tvarovaný ovocný stromek s krátkým plodonosným obrostem. – 10. Herec účinkující ve filmu Sbohem Kryštůfku Robine; dětská hra s kaménky (dle NLA); cévnatá rostlina; kombinéza; hlasatel; bolest v uchu. – 11. Rumunská šermířka; prasátka; český malíř; ?7/1?. – 12. Lemování na sukni; stručný obsah následujícího místa v starých církevních zákonících; nevšímavý; paní; alkaloid; gravura; varietní umělci. – 13. Cévnatá rostlina; asistent zvuku filmu Radhošť; jelen mající na každém bidle čtyři výsady; orientální vodní dýmka; ořech; proutky natřené lepem, sloužící k chytání ptáků; rakouský lyžař. – 14. Lest; součást mořské cibule; žárem se přeměňovati z pevného skupenství do kapalného; druh vojenského kabátce; chuť; požár; bakalářský šat. – 15. Incký bůh počasí; žrout; nabíti; zářivka; ochranné božstvo Albertova jezera; jméno domácího zvířete.16. Moravský lidový tanec; klerika; mandragora lékařská; přenesení pylu z prašníku na bliznu; vojenská muzika; jméno domácího zvířete. – 17. Okurka setá; jednotka objemu Itálie; ?6?; provádět něco nedobrého; deset tisíc. – 18. Sladce (v hudbě); platidlo Nizozemí; typ půdy; vlčí ocas; ?5?. – 19. Mezopotamská bohyně plodnosti; užitek; potyčka. – 20. Alpínum Rusa; ?10/1?; prkna u stropu v pekárnách, na něž se dávalo kynout pečivo; brlínka. – 21. Věda o životních dějích a o životě organismů; část kamen; kolumbijský režisér TV seriálu Kartel. – 22. Stejnorodý; začátečnice – 23. ?8?; rozpulovat subáč; potom. – 24. Orientální vodní víla; klokan; jména domácích zvířat. – 25. Mapa; neobvyklé chuti; 5. sezóna indického kalendáře; role české herečky Bártů. – 26. Vnitřní vrstva cévní stěny; hrudní hřeben ptáků; maďarský zápasník; tajemní. – 27. Místnost v pivovaře; lízat; goniometrická funkce; koně s lysinou. – 28. Poznámka; nealkoholický nápoj; nepravé zlato. – 29. Indické období; vozík; svitek. – 30. Francouzský atlet; rváč. – 31. Pohonná směs; ?3?. – 32. Ironický škodolibý člověk. – 33. Starý strunný nástroj podobný loutně.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 34. Vrcholové části hlav. – 35. Stoupenec orfismu. – 36. Jít pomalu; rumunská volejbalistka.- 37. Zadní svalnaté části bérců; Katy. – 38. Přitom; kopací míč; limon. – 39. Ramenář; otrlec; konec. – 40. Velký šátek na chování dětí; ?2?; bursera balšámová; bezpečnostní informační služba. – 41. Ubránit se; fermata; milost; strašpytel. – 42. Nyní; vytrhnouti z pochvy; mírnější zaklení; menší klika otočná o 90°. – 43. Bez černý; sopečný kužel; Krejčího opera. – 44. Dojnice s nízkou užitkovostí (dle NLA); ?14/2?; chyba. – 45. Týkající se záhumní; rovina, do které se promítá. – 46. Suchá neúrodná paseka; prostoduchý; americký bobista. – 47. Záludné velké mouchy sající krev teplokrevných živočichů; Tomáš (domácky); pořad; původní obyvatel. – 48. Japonský lyžař (skokan); model; sloučenina vznikající působením kyseliny sírové na aromatické uhlovodíky. – 49. Ceta; lopatka; povijnice; režisér; ?9?. – 50. Tmavé anglické pivo; cévnatá rostlina; druh fantazijní perle; ?14/1?; peníze. – 51. Brouk slunéčko; lidový oděv; neschopnost zřetelně hláskovat; potřít omastkem; gauč bez opěradla; světová strana. – 52. Pestrobarevný papoušek z Austrálie; ruský herec účinkující ve filmu Zdravstvuj, stolica!; novořecká jednotka hmotnosti (150 kg); amonnoledková trhavina; fermež; český filatelista. – 53. Čepice; mexická chuťovka podávaná k alkoholickému nápoji; česká zpěvačka; výtečný; kočkovitá šelma; špinit; srázná. – 54. Francouzský jachtař; prvek mylně objevený v roce 1828; Nel; košíková; nafta; skráň; kamerunské tvrdé dřevo. – 55. Lov; nerozhodný (dle Sezimy); cínie; aglutinin z klíčků pšenice; americký herec účinkující ve filmu Noc králíků; konkurs; ferment působící srážení krve. – 56. Zapalovati se; lajm; druh šelmy z čeledi Canidae; podřadnost. – 57. Váhati; znamenitý; venkovské stavení; plátek masa na žebírku; selský chléb; zvýšená část hlediště nad přízemím v divadle. – 58. Projev nadšení; souchotinář; chránítko kotníků proti chladu; kotrč; lesklé tkaniny vyrobené atlasovou vazbou; hrubší vlna. – 59. Byť + borůvka; koníček; Germán; italský gymnasta; generace. – 60. Strýc; dudlík; semletá naklíčená zrnina; porodní bába; vysoká částka. – 61. Česká zpěvačka; ještěr s dlouhými prsty a s dlouhým ocasem; irský františkán; náčiní užívané na mísení těsta. – 62. Píseň (lidová); ?10/2?; bílá víla; darebák; odpadek ze semletého obilí. – 63. Maďarský kanoista; kraj za horami; ventilátory. – 64. Upadnout v zapomnění; taj; francouzský básník. – 65. Část veřejí; posměch. – 66. Dělostřelecký.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve třetím kole řešilo 21 řešitelů na nulu. Nejvíce potrápil výraz ŠPRLÍNKO 20/4 (PSJČ) x  LÍNKA 51/1 (Machek, heslo pinkalinka). Dále se chybovalo ve výrazech ŠARMICLE 19/3 (SSJČ), BÁLÁTKA 11/2 (SNČ, heslo bále) x BÁJOVEJ 53/4 (Šmírbuch) aj. Uznán byl výraz KRÁSA KOMBINACÍ 1/1, kde je autorsky KRÁSA KOMBINACE.

Třetího  kola se mimo soutěž zúčastnil i přítel Hroz, který řešil taktéž na nulu.  Dále pak přítel Slabý se 4 ztrátovými body. Od přítele Gáška řešení opět nepřišlo.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: Bonaventura D,, Bonaventura Š.,Drápala, DUŠEK, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Kalik, Karpíšek, Kopřiva, Nack, PIŠKVORKÁŘ, Podzemský, Sebera, STYX, ŠACHISTA, Štefek, Turek, Valíček, Vojník; 1: Vychovalý ml.; 2: Jakubček; 4: Dedera, Švub, YETTI;  6: Kučera; 4: Švub;  100: Gášek.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Bonaventura D,, Bonaventura Š.,Drápala, DUŠEK, Gašparín, Gonda, Husar, Jaroš, Kalik, Karpíšek, Kopřiva, Nack, PIŠKVORKÁŘ, Podzemský, Sebera, STYX, ŠACHISTA, Štefek, Turek, Valíček, Vojník, 1: Vychovalý ml.; 12: Jakubček; 18: YETTI;  24: Švub;  33: Kučera;  77: Dedera; 235: Gášek.

 

NKM2022-3.kolo-řešení

 

NKM2022-3.kolo-obrazec