Pohár vydavatelství KIRA

 
Křížovkářská řešitelská soutěž o Pohár vydavatelství KIRA
 
16 ročníků soutěže probíhalo v letech 1991 až 2006 v časopise Luští celá rodina. V polovině roku 2007 byl její 17. ročník nečekaně ukončen. Nejúspěšnějšími řešiteli byli MVDr. Jaroslav Jaroš (8 vítězství), Ing. Jaroslav Karpíšek a Mgr. Marian Mikuš (7 vítězství) a Ing. Vladimír Jemelík, CSc. (5 vítězství).
 
Medailisté v jednotlivých ročnících:
1. ročník 1991
1. – 6. místo: Miroslav Bišof, Ladislav Drozen, Josef Horák, Jiří Klusáček, Jiří Navrátil a Antonín Šletr.
 
2. ročník 1992
1. – 6. místo: Pavel Blažek, Josef Calábek, Jan Cenek, Jiří Navrátil, ing. Petr Valíček a Miroslav Veselý
 
3. ročník 1993
1. – 10. místo: Miloš Bednář, Stanislav Cihlář, Josef Doležal, Ing. Jaromír Drápala, CSc., Zdeněk Friedl, Josef Horák, Jaroslav Mach, Pavel Matějka, Antonín Šletr a Miroslav Veselý
 
4. ročník 1994
1. – 8. místo: Pavel Blažek, Josef Calábek, Jan Cenek, Jiří Klusáček, Marian Mikuš, Václav Novák, Vladimír Pokorný a Miroslav Veselý
 
5. ročník 1995
1. – 6. místo: Pavel Blažek, Josef Calábek, Jan Cenek, Ing. Jaromír Drápala, CSc., Jaroslav Karpíšek a Marian Mikuš
 
6. ročník 1996
1. – 2. místo: Břetislav Basta a Marian Mikuš
3. místo: Petr Nack
 
7. ročník 1997
1. – 3. místo: Břetislav Basta, Jaroslav Jaroš a Ing. Jaroslav Karpíšek
 
8. ročník 1998
1. – 10. místo: Břetislav Basta, Josef Doležal, Doc. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Jaroslav Jaroš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Jiří Klusáček, RNDr. Lubomír Pavelka, Miroslav Radouš, František Střasák a Ing. Petr Valíček
 
9. ročník 1999
1. – 6. místo: Ing. Josef Hrbáček, Jaroslav Jaroš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Jaroslav Mach, Miroslav Radouš a František Střasák
 
10. ročník 2000
1. – 4. místo: Pavel Blažek, MVDr. Jaroslav Jaroš, Ing. Vladimír Jemelík, CSc. a Ing. Jaroslav Karpíšek
 
11. ročník 2001
1. – 3. místo: MVDr. Jaroslav Jaroš, Ing. Vladimír Jemelík, CSc. a Mgr. Marian Mikuš
 
12. ročník 2002
1. – 5. místo: Zdeněk Dočekal, MUDr. Petr Haman, Ing. Josef Hrbáček, Ing. Vladimír Jemelík, CSc. a Ing. Jaroslav Karpíšek
 
13. ročník 2003
1. – 3. místo: MVDr. Jaroslav Jaroš, Ing. Vladimír Jemelík, CSc. a Mgr. Marian Mikuš
 
14. ročník 2004
1. – 2. místo: Ing. Vladimír Jemelík, CSc. a Ondřej Strejček
3. místo: Zdeněk Dočekal
 
15. ročník 2005
1. – 2. místo: MVDr. Jaroslav Jaroš a Mgr. Marian Mikuš
3. místo: Ing. Josef Hlavatý
 
16. ročník 2006
1. – 3. místo: MVDr. Jaroslav Jaroš, Ing. Jaroslav Karpíšek a Mgr. Marian Mikuš

 

Vítězové jednotlivých ročníků soutěže o Pohár vydavatelství Kira jsou v tabulce ZDE nebo viz níže:

Miroslav Bišof

1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Ladislav Drozen

1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Josef Horák

1991

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Jiří Klusáček

1991

 

 

1994

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Jiří Navrátil

1991

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Antonín Šletr

1991

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Pavel Blažek

 

1992

 

1994

1995

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

4x

Josef Calábek

 

1992

 

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Jan Cenek

 

1992

 

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Ing. Petr Valíček

 

1992

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Miroslav Veselý

 

1992

1993

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Miloš Bednář

 

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Stanislav Cihlář

 

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Josef Doležal

 

 

1993

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Doc. Ing. Jaromír Drápala, CSc.

 

 

1993

 

1995

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Zdeněk Friedl

 

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Jaroslav Mach

 

 

1993

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

 

 

2x

Pavel Matějka

 

 

1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Mgr. Marian Mikuš

 

 

 

1994

1995

1996

 

 

 

 

2001

 

2003

 

2005

2006

7x

Václav Novák

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Vladimír Pokorný

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Ing. Jaroslav Karpíšek

 

 

 

 

1995

 

1997

1998

1999

2000

 

2002

 

 

 

2006

7x

Břetislav Basta

 

 

 

 

 

1996

1997

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

MVDr. Jaroslav Jaroš

 

 

 

 

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

 

2003

 

2005

2006

8x

RNDr. Lubomír Pavelka

 

 

 

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 

1x

Miroslav Radouš

 

 

 

 

 

 

 

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

2x

František Střasák

 

 

 

 

 

 

 

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

2x

Ing. Josef Hrbáček

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

 

 

2002

 

 

 

 

2x

Ing. Vladimír Jemelík, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

5x

Zdeněk Dočekal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

1x

MUDr. Petr Haman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

1x

Ing. Ondřej Strejček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

1x