Nolčova křížovkářská maturita 2023

 

Milí přátelé,

řešení 3. kola NKM 2023 zašlete nejpozději do  31. července 2023 poštou na adresu Radovan Juráň, Bratřejov 266, 76312 nebo e-mailem na adresu: rad.juran@gmail.com, opravy zadání jsou vyznačeny červeně.

 

 

VENKOVSKÁ ŘEMESLA  – 3. KOLO

(krejčovství)

 

Ve třetím kole si představíme některé nástroje používané krejčími a švadlenami.

...(1) je pomůcka k ukládání jehel. Má několik podob. Tou nejstarší bylo duté uzavíratelné ...(2) zhotovené nejprve z kosti a později i z kovu a poté i z plastů. Druhou podobou je uzavřený ...(3), jehož náplní jsou ...(4), ...(5) či jiný měkký materiál. Další variantou je ...(6) s často pestrým potiskem s kouskem tvrdšího papíru, do něhož se zapichuje  ...(7). Tu tvoří ...(8) případně ...(9), která je na jednom konci zašpičatěna a na druhém zploštěna a opatřena ouškem k provléknutí. Krejčovský ...(10) se používá k braní měr na jednotlivé součásti oděvu a k rozměřování látek. K ochraně prstů při protlačování jehly tuhými látkami se používá ...(11), který vypadá jako ...(12). Bývá zhotoven z nejrůznějších materiálů, nejčastější je ocel, ...(13), měď, ...(14), ale i ...(15), perleť, roh, ...(16) apod. Už od pravěku se na stříhání látek a nití používaly ...(17). Krejčovská ...(18) je pomůcka, na níž se upevňují nástřihy oděvů. Doplňuje ji dřevěný krček a  ...(19) na nožkách. ...(20) je nástroj k párání švů. Tvoří jej ocelová vidlička, která je vsazena do dřevěné či ...(21).  ...(22) slouží k šití oděvů, prádla a dalších krejčovských výrobků.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

dvojkřížovka tvořená 1 slabikovou polomozaikovkou a 1 střídavou polomozaikovkou

 

Skryty jsou: 1. tajenka (10), 5. tajenka (4), 7. tajenka (5), 10. tajenka (4) a 15. tajenka (4).

 

Křížovka je předložena jako polodokreslovka s částečným obrysem křížovky. Všechna políčka jsou již předkreslena. Všechny skryté tajenky jsou vždy v obrazci křížovky.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Borec. – 2. Nápad. – 3. ?22?; ?16?. – 4. Kvočka; letitá příbuzná; rehek; reformovaná evangelička. – 5. Továrna na děla; vrtoch; konečný závod Evinky; zhotovovati plst z něčeho; prohnaný člověk; cévnatá rostlina. – 6. Druh kynutého pečeného moučného jídla (zdrobněle); přimíchat; velký déšť; křeček (slovensky); vysoká čepice s kožišinovým okrajem (zdrobněle); vydavatel publikace Žilina žaluje; idyla; věštkyně pádu Tróje. – 7. Oša; náchylnost k pocení; slovenský sběratel lidových písní; pokazit; druh slepice; pozvánka (zdrobněle); absorbovat; těžká práce; krytý kočár bez per na dlouhých nosnících. – 8. Přemlouvat; glykosid; bláznit; ?13?; Balíčkův cyklus; ?11?; ?9/1?; ?9/2?; členka čeky. – 9. Pouzdro na pera; hřmění; báječný pták; pentatonická stupnice v indonéské hudbě; sutana; dřevěná naběračka; ?20?; maličká morka; síťkovec; jednotka objemu Persie. – 10. Nerost; příčka; královna kuchyně; český režisér; kep; gesto; hojní; glykosid; ráže. – 11. Nuzák; vypít konzervující tekutinu; návod; jehněda; Jan (zdrobněle); jílek; údaje v seznamu; tvárnice k vyztužování studní. – 12. Japonská jednotka objemu; říct; svahovitě upravený povrch půdy k povodňování; cévnatá rostlina; naříkat; drcení; zatravnatět. – 13. ?12/1?; žena úředního slouhy; žebrák; fraktil; skalnička; ovečka; argentinský jezdec. – 14. Týkající se sportovního družstva; holá Káča; nerost; svitek; ďábel; dostávat peří; indiánský kmen. – 15. Švagrová; rakouský vzpěrač; potopový; Karolínka; žentour; bylina; káď na vypírání škrobu.16. Zadní část hlavy; bůh (v židovském náboženství); velký nos; rytíř narozený ve Fryštáku; ?18?; drobný déšť. – 17. Herec účinkující v TV seriálu Taxi Brooklyn; znát řešení; stařena; náramek; skákavě (v hudbě). – 18. Obec v okrese Nymburk; herec účinkující ve filmu Kniha snů; dalmatská višně; sídlo na Šalomounových ostrovech; hudební nástroje. – 19. Podělit se o malé stavení; bělouš (zdrobněle); skříňka podomních obchodníků; ryba. – 20. Lehce hopkovat; dívka; spáti (o dětech); hinduistický bůh epidemií; opice. – 21. Slovanský domácí ochránce; pečená drůbeží prsa; prosebníci; veliký rozdíl. – 22. Sovětský zápasník; řeč brněnské plotny; zařízení pro propojení několika elektrických linek. – 23. Kapesník.

