Podskaláci v roce 2022

 

Pražský kroužek Podskaláci se scházel v roce 2022 ve svém azylu nedaleko Podskalské celnice, kde bydlí jeho doyenka a kolem jejíhož velkého stolu se všichni členové kroužku vejdou. Na setkání chodí 6–8 řešitelů, podskalácké řady v roce 2021 rozšířil Jan Hučín, který se nejen rychle zapojil do luštění i tvorby, ale také organizoval cesty na přebory. Program schůzek naplňovala populární celoroční soutěž.

 

Křížovky tradičně chystal Vladimír Klos, jeho úvodnímu bonmotu „Dneska je to lehké...“ však už nikdo nevěřil. Dagmar Rusá vyhrála 6 z 9 kol, což znamenalo celkové vítězství před P. Zahajským, P. Šimkem, J. Hučínem a M. Vodákovou. Nový autor kvízových otázek Pavel Zahajský se snažil o pestrost a kromě jednoho kola s překlady do švédštiny a maďarštiny sklízel příznivé ohlasy. Nejvíc správných odpovědí měli Petr Šimek, D. Rusá, J. Hučín, V. Klos a M. Vodáková. Hádanky vybíral ze svého archivu Petr Šimek a s tradiční převahou vyhrála Dagmar Rusá, která vyřešila 119 ze 120 tajů, dále se seřadili P. Zahajský, V. Olšanská, J. Hučín, M. Vodáková, A. Skřivanová a V. Klos.

 

Na kolínském MRK Podskaláci obsadili po tuhém boji 4. příčku v hádankách a 7. místo v křížovkách. Soutěžili také v HLK (opět 2.), MAS (rovněž 2. místo v I. třídě) i MLS (zase 11.). Členové se docela úspěšně účastní přeborů, jsou mezi řešiteli soutěží v KaH (Louskárna, Bystřina, KKS, logika, scrabble), Lázeňských oříšků, JLA a ČHL. Obesílají také autorské soutěže na hádanky a V. Klos je autorem křížovek pro MRK.

 

Termínem setkávání je i nadále první čtvrtek v měsíci od 15.45 hodin. U stolu by se volná židle ještě našla, případným zájemcům informace poskytne a dotazy zodpoví D. Rusá (dasarusa@seznam.cz) nebo P. Šimek (petr.simek@seznam.cz).

PeŠ