 

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 14. ?6?. – 15. ?14?; král; město v Itálii. – 16. Druh alkoholického cukru; vřídek; druh karetní hry; v mokrém stavu. – 17. Bezúhonný blázen; občerstvení; světélkující mořský živočich válcovitého těla z příbuzenstva sumek; otýpka zcuchané slámy; kukla. – 18. ?12/2?; herec účinkující ve filmu Letní palác; drobně chumelit; pahýl. – 19. ?8?; mentálně zaostalý člověk; slaboch; hydratovaný síran dvojmocných kovů; konec. – 20. Rozpěra; balamutit; platit; mytická bytost mořící lidi ve spánku; zklamat. – 21. Žně; autor díla Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky; velký steh; ?2?; razit; francouzský gymnasta. – 22. ?4?; smyčcový hudební nástroj; dát zabrat; přesnídávka; druh perského koberce; kněz; ploška u briliantového výbrusu. – 23. Zručnosti; jméno lovecké feny; zápisník; ochrana vesla před odřením; valcha; spížka; turecký pepř. – 24. Jestli; kosočtverečný nerost; sláma do bot; rejnok elektrický (dle Šíra); listonoš; místa upravená pro snadný přístup k vodnímu toku; tonsura. – 25. Herec účinkující ve filmu Ultimátum; uštěpačný; součást strunných nástrojů; počet; domácké ženské jméno; dvojice zamilovaných; míšenec bělocha s Indiánem. – 26. Zkoušet; hora v pohoří Jizerská tabule; profesor AMU v Praze; mela; ocásek; víno; půlrubl; povlak na kysající tekutině. – 27. Město v Bulharsku; český režisér; jméno plavkyně Kawanišiové; příbuzná; hubený člověk; český herec; vznik; dělati lepším; brazilský producent. – 28. ?19?; kytle; dělostřelectvo (polsky); domácké ženské jméno; kos; naříkat; lupínek; americký basketbalista; severoamerický jehličnatý strom; potrhat. – 29. Trám; ?3?; pikantní šťáva z chilli papriček; rostlina chrastavec rolní; válečná korouhev; týkající se uměleckého tance; odrůda pargazitu; autor díla Sepětí; český politik. – 30. Páter; cumlati (lašsky); korálek (druh); ruská státní pokladna; svraštit; choť; hraniční; jemné smažené pečivo; krajina v jihovýchodní Francii. – 31. Pletaři; pobýt; fénix; cévnatá rostlina; puška (dle Holečka); druh obyčejné kořalky; slovenská řeka; klíčník. – 32. Trinidadský literát; čarovnice; druh pečiva; platidlo Švédska; troška kořalky; nemoc vznikající z přílišného tance (dle Tomsy). – 33. ?21?; ?17?; slovenský řezbář; cévnatá rostlina. – 34. Ostnitý keř s černými plody; malá chvilka. – 35. Jméno domácího zvířete. – 36. Ozdobné zavití hlavy.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve druhém kole poslalo řešení 25 řešitelů. Z technických dovodů jsem  neměl možnost zkontrolovat všechna řešení  a tak ponechávám pořadí ve stavu po druhém kole. Za toto nedopatření se všem řešitelům moc omlouvám.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: Drápala, ELIÁŠ, Gašparín, Gonda, HÉFAISTOS, Husar, Jakubček, Jaroš, Jettmar, Kálik, Karpíšek, Kopřiva, MIRIKINA, Podzemský, ŘEMESLNÍK, STYX, Štefek, Turek, Vlášek, Vojník, Vychovalý ml.; 1: JEN TAK; 3: Járová; 4: Bonaventura D.; 9: Hroz; 42: Kučera.

 

NKM2023-3.kolo-řešení

 

NKM2023-3.kolo-obrazec